Hvis du registrerte deg for en gratisversjon av Webex-appen eller du er en Webex-app-bruker i en bedrift, utløper ikke passordet ditt før etter fem år. Hvis du ikke endrer passordet innen det, kan du ikke logge på før du endrer det.

Hvis firmaet bruker enkel pålogging, vil du ikke se passordfeltet, og du må kontakte systemansvarlig for å endre passordet. Passordkravene er avhengig av hvordan firmaet har konfigurert passord.


 

Hvis du abonnerer på Webex fra tjenesteleverandøren, er det viktig for leveringen av anropsfunksjonen at du følger tjenesteleverandørens instruksjoner for tilbakestilling av passord. Ta kontakt med tjenesteleverandørens kundestøtteteam for å få hjelp med denne aktiviteten.

1

Gå tilhttps://idbroker.webex.com/idb/profile#/ skriv deretter inn e-postadresse din , velg Neste , angi passordet og velg Logg på .

2

Under Kontobehandling , velger du Passord , og angi deretter det nye passordet ditt.

 • Hvis du registrerte deg for en gratisversjon av Webex-appen, må passordet ditt ha følgende:

  • Minst seks tegn

  • Minst ett tall (0–9)

  • Minst én bokstav (a–z, A–Z)

 • Hvis du er en bedriftsbruker, må passordet ha følgende:

  • Minst åtte tegn

  • Minst ett tall (0–9)

  • Minst én liten bokstav a–z

  • Minst én stor bokstav A–Z

  • Minst ett spesialtegn ~!@#$%^&*()-_=+[]{}|;:,.<>/?

3

Velg Lagre . Hvis du også har en konto for Webex Meetings på meetings.webex.com ved hjelp av denne e-postadresse, og deretter endre passordet ditt, endres det for begge kontoene.