Переконайтеся, що на вашому комп’ютері встановлено конвертер записів Webex.


Наведені нижче рекомендації стосуються лише користувачів Windows. На пристроях із MacOS неможливо перетворити файли ARF на файли інших типів.

Перетворення запису на файл у форматі MP4

1

Завантажте файл запису на свій локальний комп’ютер.

2

Відкрийте конвертер записів Webex і перейдіть у меню File (Файл) > Convert To MP4 (Перетворити на файл MP4) і знайдіть запис, який потрібно перетворити.


 
Якщо параметр Convert to MP4 (Перетворити на файл MP4) неактивний – ви намагаєтеся перетворити запис, доступ до якого надається потоковим передаванням. Завантажте файл на свій локальний комп’ютер і повторіть спробу.
3

У полі Save as: (Зберегти як) укажіть розташування для збереження файлу.

4

У розділі Content (Вміст) виберіть будь-який із наведених нижче варіантів.

 • Chat (Чат). Містить усю переписку в чаті.
 • Q&A (Питання й відповіді). У разі запису навчального сеансу тут зберігаються всі сеанси питань і відповідей.
 • Notes (Примітки). Містить усі примітки, зроблені за допомогою панелі приміток.
 • Video (Відео). Містить відеоматеріал зустрічі.
 • Polling (Опитування). У разі запису навчального сеансу тут зберігаються всі опитування.
 • Передавання файлів
5

Натисніть Preview Layout (Попередній перегляд макета) і перегляньте налаштування вмісту.

6

У розділі Video Quality (Якість відео) виберіть один із наведених нижче варіантів.

 • High (Висока). Забезпечує високу якість відео з частотою 8 кадр./с, що обумовлює більший розмір файлу.
 • Medium (Середня). Забезпечує середню якість відео з частотою 5 кадр./с, що обумовлює середній розмір файлу. Параметр за замовчуванням.
 • Low (Низька). Забезпечує низьку якість відео з частотою 3 кадр./с, що обумовлює менший розмір файлу.
7

У розділі Час початку перетворення виберіть один із наведених нижче варіантів.

 • Convert now (Перетворити зараз). Забезпечує перетворення файлу під час збереження на комп’ютер.
 • Convert at a scheduled time (Перетворити в запланований час). Забезпечує перетворення та збереження файлу в заданий день і час.
8

Натисніть OK.

9

Натисніть OK у діалоговому вікні, що відобразиться.

Перевірка стану перетворених файлів

Якщо перетворення запису заплановано на пізніший час, можна переглянути інформацію про заплановані процеси перетворення та керувати ними.

1

Двічі клацніть значок диспетчера перетворень на панелі завдань Windows.

2

Натисніть Edit (Редагувати), щоб змінити запланований час перетворення запису, який очікує перетворення.

3

(Додатково) Натисніть Delete (Видалити), щоб видалити заплановане перетворення. Після завершення процесу перетворення відкриється вікно Conversion complete (Перетворення завершено).