Zorg ervoor dat de Webex Recording Converter op uw computer is geïnstalleerd.


 

De onderstaande stappen zijn alleen voor Windows-gebruikers. MacOS kan geen ARF-bestanden naar andere bestandstypen converteren.

Opnamen converteren naar MP4

1

Download het opnamebestand naar uw lokale computer.

2

Open de Webex Recording Converter en ga naar Bestand > Converteren naar MP4 en zoek het bestand dat u wilt converteren.


 
Als de optie Converteren naar MP4 is gedimd, is dat omdat u een streamingopname probeert te converteren. Download het bestand naar uw computer en probeer het opnieuw.
3

Geef in het vak Opslaan als: op waar u het bestand wilt opslaan.

4

Selecteer onder Inhoudsopties een van de volgende mogelijkheden:

 • Chat: hiermee sluit u alle chatgesprekken in.
 • Vraag en antwoord: Als u een trainingssessie opneemt, bevat dit alle vraag- en antwoordsessies.
 • Opmerkingen: Hiermee sluit u alle aantekeningen in die in het deelvenster Aantekeningen zijn ingevoerd.
 • Video: hiermee sluit u de video van de vergadering in.
 • Enquêteren: Als u een trainingssessie opneemt, bevat dit alle enquêtes.
 • Bestandsoverdracht
5

Selecteer Voorbeeld van lay-out om een voorbeeld van uw inhoudsinstellingen weer te geven.

6

Selecteer onder Videokwaliteit een van de volgende opties:

 • Hoog: in dit geval wordt een hoge videokwaliteit van 8 frames per seconde (fps) gebruikt, wat resulteert in een groter bestand.
 • Gemiddeld: in dit geval wordt een gemiddelde videokwaliteit van 5 fps gebruikt, wat resulteert in een bestand van gemiddelde grootte. Dit is de standaardoptie.
 • Laag: in dit geval wordt een lage videokwaliteit van 3 fps gebruikt, wat resulteert in een kleiner bestand.
7

Selecteer onder Starttijd conversie een van de volgende opties:

 • Nu converteren: hiermee wordt het bestand meteen geconverteerd wanneer u het op uw computer opslaat.
 • Converteren op een gepland tijdstip: hiermee wordt het bestand opgeslagen en vervolgens op de door u geselecteerde datum en tijd geconverteerd.
8

Selecteren Ok .

9

Selecteer OK in het dialoogvenster dat wordt weergegeven.

De status van geconverteerde bestanden controleren

Als de conversie van uw opname voor een later tijdstip is gepland, kunt u informatie weergeven over geplande conversies van opnamen en deze conversies beheren.

1

Dubbelklik op het pictogram voor conversiebeheer in uw Windows-taakbalk.

2

Selecteer Bewerken om het geplande conversietijdstip voor een in behandeling zijnde conversie te bewerken.

3

(Optioneel) Selecteer Verwijderen om een in behandeling zijnde conversie te verwijderen. Wanneer het conversieproces is voltooid, wordt het venster Conversie voltooid weergegeven.