Ak ste sa zaregistrovali na bezplatnú verziu Aplikácia Webex alebo si a Aplikácia Webex používate v podniku, platnosť vášho hesla nevyprší päť rokov. Ak si heslo dovtedy nezmeníte, nebudete sa môcť prihlásiť, kým ho nezmeníte.

Ak vaša spoločnosť používa jednotné prihlásenie, pole pre heslo sa vám nezobrazí a budete musieť kontaktovať správcu systému, aby si heslo zmenil. Požiadavky na heslo budú závisieť od toho, ako vaša spoločnosť nastavila heslá.


 

Ak sa prihlásite na odber Webex od vášho poskytovateľa služieb, pre poskytovanie funkcie volania je dôležité, aby ste postupovali podľa pokynov poskytovateľa servisu na obnovenie hesla. Obráťte sa na tím zákazníckej podpory vášho poskytovateľa služieb, aby vám pomohol s touto aktivitou.

1

Ísť do https://idbroker.webex.com/idb/profile#/ potom zadajte svoju e-mailovú adresu, vyberte si Ďalšie , zadajte svoje heslo a vyberte Prihlásiť sa .

2

Pod Vedenie účtu , vyberte heslo a potom zadajte svoje nové heslo.

 • Ak ste sa zaregistrovali na bezplatnú verziu Aplikácia Webex, potom musí mať vaše heslo nasledovné:

  • Minimálne 6 znakov

  • Aspoň 1 číslo (0-9)

  • Aspoň 1 písmeno (az, AZ)

 • Ak ste podnikový používateľ, vaše heslo musí mať nasledovné:

  • Minimálne 8 znakov

  • Aspoň 1 číslo (0-9)

  • Aspoň 1 malé písmeno az

  • Aspoň 1 veľké písmeno AZ

  • Aspoň 1 špeciálny znak ~!@#$%^&*()-_=+[]{}|;:,.<>/?

3

Vyberte Uložiť . Ak máte účet aj pre Webex Meetings na meetings.webex.com pomocou tejto e-mailovej adresy a následnou zmenou hesla sa zmení pre oba účty.