U kunt ook enquêten maken in Slido.

Enquête moet zijn ingeschakeld voor uw vergadering of webinar in Geavanceerde opties > Planningsopties > Vergaderingsopties of Geavanceerde opties > planningsopties of webinaropties > webinaropties.

1

Zodra uw vergadering of webinar is gestart en het deelvenster Enquête nog niet is geopend,selecteert u Deelvensters > deelvensters beheren > om het deelvenster Enquête toe te voegen aan uw vergadering of webinar.

2

Selecteer op de pagina Deelvensters beheren Enquête > deelvenster >OK.

3

Selecteer het vraagtype in de vervolgkeuzelijst in het gedeelte Vragen van het deelvenster Enquête.

 • Selecteer Kort antwoord als u wilt dat gebruikers een kort antwoord moeten geven.
 • Selecteer Meerkeuze - Meerdere antwoorden voor een enquête waarmee gebruikers meerdere antwoorden kunnen selecteren uit een lijst met mogelijkheden.
 • Selecteer Meerkeuze - Eén antwoord voor een enquête waarmee gebruikers één antwoord kunnen selecteren uit een lijst met mogelijkheden.
4

Klik op Nieuw om een nieuwe vraag te maken.

5

Typ uw vraag in het tekstvak en klik op Enter. Typ het antwoord in het tekstvak en klik op Enter.

6

(Optioneel) Herhaal deze stappen voor zoveel vragen en antwoorden als u wilt.

7

Klik op Enquête openen.

De volgende stap

Klik op Enquête sluiten om een enquête te sluiten. Zie Taken voor Snelle referentie voor opties over het opslaan, delen en weergeven van enquêteresultaten.

1

Als uw vergadering of webinar is gestart en het deelvenster Enquête nog niet is geopend, kunt u deze op een van de volgende manieren laten zien:

 • Selecteer Deelvensters > deelvensters > beheren en selecteer enquête > deelvenster > OK.
 • Klik op , en selecteer Enquête .
2

U moet voor het maken van elke vraag en elk antwoord naar het Deelvenster Enquête gaan.

 • Klik op Een vraag toevoegen om een nieuwe vraag toe te voegen.

 • Klik op Een antwoord toevoegen om een nieuw antwoord toe te voegen.

3

Selecteer het vraagtype in de vervolgkeuzelijst in het gedeelte Vragen van het deelvenster Enquête voor elke vraag die u maakt.

 • Selecteer Meerdere antwoorden om meerdere antwoorden te selecteren uit een lijst met mogelijkheden.
 • Selecteer Eén antwoord om één antwoord te selecteren uit een lijst met mogelijkheden.
 • Selecteer Kort antwoord om een kort antwoord te typen.
4

(Optioneel) Herhaal deze stappen voor zoveel vragen en antwoorden als u wilt.

5

Klik op Enquête openen.

De volgende stap

Klik op Enquête sluiten om een enquête te sluiten. Zie Taken voor Snelle referentie voor opties over het opslaan, delen en weergeven van enquêteresultaten.

Taak

Actie

Een enquêtevragenlijstbestand openen om de vragenlijst in uw deelvenster Enquête weer te geven

Selecteer Bestand > Open enquêtevragenof klik op Openen.

Het vraagtype wijzigen

Windows: Selecteer de vraag die u wilt wijzigen en selecteer vervolgens het nieuwe vraagtype in het vervolgkeuzelijst. Klik op Type wijzigen.

Mac: Selecteer Klik hier om het vraagtype te wijzigendat onder elke vraag wordt weergegeven.

Een vraag of antwoord bewerken

Selecteer de vraag of het antwoord, klik op Bewerkenen daarna uw wijzigingen aan.

Een vraag of antwoord verwijderen

Selecteer de vraag of het antwoord en klik vervolgens op Verwijderen.

De volgorde van de vragen of antwoorden wijzigen

Selecteer de vraag of het antwoord en klik vervolgens op Omhoog of Omlaag.

Een hele vragenlijst verwijderen

Klik onder aan het deelvenster Enquête op Alles leeg maken.

Een timer weergeven tijdens een enquête

 1. Windows: Klik op Opties onder aan uw deelvenster Enquête.

  Mac: Klik op Opties rechts onderin het deelvenster Enquête.

 2. Vink het selectievakje Weergeven aan, typ de tijdsduur in het vak Alarm en klik vervolgens op OK.

Een enquête opslaan

Selecteer Bestand > Opslaan > enquêtevragen ofklik op Opslaan. Enquêtevragenlijsten hebben een bestandsnaam met de extensie .atp.

Een enquête openen

Klik op Enquête openen.

Een enquête sluiten

Klik op Enquête sluiten.

De enquêteresultaten delen met deelnemers

Schakel in het gedeelte Delen met deelnemers het selectievakje Enquêteresultaten of het selectievakje Afzonderlijke resultaten in en klik vervolgens op Toepassen.

Opties voor enquêteresultaten opgeven

 1. Windows: Klik op Opties onder aan uw deelvenster Enquête .

  Mac: Klik op Opties rechts onderin het deelvenster Enquête.

 2. Vink een of beide van de volgende selectievakjes aan:

  • Vink het selectievakje Geen antwoord opnemen aan om het aantal personen te delen dat niet op een vraag heeft gereageerd.

  • Vink het selectievakje Aantal reacties weergeven aan om het aantal reacties dat elke vraag heeft ontvangen te delen.

De resultaten van een enquête opslaan

U kunt enquêteresultaten opslaan tijdens of na een vergadering of webinar.

 • Selecteer Bestand > Opslaan > Enquêteresultaten of klik op Opslaan.

 • Als u de resultaten van meerdere enquêteresultaten in één bestand wilt opslaan, selecteert u Opslaan > Alle enquêteresultaten > .

  Enquêteresultaten kunnen worden opgeslagen als een groep of als afzonderlijke deelnemers . Als u opteert als een groep , worden responders tijdens het opslaan anoniem gemaakt door de afzonderlijke deelnemers te identificeren op basis van hun naam. De resultaten van zowel de groep als de afzonderlijke deelnemers kunnen worden opgeslagen in tekst- of txt-, of door komma's gescheiden waarden, of .csv-bestanden.


 

U kunt enquêteresultaten ook opslaan wanneer u de vergadering of webinar eindigt. Vink het selectievakje naast Vergaderingsbestanden opslaanaan, vink vervolgens Enquêtevragen aan en geef de locatie op waar u de bestanden wilt opslaan.

Activiteitenrapport downloaden voor chatten, vraag en antwoord enquête

Als de webinar is opgenomen, kan de hosthet activiteitenrapport tijdens de webinar downloaden vraag en antwoord chat en enquête zodra de opname is voltooid.

Als u een rapport wilt downloaden, meldt u zich aan bij uw Webex-site en klikt u op > voltooid. Selecteer uw webinar. Klik opActiviteit en klik vervolgens op Rapport downloaden naast het aanstaande rapport.

Als vraag en antwoord enquête wordt uitgevoerd met Slido, vinden hosts die informatie in het Slidorapport van .