Kontrollera att Webex inspelningskonverteraren är installerad på dindator.


Stegen nedan gäller endast för Windows-användare. MacOS kan inte konvertera ARF-filer till andra filtyper.

Konvertera inspelningar till MP4

1

Hämta inspelningen fil till din lokala dator.

2

Öppna Webex-inspelningskonverteraren och gå till Filen > Konvertera till MP4 ochleta upp filen som du vill konvertera.


 
Om alternativet Konvertera till MP4 är nedtonat beror det på att du försöker konvertera en strömmande inspelning. Hämta filen till din dator och försök igen.
3

I rutan Spara som: anger du var du vill spara filen.

4

Under Innehållsalternativ väljer du ett av följande alternativ:

 • Chatt: Innehåller alla chattkonversationer.
 • Frågor och svar: Om du spelar in en Training-session, inkluderar det alla Frågor och svar utbildningssessioner.
 • Anteckningar: Inkluderar alla anteckningar som angetts i Anteckningar.
 • Video: Innehåller mötet video.
 • Omröstningar: Om du spelar in en Training-session, inklusive eventuella omröstningar.
 • Filöverföring
5

Välj Förhandsgranska layout för att förhandsgranska dina innehållsinställningar.

6

Under Videokvalitet väljer du något av följande alternativ:

 • Hög: Använder en hög videokvalitet med 8 bilder per sekund (fps), som skapar en större filstorlek.
 • Medel: Använder en normalt videokvaliteten med 5 b/s, som skapar en genomsnittlig filstorlek. Detta är standardalternativet.
 • Låg: Använder en låg videokvaliteten med 3 bps, vilket genererar mindre filstorlek.
7

Under Starttid för konvertering väljer du ett av följande alternativ:

 • Konvertera nu: Konvertera filen som du spara den på datorn.
 • Konvertera vid en schemalagd tid: Sparar filen och sedan konverterar den till datum och tid du väljer.
8

Välj OK.

9

Välj OK i dialogrutan som visas.

Kontrollera status för konverterade filer

Om du har schemalagt en senare konvertering av din inspelning kan du visa information om och hantera schemalagda inspelningskonverteringar.

1

Dubbelklicka på ikonen Konverteringshanterare i Windows aktivitetsfält.

2

Klicka på Redigera om du vill ändra tiden då en inspelning ska konverteras.

3

(Valfritt) Välj Ta bort för att ta bort en väntande konvertering. När konverteringen är klar, den Konverteringen är klar visas.