De webengine inschakelen

De webengine is standaard ingeschakeld.

Lees Aanbevolen werkwijzen voor het gebruik van de webengine voor meer informatie over de ondersteunde functies en beperkingen van de webengine.

U kunt de webengine inschakelen vanuit de lokale webinterface van het apparaat. Lees het artikel Apparaatconfiguraties voor meer informatie over hoe u hiertoe toegang krijgt.

Als de webinterface van het apparaat geopend is, selecteert u Settings (Instellingen) op het tabblad Setup (Installatie) en kiest u de volgende configuratie:

  • Configuratie > WebEngine > Mode : selecteer Aan om de webengine in te schakelen.

De herroeping van webprogramma's beheren met online responders

De volgende configuratie biedt controle over hoe de webengine omgaat met herroepingscontroles van certificaten met betrekking tot netwerktoegang:

  • Configuratie > WebEngine > Certificates > RevocationChecks > NetworkAccess

Wanneer uw browser veilig verbinding maakt met een website, wordt de geldigheid van digitale certificaten gecontroleerd. De herroeping van het certificaat controleert of de certificaten nog steeds van de toepassing zijn of zijn ingetrokken.

Kies Toestaan om de web engine in staat te stellen het netwerk te gebruiken bij herroepingscontroles om real-time certificaatstatusupdates te verkrijgen van externe servers zoals OCSP en CRL-responders.

Kies Afwijzen om te voorkomen dat de web engine tijdens controles gebruik maakt van het netwerk, waarbij u alleen vertrouwt op lokale gegevens zoals niet-gebruikte OCSP-antwoorden en ingebouwde CRL-lijsten.