Każdy może udostępniać i komentować zawartość spotkania. Tylko prezenterzy mogą udostępniać i komentować treści na spotkaniach,webinariai wydarzenia.


 
Ta funkcja jest niedostępna dlawebinaria w widoku webcast.

Podczas spotkań możesz dodawać adnotacje do kilku rzeczy; na przykład możesz udostępnić swój ekran i dodawać adnotacje do tego, co jest na nim widoczne. Można także przesłać dokument lub dodać do spotkania tablicę i dodawać adnotacje razem z uczestnikami spotkania. Dowiedz się więcej o udostępnianiu zawartości: Udostępnij zawartość wWebex Meetings,Webex WebinarsiKlasyczna wersja Webex Events.

Zanim zaczniesz dodawać adnotacje, musisz włączyć pasek narzędzi Adnotuj w jeden z następujących sposobów:

  • Jeśli udostępniasz ekran, przejdź do panelu sterowania po prawej stronie ekranu i kliknij opcję Adnotuj.

  • Jeśli udostępniasz dokument lub tablicę, ale nie ekran, kliknij opcję Adnotacja w panelu Sterowanie u góry.

Pasek narzędzi adnotacji pojawi się u góry spotkania. Szczegółowa lista opcji dodawania adnotacji znajduje się w poniższej tabeli dotyczącej paska narzędzi adnotacji.

1

Kliknij Plik > Otwórz i udostępnij.

2

Przejdź do lokalizacji, w której znajduje się Twój plik.

3

Wybierz plik i kliknij opcję Otwórz.

Aby zmienić wyświetlaną stronę, możesz wykonać jedną z następujących czynności:

  • Wybierz stronę, którą chcesz wyświetlić, klikając jej miniaturę.

  • Wybierz miniaturę strony, a następnie użyj strzałek w górę i w dół na klawiaturze.

  • Kliknij strzałki powyżej i poniżej bieżącego numeru strony na małym pasku narzędzi po lewej stronie.

  • Kliknij numer strony na małym pasku narzędzi po lewej stronie i wprowadź numer żądanej strony.

4

Aby zatrzymać udostępnianie, kliknij strzałkę w dół obok nazwy dokumentu, a następnie kliknij przycisk zamykania. Jeśli udostępniasz wiele dokumentów, zrób to dla każdego z nich.

1

Aby wszyscy uczestnicy mogli dodawać adnotacje do treści podczas spotkania lub sesji szkoleniowej, w menu Uczestnik wybierz Przypisz uprawnienia, wybierz Wszyscy uczestnicy > Sterowanie i zaznacz pole wyboru Adnotuj.

Podczaswebinariumlub wydarzenie, kliknij opcję Pokaż pasek menu, a następnie w menu Uczestnik wybierz opcję Przypisz uprawnienia. Kliknij opcję Wszyscy paneliści, kliknij kartę Sterowanie, a następnie zaznacz pole wyboru Adnotacja.

2

Aby zezwolić określonemu uczestnikowi na dodawanie adnotacji, na liście Uczestnicy kliknij prawym przyciskiem myszy imię i nazwisko osoby, a następnie wybierz opcję Zezwalaj na dodawanie adnotacji.

Można także użyć przełącznika dodawania adnotacji na pasku narzędzi adnotacji, aby włączyć lub wyłączyć adnotacje dla wszystkich uczestników spotkania. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy powoduje włączenie adnotacji dla określonych uczestników spotkania.

Prowadzący mogą dodawać adnotacje do udostępnianej zawartości. Jeśli jesteś uczestnikiem, a prowadzący zezwolił Ci na dodawanie adnotacji do udostępnianej zawartości, możesz rysować i dodawać kształty do tej zawartości.

 

Szczegóły wszystkich dostępnych opcji znajdują się w poniższej tabeli opisującej pasek narzędzi adnotacji.

1

Aby narysować adnotację, wybierz jedną z opcji na pasku narzędzi adnotacji.

2

Aby narysować adnotację, naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy, a następnie przeciągnij myszą. Można rysować kolejne adnotacje.


 

Upewnij się, że kursor jest w trybie rysowania, a nie w trybie przesuwania . Na przykład po wybraniu na pasku narzędzi kształtu kwadratu przesuwaj kursor do momentu, aż zmieni się na kursor rysowania .

Aby kontynuować rysowanie bezpośrednio na narysowanej przed chwilą adnotacji, przytrzymaj klawisz Ctrl na komputerze z systemem Windows (klawisz Command na komputerze Mac), aby wymusić tryb rysowania dla kursora, naciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy i przeciągnij myszą, aby rysować.


 

Tylko uczestnik o roli prezentera może przesuwać adnotacje.

Tutaj dowiesz się, jak przekazać rolę prezentera: https://help.webex.com/WBX1800/

1

Aby przesunąć kształt, wskaż krawędź kształtu i poczekaj, aż kursor przekształci się w kursor przesuwania , a następnie przeciągnij kształt w nowe miejsce.

2

Aby przesunąć linię, pismo odręczne lub tekst, wskaż element i poczekaj, aż kursor zmieni się na kursor przesuwania , a następnie przeciągnij adnotację w nowe miejsce.

Aby zapisać zawartość, wykonaj poniższe czynności.

 

Wszystkie niezapisane dokumenty i tablice zostaną utracone po zakończeniu spotkania lub wydarzenia.

1

Wybierz z listy tablicę lub dokument, który chcesz zapisać.

2

Kliknij przycisk Zapisz na pasku narzędzi adnotacji po lewej stronie.

3

Przejdź do lokalizacji, w której chcesz zapisać plik.

4

Nazwij plik i wybierz Portable Document Format (*.pdf)

5

Kliknij opcję Zapisz.

Narzędzia adnotacji służą do dodawania adnotacji do udostępnianej zawartości.

Narzędzie

Opis

Kliknięcie tej opcji powoduje włączenie lub wyłączenie adnotacji dla wszystkich uczestników.

Kliknij symbol >, aby rozwinąć menu dodawania adnotacji, w którym można włączyć dodawanie adnotacji dla określonych użytkowników.

Zwracanie uwagi na określony punkt na ekranie za pomocą wskaźnika. Wskaźnik strzałki zawiera imię i nazwisko użytkownika .

W systemie Windows kliknięcie strzałki powoduje wybranie wskaźnika laserowego.

Dodawanie tekstu do udostępnianej zawartości.

Najpierw zmień kolor, wybierając opcję .

Rysowanie prostych w celu wyróżnienia treści lub zwrócenia na nią uwagi. Przeciągnij wskaźnik myszy, aby narysować linię.

W systemie Windows kliknij strzałkę i wybierz pojedynczy lub podwójny grot strzałki.

Najpierw zmień kolor, wybierając opcję .

Rysowanie kwadratu.

W systemie Windows kliknij strzałkę, aby narysować elipsę, znak wyboru lub znak x.

Najpierw zmień kolor, wybierając opcję .

Rysowanie dowolnego kształtu za pomocą pióra.

W systemie Windows kliknij strzałkę, aby narysować kształt ołówkiem.

Najpierw zmień kolor, klikając opcję .

Zmiana koloru tekstu, linii, kształtów, pióra lub ołówka.

Kliknij strzałkę, aby wybrać kolor.

Usuń adnotację, zaznaczając gumkę, a następnie adnotację.

W systemie Windows kliknij strzałkę w prawo, aby usunąć wszystkie lub tylko swoje adnotacje.

Zapisywanie adnotacji.


 

Niezapisane adnotacje zostaną utracone po zakończeniu spotkania.