Om du har registrerat dig för en kostnadsfri version av Webex-appen eller om du är en Webex-appanvändare i ett företag upphör inte ditt lösenord på fem år. Om du inte ändrar ditt lösenord innan dess kan du inte logga in förrän du har ändrat det.

Om ditt företag enkel inloggning (SSO) kommer du inte att se lösenordsfältet, och du måste kontakta din systemadministratör för att ändra ditt lösenord. Lösenordskraven beror på hur ditt företag har ställt in lösenord.


Om du prenumererar på Webex från din tjänsteleverantör är det viktigt att du följer anvisningarna i din tjänsteleverantör för att du ska kunna återställa lösenordet. Kontakta din tjänsteleverantör kundtjänst för att få hjälp med den här aktiviteten.

1

Gå till https://idbroker.webex.com/idb/profile#/ och ange sedan din e-postadress, välj Nästa , ange ditt lösenord och välj Logga in.

2

Under Kontohanteringväljer du Lösenord och anger sedan ditt nya lösenord.

 • Om du har registrerat dig för en gratisversion av Webex Appmåste ditt lösenord ha följande:

  • Minst 6 tecken

  • Minst 1 siffra (0–9)

  • Minst 1 bokstav (a-z, A-Z)

 • Om du är en företagsanvändare måste ditt lösenord innehålla följande:

  • Minst 8 tecken

  • Minst 1 siffra (0–9)

  • Minst en liten bokstav a-z

  • Minst en versal A-Z

  • Minst 1 specialtecken ~!@#$%^&*()-_=+[]{}|;:,.<>/?

3

Välj Spara. Om du även har ett konto för Webex Meetings som meetings.webex.com använder den här e-postadressen ändras det för båda kontona om du ändrar ditt lösenord.