CSV fájlformátum Cisco Webex felhasználói fiókokhoz

Mielőtt importálja a felhasználói fiók adatait egy CSV-fájlba, hozzon létre egy biztonsági másolatot a meglévő felhasználói fiókokról az adatok exportálásával. Csak az ön által hozzáadott vagy frissített fiókok adatait kell importálnia.

 • Az összes exportálás (jelentés, felhasználó, névjegyek) Unicode fül által körülhatárolt szöveg (UTF-16LE) formátumban történik. Minden importálás támogatja a CSV-t (csak angol adatok esetében) és a Unicode fül által körülhatárolt szöveget (nem angol és vegyes nyelvi adatok esetében).

 • A CSV-fájloknak oszlopfejlécekkel kell rendelkezniük a fájlok felső részén. Ha táblázatkezelő programmal , például Microsoft Excel programmal hoz létre CSV-fájlt, győződjön meg arról, hogy az oszlopfejlécek a számolótábla első sorában vannak. Az oszlopfejléceknek pontosan a Fiókinformációs mezők részben meghatározottak szerint kell megjelennie.

 • A Fiókinformációk mezők részben megadottak szerint szükség van néhány felhasználói fiókinformációra. Adja meg a kötelező mezők összes oszlopfejlécét.

 • Javasoljuk, hogy hozzon létre egy CSV fájlsablont. A sablon segít annak biztosításában, hogy a CSV-fájl tartalmazza az összes szükséges oszlopfejlécet, azok megfelelő formátumában.

 • A CSV-fájl fiókinformáció-mezői nem érzékenyek az esetre. Így beírhatja az értékeket kis- vagy nagybetűkbe, vagy a kettő kombinációjába. A webhely felhasználói profiljában megjelenő értékek a CSV-fájlba való belépéskor jelennek meg. A fiókokba való bejelentkezéshez a felhasználóknak pontosan úgy kell beírniuk alapértelmezett jelszavaikat, ahogy azt a CSV-fájlban megadja.

 • A felhasználói fiók adatainak formázásával kapcsolatos információkért tekintse meg a Fiók-információs mezők szakaszt.

 • Miután befejezte a felhasználói fiók adatainak megadását, mentse a táblázatot CSV-fájlként.

 • Ha helytelenül adja meg a felhasználói fiók adatait, a Webex Webhelyfelügyelet nem hozhatja létre a fiókot. A Webex Webhelyfelügyelet létrehoz egy listát azokról a fiókokról, amelyeket nem tudott létrehozni, beleértve az egyes hibák okát is. Az ilyen rekordokat tartalmazó fájlt letöltheti a számítógépére hivatkozás ként, vagy közvetlenül a fájl hibáinak kijavítása javítására.

CSV-fájlsablon létrehozása

A CSV-fájl exportálásakor olyan alaptervet vagy sablont kap, a segítségével új felhasználókat vehet fel. A fájl segítségével több felhasználói fiókot is kötegelten szerkeszthet.

1

Jelentkezzen be a Webhelyfelügyeletbe, és lépjen a Felhasználók importálása/exportálása >.

2

A Kötegelt importálás/exportálás felhasználók lapon válassza az Exportálás lehetőséget.

Úgy tűnik, hogy egy üzenet megerősíti a kérés kézhezvételét. Az exportálási folyamat befejezésekor e-mail üzenetet kap.

3

Kattintson az e-mailben található hivatkozásra, és nyissa meg az exportált fájlt egy táblázatkezelő programban, például a Microsoft Excelben.

4

Ha csak új felhasználói fiókokat szeretne hozzáadni, törölje az exportált fájlban található fiókadatokat.

Ezen adatok törlése nem érinti a meglévő fiókokat, amikor feltölti a CSV fájlt a Webex Webhely felügyeletére.

CSV-fájl megnyitása Microsoft Excelben a kitöltő nullák megtartásával

1

Nyisson meg egy új, üres Excel munkafüzetet, és kattintson az Adatok lapra.

2

A Külső adatok beolvasása kategóriában válassza a Szövegből opciót.

3

Keresse ki a CSV-fájl helyét, jelölje ki a fájlt, majd kattintson az Importálás gombra.

4

Az Eredeti adattípus alatt válassza ki az Elválasztott, opciót, majd kattintson a Következő gombra.

5

Az Elválasztók alatt, jelölje be a Fül opciót, majd kattintson a Következő gombra.

6

Az Oszlop adatformátum alatt válassza a Szöveg opciót.

7

Az Adatok előnézete alatt, jelölje ki az összes oszlopot.


 

Jelölje ki az első oszlopot, tartsa lenyomva a Shift gombot, majd kattintson az utolsó oszlopra.

8

Kattintson a Befejezés gombra.

9

Az Adatok importálása ablakban válassza ki, hogy hová szeretné helyezni az adatokat, majd kattintson az OK gombra.

CSV-fájl mentése Microsoft Excelben a kitöltő nullák megtartásával

1

A CSV-fájl Excelben történő megnyitása után válassza ki a formázni kívánt cellát vagy cellatartományt.

2

Válassza a Kezdőlap lapot.

3

A Szám csoportban kattintson a Számformátum ( )Cellák formázása: Számképikonra.

4

A Cella formázása ablakban válassza a Szám lapot, majd az Egyéni opciót a kategórialistából.

5

A Típus rubrikába írja be a szám formátumot, például: 000-000-0000 egy telefonszám formátumaként.

6

Kattintson az OK gombra.

7

Válassza a Fájl lapot, kattintson a Mentés másként gombra, válassza ki a CSV-fájl mentésének helyét, majd a Mentés másként ablakban kattintson a Mentés gombra.

Fiókinformációs mezők

Mező

Leírás

AccessAnywhere

(Opcionális) Csak azokra a fiókokra érvényes, amelyeknél Ön PRO értéket adott meg a Saját Webex mezőben. Meghatározza, hogy a felhasználó beállíthat-e távoli számítógépeket és hozzáférhet-e azokhoz az Access Anywhere használatával. Ez a mező a következő értékek egyikét tartalmazhatja:

 • I: Előírja, hogy a Saját gépek elérhető legyen a felhasználó Saját Webex területén, lehetővé téve a felhasználó számára távoli számítógépek beállítását az Ön oldalán.

 • N: Előírja, hogy a Saját gépek elérhető legyen a felhasználó Saját Webex területén, megakadályozva, hogy a felhasználó távoli számítógépeket állítson be az Ön oldalán.

  Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett beállítás az I.

Aktív

(Kötelező) Meghatározza, hogy egy felhasználói fiók aktív vagy inaktív-e. Ahhoz, hogy egy felhasználó Webex értekezleteket, képzési és támogatási foglalkozásokat vagy eseményeket szervezzen, a fiókjának aktívnak kell lennie. Ez a mező a következő értékek egyikét tartalmazhatja:

 • I: A felhasználói fiók aktív.

 • N: A felhasználói fiók inaktív.

  Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett beállítás az I.

AdditionalComputers

(Opcionális) Csak azokra a fiókokra érvényes, amelyeknél Ön PRO értéket adott meg a Saját Webex mezőben, és I-t adott meg az AccessAnywhere mezőben. Azoknak a további számítógépeknek a számát mutatja, amelyeknek az Ön oldalán az Access Anywhere használatához történő beállítását Ön engedélyezni szeretné a felhasználó számára. Csak számokat írjon be ebbe a mezőbe. Ha nem szeretne több számítógépet allokálni egy felhasználói fiókhoz, üresen hagyhatja ezt a mezőt.


 
 • Az Ön értekezleti szolgáltatásszerződése határozza meg a további számítógépek maximális számát. A felhasználói fiókokhoz történő allokálásra még elérhető számítógépek számának meghatározásáról a Felhasználó hozzáadása vagy a Felhasználó szerkesztése menüpontokban olvashat, a Webex Site Administrationben.

Amennyiben túllépte az oldalára vonatkozó további számítógépek maximális számát, előfordulhat, hogy a Webex Site Administration nem fogja tudni létrehozni vagy frissíteni az összes olyan fiókot, amelyekhez Ön további számítógépeket allokált. Ez az Ön oldalbeállításaitól függ.

Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett érték 0 lesz.

AdditionalRecordingStorage

(Opcionális) Megmutatja annak a további tárhelynek a méretét megabájtokban (MB) kifejezve, amely a felhasználóhoz hálózati alapú felvétel-fájlok tárolása céljára allokálható. Csak számokat írjon be ebbe a mezőbe. Ha nem szeretne további tárhelyet adni egy felhasználói fiókhoz, ezt a mezőt üresen hagyhatja.

Ha ezt a mezőt üresen hagyja, az alapértelmezett érték 0 lesz.

AdditionalStorage

(Opcionális) Csak azokra a fiókokra érvényes, amelyeknél Ön PRO beállítást adott meg a Saját Webex mezőben, és I beállítást adott meg a MyFolders mezőben. (Opcionális) Megmutatja annak a további tárhelynek a méretét megabájtokban (MB) kifejezve, amelyet Ön a felhasználóhoz allokálni szeretne, hogy oldalán fájlokat tárolhasson. Csak számokat írjon be ebbe a mezőbe. Ha nem szeretne további tárhelyet adni egy felhasználói fiókhoz, ezt a mezőt üresen hagyhatja.


 
 • Az Ön értekezleti szolgáltatásszerződése határozza meg a további tárhely teljes méretét. A felhasználói fiókokhoz történő allokálásra még elérhető tárhely méretének meghatározásához olvassa el a Felhasználó hozzáadása vagy a Felhasználó szerkesztése menüpontok tartalmát, a Webex Site Administrationben.

 • Amennyiben túllépte az oldalára vonatkozóan elérhető maximális extra tárhely-méretet, előfordulhat, hogy a Webex Site Administration nem fogja tudni létrehozni vagy frissíteni az összes olyan fiókot, amelyekhez Ön további tárhelyet allokált. Ez az Ön oldalbeállításaitól függ.

  Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett érték 0 lesz.

Cím1

(Opcionális) A felhasználó levelezési címét adja meg.

Ha a mezőt üresen hagyják, az érték helye üresen marad.

Cím2

(Opcionális) További információt közöl a felhasználó levelezési címéről, amennyiben ez szükséges.

Ha a mezőt üresen hagyják, az érték helye üresen marad.

AP1Callback, AP2Callback

(Opcionális) Azt a személyhívó-számot mutatja meg, amelyre a felhasználó a hívásokat kéri.

Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett beállítás az N.

AP1Callin, AP2Callin

(Opcionális) Azt a személyhívó-számot adja meg, amelyet a felhasználónak a betelefonáláshoz használnia kell.

Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett beállítás az N.

AP1Cntry, AP2Cntry

(Opcionális) Azt a számot adja meg, amelyet Ön egy másik országban tartózkodó személyhívó-használó felhívásához tárcsáz. Csak számokat és aláhúzás-jeleket (_) adjon meg; ne használjon olyan írásjeleket, mint a kötőjelek vagy a pontok.

Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett érték 1 lesz.

AP1Local, AP2Local

(Opcionális) A felhasználó személyhívó-számát adja meg. Ez a mező kizárólag számokat tartalmazhat. Ne használjon olyan írásjeleket, mint a kötőjelek vagy a pontok.

Ha a mezőt üresen hagyják, az érték helye üresen marad.

CellCallback

(Opcionális) A felhasználó mobiltelefonjának mellékszámát adja meg. Ez a mező kizárólag számokat tartalmazhat.

Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett beállítás az N.

CellCallin

(Opcionális) Azt a mobiltelefonszámot mutatja meg, amelyre a felhasználó a hívásokat kéri.

Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett beállítás az N.

CellCntry

(Opcionális) Azt a számot adja meg, amelyet Ön egy másik országban tartózkodó mobiltelefon-használó felhívásához tárcsáz. Csak számokat és aláhúzás-jeleket (_) adjon meg; ne használjon olyan írásjeleket, mint a kötőjelek vagy a pontok.

Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett érték 1 lesz.

CellLocal

(Opcionális) Azt a mobiltelefonszámot adja meg, amelyet a felhasználónak a betelefonáláshoz használnia kell.

Ha a mezőt üresen hagyják, az érték helye üresen marad.

Település

(Opcionális) Azt a települést adja meg, amelyen a felhasználó tartózkodik.

Ha a mezőt üresen hagyják, az érték helye üresen marad.

Ország/régió

(Opcionális) Azt az országot adja meg, amelyben a felhasználó tartózkodik.

Ha a mezőt üresen hagyják, az érték helye üresen marad.

Custom1-10

(Opcionális) Ha a nyomkövető kódok aktiválva vannak az Ön oldalán, akkor a mezők tetszés szerint átnevezhetők az információ-követés biztosítása érdekében. Alapértelmezett beállításként az első négy mező elnevezései a Csoport, az Osztály, a Projekt és az Egyéb. Az első nyomkövető kód elszámoláshoz és számlázáshoz kerül felhasználásra.

Ha a mezőt üresen hagyják, az érték helye üresen marad.

DefaultTPSessionType

(Optional) Az alapértelmezett TelePresence foglalkozás-típust adja meg, amelyet a Felhasználói beállítások oldalon beállítottak.

Ha a mezőt üresen hagyják, az érték az a foglalkozástípus, amely a minimális értekezlettípus azonosítóval támogatja a TelePresence-t.

DefaultVideoDeviceIndex

(Opcionális) A felhasználó alapértelmezett videóeszközének indexszámát (1-től 5-ig) adja meg.

Ha ezt a mezőt üresen hagyja, az érték helye üresen marad.

EditorPrivilege

Már nem támogatott. Hagyja üresen ezt a mezőt, és hagyja figyelmen kívül az export fájlban.

E-mail

(Kötelező) A felhasználó e-mail címét adja meg. Egy felhasználó e-mail címének egyedinek kell lennie.

Ha a mezőt üresen hagyják, a mező e-mail cím megadását fogja kérni.

EnableLiveStreaming

Az élő streamelés funkcióját aktiválja.

 • 0: Élő streamelés kikapcsolása (Alapértelmezett beállítás)

 • 1: Élő stream engedélyezése

EventDocument

(Opcionális) A Cisco Webex Events vállalati kiadásának oldalaihoz. Megmutatja, hogy a felhasználó tud-e rögzített eseményeket menteni az Ön oldalán. Ez a mező a következő értékek egyikét tartalmazhatja:

 • I: Előírja, hogy a Rögzített események oldal megjelenjen a felhasználó Saját Webex területén, lehetővé téve a felhasználó számára, hogy az Ön oldalán rögzített eseményeket tároljon.

 • N: Előírja, hogy a Rögzített események oldal ne jelenjen meg a felhasználó Saját Webex területén, megakadályozva a felhasználót abban, hogy az Ön oldalán rögzített eseményeket tároljon.

  Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett beállítás az I.

FirstName

(Kötelező) Annak a felhasználónak a keresztnevét adja meg, akihez ez a fiók tartozik.

Ha a mezőt üresen hagyják, a mező keresztnév megadását fogja kérni.

ForceChangePassword

(Opcionális) Előírja, hogy a felhasználónak a legközelebbi bejelentkezéskor jelszót kell módosítania. Ehhez a mezőhöz az alapértelmezett érték a CSV-fájlban N, függetlenül az adatbázisban tárolt értéktől. Ha az adatbázisban Y az érték, és Ön Y-ra állítja be az értéket a CSV-fájlban, a Webex Site Administration újabb jelszóváltoztatási e-mailt generál a felhasználónak. Ez akkor is megtörténik, ha a felhasználó már megváltoztatta a jelszavát. A felesleges e-mailek felhasználók részére történő kiküldésének elkerülése érdekében csak akkor adjon meg Y értéket ehhez a mezőhöz, ha a következők egyike igaz:

 • Szeretné rábírni valamelyik felhasználót a jelszava megváltoztatására.

 • Új felhasználót ad hozzá.


 

Ez a mező nem alkalmazható folyamatos integrációval (CI) kezelt vagy SSO-t használó oldalakra. Ilyen oldalak esetében hagyja üresen a mezőt, vagy adjon meg N értéket.

GeneralPriv

(Opcionális) Azokat az általános jogosultságokat adja meg, amelyekkel a felhasználó az Ön Webex-oldalán rendelkezik. Ez a mező a következő értéket tartalmazhatja:

BADM: Azt jelenti, hogy a felhasználó számlázási rendszergazda. A felhasználó a számlázási jelentésekhez a Saját Webex oldalán férhet hozzá. Csak olyan Cisco Webex oldalakra alkalmazható, amelyek rendelkeznek Számlázási rendszergazda beállítással.

Ha a mezőt üresen hagyják, az érték helye üresen marad.

HostPrivilege

(Opcionális) A felhasználó fiókjának típusát adja meg. Ez a mező a következő fióktípusokat tartalmazhatja:

 • HOST: A felhasználó szervezői jogosultsággal rendelkezik. A felhasználó bejelentkezhet a Webex-oldalra, hogy ott értekezleteket szervezzen.

 • ADMN: A felhasználó helyi rendszergazda-fiókkal rendelkezik. A felhasználó bejelentkezhet a Webex-oldalra, hogy értekezleteket szervezzen, és bejelentkezhet a Webex Site Administrationbe is.


   

  Fontos Egy helyi rendszergazda kezelhet felhasználói fiókokat, regisztrációs kéréseket, és specifikálhatja az Ön Webex-oldalának beállításait és szolgáltatásait is. Ezért a Cisco azt ajánlja, hogy az Ön szervezete csak egy vagy két ilyen rendszergazdafiókkal rendelkezzen.

 • ADMV: Előírja, hogy a felhasználó csak betekintési jogosultságot biztosító Webex-rendszergazdafiókkal rendelkezzen. A felhasználó bejelentkezhet a Webex-oldalra, hogy ott értekezleteket szervezzen. Ezenkívül használhatja a Webex Site Administrationt is a felhasználói fiókadatok, regisztrációs kérések, Webex-oldal-konfiguráció és -beállítások, valamint értekezlethasználati adatok megtekintéséhez. Egy kizárólag betekintési jogosultságú helyi rendszergazda nem módosíthat felhasználói fiókadatokat és Webex-oldali beállításokat.

 • ATTND: A felhasználó résztvevői fiókkal rendelkezik. A felhasználó bejelentkezhet az Ön Webex-oldalára. Megtekintheti azoknak az értekezleteknek a listáját, amelyekre meghívták, és részt vehet azokon az értekezleteken, amelyekhez fiókra van szüksége az Ön oldalán. Felhasználói profilt is fenntarthatnak. Azonban értekezleteket nem szervezhetnek az Ön oldalán.

  Megjegyzés: A CSV-fájlban lévő következő információk a résztvevői fiókokra érvényesek. Ha a CSV-fájlban bármilyen egyéb információt is megad, a Webex Site Administration nem veszi azt figyelembe.

 • Akár aktív, akár inaktív a felhasználói fiók

 • Utónév

 • Vezetéknév

 • Jelszó

 • E-mail-cím

  Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett a HOST beállítás lesz.

LabAdmin

(Opcionális) Csak a Webex Trainingre vonatkozóan. Webex Training-jogosultságot ad a rendszergazdának a gyakorlatokhoz.

Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett beállítás az N.

Nyelv

(Opcionális) Azt a nyelvet adja meg, amelyet alapértelmezettként választottak ki a felhasználó Beállítások oldalán. Ez a beállítás határozza meg azt a nyelvet, amelyen a felhasználónak szóló szöveg megjelenik az Ön értekezleti szolgáltatási weboldalán. Az Ön oldala által támogatott nyelvektől függően ez a mező a következő rövid névértékek egyikét tartalmazza. A következő listában a rövid név a hozzá tartozó nyelv mellett kerül feltüntetésre.

Ha a mezőt üresen hagyják, az oldal alapértelmezett nyelve lesz az alapértelmezett beállítás.

Nyelv – azonosító

Angol: en-us

Egyszerűsített kínai: zh-cn

Hagyományos kínai: zh-tw

Japán: jp

Koreai: ko

Francia: fr

Német: de

Olasz: it

Kasztíliai spanyol: es-me

Latin-amerikai spanyol: es-sp

Svéd: sw

Holland: nl

Portugál: pt-br

Orosz: ru

LastName

(Kötelező) Annak a felhasználónak a vezetéknevét adja meg, akihez ez a fiók tartozik.

Ha a mezőt üresen hagyják, az vezetéknevet fog kérni.

Megjelenített név

(Nem kötelező) Megjeleníti a felhasználó által preferált nevet az értekezlet résztvevőinek listájában.

Ha a mező üres marad, a Keresztnév + Vezetéknév megjelenik az Értekezlet résztvevőinek listájában.

MeetingAssist

(Opcionális) Megadja, hogy a Meeting Assist szolgáltatások elérhetőek-e az Ön felhasználói számára.

Ha a mezőt üresen hagyják, az érték 0 lesz.

MeetingPrivilege

(Opcionális) Kijelöli, hogy a felhasználó milyen típusú értekezleteket szervezhet. Ez a mező egy vagy több olyan, legfeljebb három számjegy hosszúságú kódot tartalmazhat, amely(ek) kijelöli(k) azokat az értekezlettípusokat, amelyeknek a felhasználó a szervezője lehet.

Jegyzet

 • Ha érvényes kódot szeretne ehhez a mezőhöz, nézze meg a Webex Site Administration kezdőlapján megjelenő foglalkozástípusok indexértékeit az Index pont alatt. Ha viszont az oldalán az Access Anywhere értekezlettípus is megjelenik, annak kódját ne írja be ebbe a mezőbe.

 • Ha bármely kód nullákkal kitöltött helyeket tartalmaz, azokat nem kell beírnia. Például, ha az Ön értekezlettípus-kódja 004, csak a 4-es számjegyet írja be ebbe a mezőbe.

 • Több értekezlettípust is megadhat bármely felhasználói fiókhoz, ha az Ön szervezete rendelkezik a megfelelő licencekkel. Ha több szolgáltatástípust is meg szeretne adni, vesszővel, szóközök használata nélkül válassza el őket—Például:

  15,120

 • Ha bármilyen kérdése van a szervezete által megvásárolt értekezlettípusokról, kérjük, forduljon Webex ügyfélkapcsolati menedzseréhez.

  Ha a mezőt üresen hagyják, az érték helye üresen marad.

MyContacts

(Opcionális) Ha az Ön oldalán elérhető a Saját Webex terület, akkor meghatározza, hogy a felhasználó az Ön oldalán lévő Saját Webex területéről hozzáférhet-e a címjegyzékhez, és van-e joga annak karbantartásához. A címjegyzék az Ön vállalatának a címjegyzékét tartalmazza (ha Ön fenntart ilyet), és lehetővé teszi a felhasználó számára Névjegyalbum kezelését. Ez a mező a következő értékek egyikét tartalmazhatja:

 • I: A Saját kapcsolatokelérhető a felhasználó Saját Webex területén, lehetővé téve számára egy személyes címjegyzékhez történő hozzáférését és annak kezelését.

 • N: A Saját kapcsolatok nem elérhető a felhasználó Saját Webex területén. Ennek ellenére a felhasználó személyes címjegyzékéhez hozzá fog férni az Értekezlet ütemezése oldal beállításainak használatával.

  Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett beállítás az I.

MyFolders

(Opcionális) Ha az Ön oldalán megjelenik a Saját Webex beállítás, akkor azt határozza meg, hogy a felhasználó az Ön oldalán tud-e majd személyes mappákban fájlokat tárolni. Ez a mező a következő értékek egyikét tartalmazhatja:

 • I: A Saját mappák gomb megjelenik a felhasználó Saját Webex területén, lehetővé téve számára, hogy az Ön oldalán fájlokat tároljon.

 • N: A Saját mappák gomb nem jelenik meg a felhasználó Saját Webex területén, megakadályozva, hogy az Ön oldalán fájlokat tároljon.

  Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett beállítás az I.

MyMeetings

(Opcionális) Ha az Ön oldalán elérhető a Saját Webex beállítás, akkor azt határozza meg, hogy a felhasználó használhatja-e az Ön oldalának Saját Webex területét az általa ütemezett értekezletek listájához való hozzáféréshez és a lista kezeléséhez. Ez a mező a következő értékek egyikét tartalmazhatja:

 • I: A Saját értekezletek elérhető lesz a felhasználó Saját Webex területén, és lehetővé teszi számára az ütemezett értekezletek listájához való hozzáférését, valamint a lista kezelését.

 • N: A Saját értekezletek nem lesz elérhető a felhasználó Saját Webex területén. Ennek ellenére a felhasználó hozzáférhet az ütemezett értekezletek listájához, és kezelheti is azt, a Saját értekezletek hivatkozás navigációs sávon való kiválasztásával.

  Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett beállítás az I.

MyPMR


 

Ez a beállítás már nem elérhető. Használja a SupportPR opciót a személyes irodáknak az Ön felhasználóira vonatkozó beállításainak a meghatározásához.

MyProfile

(Opcionális) Ha az Ön oldalán elérhető a Saját Webex beállítás, akkor meghatározza, hogy a felhasználó hozzáférhet-e a saját felhasználói profiljához az Ön oldalának Saját Webex területéről. Ez a mező a következő értékek egyikét tartalmazhatja:

 • I: A Saját profilelérhető a felhasználó Saját Webex területén, lehetővé téve számára saját profiljához történő hozzáférését és a profil kezelését.

 • N: A Saját profil nem lesz elérhető a felhasználó Saját Webex területén. Ennek ellenére a felhasználó hozzáférhet a profiljához, a Saját profil hivatkozás navigációs sávon történő kiválasztásával.

  Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett beállítás az I.

MyRecordings

(Opcionális) Csak azokra a fiókokra érvényes egy Cisco Webex Training oldalon, amelyeknél Ön PRO beállítást adott meg a Saját Webex mezőben. A felhasználó közzé tud majd tenni rögzített képzési foglalkozásokat az Ön oldalán. Ez a mező a következő értékek egyikét tartalmazhatja:

 • I: A Saját felvételek és a Saját képzési felvételek opciók egyike (a Vállalati kiadás esetében) elérhető lesz a felhasználó Saját Webex területén. Ha ezt állítják be, a felhasználó az Ön oldalán felvételeket tehet közzé.

 • N: A Saját felvételek és a Saját képzési felvételek opciók (a Vállalati kiadás esetében) nem lesznek elérhetőek a felhasználó Saját Webex területén. Ha ezt állítják be, a felhasználó az Ön oldalán nem tehet közzé felvételeket.

  Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett beállítás az I.

MyReports

(Opcionális) Csak azokra a fiókokra érvényes egy Cisco Webex Training oldalon, amelyeknél Ön PRO beállítást adott meg a Saját Webex mezőben. Meghatározza, hogy a felhasználó létrehozhat-e a felhasználó által szervezett képzési foglalkozásokról, valamint a felhasználó által távolról, az Access Anywhere használatával elért számítógépekről szóló információkat tartalmazó jelentéseket. Ez a mező a következő értékek egyikét tartalmazhatja:

 • I: A Saját jelentések elérhető lesz a felhasználó Saját Webex területén, lehetővé téve a felhasználó számára jelentések létrehozását az Ön oldalán.

 • N: A Saját jelentések nem lesz elérhető a felhasználó Saját Webex területén, megakadályozva, hogy a felhasználó jelentéseket hozzon létre az Ön oldalán.

  Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett beállítás az I.

SajátWebex

(Opcionális) Ha az Ön oldalán megjelenik a Saját Webex opció, ez a beállítás meghatározza a fiókhoz hozzárendelt Saját Webex jogosultságot. Ez a mező a következő értékek egyikét tartalmazhatja:

 • STD: A felhasználói fiók Saját Webex STANDARD jogosultságot kap.

 • PRO: A felhasználói fiók Saját Webex PRO jogosultságot kap.

 • N: Ha az Ön oldala nem tartalmazza a Saját Webex opciót, adja meg ezt az értéket minden egyes felhasználói fiókra vonatkozóan.


 
 • Azon fiókok száma, amelyekhez Ön PRO beállítást adhat meg, az Ön oldala számára elérhető My Webex Pro licencek számától függ. A felhasználói fiókokhoz történő allokálásra elérhető Saját Webex Pro licencek számának meghatározásához olvassa el a Felhasználó hozzáadása vagy a Felhasználó szerkesztése menüpontok tartalmát, a Site Administrationben.

 • Amennyiben túllépi az oldalára vonatkozó licencek maximális számát, a Webex Site Administration nem fogja tudni létrehozni vagy frissíteni az összes olyan fiókot, amelyekhez a PRO beállítást adták meg. Például, ha az Ön oldala 10 Saját Webex Pro licenccel rendelkezik, és Ön 20 fiókra ad meg PRO beállítást, akkor a Webex Site Administration csak az első 10 olyan fiók esetében importál fiókadatokat, amelyekre Ön PRO beállítást adott meg.

 • Ha az Ön oldalán szerepel a Saját Webex opció, ne felejtse el minden egyes fiókhoz megadni vagy az STD, vagy a PRO beállítást.

  Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett beállítás a PRO lesz.

MyWorkspaces

(Opcionális) A Saját munkaterület használatát határozza meg a Saját Webex területen.

Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett beállítás az I.

OneClickSetup

(Optional) Megadja, hogy a felhasználó használhatja-e az egykattintásos funkciót.

Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett beállítás az N.

Jelszó

(Kötelező) A fiókhoz tartozó jelszót adja meg. Jelszavak:

 • Legalább négy karaktert kell tartalmaznia

 • Legfeljebb 32 karakterből állhat

 • Nagybetűérzékenyek—A felhasználóknak pontosan úgy kell beírniuk jelszavukat, ahogyan Ön ebben a mezőben megadja azokat

 • Lehet „****”, ami azt jelzi a hely rendszergazdájának, hogy ne módosítsa a jelszót egy meglévő fiókhoz.

 • Hozzon létre új, véletlenszerű jelszót egy új fiókhoz. Ebben az esetben, amennyiben Ön a „Szigorú jelszó kötelezővé tétele...” beállítást használja, akkor az új jelszó nem felel meg a jelszóra vonatkozó kritériumoknak, és a felhasználónak módosítania kell majd a jelszavát az első bejelentkezése alkalmával.


   

  Ha az Általános oldalbeállítások oldalán tartózkodva Ön kiválasztotta az Erős jelszó kötelezővé tétele felhasználói fiókokhoz beállítást, adjon meg egy alapértelmezett jelszót az összes olyan fiókhoz, amely betartja az Ön által megadott szigorú jelszókritériumokat.

  Importált jelszavak egy CSV-fájlban módosíthatók, ha megfelelő oldalbiztonságot garantáló jelszó-kritériumok vannak beállítva.

  Ha a mezőt üresen hagyják, a rendszer automatikusan ideiglenes jelszót generál.

PCNAcc1AutoGeneratePCNAcc3AutoGenerate

(Opcionális) Előírja, hogy Ön automatikusan hoz-e létre hozzáférési kódot.

Ez a mező a következő értékek egyikét tartalmazhatja:

 • I: A hozzáférési kód automatikusan generált.

 • N: A hozzáférési kód nem automatikusan generált.

  Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett az Elérhető beállítás lesz. Ha a PCN nincs engedélyezve, az érték üresen marad.

PCNAcc1ILNumPCNAcc3ILNum

(Opcionális) A PCN-fiók támogatja a nemzetközi betelefonálást.

Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett az Elérhető beállítás lesz. Ha a PCN nincs engedélyezve, az érték üresen marad.

PCNAcc1TollCallinNumPCNAcc3TollCallinNum

(Opcionális) Megadja a tartalék díjas hívószámot.

Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett az Elérhető beállítás lesz. Ha a PCN nincs engedélyezve, az érték üresen marad.

PCNAcc1TollFreeCallinNumPCNAcc3TollFreeCallinNum

(Optional) Megadja az ingyenes betelefonálási számot.

Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett az Elérhető beállítás lesz. Ha a PCN nincs engedélyezve, az érték üresen marad.

PhoneCallback

(Optional) Azt a számot adja meg, amelyre a felhasználó a hívásokat fogadni szeretné.

Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett beállítás az N.

PhoneCallin

(Opcionális) Azt a számot adja meg, amelyet a felhasználónak a betelefonáláshoz használnia kell.

Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett beállítás az N.

PhoneCntry

(Opcionális) Azt a számot adja meg, amelyet Ön egy másik országban tartózkodó felhasználó felhívásához tárcsáz. Csak számokat és aláhúzás-jeleket (_) adjon meg; ne használjon olyan írásjeleket, mint a kötőjelek vagy a pontok.

Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett érték 1 lesz.

PhoneLocal

(Opcionális) A felhasználó telefonszámát adja meg. Ez a mező kizárólag számokat tartalmazhat. Ne használjon olyan írásjeleket, mint a kötőjelek vagy a pontok.

Ha a mezőt üresen hagyják, az érték helye üresen marad.

Pin

(Opcionális) A felhasználó PCN hangra vonatkozó PIN-kódját határozza meg.

Ha a mezőt üresen hagyják, az érték helye üresen marad.

ResetPassword

(Opcionális) Visszaállítja a felhasználó jelszavát, és automatikusan kiválasztja a ForceChangePassword beállításokat. Használja ezt a beállítást, ha arra gyanakszik, hogy valamelyik felhasználó jelszavával probléma van. A Webex ideiglenes jelszót generál a felhasználó számára, és emlékezteti őt annak módosítására az első bejelentkezésekor.


 

Ez a mező nem alkalmazható folyamatos integrációval (CI) kezelt vagy SSO-t használó oldalakra. Ilyen oldalak esetében hagyja üresen a mezőt, vagy adjon meg N értéket.

SaCPrivilege

Már nem támogatott. Hagyja üresen ezt a mezőt, és hagyja figyelmen kívül az export fájlban.

SaCProducts

Már nem támogatott. Hagyja üresen ezt a mezőt, és hagyja figyelmen kívül az export fájlban.

SaCSJMEDesc

Már nem támogatott. Hagyja üresen ezt a mezőt, és hagyja figyelmen kívül az export fájlban.

SaCSIsMgr

Már nem támogatott. Hagyja üresen ezt a mezőt, és hagyja figyelmen kívül az export fájlban.

SchedulePermission

(Opcionális) Csak a Webex Meetings, Webex Training és Webex Events oldalakra vonatkozik. Azokat a felhasználókat jelöli meg, akik ennek a felhasználónak a nevében foglalkozásokat ütemezhetnek. Csak azokat a felhasználókat adhatja meg, akik ugyanazon a Cisco Webex oldalon rendelkeznek fiókkal, amelyiken ez a felhasználó. Egy felhasználó megadásához pontosan úgy írja be a felhasználó e-mail címét, ahogyan az a felhasználó fiókja esetében megjelenik.

Több e-mail címet vesszőkkel, szóközök használata nélkül adhat meg—Például: jsmith@anyco.com,mbartel@anyco.com

Ha a mezőt üresen hagyják, az érték helye üresen marad.

SCOptions

(Opcionális) Csak a Cisco Webex Support oldalakon elérhető. Megadja, hogy a felhasználók melyik Webex Support beállításokat használhatják. Ebben a mezőben a következő értéket adhatja meg:

AREC: Automatikus rögzítés. A Webex Support automatikusan rögzíti a felhasználó által vezetett támogatási foglalkozásokat.

Ha a mezőt üresen hagyják, az érték helye üresen marad.

SCSaveLoc

(Opcionális) Csak a Cisco Webex Support oldalakon elérhető. Csak abban az esetben alkalmazható, ha Ön Automatikus rögzítést (AREC) adott meg a SCOptions beállításokban a felhasználóra vonatkozóan. Webex Support foglalkozás esetében megadja azt a helyet, amelyre a Webex-felvevő menti a felvétel-fájlokat. Alapértelmezett beállításként a Webex-felvevő az összes felvétel-fájlt a következő helyre menti a támogatás képviselőjének számítógépén:

C:\My Recorded_Sessions

Ennek ellenére bármilyen helyet megadhat, akár egy támogatási képviselő számítógépén, akár az Ön hálózatán lévő másik számítógépen-például:

C:\Session Recordings.

Ha az alapértelmezett hely vagy az Ön által megadott hely nem létezik, a Webex Support létrehozza a szükséges mappákat.


 

Ha Ön egy a hálózatán lévő valamely számítógépen lévő helyet ad meg, biztosítsa, hogy

 • A terméktámogatási képviselő számítógépe a megfelelő hálózati meghajtóhoz legyen hozzárendelve.

 • A terméktámogatási képviselő hálózati fiókja rendelkezzen hozzáféréssel az adott helyhez.

  Ha a mezőt üresen hagyják, az érték helye üresen marad.

SCShareColor

(Opcionális) Csak a Cisco Webex Support oldalakon elérhető. Webex terméktámogatási munkamenet esetében annak a megosztott alkalmazásnak vagy asztalnak a színbeállításait adja meg, amely alapértelmezettként jelenik meg a terméktámogatás egy képviselőjének képernyőjén. Ehhez a mezőhöz a következő értékeket adhatja meg:

 • 256: 256 szín. Egy megosztott alkalmazás vagy asztal 256 színben jelenik meg a nézegetőben a terméktámogatás képviselője vagy az előfizető képernyőjén. Ez a beállítás kisebb sávszélességet igényel az alkalmazások vagy asztalok megosztásához, mint a nagy színfelbontású (16B) beállítás, de rosszabb képminőséget nyújt.

 • 16B: Nagy színfelbontás (16 bit). Egy megosztott alkalmazás vagy asztal 16-bites színben jelenik meg a nézegetőben a terméktámogatási képviselő vagy az előfizető képernyőjén. Ez a beállítás nagyobb sávszélességet igényel, mint a 256-színes beállítás, de jobb képminőséget garantál.

  Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett érték 16B lesz.

SCShareView

(Opcionális) Csak a Cisco Webex Support oldalakon elérhető. Webex Support-munkamenet esetében a megosztott alkalmazásoknak vagy asztaloknak egy támogatási képviselő és egy előfizető képernyőjén történő megjelenésének alapértelmezett beállításait adja meg. Ehhez a mezőhöz a következő értékeket adhatja meg:

 • FSSF: Teljes képernyőméret, képernyőmérethez igazítás. Egy megosztott alkalmazás vagy asztal teljes képernyő nézetben jelenik meg egy terméktámogatási képviselő vagy előfizető képernyőjén. Az alkalmazás vagy az asztal mérete teljes terjedelmében illeszkedik a teljes képernyős nézetre.

 • FS: Teljes képernyő. Egy megosztott alkalmazás vagy asztal teljes képernyő nézetben jelenik meg egy terméktámogatási képviselő vagy előfizető képernyőjén. Az alkalmazás vagy az asztal mérete nem illeszkedik teljes terjedelmében a teljes képernyős nézetre.

 • WSF: Ablak, képernyőmérethez igazítás. A megosztott alkalmazások vagy asztalok egy ablakban jelennek meg egy terméktámogatási képviselő vagy előfizető képernyőjén. Az alkalmazás vagy az asztal mérete teljes terjedelmében illeszkedik az ablakhoz.

 • WIN: Ablak. A megosztott alkalmazások vagy asztalok egy ablakban jelennek meg egy terméktámogatási képviselő vagy előfizető képernyőjén. Az alkalmazás vagy az asztal mérete nem illeszkedik teljes terjedelmében az ablakhoz.

  Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett beállítás az FS lesz.

SendWelcomeEmail

(Opcionális) Meghatározza, hogy az oldala küld-e automatikus üdvözlő e-mail üzenetet a felhasználónak, amint Ön létrehozta a fiókot.

Ha az Ön oldala rendelkezik e-mail sablonos beállítással, szabadon szerkesztheti a sablont a Webex-oldal által a felhasználóknak küldendő üdvözlő e-mail kívánt formájára.

Ez a mező a következő értékek egyikét tartalmazhatja:

 • I: A felhasználó üdvözlő e-mail üzenetet kap.

 • N: A felhasználó nem kap üdvözlő e-mail üzenetet.


   

  Alapértelmezett beállításként ez a legtöbb Cisco Webex oldal esetében kikapcsolt állapotú. Ha a beállítás ki van kapcsolva, érték megadásának ebben a mezőben nincs értelme. A beállítás bekapcsolásához forduljon Webex ügyfélkapcsolati menedzseréhez.

  Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett beállítás az I.

STAllComputers

(Opcionális) Csak a Remote Access funkcióval rendelkező Cisco Webex Support oldalak esetében elérhető. Csak abban az esetben alkalmazható, ha Ön Automatikus rögzítést (AREC) adott meg a STOptions beállításokban a felhasználóra vonatkozóan. Az összes számítógépre vonatkozóan engedélyezi a Remote Access opciót. A számítógépek Remote Access beállításának a Webex Site Administrationben is bekapcsolt állapotban kell már lennie. Pontosan úgy írja be a számítógépneveket, ahogyan azok a Webex Site Administrationben szerepelnek.

Állam/Tartomány

(Opcionális) Azt az államot vagy tartományt adja meg, amelyikben a felhasználó tartózkodik.

Ha a mezőt üresen hagyják, az érték helye üresen marad.

STComputers

(Opcionális) Csak a Remote Access funkcióval rendelkező Cisco Webex Support oldalak esetében elérhető. Csak abban az esetben alkalmazható, ha Ön Automatikus rögzítést (AREC) adott meg a STOptions beállításokban a felhasználóra vonatkozóan. Meghatározza, hogy a felhasználó mely számítógépekhez tud kapcsolódni távoli hozzáféréssel, a Remote Access használatával. A számítógépek Remote Access beállításának a Webex Site Administrationben is bekapcsolt állapotban kell már lennie. Pontosan úgy írja be a számítógépneveket, ahogyan azok a Webex Site Administrationben szerepelnek.

Megjegyzés: Egy felhasználói fiókhoz több számítógépet is megadhat. Több számítógép megadásakor vesszővel válassza el a gépeket, de szóköz használata nélkül-például:

1. számítógép,2. számítógép

Ha a mezőt üresen hagyják, az érték helye üresen marad.

STLocations

(Opcionális) Csak a Remote Access funkcióval rendelkező Cisco Webex Support oldalak esetében elérhető. Csak abban az esetben alkalmazható, ha Ön Automatikus rögzítést (AREC) adott meg a STOptions beállításokban a felhasználóra vonatkozóan. Azt a helyet adja meg, amelyen a Webex felvevő felvétel-fájlokat rögzít. Alapértelmezett beállításként a Webex-felvevő az összes felvétel-fájlt a következő helyre menti a támogatás képviselőjének számítógépén:

C:\My Recorded Sessions

Ennek ellenére bármilyen helyet megadhat, akár egy támogatási képviselő számítógépén, akár az Ön hálózatán lévő másik számítógépen—például:

C:\RemoteAccess_Recordings.

Ha az alapértelmezett hely vagy az Ön által megadott hely nem létezik, a Remote Access létrehozza a szükséges mappákat.


 

Ha Ön a hálózatán lévő valamely számítógépen lévő helyet ad meg, biztosítsa, hogy

 • A terméktámogatási képviselő számítógépe a megfelelő hálózati meghajtóhoz legyen hozzárendelve.

 • A terméktámogatási képviselő hálózati fiókja rendelkezzen hozzáféréssel az adott helyhez.

  Ha a mezőt üresen hagyják, az érték helye üresen marad.

STOptions

(Opcionális) Csak a Remote Access funkcióval rendelkező Cisco Webex Support oldalak esetében elérhető. Csak abban az esetben alkalmazható, ha Ön Automatikus rögzítést (AREC) adott meg a STOptions beállításokban a felhasználóra vonatkozóan. Megadja, hogy a felhasználó mely Remote Access beállításokat használhatja. Ebben a mezőben a következő értéket adhatja meg:

AREC: Automatikus rögzítés. A Remote Access automatikusan rögzíti a felhasználó által vezetett Remote Support foglalkozásokat.

Ha a mezőt üresen hagyják, az érték helye üresen marad.

STShareColor

(Opcionális) Csak a Cisco Webex Support oldalakon elérhető. Csak abban az esetben alkalmazható, ha Ön Automatikus rögzítést (AREC) adott meg a STOptions beállításokban a felhasználóra vonatkozóan. Remote Support foglalkozás esetén annak a megosztott alkalmazásnak vagy asztalnak a színbeállításait adja meg, amely alapértelmezettként jelenik meg egy támogatási képviselő képernyőjén. Ehhez a mezőhöz a következő értékeket adhatja meg:

 • 256: 256 szín. Egy megosztott alkalmazás vagy asztal 256 színben jelenik meg a nézegetőben a terméktámogatás képviselője vagy az előfizető képernyőjén. Ez a beállítás kisebb sávszélességet igényel az alkalmazások vagy asztalok megosztásához, mint a nagy színfelbontású (16B) beállítás, de rosszabb képminőséget nyújt.

 • 16B: Nagy színfelbontás (16 bit). Egy megosztott alkalmazás vagy asztal 16-bites színben jelenik meg a nézegetőben a terméktámogatási képviselő vagy az előfizető képernyőjén. Ez a beállítás nagyobb sávszélességet igényel, mint a 256-színes beállítás, de jobb képminőséget garantál.

  Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett érték 16B lesz.

STShareView

(Opcionális) Csak a Cisco Webex Support oldalakon elérhető. Csak abban az esetben alkalmazható, ha Ön Automatikus rögzítést (AREC) adott meg a STOptions beállításokban a felhasználóra vonatkozóan. Webex Support-munkamenet esetében a megosztott alkalmazásoknak vagy asztaloknak egy támogatási képviselő és egy előfizető képernyőjén történő megjelenésének alapértelmezett beállításait adja meg. Ehhez a mezőhöz a következő értékeket adhatja meg:

 • FSSF: Teljes képernyőméret, képernyőmérethez igazítás. Egy megosztott alkalmazás vagy asztal teljes képernyő nézetben jelenik meg egy terméktámogatási képviselő vagy előfizető képernyőjén. Az alkalmazás vagy az asztal mérete teljes terjedelmében illeszkedik a teljes képernyős nézetre.

 • FS: Teljes képernyő. Egy megosztott alkalmazás vagy asztal teljes képernyő nézetben jelenik meg egy terméktámogatási képviselő vagy előfizető képernyőjén. Az alkalmazás vagy az asztal mérete nem illeszkedik teljes terjedelmében a teljes képernyős nézetre.

 • WSF: Ablak, képernyőmérethez igazítás. A megosztott alkalmazások vagy asztalok egy ablakban jelennek meg egy terméktámogatási képviselő vagy előfizető képernyőjén. Az alkalmazás vagy az asztal mérete teljes terjedelmében illeszkedik az ablakhoz.

 • WIN: Ablak. A megosztott alkalmazások vagy asztalok egy ablakban jelennek meg egy terméktámogatási képviselő vagy előfizető képernyőjén. Az alkalmazás vagy az asztal mérete nem illeszkedik teljes terjedelmében az ablakhoz.

  Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett beállítás az FS lesz.

SupportCascading

(Opcionális) Meghatározza, hogy a letöltési sávszélesség optimalizációja aktivált állapotú legyen-e a Webex Events felhasználókra vonatkozóan. A sávszélesség-optimalizáció lehetővé teszi forgalom továbbítását az ugyanazon az alhálózaton lévő többi ügyfélnek.

Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett beállítás az N.

SupportCET

Már nem támogatott. Hagyja üresen ezt a mezőt, és hagyja figyelmen kívül az export fájlban.

SupportCMR

(Opcionális) Megadja, hogy a videóeszközre vonatkozóan aktivált állapotú értekezletek elérhetőek-e az Ön felhasználói számára. Ez a beállítás Webex Meetings és a Webex Events esetében elérhető (csak a segédelőadókra vonatkozóan).

 • 1: Videóeszközre vonatkozóan aktivált állapotú értekezletek elérhetőek a felhasználó számára.

 • 0: Videóeszközre vonatkozóan aktivált állapotú értekezletek nem elérhetőek a felhasználó számára.

Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett érték 0 lesz.

SupportHQV

(Opcionális) Meghatározza, hogy jó minőségű videó elérhető lesz-e az Ön felhasználói számára (csak a Webex Meetings, Webex Events és Webex Training esetében).

Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett beállítás az I.

SupportHDV

(Opcionális) Meghatározza, hogy nagy felbontású videó elérhető lesz-e az Ön felhasználói számára (csak a Webex Meetings és a Webex Training esetében).

Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett beállítás az I.

SupportPR

(Opcionális) Meghatározza, hogy a személyes iroda funkció elérhető lesz-e az Ön felhasználói számára (csak a Webex Meetings esetében).

 • 1: A felhasználó személyes irodát kap.

 • 0: A felhasználó nem kap személyes irodát.

Ha a mezőt üresen hagyják, az alapértelmezett érték 0 lesz.

TCPrivilege

(Opcionális) Csak a Cisco Webex Training oldalakhoz elérhető. Megadja, hogy a felhasználó a Webex Training mely jogosultságaival rendelkezzen. Ez a mező a következő értéket tartalmazhatja:

HOLA: A felhasználó használhatja a gyakorlat beállítást a képzési foglalkozásokhoz.

Ha a mezőt üresen hagyják, az érték helye üresen marad.

TeleAcct1–TeleAcct3

(Opcionális) Ezek a mezők csak abban az esetben tartalmaznak adatokat, ha az Ön oldala a Webex Telephony API-on vagy a telekonferencia-fiókok beállításán keresztül személyes telekonferencia-fiókokat biztosít a felhasználók részére.


 

Ne adjon hozzá adatokat ehhez a mezőhöz, és ne szerkessze azokat ezekben a mezőkben. Ha Ön felhasználói fiókadatokat exportál, ezek a mezők a felhasználó személyes telekonferencia-fiókjaihoz tartozó telekonferencia-számait tartalmazzák. A telefóniakiszolgáló akkor biztosítja ezeket a számokat a felhasználónak, amikor a felhasználó a Saját profil oldal használatával személyes telekonferencia-fiók hozzáadását hajtja végre.

Ha a mezőt üresen hagyják, minden információt megőriz a rendszer.

TeleAcct1RecordingDialOutNumFlagTeleAcct3RecordingDialOutNumFlag

(Opcionális) Ezek a mezők csak abban az esetben tartalmaznak adatokat, ha az Ön oldala a Webex Meetings Telephony API-on vagy a telekonferencia-fiókok beállításán keresztül személyes telekonferencia-fiókokat biztosít a felhasználók részére.


 

Ne adjon hozzá adatokat ehhez a mezőhöz, és ne szerkessze azokat ezekben a mezőkben. Ha Ön felhasználói fiókadatokat exportál, ezek a mezők a felhasználó személyes telekonferencia-fiókjaihoz tartozó telekonferencia-számokkal kerülnek kitöltésre. A telefóniakiszolgáló akkor biztosítja ezeket a számokat a felhasználónak, amikor a felhasználó a Saját profil oldal használatával személyes telekonferencia-fiók hozzáadását hajtja végre.

Ha a mezőt üresen hagyja, minden információt megőriz a rendszer.

 • 1: Díjfizetési kötelezettséget határoz meg.

 • 0: Díjmentességet határoz meg.

TeleAcct1-SubACTeleAcct3-SubAC

(Opcionális) Ezek a mezők csak abban az esetben tartalmaznak adatokat, ha az Ön oldala a Webex Meetings Telephony API-on vagy a telekonferencia-fiókok beállításán keresztül személyes telekonferencia-fiókokat biztosít a felhasználók részére.


 

Ne adjon hozzá adatokat ehhez a mezőhöz, és ne szerkessze azokat ezekben a mezőkben. Ha Ön felhasználói fiókadatokat exportál, ezek a mezők a felhasználó személyes telekonferencia-fiókjaihoz tartozó telekonferencia-számokkal kerülnek kitöltésre. A telefóniakiszolgáló akkor biztosítja ezeket a számokat a felhasználónak, amikor a felhasználó a Saját profil oldal használatával személyes telekonferencia-fiók hozzáadását hajtja végre.

Ha a mezőt üresen hagyja, minden információt megőriz a rendszer.

TeleAcct1Toll-AreaTeleAcct3Toll-Area

(Opcionális) Ezek a mezők csak abban az esetben tartalmaznak adatokat, ha az Ön oldala a Webex Meetings Telephony API-on vagy a telekonferencia-fiókok beállításán keresztül személyes telekonferencia-fiókokat biztosít a felhasználók részére.


 

Ne adjon hozzá adatokat ehhez a mezőhöz, és ne szerkessze azokat ezekben a mezőkben. Ha Ön felhasználói fiókadatokat exportál, ezek a mezők a felhasználó személyes telekonferencia-fiókjaihoz tartozó telekonferencia-számokkal kerülnek kitöltésre. A telefóniakiszolgáló akkor biztosítja ezeket a számokat a felhasználónak, amikor a felhasználó a Saját profil oldal használatával személyes telekonferencia-fiók hozzáadását hajtja végre.

Ha a mezőt üresen hagyja, minden információt megőriz a rendszer.

TeleAcct1Toll-CntryTeleAcct3Toll-Cntry

(Opcionális) Ezek a mezők csak abban az esetben tartalmaznak adatokat, ha az Ön oldala a Webex Meetings Telephony API-on vagy a telekonferencia-fiókok beállításán keresztül személyes telekonferencia-fiókokat biztosít a felhasználók részére.


 

Ne adjon hozzá adatokat ehhez a mezőhöz, és ne szerkessze azokat ezekben a mezőkben. Ha Ön felhasználói fiókadatokat exportál, ezek a mezők a felhasználó személyes telekonferencia-fiókjaihoz tartozó telekonferencia-számokkal kerülnek kitöltésre. A telefóniakiszolgáló akkor biztosítja ezeket a számokat a felhasználónak, amikor a felhasználó a Saját profil oldal használatával személyes telekonferencia-fiók hozzáadását hajtja végre.

Ha a mezőt üresen hagyja, minden információt megőriz a rendszer.

TeleAcct1TollFree-AreaTeleAcct3TollFree-Area

(Opcionális) Ezek a mezők csak abban az esetben tartalmaznak adatokat, ha az Ön oldala a Webex Meetings Telephony API-on vagy a telekonferencia-fiókok beállításán keresztül személyes telekonferencia-fiókokat biztosít a felhasználók részére.


 

Ne adjon hozzá adatokat ehhez a mezőhöz, és ne szerkessze azokat ezekben a mezőkben. Ha Ön felhasználói fiókadatokat exportál, ezek a mezők a felhasználó személyes telekonferencia-fiókjaihoz tartozó telekonferencia-számokkal kerülnek kitöltésre. A telefóniakiszolgáló akkor biztosítja ezeket a számokat a felhasználónak, amikor a felhasználó a Saját profil oldal használatával személyes telekonferencia-fiók hozzáadását hajtja végre.

Ha a mezőt üresen hagyja, minden információt megőriz a rendszer.

TeleAcct1TollFree-CntryTeleAcct3TollFree-Cntry

(Opcionális) Ezek a mezők csak abban az esetben tartalmaznak adatokat, ha az Ön oldala a Webex Telephony API-on vagy a telekonferencia-fiókok beállításán keresztül személyes telekonferencia-fiókokat biztosít a felhasználók részére.


 

Ne adjon hozzá adatokat ehhez a mezőhöz, és ne szerkessze azokat ezekben a mezőkben. Ha Ön felhasználói fiókadatokat exportál, ezek a mezők a felhasználó személyes telekonferencia-fiókjaihoz tartozó telekonferencia-számokkal kerülnek kitöltésre. A telefóniakiszolgáló akkor biztosítja ezeket a számokat a felhasználónak, amikor a felhasználó a Saját profil oldal használatával személyes telekonferencia-fiók hozzáadását hajtja végre.

Ha a mezőt üresen hagyja, minden információt megőriz a rendszer.

TeleAcct1TollFree-IsTollFreeTeleAcct3TollFree-IsTollFree

(Opcionális) Ezek a mezők csak abban az esetben tartalmaznak adatokat, ha az Ön oldala a Webex Meetings Telephony API-on vagy a telekonferencia-fiókok beállításán keresztül személyes telekonferencia-fiókokat biztosít a felhasználók részére.


 

Ne adjon hozzá adatokat ehhez a mezőhöz, és ne szerkessze azokat ezekben a mezőkben. Ha Ön felhasználói fiókadatokat exportál, ezek a mezők a felhasználó személyes telekonferencia-fiókjaihoz tartozó telekonferencia-számokkal kerülnek kitöltésre. A telefóniakiszolgáló akkor biztosítja ezeket a számokat a felhasználónak, amikor a felhasználó a Saját profil oldal használatával személyes telekonferencia-fiók hozzáadását hajtja végre.

Ha a mezőt üresen hagyja, minden információt megőriz a rendszer.

TeleAcct1TollFree-NumTeleAcct3TollFree-Num

(Opcionális) Ezek a mezők csak abban az esetben tartalmaznak adatokat, ha az Ön oldala a Webex Meetings Telephony API-on vagy a telekonferencia-fiókok beállításán keresztül személyes telekonferencia-fiókokat biztosít a felhasználók részére.


 

Ne adjon hozzá adatokat ehhez a mezőhöz, és ne szerkessze azokat ezekben a mezőkben. Ha Ön felhasználói fiókadatokat exportál, ezek a mezők a felhasználó személyes telekonferencia-fiókjaihoz tartozó telekonferencia-számokkal kerülnek kitöltésre. A telefóniakiszolgáló akkor biztosítja ezeket a számokat a felhasználónak, amikor a felhasználó a Saját profil oldal használatával személyes telekonferencia-fiók hozzáadását hajtja végre.

Ha a mezőt üresen hagyja, minden információt megőriz a rendszer.

TeleAcct1Toll-IsTollFreeTeleAcct3Toll-IsTollFree

(Opcionális) Ezek a mezők csak abban az esetben tartalmaznak adatokat, ha az Ön oldala a Webex Meetings Telephony API-on vagy a telekonferencia-fiókok beállításán keresztül személyes telekonferencia-fiókokat biztosít a felhasználók részére.


 

Ne adjon hozzá adatokat ehhez a mezőhöz, és ne szerkessze azokat ezekben a mezőkben. Ha Ön felhasználói fiókadatokat exportál, ezek a mezők a felhasználó személyes telekonferencia-fiókjaihoz tartozó telekonferencia-számokkal kerülnek kitöltésre. A telefóniakiszolgáló akkor biztosítja ezeket a számokat a felhasználónak, amikor a felhasználó a Saját profil oldal használatával személyes telekonferencia-fiók hozzáadását hajtja végre.

Ha a mezőt üresen hagyja, minden információt megőriz a rendszer.

TeleconLocation

(Opcionális) A Cisco Webex telekonferencia szolgáltató partnerek részére fenntartva.

Ha a mezőt üresen hagyják, az érték helye üresen marad.

TelephonyPrivilege

(Opcionális) Azokat a telekonferencia-szolgáltatástípusokat határozzák meg, amelyeket a felhasználó egy foglalkozás szervezésekor használhat. Ez a mező egy fiókhoz a következő értékek közül egyet vagy többet tartalmazhat, az Ön Webex-oldala által támogatott telekonferencia-szolgáltatásoktól függően:

 • CLIN: Betelefonálós telekonferencia. A felhasználó olyan foglalkozásokat szervezhet, amelyekben a résztvevők telefonszám hívásával csatlakozhatnak telekonferenciákhoz.

 • TOLL: Díjmentes betelefonálós telekonferencia. A felhasználó olyan foglalkozásokat szervezhet, amelyekben a résztvevők díjmentes telefonszám hívásával csatlakozhatnak telekonferenciákhoz.

 • CLBK: Visszahívásos telekonferencia. A felhasználó olyan foglalkozásokat szervezhet, amelyekben a résztvevők telefonhívást kapnak a Webex-oldaltól, hogy így csatlakozhassanak telekonferenciákhoz. Minden egyes résztvevő felhív egy telefonszámot, majd leteszi a kagylót. A szolgáltatás ezután feltárcsázza a résztvevő telefonszámát.

 • INTL: USA-n kívüli visszahívásos telekonferencia. A felhasználó olyan foglalkozásokat szervezhet, amelyekben a résztvevők nemzetközi telefonhívást kapnak a Webex-oldaltól, hogy így csatlakozhassanak telekonferenciákhoz.

 • VoIP: Internettelefon. A felhasználó internetes telefont (Voice over IP, más néven internetes beszédtovábbítás) is használó foglalkozásokat szervezhet.

 • ILCI: Nemzetközi betelefonálási számok: A felhasználó olyan foglalkozásokat szervezhet, amelyekben a más országokban tartózkodó résztvevők helyi telefonszám hívásával csatlakozhatnak telekonferenciákhoz.

 • SELT: Telekonferencia helye. A felhasználó kijelölheti a telefóniahíd helyét egy telekonferencián történő használathoz. Csak akkor alkalmazható, ha az Ön Webex-oldala több hídhellyel ellátott.

Az Ön szervezete által támogatott telekonferencia-szolgáltatások körének meghatározásához keresse fel a Webex Site Administration kezdőlapját.

Valamely felhasználó összes telefónia-jogosultságának a letiltásához írjon be egy vesszőt („,” az idézőjelek nélkül). Nem távolíthatók el telefónia-jogosultságok olyan felhasználók esetében, akik részére a személyesiroda-funkciót aktiválták.


 

Több telekonferencia-típust is megadhat bármely felhasználói fiókhoz, ha az Ön szervezete a megfelelő beállításokat megvásárolta. Ha több telekonferencia-típust is meg szeretne adni, vesszővel, de szóközök használata nélkül válassza el őket—Például:

CLIN, CLBK, VoIP

Időzóna

(Opcionális) Annak az időzónának az indexszámát adja meg, amelyben a felhasználó tartózkodik. Ha Ön nem ad meg a felhasználóhoz időzónát, a Site Administration az Ön értekezlet-szolgáltatási weboldalához rögzített időzónát fogja használni. Az időzónák listáját és azok indexszámait lásd: Időzónák.

Ha a mezőt üresen hagyják, az oldal alapértelmezett időzónája lesz az alapértelmezett beállítás.

UserID

Csak olvasási

Azt az azonosítót jelzi, amelyet a Site Administration Webex Meetings adatbázisa automatikusan létrehoz a fiókhoz.

Felhasználónév

(Kötelező) Azt az azonosítót adja meg, amelyet a fiókot birtokló felhasználó a Webex szolgáltatásokhoz történő bejelentkezésekor használ. A felhasználóneveknek:

 • Egyedinek kell lennie

 • Legfeljebb 64 karakterből állhatnak


   

  A Cisco Webex nem ajánlja a szóközöket vagy – az aláhúzásjelek, kötőjelek és pontok kivételével – írásjeleket tartalmazó felhasználónevek létrehozását.

  Ha a mezőt üresen hagyják, az felhasználónevet fog kérni.

VideoDeviceAddress1-5

(Opcionális) Annak a videóeszköznek a címét határozza meg, amelyre a felhasználó a hívásokat kéri.

Ha ezt a mezőt üresen hagyja, az érték helye üresen marad.

VideoDeviceName1-5

(Opcionális) Annak a videóeszköznek a nevét határozza meg, amelyre a felhasználó a hívásokat kéri.

Ha ezt a mezőt üresen hagyja, az érték helye üresen marad.

WebcastAdmin

(Opcionális) Meghatározza, hogy az adott felhasználó webes közvetítési rendszergazda vagy előadó lesz-e. Bejelölés esetén a felhasználó rendszergazda.

Ha a jelölőnégyzet üresen marad, az érték helye üresen marad.

WebcastBasic

(Opcionális) Lehetővé teszi online bemutatók és hang közvetítését a Cisco Webex Events felhasználói számára.

Ha a mezőt üresen hagyják, az érték helye üresen marad.

WebcastVideo

(Opcionális) Lehetővé teszi videók streamelését a Cisco Webex Events felhasználók számára.

Ha a mezőt üresen hagyják, az érték helye üresen marad.

Irányítószám

(Opcionális) Megadja a felhasználó levelezési címéhez tartozó postai irányítószámot.

Ha a mezőt üresen hagyják, az érték helye üresen marad.

Kapcsolatok CSV-fájlformátuma

Mielőtt partneradatokat importálna egy CSV-fájlba, hozzon létre egy biztonsági másolatot a névjegyadatokról, ha van ilyen, az adatok exportálásával.

 • Az összes exportálás (jelentés, felhasználó, névjegyek) Unicode fül által körülhatárolt szöveg (UTF-16LE) formátumban történik. Minden importálás támogatja a CSV-t (csak angol adatok esetében) és a Unicode fül által körülhatárolt szöveget (nem angol és vegyes nyelvű adatok esetében).)

 • A CSV-fájloknak oszlopfejlécekkel kell rendelkezniük a fájlok felső részén. Ha táblázatkezelő programmal , például Microsoft Excel programmal hoz létre CSV-fájlt, győződjön meg arról, hogy az oszlopfejlécek a számolótábla első sorában vannak. Az oszlopfejléceknek pontosan a Kapcsolatfelvételi mezőkben megadottak szerint kellmegjelennie.

 • A Kapcsolatfelvételi mezőkben megadott elérhetőségi adatok egy része szükséges. A kötelező mezőkhöz minden oszlopfejlécet be kell vonni. Nem kell oszlopfejléceket megadnia a választható mezőkhöz, amelyekhez nem adja meg elérhetőségi adatait.

 • Annak biztosítása érdekében, hogy a CSV-fájl tartalmazza az összes szükséges oszlopfejlécet, a Webex határozottan javasolja, hogy hozzon létre egy CSV-fájlsablont.

 • A CSV-fájl kapcsolati adatainak mezői nem érzékenyek az esetre. Így beírhatja az értékeket kis- vagy nagybetűkbe, vagy a kettő kombinációjába. Azok az értékek, amelyek a partner adataiban megjelennek a webhelyen , például a partner neve, a CSV-fájlba való beírásukkal jelennek meg.

 • A kapcsolatfelvételi adatokmegfelelő formátumát lásd a Kapcsolatfelvételi mezőkben.

 • Miután befejezte az elérhetőségi adatok megadását, győződjön meg arról, hogy a táblázatfájlt CSV-fájlként menti.

 • Csv-fájl feltöltésekor a Webex Webhelyfelügyelet egy táblázatot jelenít meg, amely tartalmazza a fájlban megadott információkat. Kérjük, alaposan tekintse át az összes információt, és ellenőrizze azok pontosságát, mielőtt megerősítené, hogy fel szeretné tölteni a fájlt.

 • Ha helytelenül ad meg bármilyen információt egy partnernek, a Webhely-felügyelet nem hozhatja létre az adott partnert. Ebben az esetben a Webex Webhely-felügyelet létrehoz egy listát azokról a névjegyekről, amelyeket nem tudott létrehozni, beleértve az egyes hibák okát is. Ezeket a rekordokat letöltheti egy fájlban, ha későbbi felhasználáshoz, vagy a hibáknak közvetlenül a fájlban történő kijavításához szüksége van rájuk.

 • Ha közvetlenül a letöltött fájlban javítja a hibákat, győződjön meg róla, hogy a fájl feltöltése előtt törli az utolsó oszlopot, aMegjegyzéseket.

A névjegyeket a Webex Webhelyfelügyelet segítségével egyénileg szerkesztheti. Vagy kérheti Webex ügyfélkapcsolati menedzsere segítségét is.

CSV-fájlsablon létrehozása névjegyek számára

A CSV-fájl exportálásakor olyan alaptervet vagy sablont kap, a segítségével új névjegyeket adhat hozzá. A fájl segítségével több névjegyet is köthet. Ha jelenleg nem léteznek névjegyek a webhelyén, manuálisan adjon hozzá legalább egy partnert a webhelyéhez.

1

Jelentkezzen be a Webex webhelyfelügyeletbe, és lépjen a Webhely > vállalati címek kezelése > .

2

A Cégcímjegyzék lapon kattintson az Exportálás gombra.

3

Nyissa meg a táblázatkezelő programban exportált adatokat tartalmazó fájlt, például a Microsoft Excelt.

4

Ha csak új névjegyeket szeretne hozzáadni, törölje az exportált fájlban szereplő partneradatokat.

Ezen adatok törlése nem érinti a névjegyeket, amikor feltölti a CSV fájlt a Webex Webhely felügyeletére.

Kapcsolatfelvételi mezők

Használja ezt a beállítást...

a következőhöz...

UUID

Olyan azonosító számot jelöl, amelyet a Webex Webhelyfelügyelet automatikusan generál a kapcsolattartó számára.

Fontos

 • Ha új kapcsolattartót ad hozzá, ne adjon meg semmilyen információt ebben az oszlopban. A Webex Webhelyfelügyelet ezt a számot hozza létre a CSV fájl feltöltése után. A Webhelyfelügyeleti Webhelyfelügyelet megköveteli, hogy ez a mező üres legyen egy új partner létrehozásához.

 • Ha meglévő partnert szerkeszt, ne módosítsa ezt a számot. Ha módosítja egy meglévő partner számát, a Webex Webhely-felügyelet új kapcsolattartót hoz létre az adott sorban szereplő adatok felhasználásával. Ha azonban a webhelyen lévő kapcsolattartók esetében már léteznek szükséges kapcsolattartási adatok – például e-mail-cím –, a webhelyfelügyelet nem hozhatja létre az új kapcsolattartót.

DUID

Olyan azonosító számot jelöl, amelyet a Webex Site Administration automatikusan generál a forgalmazó tagok számára.

Név

(Szükségesl) Megadja a kapcsolattartó vezeték- és keresztnevét.

E-mail

(Szükségesl) Megadja a kapcsolattartó e-mail címét.

Vállalat

(Nem kötelező) Megadja azt a szervezetet, amelyhez a kapcsolattartó működik.

JobTitle

(Nem kötelező) Megadja a kapcsolattartó beosztását vagy beosztását egy szervezetben.

URL

(Nem kötelező) Megadja a kapcsolattartó vagy szervezete weboldalának címét.

OffCntry

(Nem kötelező) Megadja azt a számot, amelyet tárcsáznia kell egy másik országban lakó partner hívásához. Ez a mező kizárólag számokat tartalmazhat.

OffLocal

(Nem kötelező) Megadja a kapcsolattartó telefonszámát. Ez a mező kizárólag számokat tartalmazhat. Ne használjon olyan írásjeleket, mint a kötőjelek vagy a pontok.

CellCntry

(Nem kötelező) Megadja azt a számot, amelyet tárcsáznia kell egy másik országban lakó partner hívásához. Ez a mező kizárólag számokat tartalmazhat.

CellLocal

(Nem kötelező) Megadja a kapcsolattartó mobiltelefonszámát. Ez a mező kizárólag számokat tartalmazhat. Ne használjon olyan írásjeleket, mint a kötőjelek vagy a pontok.

FaxCntry

(Nem kötelező) Megadja azt a számot, amelyet tárcsáznia kell egy másik országban található faxkészülék hívásához. Ez a mező kizárólag számokat tartalmazhat.

FaxLocal

(Nem kötelező) Megadja a kapcsolattartó faxszámát. Ez a mező kizárólag számokat tartalmazhat. Ne használjon olyan írásjeleket, mint a kötőjelek vagy a pontok.

Cím1

(Nem kötelező) Megadja a kapcsolattartó levelezési címét.

Cím2

(Nem kötelező) Szükség esetén további információkat ad meg a kapcsolattartó levelezési címéről.

Település

(Nem kötelező) Megadja azt a várost, ahol a kapcsolattartó lakik.

Állam/Tartomány

(Nem kötelező) Megadja azt az államot vagy tartományt, ahol a kapcsolattartó tartózkodik.

Irányítószám

(Nem kötelező) Megadja a kapcsolattartó levelezési címének irányítószámát vagy irányítószámát.

Ország

(Nem kötelező) Megadja azt az országot, ahol a kapcsolattartó tartózkodik.

Időzóna

Megadja azt az időzónát, amelyben az érintkező lakik.

Nyelv

Megadja a kapcsolattartó által használt nyelvet.

Helyszín

Megadja a kapcsolattartó által használt nyelv területiét.

Felhasználónév

(Nem kötelező) Ha ez a kapcsolattartó rendelkezik fiókkal a Webex webhelyéhez, akkor a kapcsolattartó felhasználónevét is felveheti ebbe a mezőbe. Felhasználónevek

 • Nem tartalmazhat szóközöket vagy írásjeleket, kivéve az aláhúzásokat, a kötőjeleket és az időszakokat

 • Legfeljebb 64 karakterből állhatnak

Jegyzetek

(Nem kötelező) További információt ad meg a kapcsolattartóról.

CSV-fájlformátum a nyomkövetési kód értékeihez

 • A CSV-fájloknak oszlopfejlécekkel kell rendelkezniük a fájlok felső részén. Amikor olyan táblázatkezelő programmal hoz létre egy CSV-fájlt, mint például a Microsoft Excel, az oszlopfejléceknek a táblázat első sorában kell elhelyezkednie. Az oszlopfejlécek megjelenésének pontosan követnie kell a Kód-érték információs mezők pont utasításait.

 • Bizonyos nyomkövetési kód-információk is szükségesek a Kód-érték információs mezők pontban leírtak szerint. Az összes oszlopfejlécet tartalmaznia kell a fájlnak, attól függetlenül, hogy az adott információk opcionálisak-e, és azoknak pontosan a megadott formátumban kell megjelenniük.

 • A kód-érték információs mezők egy CSV-fájlban nem nagybetűérzékenyek. Így Ön akár kis-, akár nagybetűkkel, akár a kettő típus kombinációjában is bevihet értékeket. A nyomkövetési kód értékei úgy jelennek meg az Ön oldalán, mint a CSV-fájlban.

 • Miután befejezte a kódértékek megadását, mentse el a táblázatot .csv kiterjesztésű CSV-fájlként.

 • Csv-fájl feltöltésekor a Webex Webhelyfelügyelet egy táblázatot jelenít meg, amely tartalmazza a fájlban megadott információkat. Nézze át alaposan az információkat, és ellenőrizze azok helyességét, mielőtt megerősíti a fájl feltöltésének szándékát.

 • Ha helytelenül ad meg kódértékeket, a Webex Webhelyfelügyelet nem tudja hozzáadni ezeket az értékeket a listához. Ebben az esetben a webhelyfelügyelet létrehoz egy listát azokról az értékekről, amelyeket nem tudott hozzáadni, beleértve az egyes hibák okát is. Ezeket a rekordokat letöltheti egy fájlban, ha későbbi felhasználáshoz, vagy a hibáknak közvetlenül a fájlban történő kijavításához szüksége van rájuk.

 • Ha a hibákat közvetlenül abban a fájlban javítja, amelyet a Webex Webhelyfelügyelet hoz létre az Ön számára, törölje az utolsó oszlopot, a megjegyzéseketcímkézve, mielőtt feltölti a fájlt a fennmaradó kódértékek létrehozásához.

Az értékeket a Webex Webhely-felügyelet nyomonkövetési listája lapon külön-külön szerkesztheti. Vagy kérheti Webex ügyfélkapcsolati menedzsere segítségét is.

Kód-érték információs mezők

Használja ezt a beállítást...

a következőhöz...

Indexelés

(Opcionális) A nyomon követési kódérték adatbázis azonosítóját adja meg. Az indexértékeknek egyedi, 1-500 közötti számnak kell lennie, az 500-at is beleértve. A duplázott indexszámok által okozott hibák megelőzése érdekében ezt az oszlopot üresen hagyhatja. Ha az Index oszlop nem tartalmaz értékeket, a Webhelyfelügyelet egymás után illeszti be a kódértékeket a követőkódok listája oldalra.

Aktív

(Opcionális) A nyomon követési kódérték állapotát határozza meg. Az érték Igen vagy Nem lehet. Ha Ön üresen hagyja ezt az értéket, az állapot alapértelmezettként Igen lesz.

Kód

(Kötelező) A nyomkövető kód értékét adja meg. Az érték legfeljebb 128 karakter hosszúságú lehet, és betűket, számokat és különleges karaktereket tartalmazhat.

Időzónák

Az időzónák könnyen olvasható formába rendezetten jelennek meg. A menüpontok eltérően jelennek meg, attól függően, hogy az időzónák a téli időszámításnak megfelelően vannak-e megadva. Az időzóna menü a következő formátumot használja:

Hely (<Time zone="" name=""> <DST label=""> „Idő”, <GMT offset="">)

Egy példa az időzóna formátumának megjelenésére:

San Francisco (csendes-óceáni standard idő), GMT-08:00

A következő táblázat indexek szerint sorolja fel az időzónákat, az egyes időzónák részletes adatainak megadásával.

1. táblázat. Időzóna index

Indexelés

GMT

Név

Hely

Általános

DST

0

-12 óra

Dátumvonal

Marshall-szigetek

1

-11 óra

Szamoa

Szamoa

2

-10 óra

Hawaii

Honolulu

Általános

Nyári idő

3

-9 óra

Alaszka

Anchorage

Általános

Nyári idő

4

-8 óra

Csendes-óceán

San Francisco

Általános

Nyári idő

5

-7 óra

Sziklás-hegység

Arizona

6

-7 óra

Sziklás-hegység

Denver

Általános

Nyári idő

7

-6 óra

Középső régió

Chicago

Általános

Nyári idő

8

-6 óra

Mexikó központi idő

Mexikóváros

Általános

Nyári idő

9

-6 óra

Középső régió

Saskatchewan

10

-5 óra

Dél- Amerikai (csendes-óceáni part)

Bogota

11

-5 óra

Keleti

New York

Általános

Nyári idő

12

-5 óra

Keleti

Indiana

Általános

Nyári idő

13

-4 óra

Atlanti-óceáni

Halifax

Általános

Nyári idő

14

-4 óra

Dél- Amerikai nyugati part

Caracas

15

-3,5 óra

Új-Fundland

Új-Fundland

Általános

Nyári idő

16

-3 óra

Dél- Amerikai keleti parti

Brazília

Általános

Nyári idő

17

-3 óra

Dél- Amerikai keleti parti

Buenos Aires

18

-2 óra

Közép-atlanti régió

Közép-atlanti régió

Általános

Nyári idő

19

-1 óra

Azori-szigetek

Azori-szigetek

Nyár

20

0 óra

Greenwich

Casablanca

21

0 óra

Greenwichi középidő

London

Nyár

22

1 óra

Közép-európai

Amszterdam

Nyár

23

1 óra

Közép-európai

Párizs

Nyár

25

1 óra

Közép-európai

Berlin

Nyár

26

2 óra

Kelet-európai

Athén

Nyár

28

2 óra

Egyiptom

Kairó

Általános

Nyári idő

29

2 óra

Dél-afrikai Köztársaság

Pretoria

30

2 óra

Kelet-európai

Helsinki

Nyár

31

2 óra

Izrael

Tel Aviv

Általános

Nyári idő

32

3 óra

Szaúd-Arábia

Rijád

33

3 óra

Oroszország

Moszkva

Általános

Nyári idő

34

3 óra

Nairobi

Nairobi

35

3,5 óra

Irán

Teherán

36

4 óra

Arab

Abu-Dzabi

37

4 óra

Baku

Baku

Általános

Nyári idő

38

4,5 óra

Afganisztán

Kabul

39

5 óra

Nyugat-Ázsia

Jekatyerinburg

40

5 óra

Nyugat-Ázsia

Iszlámábád

41

5,5 óra

India

Mumbai (Bombay)

42

5,5 óra

Colombo

Colombo

43

6 óra

Közép-Ázsia

Almati

44

7 óra

Bangkok

Bangkok

45

8 óra

Kína

Peking

46

8 óra

Ausztráliai nyugati

Perth

Általános

Nyári idő

47

8 óra

Szingapúr

Szingapúr

48

8 óra

Tajpej

Tajpej

49

9 óra

Japán

Tokió

50

9 óra

Korea

Szöul

51

9 óra

Jakutszk

Jakutszk

52

9,5 óra

Ausztráliai közép

Adelaide

Általános

Nyári idő

53

9,5 óra

Ausztráliai közép

Darwin

54

10 óra

Ausztráliai keleti

Brisbane

55

10 óra

Ausztráliai keleti

Sydney

Általános

Nyári idő

56

10 óra

Nyugati Csendes-óceán

Guam

57

10 óra

Tasmánia

Hobart

Általános

Nyári idő

58

10 óra

Vlagyivosztok

Vlagyivosztok

Általános

Nyári idő

59

11 óra

Közép csendes-óceáni

Salamon-szigetek

60

12 óra

Új-Zéland

Wellington

Általános

Nyári idő

61

12 óra

Fidzsi-szigetek

Fidzsi-szigetek

130

1 óra

Közép-európai

Stockholm

Nyár

131

-8 óra

Mexikó – Csendes-óceáni

Tijuana

Általános

Nyári idő

132

-7 óra

Mexikó – Sziklás-hegységi idő

Chihuahua

Általános

Nyári idő

133

-4,5 óra

Dél- Amerikai nyugati part

Caracas

Általános

Nyári idő

134

8 óra

Malajzia

Kuala Lumpur

Általános

Nyári idő