Uczestnik jest proszony o wykonanie CAPTCHA podczas dołączania do spotkania

Nie można dołączyć do spotkania bez wpisania CAPTCHA.

Uczestnik zostanie poproszony o wpisanie CAPTCHA podczas dołączania do spotkania.


Rozwiązanie:

Zostanie wyświetlony monit CAPTCHA:

  • Jeśli uczestnik wprowadzi nieprawidłowe hasło spotkania, po pierwszej błędnej próbie zostanie poproszony o wprowadzenie CAPTCHA ze względów bezpieczeństwa. To jest zgodne z projektem.
  • CAPTCHA pokazuje, kiedy uczestnicy po raz pierwszy wejdą do dowolnego pokoju osobistego w Twojej witrynie lub kiedy pliki cookie przeglądarki zostaną wyczyszczone.
  • CAPTCHA jest wyświetlany, gdy uczestnik spoza Twojej organizacji dołącza do spotkania, korzystając z numeru spotkania z aplikacji Webex Desktop App lub korzystając z łącza w zaproszeniu programu Outlook.

 

Czy ten artykuł był pomocny?