Hvis du registrerte deg for en gratis versjon av Webex App eller du er en Webex App-bruker i en bedrift, utløper ikke passordet ditt på fem år. Hvis du ikke endrer passordet innen det, kan du ikke logge på før du endrer det.

Hvis firmaet bruker enkel pålogging, vil du ikke se passordfeltet, og du må kontakte systemansvarlig for å endre passordet. Passordkravene er avhengig av hvordan firmaet har konfigurert passord.


Hvis du abonnerer på Webex fra tjenesteleverandøren, er det viktig for leveringen av anropsfunksjonen at du følger tjenesteleverandørens instruksjoner for tilbakestilling av passord. Ta kontakt med tjenesteleverandørens kundestøtteteam for å få hjelp med denne aktiviteten.

1

Gå til https://idbroker.webex.com/idb/profile#/ og skriv inn e-postadressen din, velg Neste , skriv innpassordet, og velg Logg på .

2

Velg Passord under Kontobehandling, og skriv deretter inn det nye passordet.

 • Hvis du registrerte deg for en gratis versjon av Webex App, må passordet ditt ha følgende:

  • Minst seks tegn

  • Minst ett tall (0–9)

  • Minst én bokstav (a–z, A–Z)

 • Hvis du er en bedriftsbruker, må passordet ha følgende:

  • Minst åtte tegn

  • Minst ett tall (0–9)

  • Minst én liten bokstav a–z

  • Minst én stor bokstav A–Z

  • Minst ett spesialtegn ~!@#$%^&*()-_=+[]{}|;:,.<>/?

3

Velg Lagre. Hvis du også har en konto for Webex Meetings at meetings.webex.com som bruker denne e-postadressen, endres passordet for begge kontoene hvis du endrer passordet.