Funktionen Räck upp handen är tillgänglig i möten med fler än två deltagare. Den är inte tillgänglig i möten som startas från ett Webex-utrymme.

När du räcker upp handen syns det i Webex-appar och på enheter med stöd för den här funktionen. Du kan även se om någon annan har räckt upp handen i sin Webex-app.

1

Välj knappen Reagera i samtalskontrollerna under ett möte och knacka på Räck upp handen.Om du inte ser knappen Reagera kan reaktionerna finnas på menyn Mer i samtalskontrollerna.

Både värden och de andra i mötet ser en avisering på skärmen om att någon har räckt upp handen. För den som först räcker upp handen visas aviseringen med deltagarens fullständiga namn.Sedan visar Räck upp handen-ikonen hur många som har räckt upp handen.

På enheter med integrerad pekskärm kan du knacka på Räck upp handen-ikonen för att öppna deltagarlistan och se vem som har räckt upp handen. På andra enheter öppnar du deltagarlistan från Touch 10 eller Room Navigator. De deltagare som har räckt upp handen visas i kronologisk ordning ovanifrån så att du enkelt kan se vem som räckte upp handen först.2

Om du vill ta ner handen klickar du på knappen Reagera och knackar på Ta ner handen. Då tas även ikonen bort från ditt namn i deltagarlistan.