Aktivera webbmotorn

Webbmotorn är aktiverad som standard.

Läs Metodtips för att använda webbmotorn om du vill veta mer om vilka funktioner och begränsningar som stöds i webbmotorn.

Du kan aktivera webbmotorn i enhetens lokala webbgränssnitt. I artikeln Enhetskonfigurationer finns mer information om hur du kommer åt inställningen.

När du har öppnat enhetens webbgränssnitt väljer du Inställningar på fliken Inställning och sedan följande konfiguration:

  • Konfiguration > WebEngine > läge : Välj för att aktivera webbmotorn.

Kontrollera återkallande av webbmotorcertifikat med onlinesvarare

Följande konfiguration ger kontroll över hur webbmotorn hanterar certifikatåterkallningskontroller avseende nätverksåtkomst:

  • Konfiguration > WebEngine > Certifikat> Återkallningskontroller > NetworkAccess

När din webbläsare ansluter säkert till en webbplats kontrollerar den giltigheten för digitala certifikat. Certifikatåterkallningskontroller verifierar om certifikat fortfarande är tillförlitliga eller har återkallats.

Välj Tillåt om du vill att webbmotorn ska kunna använda nätverket under återkallningskontroller och erhålla statusuppdateringar i realtid från externa servrar som OCSP- och CRL-svarare.

Välj Neka om du vill förhindra att webbmotorn använder nätverket under kontroller och enbart förlitar sig på lokala data som häftade OCSP-svar och inbyggda listor över återkallade certifikat.