Aktiver og finn vertstelefonen din for hotellopphold

Når en gjest logger på en vertstelefon, overføres brukerprofil automatisk til enheten. Vertsenheten blir deretter brukerens primærenhet mens de er logget på den.

Før du starter

  • administrator må konfigurere en gjestekonto for at du skal kunne logge på vertstelefonen.

  • Hotellfunksjonen gjelder bare for primærlinjer.

  • Overvåkede linjer eller delt linje vises ikke på vertstelefonen.

  • primærtelefon ikke når du logger på vertstelefonen.

1

Gå til https://settings.webex.com og velg Webex Calling.

2

Fra Anroper brukerportal , gå til Samtaleinnstillinger > Tilleggsfunksjoner og slå på Hotellopphold .

3

Skriv inn navnet eller nummeret til hotellverten i Mitt hotellsted søkefeltet og velg hotellverten du vil bruke.

Kun én hotellvert kan velges. Hvis du velger en annen hotellvert, blir den første slettet.

4

(Valgfritt) Hvis du vil begrense tiden du kan være knyttet til hotellverten, merker du av for Begrens tilknytningsperiode avmerkingsboks, og velg antall timer du vil bruke hotellverten.

Du logges av automatisk etter det valgte tidspunktet.

Hvis det vises en feilmelding som nevner overskridelsen av tilknytningsgrensen, kontakter du administrator.

5

Klikk på Lagre.

Eksempel

Vil du se hvordan det gjøres? Se dette videodemonstrasjon om hvordan du aktiverer og finner vertstelefonen din for hotellopphold i Anroper brukerportal .

Hva nå?

Når funksjonen er aktivert, start telefonen på nytt for å aktivere Gjest inn og Gjest ut funksjonstastene. Og deretter kan du logge på MPP-gjesten for å få tilgang til profilen din.

Aktiver og finn vertstelefonen din for hotellopphold

Når en gjest logger på en vertstelefon, overføres brukerprofil automatisk til enheten. Vertsenheten blir deretter brukerens primærenhet mens de er logget på den.

Før du starter

  • administrator må konfigurere en gjestekonto for at du skal kunne logge på vertstelefonen.

  • Hotellfunksjonen gjelder bare for primærlinjer.

  • Overvåkede linjer eller delt linje vises ikke på vertstelefonen.

  • primærtelefon ikke når du logger på vertstelefonen.

1

Logg på Brukerhub , og klikk deretter Innstillinger > Ringer > Samtaleinnstillinger .

2

Gå til Hotellopphold og slå på bryteren.

3

Skriv inn navnet eller nummeret til hotellverten i Mitt hotellsted søkefeltet og velg hotellverten du vil bruke.

Kun én hotellvert kan velges. Hvis du velger en annen hotellvert, blir den første slettet.

4

(Valgfritt) Hvis du vil begrense tiden du kan være knyttet til hotellverten, merker du av for Begrens tilknytningsperiode avmerkingsboks, og velg antall timer du vil bruke hotellverten.

Du logges av automatisk etter det valgte tidspunktet.

Hvis det vises en feilmelding som nevner overskridelsen av tilknytningsgrensen, kontakter du administrator.

5

Klikk på Lagre.

Hva nå?

Når funksjonen er aktivert, start telefonen på nytt for å aktivere Gjest inn og Gjest ut funksjonstastene. Og deretter kan du logge på MPP-gjesten for å få tilgang til profilen din.

Logg på en gjestetelefon

Hvis du har logget ut fra en gjestetelefon og trenger å logge på igjen, må du gjøre det på selve telefonen.

Før du starter

  • administrator må konfigurere en gjestekonto for deg.

  • Du må slå på Hoteling. Se Aktiver og finn vertstelefonen din for hotellopphold delen.

1

Trykk på Gjest inn og angi deretter internnummeret som bruker-ID og PIN-koden for taleposten (numerisk type) som passord.

2

Trykk på Lagre.

Logg av en gjestetelefon

Når du er ferdig med å bruke en gjestetelefon eller en vertstelefon, må du logge av for å koble fra samtaleprofilen din fra den telefonen.

Trykk på Gjest ut og deretter Logg av .

Hvis du ser Logg på med funksjonstasten, vet du at du er logget av.