Du kan konfigurera kamera inställningarna på Webex App under en videosession.

Du kan anpassa kamera inställningarna så att de passar dina behov för Webex video samtal och möten.

Markera själv Visa bild medan du gör ändringar.

Innan du börjar

Se till att du utför följande åtgärder innan du konfigurerar kamera inställningarna på Webex App:

  • Anslut kameran till datorn och öppna kamerans slutare.

  • Stäng alla andra appar som kan använda din kamera.

1

Klicka på din profil bild på Webex App och gör något av följande:

  • I Windows: Gå till inställningar > video
  • På macOS: Gå till inställningar > video
2

Välj kameran i list rutan kamera.

3

Klicka på Avancerade inställningar.

4

Ändra följande inställningar efter behov på flikarna kamera inställningar och bild inställningar.

Tabell 1. Parametrar på Fliken kamera inställningar

Parameter

Beskrivning

Best Overview

Med Best Overview får du alltid bästa möjliga inramning av videobilden.

Aktivera den här funktionen om du vill att kameran ska rama in dig automatiskt. Om du vill anpassa synfältsinställningen eller zooma ska du stänga av den här funktionen.


 

Tänk på följande när du använder den bästa översikts funktionen:

  • Du får bästa möjliga resultat för funktionen Best Overview om du är centrerad i bildrutan innan du aktiverar funktionen.

  • Den här funktionen har stöd för upplösningar upp till 1920x1080.

Standard: Av

Zooma

Använd digital zoom när du behöver titta närmare på en person eller ett föremål. När du har zoomat in kan du navigera i bilden med pilverktyget.

Synfält

Synfältet avgör bredden på vyn som du kan se från kameran. Ju högre grad du ställer in desto större bild visas.

När bästa översikt är aktive rad är fältet för vyn inställt på 81. Du kan inte ändra det. Om du inaktiverar Best Overview återställs synfältet till senaste använda inställning.

Standard: 81

Alternativ 65, 70, 75, 81

Automatisk kant flimr

Viss artificiell belysning, till exempel lysrör, kan få videon att flimra. Som standard identifierar kameran automatiskt flimrande lampor i miljön och minimerar flimrets påverkan på bildkvaliteten.

Om det automatiska läget inte eliminerar flimrarna stänger du av växeln och provar med de tillgängliga alternativen för att optimera bild kvaliteten.

Standard: På

Alternativ för manuellt läge: 50 Hz, 60 Hz

Tabell 2. Parametrar på Fliken bild inställningar

Parameter

Beskrivning

Autofocus

Aktiverar eller inaktiverar autofokus.

I autofokusläget justerar kameran objektivet för att fokusera på motivet i kameravyn.

Om autofokusläget är inaktiverat kan du justera fokusinställningen manuellt. Dra reglaget åt vänster för att få objektivet att fokusera närmare och åt höger för att fokusera längre bort.

Standard: På

Automatisk vitbalans

Aktiverar eller inaktiverar automatisk vitbalans.

När autoläget är inaktiverat undersöker kameran belysningsförhållandena och avgör vilka färger som ska återges i bilden.

När det automatiska läget är inaktiverat kan du använda reglaget för att justera den vita balansen manuellt och få dina önskade bild färger.

Standard: På

Kontrast

Justera kontrastvärdet om det behövs för att förbättra bildskärpan.

Dra reglaget åt vänster för att minska kontrasten eller åt höger för att öka kontrasten.

Mättnad

En korrekt mättnad gör bilden mer levande.

Dra reglaget åt vänster eller höger för att ange önskad färgton.

Skärpa

Justerar skärpenivån. En lämplig skärpenivå gör att detaljer i bilden syns tydligare.

Dra reglaget åt vänster för att jämna ut bilden eller åt höger för att göra bilden skarpare.

Utför en fabriksåterställning om du vill återställa kamerans ursprungliga inställningar. Det här kan lösa vissa tekniska problem.

1

Klicka på din profil bild på Webex App och klicka sedan på

  • I Windows: Gå till inställningar > video
  • På macOS: Gå till inställningar > video
2

Välj kameran i list rutan kamera.

3

Klicka på Avancerade inställningar.

4

Klicka på Återställ inställningar.

skärm bilden för att återställa inställningar

Du kan behöva ange en version av den fasta program varan och det seriella numret för support-eller garanti tjänster. Du kan enkelt hämta kamera informationen från Webex App.

1

Klicka på din profil bild på Webex App och klicka sedan på

  • I Windows: Gå till inställningar > video
  • På macOS: Gå till inställningar > video
2

Välj kameran i list rutan kamera.

3

Klicka på Avancerade inställningar.

4

Läs kamera informationen på fliken kamera information.