Webex använder i vissa fall automatiskt CAPTCHA för att upptäcka och blockera bedrägliga ärenden. Du kan aktivera CAPTCHA i webbplatsadministrationen för följande:

  • Deltagare som deltar i möten i personliga rum.

  • Vid kontoregistreringen för dina hanterade webbplatser som inte har enkel inloggning aktiverat.

När Webex automatiskt använder CAPTCHA eller om det har aktiverats av webbplatsadministratören uppmanas deltagarna att ange CAPTCHA-texten när de ska delta i ett möte. Deltagarna kan inte delta i ett möte utan att ange rätt CAPTCHA-text.

CAPTCHA utlöses i följande instanser:

  • Om en deltagare överstiger tröskelvärdet för det tillåtna antalet felaktiga försök att ange möteslösenordet uppmanas deltagaren att ange CAPTCHA-texten.

  • Om en användare överstiger tröskelvärdet för det tillåtna antalet felaktiga försök att ange möteslösenordet uppmanas användaren att ange CAPTCHA-texten.

  • Om en användare överstiger tröskelvärdet för det tillåtna antalet felaktiga försök att ange det alternativa ID:t för ett personligt mötesrum uppmanas användaren att ange CAPTCHA-texten.

  • När en användare väljer ”Meddela värd” när webbplatsadministrationsfunktionen ”Tillåt deltagare som väntar i lobbyn till det personliga rummet/Webex Meeting-lobbyn att meddela värden detta” är aktiverad.

    Deltagare som inte har loggat in (vars identitet inte har autentiserats) eller som har loggat in men tillhör en extern organisation uppmanas att ange CAPTCHA-texten.

  • När webbplatsadministratören har markerat rutan Visa CAPTCHA när deltagare deltar i en värds personliga rum uppmanas en deltagare som inte har loggat in (vars identitet inte har autentiserats) att ange CAPTCHA-texten.

  • När webbplatsadministratören har aktiverat alternativet Visa säkerhetskontroll i registreringsformuläret för kontoregistrering uppmanas användaren att ange CAPTCHA-texten.