Možete da napravite ankete i uSlidouključujući i ankete pre sastanka iliwebinarpočinje.

Biračka mesta moraju biti uključena za vaš sastanak iliwebinaru Napredne opcije > Opcije zakazivanja > Opcije sastanaka ili Napredne opcije > Opcije zakazivanja > Opcije vebinara.

1

Nakon vašeg sastanka iliwebinarje počela, ako anketni panel već nije otvoren, izaberite View > Panels > Manage Panels da biste dodali anketni panel na svoj sastanak iliwebinar.

2

Na stranici Upravljanje tablama izaberite Anketa > Dodaj > U redu.

3

Izaberite tip pitanja sa padajuće liste u odeljku Pitanja na anketnoj tabli.

 • Izaberite Kratak odgovor ako želite da korisnici otkucaju kratak odgovor.
 • Izaberite Višestruki izbor - Više odgovora za anketu koja omogućava korisnicima da izaberu više odgovora sa liste mogućnosti.
 • Izaberite Višestruki izbor - jedan odgovor za anketu koja omogućava korisnicima da izaberu jedan odgovor sa liste mogućnosti.
4

Kliknite na Novo da biste kreirali novo pitanje.

5

Upišite pitanje u tekstualni okvir i kliknite na Enter. Unesite odgovor u tekstualni okvir i kliknite na Unesi.

6

(Nije obavezno) Ponovite ove korake za onoliko pitanja i odgovora koliko želite.

7

Kliknite na Otvorena anketa.

Šta dalje

Kliknite na Zatvori anketu da biste zatvorili anketu. Pogledajte Brze referentne zadatke za opcije o tome kako da sačuvate, delite i pregledate rezultate ankete.
1

Nakon vašeg sastanka iliwebinarje počela, ako Anketna tabla već nije otvorena, možete je prikazati na jedan od sledećih načina:

 • Izaberite View > Panels > Manage Panels, a zatim izaberite Anketiranje > Add > OK.
 • Kliknite , a zatim izaberite Anketiranje.
2

Idite na anketnu tablu za svako pitanje i odgovor koji želite da kreirate.

 • Kliknite na Dodaj pitanje da biste dodali novo pitanje.

 • Kliknite na Dodaj odgovor da biste dodali novi odgovor.

3

Izaberite tip pitanja sa padajuće liste u odeljku Pitanja na anketnoj tabli za svako pitanje koje kreirate.

 • Izaberite Više odgovora da biste izabrali više odgovora sa liste mogućnosti.
 • Izaberite Pojedinačni odgovor da biste izabrali jedan odgovor sa liste mogućnosti.
 • Izaberite Kratak odgovor da biste ukucali kratak odgovor.
4

(Nije obavezno) Ponovite ove korake za onoliko pitanja i odgovora koliko želite.

5

Kliknite na Otvorena anketa.

Šta dalje

Kliknite na Zatvori anketu da biste zatvorili anketu. Pogledajte Brze referentne zadatke za opcije o tome kako da sačuvate, delite i pregledate rezultate ankete.

Zadatak

Radnja

Otvorite datoteku anketnog upitnika da biste prikazali upitnik na anketnom panelu

Izaberite Datoteka > Otvori pitanja ankete ili kliknite na Otvori.

Promenite tip pitanja

Prozori: Izaberite pitanje koje želite da promenite, a zatim izaberite novi tip pitanja sa padajuće liste. Kliknite na Promeni tip.

Mac: Izaberite Kliknite ovde da biste promenili tip pitanja, koji se prikazuje ispod svakog pitanja.

Izmenite pitanje ili odgovor

Izaberite pitanje ili odgovor, kliknite na Izmijeni, a zatim unesite izmjene.

Izbrišite pitanje ili odgovor

Izaberite pitanje ili odgovor, a zatim kliknite na Izbriši.

Promenite raspored pitanja ili odgovora

Izaberite pitanje ili odgovor, a zatim kliknite na Pomeri gore ili Pomeri dole.

Izbrišite ceo upitnik

Kliknite na Obriši sve na dnu anketne table.

Prikažite tajmer tokom glasanja

 1. Prozori: Na dnu anketne table kliknite na Opcije.

  Mac: Kliknite na Opcije u donjem desnom delu anketne table.

 2. Označite polje za potvrdu Prikaz, unesite dužinu vremena u polje Alarm, a zatim kliknite na OK.

  Opcije glasanja

Sačuvaj upitnik za anketu

Izaberite Datoteka > Sačuvaj > Pitanja ankete ili kliknite na Sačuvaj. Imena anketnih upitnika imaju ekstenziju .atp.

Otvori anketu

Kliknite na Otvorena anketa.

Zatvori anketu

Kliknite na Zatvori anketu.

Podelite rezultate ankete sa učesnicima

U odeljku Deli sa učesnicima označite polje Rezultati ankete ili polje Pojedinačni rezultati, a zatim kliknite na Primeni.

Navedite opcije za rezultate ankete

 1. Prozori: Na dnu anketne table kliknite na Opcije.

  Mac: Kliknite na Opcije u donjem desnom delu anketne table.

 2. Proverite jedno ili oba od sledećeg i zatim kliknite na U redu.

  Opcije glasanja

Sačuvajte rezultate ankete

Rezultate ankete možete da sačuvate tokom ili nakon sastanka ili vebinara.

 • Izaberite Datoteka > Sačuvaj > Rezultati ankete ili kliknite na Sačuvaj.

 • Da biste sačuvali rezultate više anketa u jednu datoteku, izaberite Sačuvaj > Svi rezultati ankete.

  Rezultati ankete mogu se sačuvati kao grupa ili kao pojedinačni učesnici. Čuvanje kao grupa anonimizuje osobe koje rade na borbi protiv virusa, dok čuvanje kao pojedinačni učesnici identifikuje osobe koje rade na borbi protiv virusa po imenu. Rezultati kako grupnih tako i pojedinačnih učesnika mogu da se sačuvaju u tekstu ili .txt-u.


 

Rezultate ankete možete da sačuvate i kada završite sastanak iliwebinar. Označite polje za potvrdu pored opcije Sačuvaj datoteke sastanaka, zatim označite Pitanja ankete i navedite lokaciju na kojoj želite da sačuvate datoteke.

Preuzmite izveštaj o aktivnostima za ćaskanje, pitanja i odgovore i ankete

Ako jewebinarje snimljeno, domaćin može da preuzme in-webinarizveštaj o aktivnostima za pitanja i odgovore, ćaskanje i ankete kada se snimanje završi.

Da biste preuzeli izveštaj, prijavite se naWebex lokacijai kliknite na Kalendar > Završeno. Izaberite svojwebinar. Kliknite na Aktivnost, a zatim kliknite na Preuzmi izveštaj pored izveštaja koji želite.

Ako se koriste pitanja i odgovori ili anketeSlido, domaćini mogu da pronađu te informacije uSlido izvještaju domaćina.