Funktionen Räck upp handen är tillgänglig i möten med fler än två deltagare. Den är inte tillgänglig i möten som startas från ett Webex-utrymme.

När du räcker upp handen syns det i Webex-appar och på enheter med stöd för den här funktionen. Du kan även se om någon annan har räckt upp handen i sin Webex-app.

1

I ett möte klickar du på knappen svara i samtals kontrollerna och trycker på Höj hand.

Med rums upplevelsen 11 aktive rad kan du använda lång tryck på emoji för att ändra hud tonen. När din enhet är i det personliga läget kommer den valda skal tonen att kvarstå. På delade enheter återställs skal tonen när samtalet avslutas.

Om du inte ser knappen reakta kan det hända att reaktioner finns på menyn mer i samtals kontrollerna.

Alla i mötet ser ett meddelande på skärmen om att någon har lyftt hand. För den som först räcker upp handen visas aviseringen med deltagarens fullständiga namn.Sedan visar Räck upp handen-ikonen hur många som har räckt upp handen.

På enheter med integrerad pekskärm kan du knacka på Räck upp handen-ikonen för att öppna deltagarlistan och se vem som har räckt upp handen. På andra enheter öppnar du deltagarlistan från Touch 10 eller Room Navigator. De deltagare som har räckt upp handen visas i kronologisk ordning ovanifrån så att du enkelt kan se vem som räckte upp handen först.2

Om du vill ta ner handen klickar du på knappen Reagera och knackar på Ta ner handen. Då tas även ikonen bort från ditt namn i deltagarlistan.