Prikvačite poruke u aplikaciji Webex

1

U razmaku zadržite pokazivač miša na poruci i kliknite Više radnji > Pin poruka .

2

(Neobavezno) Odaberite Zakačite poruku kao banner .

Poruka se pojavljuje kao banner na vrhu prostora.

3

Kliknite Pin .


 

Da biste vidjeli sve prikvačene poruke, kliknite Pregledajte prikvačene poruke . Prikvačene poruke poredane su prema datumu kada su prikvačene.

Poruku također možete otkvačiti na sljedeći način:

  • klikom na ikonu pribadače na poruci.
  • klikćući Pregledajte prikvačene poruke, odaberite poruku na popisu i kliknite Otkvači .
1

U razmaku dugi pritisak poruku, a zatim odaberite Pin .

2

Dodirnite Pin ili Zakačite poruku kao banner .


 

Sve prikvačene poruke u prostoru možete vidjeti pritiskom na i tapkanje Pribadače .

Da biste otkvačili poruku s popisa prikvačenih poruka, kliknite Uredi , odaberite poruku, a zatim kliknite Otkvači .

1

U razmaku dugi pritisak poruku, a zatim odaberite Pin poruka .

2

Da biste prikvačili poruku kao banner za sve u prostoru, odaberite Zakačite poruku kao banner , a zatim dodirnite Pin .


 

Možete vidjeti sve prikvačene poruke u razmaku pritiskom na i tapkanje Pribadače .

Da biste otkvačili poruku s popisa, odaberite poruku, a zatim kliknite UNPIN .