Webex gebruikt in sommige gevallen automatisch CAPTCHA om frauduleuze aanvallen te detecteren en te blokkeren. Via Sitebeheer kunt u de CAPTCHA inschakelen in de volgende gevallen:

  • Deelnemers die deelnemen aan vergaderingen in een persoonlijke ruimte.

  • Bij het aanmelden van een account voor uw beheerde sites waarvoor single sign-on niet is ingeschakeld.

Wanneer Webex automatisch gebruikmaakt van CAPTCHA of als dit is ingeschakeld door de sitebeheerder, worden deelnemers gevraagd de CAPTCHA in te voeren bij het deelnemen aan een vergadering. Deelnemers kunnen niet deelnemen aan een vergadering zonder dat ze de CAPTCHA-tekst invoeren.

CAPTCHA wordt in de volgende gevallen geactiveerd:

  • Als een deelnemer de drempel voor het toegestane aantal onjuiste pogingen voor het vergaderingwachtwoord overschrijdt, wordt de deelnemer gevraagd de CAPTCHA-tekst in te voeren.

  • Als een gebruiker het toegestane aantal keer het onjuiste vergaderingsnummer opgeeft, wordt de gebruiker gevraagd de CAPTCHA-tekst in te voeren.

  • Als een gebruiker de drempel voor het toegestane aantal onjuiste vanity-ID-pogingen vor een persoonlijke vergaderruimte overschrijdt, wordt de deelnemer gevraagd de CAPTCHA-tekst in te voeren.

  • Wanneer een gebruiker 'Host op de hoogte stellen' selecteert wanneer de Sitebeheer-functie 'Deelnemers toestaan de host te melden dat ze in de persoonlijke ruimte/Webex Meeting-lobby wachten' is ingeschakeld.

    Deelnemers die zich niet hebben aangemeld (van wie de identiteit niet-verifiëren is) of die zich hebben aangemeld maar wel tot een extern bedrijf horen, worden gevraagd deze CAPTCHA-tekst in te voeren.

  • Als de sitebeheerder het selectievakje CAPTCHA weergeven als deelnemers de persoonlijke ruimte van een hostbetreden heeft ingeschakeld, wordt een deelnemer die zich niet heeft aangemeld (van wie de identiteit niet is verifiëren) gevraagd om de CAPTCHA-tekst in te voeren

  • Wanneer de sitebeheerder de optie Beveiligingscontrole weergeven in het aanmeldingsformulier heeft ingeschakeld om zich voor de account aan te melden, wordt de gebruiker gevraagd de CAPTCHA-tekst in te voeren.