Hand opsteken is beschikbaar in vergaderingen met meer dan twee deelnemers. De functie is niet beschikbaar in vergaderingen die vanuit een Webex-ruimte zijn gestart.

Wanneer u uw hand opsteekt, is deze zichtbaar op de Webex-toepassingen en op apparaten die deze functie ondersteunen. U kunt ook zien of iemand zijn of haar hand heeft opgestoken via de Webex-app.

1

In een vergadering selecteert u de knop reageren in de gespreks knoppen en tikt u op hand niveau verhogen.

Wanneer RoomOS 11 Experience is ingeschakeld, kunt u op de Emoji drukken om de huid toon te wijzigen. Wanneer uw apparaat is ingeschakeld in de persoonlijke modus, blijft de weergave Toon die u kiest, bewaard. Op gedeelde apparaten wordt de huid Toon opnieuw ingesteld wanneer het gesprek wordt beëindigd.

Als de knop reageren niet wordt weer gegeven, zijn de reacties mogelijk te vinden in het menu meer van de gespreks besturingen.

Iedereen in de vergadering ziet een melding op het scherm die iemand hun hand heeft opgeworpen. De melding met een volledige naam wordt weer gegeven voor de eerste opgestoken hand.Daarna wordt in het pictogram Opgestoken hand aangegeven hoeveel personen hun hand hebben opgestoken.

Op apparaten met een geïntegreerd touchscreen kunt u op het pictogram Hand opsteken tikken om de lijst met deelnemers te openen en te zien wie hun hand hebben opgestoken. Op andere apparaten opent u de lijst met deelnemers via de Touch 10 of Room Navigator. U ziet de deelnemers die hun hand hebben opgestoken boven aan de lijst staan, in een chronologische volgorde, zodat u gemakkelijk kunt zien wie als eerste hun hand hebben opgestoken.2

Als u uw hand omlaag wilt doen, selecteert u de knop Reageren en tikt u op Hand omlaag doen. Hiermee verwijdert u ook het pictogram uit de lijst met deelnemers naast uw naam.