Aktiver og finn vertstelefonen din for hotellbygging

Før du starter

Administratoren må konfigurere en gjestekonto for deg. Hotellfunksjonen gjelder bare for primærlinjer, og gjelder ikke for delte linjer.

1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Fra brukerportalen for anrop går du til Samtaleinnstillinger > Tilleggsfunksjoner og aktiverer Hotell.

3

Søk etter navnet eller nummeret til personen du vil bruke telefonen (verten) for.

4

(Valgfritt) Hvis du vil begrense tiden en gjest kan knyttes til vertstelefonen, merker du av for Begrens tilknytningsperiode.

5

(Valgfritt) Du kan logge ut automatisk ved å velge antall timer før avlogging.

6

Deretter klikker du på Lagre.

7

Start telefonen på nytt for å aktivere tastene Gjest inn og Gjest ut.

Logge på en gjestetelefon

Før du starter

1

Trykk gjesten inn, og skriv deretter inn utvidelsen som bruker-ID og PIN-kode for talepost som passord.

Passordfeltet bruker to typer inndatametoder: alfanumerisk og numerisk. Mens du skriver inn passordet, ser du Alternativ-tasten på telefonen. Du kan bruke denne hurtigtasten til å endre gjeldende inndatatype for passord. Velg Skriv inn alle for alfanumeriske inndata, og velg Inndatanummer for numerisk oppføring.

2

Trykk på Lagre.

Logge av en gjestetelefon

Trykk Gjest ut og deretter Logg av.

Hvis du ser påloggingstasten, vet du at du er logget av.