Beveiligingsopties instellen voor een Webex-site

Control Hub biedt verschillende methoden om ongeoorloofd gebruik van een Webex-site te voorkomen. Sitebeheerders kunnen:

 • Versterk de wachtwoordcriteria om wachtwoorden moeilijker te laten raden.

 • Vereisen dat deelnemers aan de vergadering een wachtwoord opgeven om ongeoorloofde toegang tot Webex-sessies te voorkomen.

 • Bekijk alle aanvragen voor verloren wachtwoorden.

 • Sta het gebruik van Access Anywhere toe.

1

Ga vanuit de klantweergave in https://admin.webex.comnaar Services en selecteer vervolgens sites onder Vergadering .

2

Kies de Webex-site waarvan u de instellingen wilt wijzigen en klik op Site configureren.

3

Selecteer onder Algemene instellingen de optie Beveiliging.

4

Configureer in het gedeelte Beveiligingsopties de opties voor uw site.

5

Klik op Bijwerken.

Beveiligingsopties

Optie

Beschrijving

Cisco Webex-sectie

Geen enkele vergadering mag worden weergegeven

Afzonderlijke opties voor Webex Meetings, Webex Events en Webex Training. Schakel deze optie in om te vereisen dat geen enkele Webex-sessie op de siteagenda mag worden weergegeven.

Alle vergaderingen moeten een wachtwoord hebben

Afzonderlijke opties voor Webex Meetings, Webex Events en Webex Training. Schakel deze optie in om te vereisen dat gebruikers voor alle geplande Webex-sessies een geldig wachtwoord opgeven.


 

De optie Alle vergaderingen moeten een wachtwoord hebben is standaard ingeschakeld. Wij raden met klem aan dat sitebeheerders deze optie ingeschakeld laten, met het oog op de beveiliging van vergaderingen op de site.

Wachtwoord uitsluiten van uitnodiging

Alleen van toepassing op Webex Meetings. Selecteer deze optie om te voorkomen dat het wachtwoord in de uitnodigingse-mail wordt verzonden.

Aanmelden van deelnemers of panelleden vóór host toestaan

Alleen van toepassing op Webex Meetings, Webex Events en Webex Training. Selecteer deze optie om deelnemers of panelleden de mogelijkheid te bieden om aan de sessie deel te nemen voordat de host deelneemt.

De eerste bezoeker die deelneemt, is de presentator

Alleen van toepassing op Webex Meetings. Selecteer deze optie om de eerste deelnemer die vóór de host aan de vergadering deelneemt aan te wijzen als presentator. Deze deelnemer heeft het pictogram voor delen en kan inhoud delen in de vergadering. De optie om vóór de host deel te nemen aan de sessie moet eerst worden ingeschakeld.

Aanmelden van deelnemers of panelleden bij teleconferentie vóór host toestaan

Alleen van toepassing op Webex Meetings, Webex Events en Webex Training. Selecteer deze optie om deelnemers of panelleden de mogelijkheid te bieden om aan de teleconferentie deel te nemen voordat de host aan de sessies deelneemt. De optie om vóór de host deel te nemen aan de sessie moet eerst worden ingeschakeld.

Sterke wachtwoorden voor vergaderingen verplichten

Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat alle wachtwoorden voor een Webex-sessie voldoen aan de opgegeven strikte wachtwoordcriteria.

Beheer van opnameprivacy en wachtwoordvereisten

Het bekijken van opnamen voor aangemelde gebruikers beperken

Afzonderlijke opties voor Webex Meetings, Webex Events en Webex Training. Selecteer deze optie om te verplichten dat gebruikers zich aanmelden om opnamen te bekijken. Als de toegang tot opnamen niet beperkt is, kunnen hosts hun eigen beveiligingsinstellingen toepassen.

Downloads van opnamen voorkomen

Afzonderlijke opties voor Webex Meetings, Webex Events en Webex Training. Selecteer deze optie om te voorkomen dat gebruikers opnamen downloaden. Als de toegang tot opnamen niet beperkt is, kunnen hosts hun eigen beveiligingsinstellingen toepassen.

Sterke wachtwoorden voor gebruikersaccounts verplichten

Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat alle nieuwe en gewijzigde wachtwoorden voldoen aan de opgegeven wachtwoordcriteria.

Het systeem genereert automatisch wachtwoorden wanneer gebruikers zich aanmelden voor een account of hun wachtwoord herstellen, of als accountgegevens uit een CSV-bestand geïmporteerd worden. Automatisch gegenereerde wachtwoorden bevatten alleen de volgende tekens als de wachtwoordinstellingen het gebruik van gemengde hoofdletters, kleine letters en speciale tekens verplichten.

 • ` (accent grave, het teken op de tildetoets)

 • L (hoofdletter L)

 • l (kleine letter L)

 • 1 (het cijfer één)

 • O (hoofdletter O)

 • o (kleine letter o)

 • 0 (het cijfer nul)

Combinatie van hoofdletters en kleine letters verplichten

Selecteer deze optie om te vereisen dat wachtwoorden van gebruikers zowel hoofdletters als kleine letters bevatten.

Minimumlengte

Selecteer deze optie om te vereisen dat wachtwoorden van gebruikers minimaal het aantal opgegeven tekens bevatten.

Minimumaantal numeriek

Selecteer deze optie om te vereisen dat wachtwoorden van gebruikers minimaal het aantal opgegeven numerieke tekens bevatten.

Minimumaantal alfa

Selecteer deze optie om te vereisen dat wachtwoorden van gebruikers minimaal het aantal opgegeven lettertekens bevatten.

Minimum aantal speciale tekens

Selecteer deze optie om te vereisen dat wachtwoorden van gebruikers minimaal het aantal opgegeven speciale tekens bevatten.

Niet toestaan dat een teken drie keer of vaker wordt herhaald

Selecteer deze optie om te voorkomen dat een teken meer dan tweemaal in het wachtwoord van een gebruiker wordt gebruikt.

Dynamische webpaginatekst niet toestaan voor accountwachtwoorden (sitenaam, hostnaam, gebruikersnaam)

Selecteer deze optie om te voorkomen dat dynamische webpaginatekst wordt gebruikt, zoals de:

 • URL voor de site waarop de vergadering, gebeurtenis of sessie plaatsvindt, bijvoorbeeld your_company.webex.com

 • Eigennaam van de host

 • Gebruikersnaam

Als de naam van de host bijvoorbeeld 'Wendy Smit' is, volgen hier voorbeelden van wachtwoorden die niet mogen worden gebruikt: Wendy, Smit, WendySmit, wendy, wendysmit, wendysvergadering, en vergaderenmetwendy.

Accountwachtwoorden in deze lijst niet toestaan:

Selecteer deze optie om te voorkomen dat een woord in de lijst in wachtwoorden van gebruikers wordt gebruikt. De lijst om woorden toe te voegen of te verwijderen, kan worden bewerkt.

Ander gedeelte

Informatie over teleconferentie weergeven op het tabblad Info en in het venster Informatie van de vergadering

Met deze optie bepaalt u hoe de teleconferentiegegevens worden weergegeven wanneer de nummers van persoonlijke conferenties worden gebruikt voor telefonie. De informatie voor de toegangscode van een abonnee kan ook worden weergegeven met een suboptie. De opties zijn standaard ingeschakeld, maar kunnen met het oog op de beveiliging worden uitgeschakeld.

Automatisch vergaderingen beëindigen als er slechts één deelnemer is

Alleen van toepassing op Webex Meetings, Webex Events en Webex Training. Selecteer deze optie om Webex-sessies na een bepaalde periode van inactiviteit automatisch te beëindigen. Sitebeheerders kunnen instellen dat de sessiehosts een aantal minuten voor het einde van een vergadering worden gewaarschuwd, zodat ze kunnen voorkomen dat de vergadering automatisch wordt beëindigd. Deze instelling is van toepassing op vergaderingen in persoonlijke ruimten en op vergaderingen met alleen audio.

Hostsleutel opnemen in vergadermails van host

Alleen van toepassing op Webex Meetings, Webex Events en Webex Training. Selecteer deze optie om automatisch de hostsleutel in de vergadermails van de host op te nemen.

Aanmelding verplichten voor sitetoegang

Selecteer deze optie om te vereisen dat alle gebruikers een account hebben om zich aan te melden bij een Webex-servicesite om Webex-sessies te kunnen hosten of eraan te kunnen deelnemen.

E-mailadres van de deelnemer verplichten

Alleen van toepassing op Webex Meetings en Webex Training. Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat deelnemers een e-mailadres moeten opgeven om te kunnen deelnemen aan Webex-sessies.

Voor alle Access Anywhere-sessies moet een sterke toegangscode worden gebruikt

Selecteer deze optie om ervoor te zorgen dat gebruikers een Access Anywhere-wachtwoord moeten opgeven dat voldoet aan strenge wachtwoordcriteria. Voor meer informatie over criteria voor sterke wachtwoorden.

Gebruiker toestaan persoonlijke gegevens voor het deelnemen aan vergaderingen en terugbelteleconferenties op te slaan

Selecteer deze optie om gebruikers toe te staan om persoonlijke gegevens op te slaan en weer te geven, zoals de naam, het e-mailadres en de registratie. Sitebeheerders kunnen deze optie ook gebruiken om eerder gebruikte en veelgebruikte nummers te onthouden wanneer zij het dialoogvenster Deelnemen aan teleconferentie gebruiken.

Individuele hosts toestaan de opnamen opnieuw toe te wijzen

Selecteer deze optie om een host toe te staan de eigendomsrechten van een netwerkopnamebestand over te dragen aan een andere gebruiker.

Een hoorbare waarschuwing geven in een audioconferentie wanneer Network-Based Recording (NBR) is ingeschakeld

Selecteer deze optie om het weergeven van een waarschuwingsbericht toe te staan wanneer NBR is ingeschakeld.