Uw hosttelefoon voor hoteling inschakelen en zoeken

Wanneer een gast zich aanmeldt bij een hosttelefoon, wordt zijn of haar gebruikersprofiel automatisch overgedragen naar het apparaat. Het hostapparaat wordt vervolgens het primaire apparaat van de gebruiker wanneer deze is aangemeld.

Voordat u begint

  • Uw beheerder moet een gastaccount instellen zodat u zich kunt aanmelden bij de hosttelefoon.

  • De hoteling-functie is alleen van toepassing op primaire lijnen.

  • Alle bewaakte lijnen of gedeelde lijnen worden niet weergegeven op de hosttelefoon.

  • Uw primaire telefoon gaat niet over wanneer u zich aanmeldt bij de hosttelefoon.

1

Ga naar https://settings.webex.com en selecteer Webex Calling.

2

Ga vanuit de Calling-gebruikersportal naar Gespreksinstellingen > Aanvullende functies en schakel Hoteling in.

3

Voer de naam of het nummer van de hoteling-host in het zoekveld Mijn hoteling-locatie in en kies de hoteling-host die u wilt gebruiken.

Er kan slechts één hotelhost worden geselecteerd. Als u een andere hotelhost kiest, wordt de eerste verwijderd.

4

(Optioneel) Als u de tijd wilt beperken die u aan de hoteling-host kunt worden gekoppeld, schakelt u het selectievakje Koppelingsperiode beperken in en kiest u het aantal uren dat u de hoteling-host wilt gebruiken.

U wordt automatisch afgemeld na de gekozen tijd.

Neem contact op met de beheerder als er een foutbericht wordt weergegeven met de overschrijding van de limiet voor de koppelingsperiode.

5

Klik op Opslaan.

Voorbeeld

Wilt u zien hoe het werkt? Bekijk deze videodemonstratie over het inschakelen en zoeken van uw hosttelefoon voor hoteling in deCalling-gebruikersportal.

De volgende stappen

Als de functie is ingeschakeld, start u de telefoon opnieuw op om de schermtoetsen Gast in en Gast uit in te schakelen. Vervolgens kunt u zich aanmelden bij de MPP-telefoon voor gasten om toegang te krijgen tot uw profiel.

Uw hosttelefoon voor hoteling inschakelen en zoeken

Wanneer een gast zich aanmeldt bij een hosttelefoon, wordt zijn of haar gebruikersprofiel automatisch overgedragen naar het apparaat. Het hostapparaat wordt vervolgens het primaire apparaat van de gebruiker wanneer deze is aangemeld.

Voordat u begint

  • Uw beheerder moet een gastaccount instellen zodat u zich kunt aanmelden bij de hosttelefoon.

  • De hoteling-functie is alleen van toepassing op primaire lijnen.

  • Alle bewaakte lijnen of gedeelde lijnen worden niet weergegeven op de hosttelefoon.

  • Uw primaire telefoon gaat niet over wanneer u zich aanmeldt bij de hosttelefoon.

1

Meld u aan bij User Hub en klik op Instellingen > Bellen > Gespreksinstellingen.

2

Ga naar de sectie Hoteling en schakel de schakelaar in.

3

Voer de naam of het nummer van de hoteling-host in het zoekveld Mijn hoteling-locatie in en kies de hoteling-host die u wilt gebruiken.

Er kan slechts één hotelhost worden geselecteerd. Als u een andere hotelhost kiest, wordt de eerste verwijderd.

4

(Optioneel) Als u de tijd wilt beperken die u aan de hoteling-host kunt worden gekoppeld, schakelt u het selectievakje Koppelingsperiode beperken in en kiest u het aantal uren dat u de hoteling-host wilt gebruiken.

U wordt automatisch afgemeld na de gekozen tijd.

Neem contact op met de beheerder als er een foutbericht wordt weergegeven met de overschrijding van de limiet voor de koppelingsperiode.

5

Klik op Opslaan.

De volgende stappen

Als de functie is ingeschakeld, start u de telefoon opnieuw op om de schermtoetsen Gast in en Gast uit in te schakelen. Vervolgens kunt u zich aanmelden bij de MPP-telefoon voor gasten om toegang te krijgen tot uw profiel.

Aanmelden bij een gasttelefoon

Als u zich hebt afgemeld bij een gasttelefoon en u zich weer moet aanmelden, moet u dit doen via de telefoon zelf.

Voordat u begint

  • Uw beheerder moet een gastaccount voor u instellen.

  • U moet Hoteling inschakelen. Raadpleeg het gedeelte Uw hosttelefoon inschakelen en zoeken voor hoteling.

1

Druk op Gast in en voer uw toestel in als uw gebruikers-id en uw voicemailpincode (numeriek type) als uw wachtwoord.

2

Druk op Opslaan.

Afmelden bij een gasttelefoon

Wanneer u klaar bent met het gebruik van een gast- of gehoste telefoon, moet u zich afmelden om de verbinding met uw gespreksprofiel met die telefoon te verbreken.

Druk op Gast afmelden en vervolgens op Afmelden.

Als u de schermtoets Aanmelden ziet, weet u dat u bent afgemeld.