Aktivera och hitta din värdtelefon för hotell

När en gäst loggar in på en värdtelefon överförs användarprofilen automatiskt till enheten. Värdenheten blir sedan användarens primära enhet medan de är inloggade på den.

Innan du börjar

  • Administratören måste konfigurera ett gästkonto som du kan logga in på värdtelefonen.

  • Hotellfunktionen gäller endast för primära linjer.

  • Övervakade linjer eller delade linjer visas inte på värdtelefonen.

  • Din primära telefon ringer inte när du loggar in på värdtelefonen.

1

Gå till https://settings.webex.com och välj Webex Calling.

2

Från samtalsanvändarportalen går du till Samtalsinställningar > Ytterligare funktioner och aktivera Hotelling.

3

Ange namn eller nummer på hotellvärden i sökfältet Min hotellplats och välj den hotellvärd som du vill använda.

Endast en hotellvärd kan väljas. Om du väljer en annan hotellvärd tas den första bort.

4

(Valfritt) Om du vill begränsa den tid som du kan associeras med hotellvärden markerar du kryssrutan Limit Association Period och väljer det antal timmar som du vill använda hotellvärden.

Du loggas ut automatiskt efter den valda tiden.

Kontakta administratören om ett felmeddelande visas som anger att gränsanslutningsperioden överskrids.

5

Klicka på Spara.

Exempel

Vill du se hur det går till? Titta på den här videodemonstrationen om hur du aktiverar och hittar din värdtelefon för hotell isamtalsanvändarportalen.

Nästa steg

När funktionen är aktiverad startar du om telefonen för att aktivera funktionsknapparna Gäst in och Gäst ut. Sedan kan du logga in på gästens MPP-telefon för att komma åt din profil.

Aktivera och hitta din värdtelefon för hotell

När en gäst loggar in på en värdtelefon överförs användarprofilen automatiskt till enheten. Värdenheten blir sedan användarens primära enhet medan de är inloggade på den.

Innan du börjar

  • Administratören måste konfigurera ett gästkonto som du kan logga in på värdtelefonen.

  • Hotellfunktionen gäller endast för primära linjer.

  • Övervakade linjer eller delade linjer visas inte på värdtelefonen.

  • Din primära telefon ringer inte när du loggar in på värdtelefonen.

1

Logga in på User Hub och klicka sedan Inställningar > Samtal > Samtalsinställningar.

2

Gå till Hotelling och slå på växeln.

3

Ange namn eller nummer på hotellvärden i sökfältet Min hotellplats och välj den hotellvärd som du vill använda.

Endast en hotellvärd kan väljas. Om du väljer en annan hotellvärd tas den första bort.

4

(Valfritt) Om du vill begränsa den tid som du kan associeras med hotellvärden markerar du kryssrutan Limit Association Period och väljer det antal timmar som du vill använda hotellvärden.

Du loggas ut automatiskt efter den valda tiden.

Kontakta administratören om ett felmeddelande visas som anger att gränsanslutningsperioden överskrids.

5

Klicka på Spara.

Nästa steg

När funktionen är aktiverad startar du om telefonen för att aktivera funktionsknapparna Gäst in och Gäst ut. Sedan kan du logga in på gästens MPP-telefon för att komma åt din profil.

Logga in på en gästtelefon

Om du har loggat ut från en gästtelefon och behöver logga in igen måste du göra det via telefonen.

Innan du börjar

  • Administratören måste konfigurera ett gästkonto åt dig.

  • Du måste aktivera Hotell. Se avsnittet Aktivera och leta upp din värdtelefon för hotell.

1

Tryck på Gäst i och ange sedan din anknytning som användar-ID och din numeriska PIN-kod till röstbrevlådan som ditt lösenord.

2

Tryck på Spara.

Logga ut från en gästtelefon

När du är klar med en gäst- eller värdtelefon måste du logga ut för att koppla från din samtalsprofil från den telefonen.

Tryck på Gäst ut och sedan Logga ut.

Om du ser funktionsknappen Logga in vet du att du är utloggad.