Veel instellingen en functies zijn standaard ingeschakeld. U kunt deze items echter aanpassen aan uw wensen.

Pas uw apparaat naar wens aan vanuit Control Hub.


 

Als u stand-by gebruikt, moet u rekening houden met de volgende beperkingen:

  • Standby vereist CEC (Consuming Electronics Control) zodat u uw apparaat kunt aansluiten op een beeldschermpoort die HDMI-CEC ondersteunt.

  • Sommige HDMI-schermen ondersteunen HDMI-CEC, maar ondersteunen de stand-bystand niet.

  • Implementeer geen HDMI-schakelaar tussen het scherm en het apparaat.

  • Mogelijk moet u de stand-bymodus inschakelen in het weergavescherm en de functie-instellingen configureren in Control Hub.

Raadpleeg de HDMI-schermdocumentatie voor meer informatie over stand-by.

In de volgende tabel worden de functies beschreven die beschikbaar zijn in Control Hub. Gebruik deze informatie wanneer u uw functies configureert.

Tabel 1. Functies en parameters

Parameter

Veldtype of keuzen

Standaard

Beschrijving

DigitalSignageServer

Hiermee kunt u aangepaste inhoud op uw scherm weergeven.

Taal

Vervolgkeuzemenu

Engels (Verenigde Staten)

Selecteer uw voorkeurstaal.

Configureer de taal in Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) als u implementeert voor Unified CM Calling met Control Hub.

Onderhoud > Opnieuw opstarten

Niets doen

Opnieuw starten

Niets doen

Hiermee start uw apparaat opnieuw op. Uw instellingen blijven behouden en de logbestanden blijven bewaard.

Stand-by > Bediening

Aan

Uit

Aan

Hiermee kan het scherm in de energiebesparingsmodus gaan. Wanneer ingesteld op Aan, wordt het beeldscherm in slaapstand gezet wanneer het inactief is.

Schakel deze parameter uit als uw scherm HDMI-CEC niet ondersteunt.

Met deze parameter wordt de parameter Instellingen > Stand-by op de telefoon niet beheerd.

Stand-by > Vertraging

Schuifbalk

10 minuten

Hiermee stelt u de vertraging in voordat uw apparaat overgaat in de modus en het scherm wordt uitgeschakeld.

Stand-bymodus

Als u de digitale aanwijzingen configureert, herstelt deze parameter naar 120 minuten.

Tijdzone

Vervolgkeuzemenu

Automatisch

Configureer uw lokale tijdzone.

Als u implementeert voor Unified CM Calling met Control Hub, configureer dan de tijdzone vanuit Unified CM.

Ultrasoonvolume

Schuifbalk

100

Detecteert Webex-app-apparaten in de ruimte.


 

U kunt dit veld het beste op de standaardinstelling laten.

Alle functies die op de cloud zijn gebaseerd, worden geconfigureerd en beheerd vanuit Control Hub. U kunt verschillende functies inschakelen als uw behoeften veranderen.

1

In de klantweergave in https://admin.webex.com/, gaat u naar Apparaten.

2

Selecteer uw apparaat in de lijst.

3

Schuif omlaag en selecteer Geavanceerde configuraties.

4

Selecteer de functie en configureer de instellingen.

5

Klik op Toepassen.

6

Klik op Sluiten.

Met digitale aanwijzingen kunt u aangepaste inhoud op uw apparaat weergeven wanneer het inactief is. U kunt bijvoorbeeld reclame weergeven om uw merk te adverteren, maar u kunt ook mededelingen voor bezoekers en interne medewerkers weergeven of algemene informatie.

De modus voor aanwijzingen vindt plaats na enkele minuten inactiviteit. Afbeeldingen worden niet weergegeven tijdens vergaderingen, scherm delen of tijdens geplande gebeurtenissen op de kalender.

Houd rekening met de volgende specificaties:

  • De maximale resolutie is 1920 x 1080. Als u een afbeelding uploadt die groter is, past AppSpace het formaat aan.

  • Bestandsindelingen voor foto's die worden ondersteund, zijn .png en .jpeg.


 

Uw beeldscherminstellingen kunnen van invloed zijn op de afbeeldingen voor digitale aanwijzingen. Als uw foto's vervormd of slecht van kwaliteit zijn, wijzigt u de weergave-instellingen van de tv. Bij sommige beeldschermfabrikanten kunt u bijvoorbeeld de instelling Scherpte verlagen of de Afbeeldingsmodus wijzigen in Computer of iets vergelijkbaars. Zie de documentatie bij uw tv voor meer informatie.

Nadat u Digital Signage hebt geconfigureerd, worden de volgende instellingen voor stand-by gewijzigd:

  • Stand-by > Beheer wordt gereset naar Aan.

  • Stand-by > Delay wordt opnieuw ingesteld op 120 minuten en de stand-bymodus. Dit is de vertraging voordat het apparaat in Stand-bymodus overgaat.

HTML5 wordt niet ondersteund.

Meer informatie vindt u in de Appspace-documentatie voor digitale aanwijzingen op https://docs.appspace.com/latest/how-to/configure-wallpaper-for-cisco-webex-share/

Voordat u begint

U hebt een AppSpace-beheerdersaccount en een HTTPS URL voor uw AppSpace-kanaal nodig.

1

In de klantweergave in https://admin.webex.com/, gaat u naar Apparaten.

2

Selecteer uw apparaat in de lijst en open Geavanceerde configuraties.

3

Selecteer DigitalSignageServer.

4

Voer in het veld uw AppSpace-URL in.

5

Klik op Toepassen.