Hand verhogen is beschikbaar als er vergaderingen zijn met meer dan twee deelnemers. De functie is niet beschikbaar in vergaderingen die vanuit een Webex-ruimte zijn gestart.

Wanneer u uw hand oplicht, is dit zichtbaar in de Webex-app en op apparaten die deze functie ondersteunen. U kunt ook zien of iemand zijn hand uit de Webex-app heeft opgetild. De animatie 'Hand opheffen' verschijnt in de linkerbovenhoek van uw videostream. Deze zal groter beginnen en dan kleiner worden. Wanneer de animatie is voltooid, blijft het pictogram Hand omhoog zichtbaar op het scherm totdat u uw hand neervalt. Het pictogram 'Hand opheffen' is ook zichtbaar in de deelnemerslijst en in het berichtencentrum voor de vergadering.

1

In een vergadering hebt u toegang tot de gespreksknoppen en selecteer de knop Reacties . . Tik op Hand omhoog .Als u de knop Reacties niet ziet, tikt u op Meer eerste.

Je kunt lang op de emoji drukken om de huidtint te veranderen. Wanneer uw apparaat in de persoonlijke modus staat, blijft de gekozen huidtint behouden. Op gedeelde apparaten wordt de weergavetoon opnieuw ingesteld wanneer het gesprek wordt beëindigd.

Iedereen in de vergadering krijgt op het scherm een melding dat iemand zijn hand heeft opgetild. De melding met een volledige naam wordt weer gegeven voor de eerste opgestoken hand.Vervolgens moet het pictogram Hand opheffen Toont hoeveel hun handen hebben opgetild.

Tik op apparaten met het druktoetsenscherm op het pictogram Hand omhoog om te zien wie zijn hand heeft opgestoken. U kunt het veld ook zien uit de deelnemerslijst. Op een ander apparaat kunt u de deelnemerslijst openen via de Touch Controller. Deelnemers die hun hand hebben opgetild, worden in chronologische volgorde bovenaan weergegeven.2

Als u de hand wilt verlagen, selecteert u de knop Reacties En tikt u op Kleine hand . Hiermee verwijdert u ook het pictogram uit de lijst met deelnemers naast uw naam.