Povolenie webového nástroja

Webový nástroj je predvolene zapnutý .

Prečítajte si najvhodnejšie postupy používania webového nástroja , kde nájdete ďalšie informácie o podporovaných funkciách a obmedzeniach webového nástroja.

Webový engine môžete povoliť z lokálneho webového rozhrania zariadenia. Ďalšie informácie o tom, ako k nemu získať prístup, nájdete v článku Konfigurácie zariadenia.

Po otvorení webového rozhrania zariadenia vyberte položku Nastavenia na karte Nastavenie a vyberte nasledujúcu konfiguráciu :

  • Configuration >WebEngine >Mode : Výberom možnosti On (Zapnúť ) povolíte webový nástroj.