Overzicht

U kunt een aangepast wachtwoordbeleid maken voor de gebruikers in uw organisatie door een van de volgende standaardinstellingen te wijzigen. Het aangepaste wachtwoordbeleid is van toepassing wanneer:

  • De gebruiker stelt voor het eerst een wachtwoord in als nieuwe gebruiker.

  • De gebruikers herstellen hun wachtwoord of hun wachtwoord verloopt.

Deze optie is alleen van toepassing op uw organisatie als u Webex gebruikt als uw identiteitsprovider. Als u de gebruikers synchroniseert vanuit Active Directory, zie https://www.cisco.com/go/hybrid-services-directory. Als u SSO configureert met een identiteitsprovider van een derde partij, raadpleegt u Integratie voor eenmalige aanmelding in Control Hub.

U kunt de opties Smart Lockout en Password Policy in het volgende gedeelte gebruiken om de wachtwoorden van uw organisatie te beheren.

Opties voor wachtwoordbeheer

Slimme vergrendeling

Deze optie verhoogt progressief de tijd dat een gebruiker het wachtwoord opnieuw probeert na verschillende volgende foute vermeldingen. De gebruikers kunnen hun accounts blijven openen zonder dat ze contact moeten opnemen met de beheerder om het account te 'ontgrendelen'. Smart Lockout is standaard ingeschakeld en werkt na 5 mislukte verificatiepogingen.

Wachtwoordbeleid

U kunt deze optie gebruiken om ervoor te zorgen dat alle nieuwe en gewijzigde wachtwoorden voldoen aan de wachtwoordcriteria die u opgeeft.

U kunt de vereisten instellen met de volgende opties:

  • Minimale tekenlengte (8-256): typ het vereiste nummer in het vak om ervoor te zorgen dat wachtwoorden van gebruikers ten minste het aantal tekens bevatten dat u opgeeft. De standaardwaarde is '8'.

  • Bevat ten minste één kleine letter: schakel het selectievakje in om ervoor te zorgen dat de gebruiker ten minste één kleine letter bevat.

  • Bevat ten minste één hoofdletter: schakel het selectievakje in om ervoor te zorgen dat de gebruiker ten minste één hoofdletter bevat.

  • Bevat ten minste één nummer: schakel het selectievakje in om ervoor te zorgen dat de gebruiker ten minste één numeriek teken bevat.

  • Bevat ten minste één speciaal teken: schakel het selectievakje in om ervoor te zorgen dat de gebruiker ten minste een speciaal teken bevat.

  • Dagen tussen wachtwoordwijzigingen (90-1825): selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat de gebruikers het wachtwoord na het opgegeven aantal dagen wijzigen. Standaardwaarde is '1825' dagen.

  • Kan niet de laatste zijn: selecteer een optie in de vervolgkeuzelijst om ervoor te zorgen dat de gebruikers niet hetzelfde wachtwoord gebruiken totdat ze het opgegeven aantal unieke wachtwoorden overschrijden. De standaardoptie is '3 wachtwoorden'.

  • Wachtwoorden mogen geen van deze woorden bevatten: typ de woorden in het vak om te voorkomen dat een woord in de lijst wordt gebruikt in wachtwoorden van gebruikers. U kunt de lijst bewerken om woorden toe te voegen of te verwijderen. U kunt maximaal 25 woorden toevoegen.

Klik op Opslaan om de vereisten voor uw wachtwoordbeleid op te slaan.

Beheerder verzendt wachtwoord opnieuw

U kunt gebruikers een koppeling voor het opnieuw instellen van het wachtwoord verzenden wanneer u Webex als identiteitsprovider (IdP) gebruikt. Een gebruiker ontvangt een koppeling van de Webex-id en wordt gevraagd zijn of haar wachtwoord opnieuw in te stellen als onderdeel van die stroom. De beheerder die de koppeling verzendt, ontvangt een bevestigingsbericht dat deze is ontvangen.


 

Als de gebruiker meerdere identiteitsproviders gebruikt en niet als IdP naar Webex wordt gerouteerd, ziet de beheerder een foutbericht. In dit geval wordt de gebruiker doorgestuurd naar een IdP voor gefedereerde eenmalige aanmelding (SSO) en wordt de verificatie van het gebruikerswachtwoord opgeslagen op een ander platform.