Włącz i zlokalizuj swój telefon hosta do hotelowania

Przed rozpoczęciem

Administrator musi skonfigurować dla Ciebie konto gościa. Funkcja hotelowania ma zastosowanie tylko do linii podstawowych, a nie ma zastosowania do linii udostępnionych.

1

Przejdź do https://settings.webex.com i wybierz Webex Calling.

2

W portalu użytkowników połączeń przejdź do sekcji Ustawienia połączeń > dodatkowe funkcje i włącz funkcję Hoteling.

3

Wyszukaj imię i nazwisko lub numer osoby, której telefonu (hosta) chcesz użyć.

4

(Opcjonalnie) Aby ograniczyć czas, w którym gość może zostać powiązany z telefonem hosta, zaznacz opcję Ogranicz okres kojarzenia.

5

(Opcjonalnie) Możesz wylogować się automatycznie, wybierając liczbę godzin przed wylogowaniem.

6

Następnie kliknij przycisk Zapisz.

7

Uruchom ponownie telefon, aby włączyć klawisze programowe Gość wchodzi i Gość .

Przykład

Chcesz zobaczyć, jak to się robi? Obejrzyj ten film demonstracyjny na temat włączania i lokalizowania telefonu hosta do hotelowania w portalu użytkowników połączeń.

Logowanie się na telefonie gościa

Przed rozpoczęciem

1

Naciśnij przycisk Gość, a następnie wprowadź rozszerzenie jako identyfikator użytkownika i kod PIN poczty głosowej jako hasło.

Pole hasła używa dwóch typów metod wprowadzania: alfanumeryczne i numeryczne. Podczas wpisywania hasła w telefonie jest widoczny programowy Opcje . Za pomocą tego programowego można zmienić bieżący typ wprowadzania hasła. Wybierz opcję Wprowadź wszystko dla danych alfanumerycznych i wybierz opcję Nr wejścia dla wpisu liczbowego.

2

Naciśnij Zapisz.

Wylogowywanie się z telefonu gościa

Naciśnij przycisk Gość, a następnie Wyloguj się.

Jeśli widzisz przycisk programowy Zaloguj się, wiesz, że się wylogowałeś.If you see the Sign in softkey, you know you are signed out.