Een gesprek beantwoorden

U vindt de knop Bellen aan de voorkant van de linkeroorschelp.

Druk één keer op de knop Bellen om het gesprek te beantwoorden.

Knop Bellen op de Cisco-headset 730

Een gesprek beëindigen

U kunt een gesprek beëindigen met de knop Bellen op uw headset. De headset speelt een signaal af wanneer u het gesprek beëindigt. U vindt de knop Bellen aan de voorkant van de linkeroorschelp.

Knop Bellen op de Cisco-headset 730

Houd de knop Gesprek 2 seconden lang ingedrukt.


 

Met firmware versie 1-8 of hoger kunt u ook gesp rekken beëindigen door uw headset op de Cisco headset 730 te laden. U kunt deze functie inschakelen via de mobiele toepassing Cisco Head sets.

Een inkomend gesprek weigeren

U vindt de knop Bellen aan de voorkant van de linkeroorschelp.

Druk twee keer op de knop Bellen om een inkomend gesprek te weigeren.

Knop Bellen op de Cisco-headset 730

Een gesprek in de wacht zetten

U vindt de knop Bellen aan de voorkant van de linkeroorschelp.

Druk één keer op de knop Bellen om een actief gesprek in de wacht te zetten.

Knop Bellen op de Cisco-headset 730

Uw headset dempen

Deknop Dempen is aan de voor zijde van de linker kopje geplaatst.

Knop Dempen op de Cisco-headset 730

1

Druk één keer op de knopDempen om de microfoon uit te scha kelen voor een actief gesprek.

2

Druk nogmaals op de knopDempen om de microfoon weer in te scha kelen.

Meldingen voor stilte inkomende gesp rekken

U kunt meldingen voor inkomende gesp rekken via de volume regeling van Cisco Headset 730 stilte.

Druk op de toets volume omlaagin de Ezelsoor.

Knop Volume omlaag op de Cisco-headset 730

LED-lampjes voor aanwezigheid

De LED-lampjes voor de aanwezigheid van uw headset zorgen dat anderen weten wanneer u bezet bent. De LED-lampjes voor de aanwezigheid worden automatisch effen rood weer gegeven wanneer u in gesprek bent. Wanneer u geen gesprek voert, kunt u de Led's met de knop afspelen hand matig inschakelen.

LED lampje Cisco headset 730 Presence
Tabel 1. LED Light status aanwezigheid

Licht status

Status hoofd telefoon

LED voor effen rood

Actief gesprek/bezet

Led knippert

Inkomende oproep

LED-lampjes in-en uitschakelen

U kunt de LED-lampjes voor de aanwezigheid hand matig activeren wanneer u geen actief gesprek voert. Wanneer u een gesprek voert, worden de LED-lampjes voor de aanwezigheid automatisch effen rood weer gegeven.

1

Wacht stand om de LED voor de aanwezigheid van de film in te scha kelen.

2

Houd Afspelen opnieuw ingedrukt om de lampjes uit te schakelen.

Knop Afspelen op de Cisco-headset 730

Aanpassen hoeveel spraak feedback u hoort in uw headset

Met de toepassing Cisco Head sets kunt u bepalen welk deel van uw eigen stem u wilt belui Steren via uw hoofd telefoon met luid spreker wanneer u een gesprek voert.

1

Selecteer in de Cisco Head sets -toepassing uw headset en druk op instellingen > geluid.

2

Tik op Zijtoon en selecteer het gewenste niveau.

Scha kelen tussen gesp rekken verminderen

Met de functie lager in de Cisco headset 730 wordt uw headset sidetone dynamisch aangepast terwijl u een actief gesprek voert. Als u te veel ruis op een gesprek maakt, worden de feedback van uw headset verhoogd zodat u uw stem op de eerste manier kunt aanpassen. U kunt de spraak functie in-en uitschakelen via de Cisco Head sets -toepassing.

1

Open Cisco Head sets en selecteer instellingen.

2

Druk op audio en schakel de optie spraak omlaag in of uit.