Besvara ett samtal

Samtalsknappen sitter på den vänstra öronkåpans utsida.

Tryck en gång på samtalsknappen för att svara på ett samtal.

Samtalsknapp för Cisco-headset 730

avsluta ett samtal

Du kan avsluta samtal genom att trycka på samtalsknappen på ditt headset. Det hörs en ton i headsetet när du avslutar samtalet. Samtalsknappen sitter på den vänstra öronkåpans utsida.

Samtalsknapp för Cisco-headset 730

Tryck på och håll samtalsknappen i två sekunder.


 

Med den inbyggda program varan version 1-8 eller senare kan du även avsluta samtal genom att sätta ditt headset på Cisco headset 730 laddnings stället. Du kan aktivera den här funktionen genom Cisco headsets mobil-appen.

Avvisa ett inkommande samtal

Samtalsknappen sitter på den vänstra öronkåpans utsida.

Tryck två gånger på samtalsknappen för att avvisa ett inkommande samtal.

Samtalsknapp för Cisco-headset 730

Sätta ett samtal i vänteläge

Samtalsknappen sitter på den vänstra öronkåpans utsida.

Tryck på samtalsknappen en gång för att sätta ett aktivt samtal i vänteläge.

Samtalsknapp för Cisco-headset 730

Stänga av headsetet

Ljud av-knappen är placerad på fram sidan av vänster öron.

Ljud av-knapp för Cisco-headset 730

1

Tryck på tyst av ljud av-knappenen gång för att stänga av mikrofonen på ett aktivt samtal.

2

Tryck på Stäng av ljud av-knappenigen för att slå på mikrofonen igen.

Aviseringar om inkommande samtal vid tystnad

Du kan tyst aviseringar om inkommande samtal via dina volym kontroller för Cisco Headset 730.

Tryck på volym nedåtpå rätt öron kopp.

Knappen för att sänka volym på Cisco-headset 730

LED-lampor

LED-lamporna på ditt headset låter andra veta när du är upptagen. LED-lysdiod lamporna visas automatiskt som heldragna röda när du är i ett samtal. När du inte har ett samtal kan du aktivera LED-lamporna manuellt med knappen Spela upp.

Cisco headset 730 närvaro lampa
Tabell 1. Status för närvaro lampa

Ljus status

Headset-status

Indikator för fast rött

Aktivt samtal/upptagen

LED-lampan blinkar

Inkommande samtal

Slå på och av ditt närvaro LED-lampor

Du kan aktivera LED-lamporna på närvaron manuellt när du inte är i ett aktivt samtal. När du befinner dig i ett samtal lyser närvaro lamporna automatiskt rött.

1

Håll ned spela upp för att vända fram LED-lamporna.

2

Håll in Spela upp igen för att släcka LED-lamporna.

Knappen Spela upp i Cisco-headset 730

Justera hur mycket röst feedback du hör i ditt headset

Med appen Cisco headset kan du justera hur mycket av din egen röst du vill höra genom headsetets högtalare när du är i ett samtal.

1

I appen Cisco headsets väljer du headsetet och trycker på inställningar > ljud.

2

Tryck på Sidoton och välj önskad nivå.

Växla nedåt i din röst

Genom att sänka din röst funktion i Cisco Headset 730 justeras headsetets sidoton dynamiskt när du har ett aktivt samtal. Om du börjar få för mycket brus på ett samtal, ökar headsetets ljud återkoppling så att du kan justera rösten för att kompensera. Du kan stänga av och stänga av rösten genom Cisco headsets -appen.

1

Öppna Cisco-headset och välj inställningar.

2

Tryck på ljud och växla nedåt på din röst.