Kontroller at Webex Recording Converter er installert på datamaskinen.


Trinnene nedenfor gjelder bare for Windows-brukere. MacOS kan ikke konvertere ARF-filer til andre filtyper.

Konvertere innspillinger til MP4

1

Last ned opptaksfilen til den lokale datamaskinen.

2

Åpne Webex Recording Converter, gå til Fil > Konverter til MP4 og finn filen du vil konvertere.


 
Hvis alternativet Konverter til MP4 er nedtonet, er det fordi du prøver å konvertere et strømmingsopptak. Last ned filen til datamaskinen, og prøv på nytt.
3

I dialogboksen Lagre som: angir du hvor filen skal lagres.

4

Velg ett av følgende under Innhold-alternativene:

 • Chat: Inkluderer alle chattesamtaler.
 • Spørsmål og svar: Hvis du spiller inn en opplæringsøkt, inkluderer dette alle spørsmål og svar-økter.
 • Notater: Inkluderer alle notater som er lagt inn i Notater-panelet.
 • Video: Inkluderer møtevideoen.
 • Avstemning: Hvis du spiller inn en treningsøkt, inkluderer dette eventuelle meningsmålinger.
 • Filoverføring
5

Velg Forhåndsvis oppsett for å forhåndsvise innholdsinnstillingene.

6

Velg ett av følgende under Videokvalitet:

 • Høy: Bruker en høy videokvalitet med 8 bilder per sekund (bps), som gir en større filstørrelse.
 • Middels: Bruker middels videokvalitet med 5 bps, noe som gir en gjennomsnittlig filstørrelse. Dette er standardalternativet.
 • Lav: Bruker lav videokvalitet med 3 bps, noe som gir en mindre filstørrelse.
7

Velg ett av følgende under Starttidspunkt for konvertering:

 • Konverter nå: Konverterer filen mens du lagrer den på datamaskinen.
 • Konverter på et planlagt tidspunkt: Lagrer filen og konverterer den deretter på datoen og klokkeslettet du velger.
8

Velg OK.

9

Velg OK i dialogboksen som vises.

Kontrollere statusen for konverterte filer

Hvis du har planlagt at opptaket skal konverteres senere, kan du vise informasjon om og administrere planlagte opptakskonverteringer.

1

Dobbeltklikk på ikonet for konverteringsbehandling på oppgavelinjen i Windows.

2

Velg Rediger for å redigere den planlagte konverteringstiden for en ventende konvertering.

3

(Valgfritt) Velg Slett for å slette en ventende konvertering. Når konverteringsprosessen er fullført, vises vinduet Konverteringen er ferdig.