Webex bruker i noen tilfeller automatisk CAPTCHA for å oppdage og blokkere falske angrep. Du kan aktivere CAPTCHA i nettstedsadministrasjon for følgende:

  • Deltakere som blir med i møter i personlige rom.

  • Under kontoregistrering for administrerte nettsteder som ikke har enkel pålogging aktivert.

Når Webex automatisk bruker CAPTCHA eller når det er aktivert av nettstedsadministratoren, blir deltakerne bedt om å skrive inn CAPTCHA-teksten når de blir med i et møte. Deltakere kan ikke bli med i et møte uten å skrive inn CAPTCHA-teksten.

CAPTCHA utløses i følgende tilfeller:

  • Hvis en deltaker overskrider terskelen for antall tillatte mislykkede forsøk på passordet for møtet, blir deltakeren bedt om å skrive inn CAPTCHA-teksten.

  • Hvis en bruker overskrider terskelen for antall tillatte mislykkede forsøk på nummeret for møtet, blir brukeren bedt om å skrive inn CAPTCHA-teksten.

  • Hvis en bruker overskrider terskelen for antall tillatte forsøk med feil ID for møter i personlige rom, blir deltakeren bedt om å skrive inn CAPTCHA-teksten.

  • Når en bruker velger «Varsle vert» når funksjonen «Gi deltakerne tillatelse til å varsle verten om at de venter i lobbyen for det personlige rommet/Webex Meeting» i nettstedsadministrasjonen er aktivert.

    Deltakere som ikke har logget på (med en identitet som ikke er godkjent), eller som har logget på, men tilhører en ekstern organisasjon, blir bedt om å skrive inn CAPTCHA-teksten.

  • Når nettstedsadministratoren har merket av i boksen Vis CAPTCHA når deltakere blir med i en verts personlige rom, blir deltakere som ikke har logget på (med en identitet som ikke er godkjent), bedt om å skrive inn CAPTCHA-teksten

  • Når nettstedsadministratoren har aktivert alternativet Vis sikkerhetskontroll i registreringsskjemaet for kontoregistrering, blir brukeren bedt om å skrive inn CAPTCHA-teksten.