De hybride agenda moet zijn ingeschakeld om Bellen via Microsoft Teams WebRTC in teschakelen. Zorg ervoor dat de webmachine ook is aan– Zo niet, volg dan de stappen die hier worden beschreven om de webmachine in te starten.

De instelling voor anoniem deelnemen is standaard ingeschakeld in Microsoft Teams. Als deze is uitgeschakeld, kunt u deze in microsoft Teams in schakelen, zodat Webex-apparaten kunnen deelnemen via WebRTC. Klik hier voor meer informatie over het inschakelen van deze instelling .


Als uw apparaat is gekoppeld aan Webex Edge voor apparaten, hebt u de CE9.14.3-softwareversie nodig.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.com naar de pagina Apparaten.

2

Selecteer Instellingen in de rechterbovenhoek en navigeer naar WebRTC-ondersteuning. Schakel Bellen via Microsoft Teams WebRTC in.