Als u zich hebt aangemeld voor een gratis versie van de Webex-app of als u een Webex-app-gebruiker bent in een bedrijf, verloopt uw wachtwoord vijf jaar lang niet. Als u uw wachtwoord tegen die tijd niet wijzigt, kunt u zich pas aanmelden als u het hebt gewijzigd.

Als uw bedrijf eenmalige aanmelding gebruikt, ziet u het wachtwoordveld niet en moet u contact opnemen met uw systeembeheerder om uw wachtwoord te wijzigen. De wachtwoordvereisten hangen af van de manier waarop uw bedrijf wachtwoorden heeft ingesteld.


 

Als u zich via uw serviceprovider op Webex abonneert, is het voor de levering van uw gespreksfuncties van cruciaal belang dat u de instructies van uw serviceprovider voor het opnieuw instellen van wachtwoorden volgt. Neem contact op met het klantenserviceteam van uw serviceprovider om u bij deze activiteit te helpen.

1

Ga naar https://idbroker.webex.com/idb/profile#/ en voer uw e-mailadres in, kies Volgende , voer uw wachtwoord in en selecteer Aanmelden .

2

Selecteer onder Accountbeheer Wachtwoord en voer vervolgens uw nieuwe wachtwoord in.

 • Als u zich hebt aangemeld voor een gratis versie van de Webex-app, moet uw wachtwoord het volgende hebben:

  • Ten minste 6 tekens

  • Minstens 1 cijfer (0-9)

  • Minstens 1 letter (a-z, A-Z)

 • Als u een bedrijfsgebruiker bent, moet uw wachtwoord het volgende hebben:

  • Ten minste 8 tekens

  • Minstens 1 cijfer (0-9)

  • Minstens 1 kleine letter a-z

  • Minstens 1 hoofdletter A-Z

  • Minstens 1 speciaal teken ~!@#$%^&*()-_=+[]{}|;:,.<>/?

3

Selecteer Opslaan . Als u ook een account hebt voor Webex Meetings op meetings.webex.com met dit e-mailadres wijzigt u uw wachtwoord voor beide accounts.