10 juli 2019

Versie: 7,4

Zodra u een klant site hebt waarop CCA SP + edge audio is ingeschakeld, kunt u nu de audio-instellingen voor Edge weer geven in de CCA Portal onder configuraties > edge-audio. Dit is een alleen-lezen weer gave die is afgestemd op het geval u geen toegang hebt tot de beheer pagina van de WebEx-site.

30 mei 2019

Versie: 7.1

Er wordt nu een waarschuwings bericht weer gegeven wanneer u een nummer uit telefoon domeinen verwijdert.

28 februari 2019

Versie: 6,7

Het beheer van het telefoon domein is verbeterd. U kunt nu:

 • Zoeken naar telefonie domeinen met behulp van een telefoon nummer of DNIS.

 • Telefonie domeinen deactiveren en opnieuw activeren.

 • Zoeken op nieuwe telefoniedomein filters, waaronder: Alle actieve TD, Bridge based TD, CME op basis van één regio TD, gedistribueerde TD of gedeactiveerde TD.

31 januari 2019

Versie: 6.6

De functie voor fraude beheer is verbeterd. U kunt nu zoek resultaten openen op een nieuw browser tabblad met de voor-en achternaam van de host van de vergadering op de pagina met vergaderings gegevens.

30 november 2018

Versie: 6,4

De CCA Portal ondersteunt nu meerdere partner abonnementen. Hierdoor kunnen CCA-partners de audio configuratie en gebruiks rapporten voor een WebEx-site beheren in de CCA Portal.

De functie voor fraude beheer is bijgewerkt en u kunt nu zoeken naar mogelijk frauduleuze vergaderingen door vergaderingsnummer.

31 oktober 2018

Versie: 6,3

De functie voor fraude beheer is bijgewerkt en u kunt nu zoeken naar mogelijk frauduleuze vergaderingen door een geblokkeerd Terugbel nummer.

20 augustus 2018

Versie: 6,1

Enkele telefoniedomein en terugbelgroep lijst

In CCA Portal 6,1 hebben we de telefoniedomein-en terugbelgroep (TD/CB)-weer gave van alle partner organisaties (IT-abonnementen) samengevoegd in één enkele lijst, zodat partner beheerders een uitgebreide weer gave kunnen krijgen van alle TD/CB-en WebEx-sites. Als het nodig is om de TD/CB en sites van één contract te bekijken, kan dit worden gedaan door de naam van het contract te selecteren in het keuzemenu in de linkerbovenhoek.

18 juni 2018

Versie: 6.0

CCA-verwerking:

 • Partners kunnen nu direct wijzigingen aanbrengen aan hun CCA-telefoniedomein en terugbelgroepen, zonder betrokkenheid van Cisco.

Fraudebeheer voor partners:

 • U kunt een land direct uit de terugbelgroep verwijderen, wat handig is wanneer u terugbellen naar een specifiek land wilt voorkomen vanwege vermoedelijke fraude.

 • Exportfunctionaliteit toevoegen aan zowel de pagina Vergaderingsinformatie als Beëindiging logboeklijst

 • Door gebruiker geselecteerde tijdzone onthouden via browsercookies

 • Het veld Naam van de klant toevoegen aan de pagina met vergaderingsgegevens

 • Velden Naam van de klant en Naam van de host toevoegen aan de pagina Beëindiging logboeklijst.

18 mei 2018

Versie: 5.3

Fraudebeheer voor partners:

 • Nieuw gebruikersbeleid is toegevoegd aan Partner-gebruikersgroepen voor Fraudebeheer.

 • Gebruikers met een beleid voor Fraudebeheer dat aan hen is toegewezen, kunnen nu vergaderingen opzoeken en beëindigen waarvan wordt vermoed dat ze frauduleus zijn.

11 december 2017

Versie: 5.0

Toegewezen poorten van de klant:

 • Toegewezen poorten voor klanttelefonieconfiguratie en terugbelgroepen kunnen nu worden beheerd via de Webex CCA-portal.

 • Webex CCA SP Partners and Enterprise Customer can now view their usage reports in the Webex CCDe gebruiksrapporten voor toegewezen poorten zijn nu beschikbaar op de pagina Rapporten in de Webex CCA-portal.

24 februari 2017

Versie: 4.0

Telefonieconfiguraties:

 • De prestaties van de configuratiepagina zijn aanzienlijk verbeterd.

 • We hebben een bug opgelost waarbij wijzigingsverzoeken niet konden worden geannuleerd als het annuleren van het gerelateerde ticket was mislukt.

 • We hebben een bug opgelost die de toegang tot telefoniedomeinen blokkeerde als het inbelnummer in totaal meer dan 11.000 bytes was.

5 december 2016

Versie: 3.0

Telefonieconfiguratiebeheer:

 • Webex CCA SP-partners kunnen nu hun telefoniedomeinen en terugbelgroepen in de Webex CCA-portal beheren.

 • Het Cisco-team voor audio- en videobewerkingen gebruikt nu de Webex CCA-portal om partnertelefonieconfiguratie uit te voeren.

30 april 2016

Versie: 2.0

Gebruiksrapporten:

 • Webex CCA SP-partners en Enterprise-klanten kunnen hun gebruiksrapporten nu weergeven in de Webex CCA-portal.