Dizanje ruke je dostupno na sastancima sa više od dva učesnika. Nije dostupan na sastancima koji su započeli iz prostora Webexa.

Kada podignete ruku, ona je vidljiva u aplikacijama Webex i na uređajima koji podržavaju ovu funkciju. Takođe možete da vidite da li je neko podigao ruku iz Webex aplikacija.

1

Na sastanku izaberite dugme React u kontrolama poziva i dodirnite Podigni ruku.Ako ne vidite dugme React, reakcije se mogu naći u meniju More u kontrolama poziva.

I domaćin i drugi na sastanku vide obaveštenje na ekranu da je neko podigao ruku. Obaveštenje sa punim imenom i prezimenom se pojavljuje za prvu podignutu ruku.Nakon toga, ikona " Podigni ruku" pokazuje koliko ih je podiglo ruke.

Na uređajima sa integrisanim ekranom osetljivim na dodir, možete da dodirnete ikonicu Podigni ruku da biste otvorili listu učesnika da biste videli ko je podigao ruku. Na drugim uređajima, otvorite listu učesnika sa Touch 10 ili Room Navigator. Vidite učesnike koji su digli ruku na vrhu liste hronološkim redom, tako da je lako videti ko je prvi podigao ruku.2

Da biste spustili ruku, izaberite dugme React i dodirnite Donja ruka. Ovo takođe uklanja ikonu sa liste učesnika pored vašeg imena.