Audio-instellingen

Klik op uw profielfoto , selecteer Instellingen en selecteer Audio. Vervolgens kunt u de volgende instellingen wijzigen:

 • Kies de apparaten die u wilt gebruiken voor de microfoon, luidspreker en belbel. U kunt hier het volume van uw luidspreker en microfoon aanpassen en het selectievakje Automatisch volume aanpassen in- of aansluiten.
 • Kies Systeeminstelling gebruiken om een apparaat te gebruiken dat als de standaardoptie op uw systeem is geconfigureerd. Wanneer u het audioapparaat voor uw besturingssysteem wijzigt, volgt Webex deze wijziging. Als u wilt zien welk apparaat u momenteel hebt ingesteld als de standaard, gaat u naar Start > Instellingen > systeem > geluid .

   
 • Kies het volume van de beltoon van het inkomende gesprek en de geluidssignaalgeluiden van het bericht.

  Klik op Testen om het volume te testen. De beltoon die u hebt gekozen in Meldingen > wordt afgespeeld.

 • Vink het selectievakje Dempen tijdelijk aan door een spatiebalk in te houden zodat u het dempen tijdelijk kunt in- of uitmpen tijdens eenvergadering.
 • Onder Webex SmartAudio:

U kunt ook uw audio-opties direct vanuit uw gespreksknoppen wijzigen. Klik op de vervolgkeuzepijl naast Dempen, kies Instellingen en maak uwselecties.

Klik op uw profielfoto , kies Voorkeuren en selecteer Audio. Vervolgens kunt u de volgende instellingen wijzigen:

 • Kies de apparaten die u wilt gebruiken voor de microfoon, luidspreker en belbel. U kunt hier het volume van uw luidspreker en microfoon aanpassen en het selectievakje Automatisch volume aanpassen in- of aansluiten.
 • Kies Systeeminstelling gebruiken om een apparaat te gebruiken dat als de standaardoptie op uw systeem is geconfigureerd. Wanneer u het audioapparaat voor uw besturingssysteem wijzigt, volgt Webex deze wijziging. Als u wilt zien welk apparaat u momenteel hebt ingesteld als standaard, gaat u naar SysteemVoorkeuren > geluid.

   
 • Kies het volume van de beltoon van het inkomende gesprek en de geluidssignaalgeluiden van het bericht.

  Klik op Testen om het volume te testen. De beltoon die u hebt gekozen in Meldingen > wordt afgespeeld.

 • Vink het selectievakje Dempen tijdelijk aan door een spatiebalk in te houden zodat u het dempen tijdelijk kunt in- of uitmpen tijdens eenvergadering.
 • Onder Webex SmartAudio:

Als u uw audio-opties wilt wijzigen vanuit uw gespreksopties, klikt u op de vervolgkeuzepijl naast Dempen , kiest u Instellingen en selecteert u vervolgens uw selectie.

Uw standaardaudio hangt af van het type gesprek. Wanneer u een videogesprek maakt, wilt u uw telefoon kunnen bekijken terwijl u spreekt, zodat uw luidspreker de standaardaudio is. Wanneer u een audiogesprek tot leven maakt of een oproep beantwoordt, is uw oordopje de standaard.

U kunt uw audio alleen tijdens een gesprek wijzigen van luidspreker naar oordopje, tenzij u een instelling wilt zoals Gesprekken beantwoorden met luidspreker aan zodat deze kan worden toegepast op alle inkomende gesprekken.

1

Tik en kies Luidspreker of iPhone (als u een iOS-apparaat gebruikt) of Telefoon (als u een Android-apparaat gebruikt).

Wanneer u verbinding maakt met een audioapparaat, zoals uw luidspreker, Bluetooth-apparaat of hoofdtelefoon, verandert het pictogram in het uiterlijk en laat u zien hoe uw audio wordt verzonden.

2

(Optioneel) Tik op profielfoto, ga naar Instellingen > Audio en schakel een van de volgende opties in:

 • Gesprekken beantwoorden met luidspreker op: deze instelling is alleen van toepassing als u geen externe audioapparaat hebt verbonden.
 • Achtergrondgeluid verwijderen: neem deel aan uw vergaderingen en gesprekken zonder zorgen over lawaaierige toetsenborden, telefoonoproepen of online lerendie in de volgende ruimte plaatsvinden. Als u wilt, kunt u achtergrondgeluid verwijderen tijdens uw huidige gesprek ofvergadering.

U kunt de microfoon wijzigen die u gebruikt tijdens het gesprek.


U moet Chrome, Safari of Firefox gebruiken om te bellen. Ongeacht of u een webbrowser in Windows, Mac of Linux gebruikt, moet u ervoor zorgen dat uw webbrowser is ingesteld voor het gebruik van de camera en microfoon.

Klik op het activiteitenmenu en kies Vergaderen. Selecteer het apparaat dat u wilt gebruiken om de oproep te maken door op Audio/video teklikken.