U kunt de camera-instellingen voor Webex-toepassing configureren tijdens een video sessie.

U kunt de camera-instellingen aanpassen zodat deze voldoen aan uw behoeften voor Webex video gesprekken en vergaderingen.

Controleer uzelf-Bekijk de afbeelding terwijl u wijzigingen aanbrengt.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat u de volgende acties uitvoert voordat u de camera-instellingen in Webex App configureert:

  • Sluit de camera aan op de computer en open de camera sluiter.

  • Sluit alle andere apps die mogelijk uw camera gebruiken.

1

Klik op uw profiel foto in Webex toepassing en voer een van de volgende handelingen uit:

  • In Windows: Ga naar instellingen > video
  • Op het macOS: Ga naar voor keuren > video
2

Selecteer uw camera in de vervolg keuzelijst camera.

3

Klik op Geavanceerde instellingen.

4

Wijzig desgewenst de volgende instellingen op de tabbladen camera-instellingen en afbeeldings instellingen.

Tabel 1. Para meters op de Tabblad camera-instellingen

Parameter

Beschrijving

Best Overview

Met Best Overview bent u altijd op de juiste manier in het videobeeld.

Schakel deze functie in om de camera u automatisch binnen het kader te laten plaatsen. Als u de instelling voor het gezichtsveld wilt aanpassen of de zoomfunctie wilt gebruiken, schakelt u deze functie uit.


 

Houd rekening met de volgende notities wanneer u de functie beste overzicht gebruikt:

  • Voor een optimale werking van Best Overview moet u ervoor zorgen dat u gecentreerd bent in het kader voordat u deze functie inschakelt.

  • Deze functie ondersteunt een resolutie tot 1920x1080.

Standaard: Uit

Zoomen

Gebruik Digital zoom wanneer u een persoon of voorwerp beter wilt bekijken. Wanneer u hebt ingezoomd, kunt u met de pijl op het scherm door de afbeelding navigeren.

Gezichtsveld

Het gezichtsveld bepaalt de breedte van de weergave die u via de camera kunt zien. Hoe hoger de waarde die u hebt ingesteld, de bredere weer gave die u krijgt.

Wanneer het beste overzicht is ingeschakeld, wordt het veld weer gave ingesteld op 81. U kunt dit niet wijzigen. Als u Best Overview uitschakelt, wordt het gezichtsveld teruggezet op de laatste instelling.

Standaard: 81

Opties: 65, 70, 75, 81

Automatische anti-Flik kering

Sommige kunstmatige belichting, net als fluorescerende lampjes, veroorzaakt schitteringen in videobeelden. De camera detecteert standaard lichtschitteringen in de omgeving en minimaliseert de invloed ervan op de afbeeldingskwaliteit.

Als de standaard automatische modus de Flik keringen niet elimineert, schakelt u de optie uit en probeert u de beeld kwaliteit te optimaliseren met behulp van de beschik bare opties.

Standaard: Aan

Opties voor de hand matige modus: 50 Hz, 60 Hz

Tabel 2. Para meters op de Tabblad afbeeldings instellingen

Parameter

Beschrijving

Autofocus

Hiermee kunt u de automatische focus in- of uitschakelen.

In de modus voor automatische focus past de camera de lens aan om het onderwerp in de cameraweergave scherp te stellen.

Als de modus voor automatische focus is uitgeschakeld, kunt u de focus handmatig aanpassen. Sleep de schuifregelaar naar links om de lens dichterbij scherp te stellen en naar rechts om verder scherp te stellen.

Standaard: Aan

Automatische witbalans

Hiermee kunt u de automatische witbalans in- of uitschakelen.

Wanneer de automatische modus is ingeschakeld, onderzoekt de camera de belichtingsomstandigheden en bepaalt de kleuren om de afbeelding weer te geven.

Wanneer de automatische modus is uitgeschakeld, kunt u de schuif regelaar gebruiken om de witbalans hand matig aan te passen en de gewenste afbeeldings kleuren te verkrijgen.

Standaard: Aan

Contrast

Pas indien nodig de contrastwaarde aan om de helderheid van het beeld te verbeteren.

Sleep de schuifregelaar naar links om het contrast van de afbeelding te verlagen of naar rechts om het contrast te verhogen.

Verzadiging

Een correcte instelling voor verzadiging zorgt ervoor dat uw beeld levendiger wordt.

Sleep de schuif regelaar naar links of naar rechts om de gewenste kleur Toon in te stellen.

Scherpte

Hiermee past u het scherpteniveau aan. Een correct scherpteniveau geeft de afbeeldingsgegevens duidelijk weer.

Sleep de schuifregelaar naar links om de afbeelding vloeiend te maken of naar rechts om de afbeelding te verscherpen.

Voer een fabrieksherstel uit als u de camera wilt terugzetten naar de oorspronkelijke instellingen. Hiermee kunnen enkele technische problemen worden opgelost.

1

Klik op uw profiel foto in Webex toepassing en vervolgens

  • In Windows: Ga naar instellingen > video
  • Op het macOS: Ga naar voor keuren > video
2

Selecteer uw camera in de vervolg keuzelijst camera.

3

Klik op Geavanceerde instellingen.

4

Klik op Instellingen herstellen.

de scherm opname voor het herstellen van instellingen

Mogelijk moet u de firmware-versie van de camera en het serie nummer voor services voor ondersteuning of garantie opgeven. U kunt de camera gegevens eenvoudig ophalen uit Webex App.

1

Klik op uw profiel foto in Webex toepassing en vervolgens

  • In Windows: Ga naar instellingen > video
  • Op het macOS: Ga naar voor keuren > video
2

Selecteer uw camera in de vervolg keuzelijst camera.

3

Klik op Geavanceerde instellingen.

4

Bekijk de camera gegevens op het tabblad camera gegevens.