Iedereen kan inhoud tijdens een vergadering delen en annoteren. Alleen presentatoren kunnen inhoud in vergaderingen delen en aantekeningen maken,webinarsen gebeurtenissen.


 
Deze functie is niet beschikbaar voorwebinars in webcastweergave.

U kunt tijdens uw vergaderingen annoteren onder andere: U kunt bijvoorbeeld uw scherm delen en aantekeningen maken over wat zichtbaar is. U kunt ook een document uploaden of een whiteboard toevoegen aan de vergadering om aantekeningen te maken met de deelnemers aan de vergadering. Meer informatie over het delen van inhoud kunt u hier vinden: Inhoud delen inWebex Meetings,Webex WebinarsenWebex Events (klassiek).

Voordat u kunt beginnen met annoteren, moet u de werkbalk Aantekeningen op een van de volgende manieren inschakelen:

  • Als u uw scherm deelt, gaat u naar het deelvenster Bedieningselementen aan de rechterkant van uw scherm en klikt u op Annoteren.

  • Als u een document of whiteboard deelt, maar niet uw scherm, klikt u bovenaan op Annotatie in het deelvenster Bedieningselementen.

De werkbalk Aantekeningen wordt boven aan uw vergadering weergegeven. Zie de tabel werkbalk Annoteren hieronder voor een gedetailleerde lijst met uw opties voor aantekeningen.

1

Klik op Bestand > Openen en delen.

2

Navigeer naar de locatie van uw bestand.

3

Selecteer het bestand en klik op Openen.

U kunt wijzigen welke pagina u bekijkt:

  • Selecteer de pagina die u wilt weergeven door op de paginaminiaturen te klikken.

  • Selecteer een miniatuurpagina en gebruik de pijlen omhoog en omlaag op uw toetsenbord.

  • Klik op de pijlen boven en onder het huidige paginanummer vanuit de kleine werkbalk aan de linkerkant.

  • Klik op het paginanummer in de kleine werkbalk aan de linkerkant en voer de balk in die u wilt.

4

Als u het delen wilt stoppen, klikt u op de vervolgkeuzepijl naast de documentnaam en klikt u op de knop Sluiten. Als u meerdere documenten deelt, moet u dit voor elk van de documenten doen.

1

Als u alle deelnemers wilt toestaan aantekeningen te maken tijdens de vergadering of trainingssessie, selecteert u in het menu Deelnemers de optie Rechten toewijzen. Selecteer vervolgens Alle deelnemers > Bedieningselementen en schakel het selectievakje Aantekeningen maken in.

Tijdens eenWebinarof gebeurtenis klikt u op Menubalk weergeven en selecteert u in het menu Deelnemer Rechten toewijzen. Klik op Alle panelleden, klik op het tabblad Besturing en vink vervolgens het selectievakje Aantekeningen maken aan.

2

Als u een specifieke deelnemer wilt toestaan om aantekeningen te maken, klikt u in de lijst Deelnemers met de rechtermuisknop op de naam van de persoon en selecteert u Toestaan om aantekeningen te maken.

U kunt ook de annotatieknop in - of uitschakelen via de werkbalk Aantekeningen maken om de aantekeningen voor alle deelnemers aan de vergadering in of uit te schakelen. Als u op de pijl naar rechts klikt, kunt u aantekeningen voor specifieke deelnemers aan de vergadering inschakelen.

Hosts kunnen notities toevoegen aan gedeelde inhoud. Als u een deelnemer bent en de host u toestaat om aantekeningen te maken op gedeelde inhoud, kunt u ook op gedeelde inhoud tekenen en er vormen aan toevoegen.

 

Zie de tabel werkbalk Annoteren hieronder voor meer informatie over al uw beschikbare keuzes.

1

Als u een notities wilt maken, selecteert u een van de opties op de werkbalk Notities maken.

2

Druk op de linkermuisknop en sleep de muis om te tekenen. U kunt opeenvolgende notities maken.


 

Zorg ervoor dat uw cursor in tekenmodus is en niet in de verplaatsmodus . Als u bijvoorbeeld het vierkant op de werkbalk hebt geselecteerd, verplaatst u de cursor totdat deze verandert in de tekencursor .

Als u rechtstreeks wilt blijven tekenen op de notitie die u zojuist hebt gemaakt, houdt u in Windows de Ctrl-toets ingedrukt (Command-toets op een Mac) om de cursor in de tekenmodus te dwingen. Vervolgens drukt u op de linkermuisknop en sleept u om te tekenen.


 

Alleen de deelnemer met de presentatorrol kan aantekeningen verplaatsen.

Leer hoe u de presentatorrol hier kunt doorgeven: https://help.webex.com/WBX1800/

1

Als u een vorm wilt verplaatsen, plaatst u de muisaanwijzer op de rand van de vorm totdat de cursor verandert in de verplaatsingscursor en sleept u de vorm vervolgens naar de nieuwe locatie.

2

Als u een lijn, pentekening of tekst wilt verplaatsen, plaatst u de muisaanwijzer erop totdat de cursor verandert in de verplaatsingscursor en sleept u de notitie vervolgens naar de nieuwe locatie.

Volg deze stappen om uw inhoud op te slaan.

 

Alle niet-opgeslagen documenten en whiteboards gaan verloren wanneer de vergadering of gebeurtenis is beëindigd.

1

Kies het whiteboard of document dat u wilt opslaan in de lijst.

2

Klik op de knop Opslaan in de werkbalk Aantekeningen maken aan de linkerkant.

3

Navigeer naar de plek waar u het bestand wilt opslaan.

4

Een naam voor het bestand geven en de Portable Document Format (*.pdf) kiezen

5

Klik op Opslaan.

Gebruik de annotatiehulpmiddelen om aantekeningen te maken in uw gedeelde inhoud.

Tool

Beschrijving

Klik op om Annotatie voor alle deelnemers in en uit te schakelen.

Klik > om het menu Annoteren uit te vouwen, waar u specifieke deelnemers kunt inschakelen om aantekeningen te maken.

Gebruik een aanwijzer om de aandacht te vestigen op een specifiek punt op het scherm. De aanwijzer bevat uw naam .

Als u in Windows bent, klikt u op de pijl om de laser aanwijzer te selecteren.

Voeg tekst toe aan gedeelde inhoud.

Wijzig de kleur door eerst te selecteren.

Teken rechte lijnen om inhoud te onderstrepen of er aandacht op te vestigen. Sleep uw muis om een lijn te tekenen.

Als u zich in Windows hebt, klikt u op de pijl en selecteert u een enkele of dubbele pijlpunt.

Wijzig kleur door eerst te selecteren.

Teken een vierkant.

Als u in Windows zit, klikt u op de pijl om een ovaal, vinkje of x te tekenen.

Wijzig de kleur door eerst te selecteren.

Gebruik de pen om vrij te tekenen.

Als u in Windows bent, klikt u op de pijl om met een potlood te tekenen.

Wijzig kleur door eerst op te klikken.

Wijzig de kleur van tekst, lijnen, vormen en de pen- of potloodtool.

Klik op de pijl om een kleur te selecteren.

Wis een notitie door de gum te selecteren en vervolgens de notitie te selecteren.

Als u in Windows bent, klikt u op de pijl naar rechts om alle aantekeningen of alleen die van hen te wissen.

Sla uw notities op.


 

Niet-opgeslagen annotaties gaan verloren wanneer de vergadering wordt beëindigd.