Raise Hand се предлага при срещи с повече от двама участници. Не е налично при срещи, започнати от пространство на Webex.

Когато вдигнете ръка, това се вижда в приложенията на Webex и на устройства, които поддържат тази функция. Можете също да видите дали някой е вдигнал ръка от приложенията на Webex.

1

В среща изберете Реагирайте бутон в контролите за повикване и докоснете Повдигане на ръката.Ако не виждате бутона React, реакциите може да бъдат намерени в | Повече ▼ меню в контролите на повикванията.

И домакинът, и другите в срещата виждат известие на екрана, че някой е вдигнал ръка. Уведомлението с пълно име се показва за първата вдигната ръка.След това, на Вдигни ръка икона показва колко са вдигнали ръце.

На устройства с вграден сензорен екран можете да докоснете Вдигни ръка икона, за да отворите списъка с участници, за да видите кой е вдигнал ръка. На други устройства отворете списъка с участници от Touch 10 или Room Navigator. Виждате участниците, които са вдигнали ръка в горната част на списъка в хронологичен ред, така че да е лесно да се види кой е вдигнал ръка първи.2

За да спуснете ръката си, изберете Реагирайте бутон и докоснете Долна ръка. Това също така премахва иконата от списъка с участници до вашето име.