Klikk på profilbildet ditt, velg Innstillinger og deretter Lyd. Deretter kan du endre følgende innstillinger:


 

Fjern bakgrunnsstøy og Musikkmodus utelukker hverandre. Hvis du aktiverer én av disse innstillingene, deaktiveres den andre innstillingen automatisk.

 • Velg enhetene som skal brukes for mikrofon, høyttaler og ringetone. Du kan justere volumet på høyttaleren og mikrofonen herfra, og til og med merke av for Juster lyden automatisk.
 • Velg Bruk systeminnstilling for å bruke en enhet som er konfigurert som standardalternativ på systemet. Når du endrer lydenheten for operativsystemet, følger Webex endringen tilsvarende. Hvis du vil se hvilken enhet du har konfigurert på PC-en, kan du gå til Start > Innstillinger > System > Lyd.

   

  Bruk en av våre Cisco Headset 500 med USB-kontakten eller Cisco Headset 730 med Bluetooth i møter og samtaler.

 • Velg volum på ringetonen for lyder for innkommende anrop og meldingsvarsler.

  Det finnes også en Test-knapp for å la deg teste volumnivået. Når du klikker på Test, spilles ringetonen du valgte i Varsler > Anrop.

 • Merk av for Fjern bakgrunnsstøy slik at du kan bli med på møter og samtaler uten å bekymre deg for støyende tastaturer, ringeklokker eller hjemmeundervisning som skjer i rommet ved siden av.
 • Merk boksen Musikkmodus hvis du vil bevare mikrofonens opprinnelige lyd når du bruker datamaskinen til lyd og vil gjøre virtuelle konserter eller musikkundervisning enda bedre. Hvis du vil, kan du aktivere musikkmodus for gjeldende samtale eller møte.
 • Merk av for Slå av demping midlertidig ved å holde inne Mellomrom, slik at du kan slå av din egen demping i løpet av et møte.

Du kan til og med endre lydalternativene direkte fra anropskontrollene. Bare klikk på rullegardinlisten i Demp-knappen, velg Innstillinger, og foreta deretter valgene.

Klikk på profilbildet ditt, velg Innstillinger og deretter Lyd. Deretter kan du endre følgende innstillinger:


 

Fjern bakgrunnsstøy og Musikkmodus utelukker hverandre. Hvis du aktiverer én av disse innstillingene, deaktiveres den andre innstillingen automatisk.

 • Velg enhetene som skal brukes for mikrofon, høyttaler og ringetone. Du kan justere volumet på høyttaleren og mikrofonen herfra, og til og med merke av for Juster lyden automatisk.
 • Velg Bruk systeminnstilling for å bruke en enhet som er konfigurert som standardalternativ på systemet. Når du endrer lydenheten for operativsystemet, følger Webex endringen tilsvarende. Hvis du vil se hvilken enhet du har konfigurert på PC-en, kan du gå til Systeminnstillinger > Lyd.

   

  Bruk en av våre Cisco Headset 500 med USB-kontakten eller Cisco Headset 730 med Bluetooth i møter og samtaler.

 • Velg volum på ringetonen for lyder for innkommende anrop og meldingsvarsler.

  Det finnes også en Test-knapp for å la deg teste volumnivået. Når du klikker på Test, spilles ringetonen du valgte i Varsler > Anrop.

 • Merk av for Fjern bakgrunnsstøy slik at du kan bli med på møter og samtaler uten å bekymre deg for støyende tastaturer, ringeklokker eller hjemmeundervisning som skjer i rommet ved siden av.
 • Merk boksen Musikkmodus hvis du vil bevare mikrofonens opprinnelige lyd når du bruker datamaskinen til lyd og vil gjøre virtuelle konserter eller musikkundervisning enda bedre. Hvis du vil, kan du aktivere musikkmodus for gjeldende samtale eller møte.
 • Merk av for Slå av demping midlertidig ved å holde inne Mellomrom, slik at du kan slå av din egen demping i løpet av et møte.

Du kan til og med endre lydalternativene direkte fra anropskontrollene. Bare klikk på rullegardinlisten i Demp-knappen, velg Innstillinger, og foreta deretter valgene.

Standard for lyd avhenger av type anrop. Når du foretar en videosamtale, vil du kunne se på telefonen mens du snakker, og når er høyttaleren standard for lyd. Når du foretar et lydanrop eller svarer på et anrop, er ørepluggen standard.

Du kan kun endre lyden fra høyttaler til øreplugg mens du er i en samtale, med mindre du vil at en innstilling som Svaranrop med høyttaler på skal gjelde for alle innkommende anrop.

1

Trykk på og velg deretter Høyttaler eller iPhone (eller Telefon hvis du bruker en Android-enhet).

Når du kobler til en lydenhet, for eksempel høyttaleren, Bluetooth-enheten eller hodetelefonene, endrer -ikonet utseende, slik at du vet hvordan lyden overføres.

2

(Valgfritt) Trykk på profilbildet ditt, gå til Innstillinger > Lyd, og aktiver ett av følgende alternativer:

 • Svar på anrop med høyttaler på – Denne innstillingen gjelder bare hvis du ikke har en ekstern lydenhet tilkoblet.
 • Fjern bakgrunnsstøy– Du kan bli med på møter og samtaler uten å bekymre deg for bråkete tastaturer, ringeklokker eller nettbasert læring som skjer i rommet ved siden av. Hvis du vil, kan du fjerne bakgrunnsstøy i løpet av gjeldende samtale eller møte.
 • Musikkmodus– Du ønsker å bevare mikrofonens originale lyd, hvilket gjør virtuelle konserter eller musikktimer enda bedre. Hvis du vil, kan du aktivere musikkmodus for gjeldende samtale eller møte.

 

Fjern bakgrunnsstøy og Musikkmodus utelukker hverandre. Hvis du aktiverer én av disse innstillingene, deaktiveres den andre innstillingen automatisk.

Du kan endre mikrofonen du bruker når du ringer.


Du må bruke Chrome, Safari eller Firefox for å ringe. Uansett om du bruker en nettleser på Windows, Mac eller Linux, må du sørge for at nettleseren din er konfigurert til å bruke kameraet og mikrofonen.

Klikk på aktivitetsmenyen og velg Møt. Velg enheten som skal brukes til å ringe ved å klikke på Lyd/video.