Alla kan dela och kommentera innehåll i ett möte. Endast presentatörer kan dela och kommentera innehåll i möten,webbseminarieroch händelser.


 
Funktionen är inte tillgänglig förwebbsnakar i webbsändningsvyn.

Du kan kommentera flera saker under dina möten: Du kan till exempel dela din skärm och kommentera det som syns på den. Du kan också överföra ett dokument eller lägga till en whiteboardtavla till mötet för att kommentera med dina mötesdeltagare. Läs mer om hur du delar innehåll här: Dela innehåll iWebex Meetings,Webex WebinarsochWebex Events (klassiskt).

Innan du börjar kommentera måste du aktivera kommentarverktygsfältet på något av följande sätt:

  • Om du delar din skärm går du till kontrollpanelen till höger på skärmen och klickar på Kommentera.

  • Om du delar ett dokument eller en whiteboard, men inte din skärm, klickar du på Kommentar på Kontrollpanelen överst.

Kommentarverktygsfältet visas överst i mötet. Se tabellen i kommentarverktygsfältet nedan för en detaljerad lista över dina kommentarsalternativ.

1

Klicka på > Öppna och dela.

2

Navigera till din fils plats.

3

Markera filen och klicka på Öppna.

Om du vill ändra vilken sida du visar kan du:

  • Välj den sida som du vill visa genom att klicka på miniatyrsidan.

  • Välj en miniatyrsida och använd sedan upp- och nedpilarna på tangentbordet.

  • Klicka på pilarna ovan och under det aktuella sidnumret i det lilla verktygsfältet till vänster.

  • Klicka på sidnumret i det lilla verktygsfältet till vänster och ange den sida du vill ha.

4

För att sluta dela klickar du på rullgardingspilen bredvid dokumentnamnet och klickar sedan på knappen Stäng. Om du delar flera dokument måste du göra detta för var och en av dem.

1

Om du vill tillåta alla mötesdeltagare att kommentera innehåll under mötet eller utbildningsmöte väljer du Tilldela privilegier på Deltagare-menyn, väljer Tilldela privilegier, väljer Alla mötesdeltagare > Kontroller och markerar kryssrutan Kommentera.

Under ettWebinareller händelse klickar du på Visa menyrad och väljer Tilldela privilegier på Deltagare-menyn. Klicka på Alla panelmedlemmar, klicka på fliken Kontroller och markera sedan kryssrutan Kommentera.

2

För att tillåta en viss mötesdeltagare att kommentera högerklickar du på personens namn i listan Mötesdeltagare och väljer Tillåt att kommentera.

Du kan även använda kommentarsreglaget i kommentarverktygsfältet för att aktivera eller inaktivera kommentarer för alla mötesdeltagare. Om du klickar på högerpilen kan du aktivera kommentarer för specifika mötesdeltagare.

Värdar kan kommentera på delat innehåll. Om du är mötesdeltagare och värden tillåter dig att kommentera på delat innehåll kan du också rita och lägga till figurer i innehåll som delas.

 

Se tabellen i Kommentarverktygsfältet nedan för information om alla dina tillgängliga alternativ.

1

Rita en kommentar genom att välja ett av alternativen i kommentarverktygsfältet.

2

Tryck på vänster musknapp och dra musen för att rita. Du kan rita flera kommentarer i rad.


 

Se till att markören är i ritläget och inte i flyttläget . Om du till exempel har valt den fyrkantiga figuren i verktygsfältet flyttar du markören tills den ändras till ritmarkören .

Om du vill fortsätta att rita direkt på den kommentar som du just ritade håller du in Ctrl-tangenten i Windows (kommandotangenten på en Mac) för att tvinga in markören i ritläget, trycker på vänster musknapp och drar för att rita.


 

Endast den deltagare som har presentatörsrollen kan flytta kommentarer.

Lär dig att överföra presentatörsrollen här: https://help.webex.com/WBX1800/

1

Flytta en figur genom att hålla markören över figurens kant tills markören ändras till en flyttmarkör och dra sedan figuren till den nya platsen.

2

Flytta en linje, ritning eller text genom att hålla markören över den tills markören ändras till en flyttmarkör och dra sedan kommentaren till den nya platsen.

Följ dessa steg för att spara ditt innehåll.

 

Alla dokument och whiteboardtavlor som inte har sparats går förlorade när mötet eller händelsen avslutas.

1

Välj den whiteboard eller det dokument du vill spara från listan.

2

Klicka på knappen Spara i kommentarverktygsfältet till vänster.

3

Navigera till platsen där du vill spara filen.

4

Namnge filen och välj Portable Document Format (*.pdf)

5

Klicka på Spara.

Använd kommentarsverktygen för att kommentera ditt delade innehåll.

Verktyg

Beskrivning

Klicka för att aktivera och inaktivera kom kommentarer för alla mötesdeltagare.

Klicka > om du vill expandera kommentarmenyn där du kan låta vissa deltagare kommentera.

Dra uppmärksamhet till en viss del av skärmen genom att använda en markör. Pilmarkören inkluderar ditt namn .

Om du använder Windows klickar du på pilen för att välja laserpekaren.

Lägga till text i delat innehåll.

Ändra färg genom att först välja .

Rita raka linjer för att understryka innehåll och dra uppmärksamhet till det. Dra med musen för att rita en linje.

Om du använder Windows klickar du på pilen och väljer enkel eller dubbelpil.

Ändra färg genom att först välja .

Rita en fyrkant.

Om du använder Windows klickar du på pilen för att rita en oval, ett kryssmärke eller ett x.

Ändra färg genom att först välja .

Rita fritt med pennan.

Om du använder Windows klickar du på pilen för att rita med blyerts.

Ändra färg genom att först klicka på .

Ändra färgen på text, linjer, former och penn- eller blyertsverktyget.

Klicka på pilen om du vill välja en färg.

Ta bort en kommentar genom att välja raderverktyget och sedan klicka på kommentaren.

Om du använder Windows klickar du på högerpilen för att radera alla kommentarer eller endast deras.

Spara dina kommentarer.


 

Kommentarer som inte sparats går förlorade när mötet avslutas.