Webex Sitesi için Güvenlik Seçeneklerini Ayarlama

Control Hub, Webex sitesinin yetkisiz kullanımını önlemek için birkaç yöntem sağlar. Site yöneticileri şunları yapabilir:

 • Parolaların tahmin edilmesini zorlaştırmak için parola kriterlerini zorlaştırabilir.

 • Toplantı katılımcılarının Webex oturumlarına yetkisiz erişimi önlemek için parolalar sağlamasını gerekli kılın.

 • Tüm kayıp parola isteklerini inceleyebilir.

 • Access Anywhere'in kullanılmasına izin verebilir.

1

uygulamasındaki müşteri görünümünde, Hizmetler’e gidip Toplantı’nın altında Siteler’i seçin.https://admin.webex.com

2

Ayarlarının değiştirileceği Webex sitesini seçin ve Siteyi Yapılandır’a tıklayın.

3

Ortak Ayarlar’ın altında Güvenlik’i seçin.

4

Güvenlik Seçenekleri bölümünde, sitenizin seçeneklerini yapılandırın.

5

Güncelle’ye tıklayın.

Güvenlik Seçenekleri

Seçenek

Açıklama

Cisco Webex bölümü

Tüm toplantıların listelenmemiş olması gerekir

Webex Meetings, Webex Events ve Webex Training için ayrı seçenekler. Tüm Webex oturumlarının site takviminde listelenmemiş olmasını gerekli kılmak için bunu işaretleyin.

Tüm toplantıların bir parolası olması gerekir

Webex Meetings, Webex Events ve Webex Training için ayrı seçenekler. Kullanıcıların planlanan tüm Webex oturumları için geçerli bir parola sağlamasını gerekli kılmak üzere bunu işaretleyin.


 

Varsayılan olarak, Tüm toplantıların bir parolası olması gerekir seçeneği seçilidir. Sitede toplantıların güvenliğini sağlamak için site yöneticilerinin bu seçeneği işaretli bırakmasını öneririz.

Parolayı davetten çıkar

Yalnızca Webex Meetings için geçerlidir. Parolanın davet e-postasında gönderilmesini önlemek için bunu seçin.

Katılımcıların veya panelistlerin toplantı sahibinden önce katılmasına izin ver

Yalnızca Webex Meetings, Webex Events ve Webex Training için geçerlidir. Katılımcıların veya panelistin toplantı sahibi oturuma katılmadan önce oturumlara katılmasına izin vermek için bunu seçin.

Katılacak ilk katılımcı sunum yapan kişi olur

Yalnızca Webex Meetings için geçerlidir. Toplantı sahibinden önce toplantıya katılan ilik katılımcının sunum yapan kişi olmasını belirtmek için bunu seçin. Bu katılımcı paylaşım simgesine sahiptir ve toplantı içinde içerik paylaşabilir. Önce toplantı sahibinden önce oturuma katıl seçeneği etkinleştirilmelidir.

Katılımcıların veya panelistlerin telekonferansa toplantı sahibinden önce katılmasına izin ver

Yalnızca Webex Meetings, Webex Events ve Webex Training için geçerlidir. Katılımcıların veya panelistin toplantı sahibi oturumlara katılmadan önce telekonferansa da katılmasına izin vermek için bunu seçin. Önce toplantı sahibinden önce oturuma katıl seçeneği etkinleştirilmelidir.

Toplantılar için güçlü parolaları gerekli kıl

Tüm Webex oturum parolalarının belirtilen katı parola kriterleriyle uyumlu olmasını gerekli kılmak için bunu seçin.

Kayıt gizliliği ve parola gereklilikleri yönetim bölümü

Kayıtların görüntülenmesini oturum açmış kullanıcılarla kısıtla

Webex Meetings, Webex Events ve Webex Training için ayrı seçenekler. Kullanıcıların kayıtları görüntülemek için oturum açmasını gerekli kılmak üzere bunu seçin. Kayıtlara erişim kısıtlanmazsa toplantı sahipleri kendi güvenlik ayarlarını uygulayabilir.

Kayıtların indirilmesini engelle

Webex Meetings, Webex Events ve Webex Training için ayrı seçenekler. Kullanıcıların kayıtları indirmesini önlemek için bunu seçin. Kayıtlara erişim kısıtlanmazsa toplantı sahipleri kendi güvenlik ayarlarını uygulayabilir.

Kullanıcı hesapları için güçlü parolaları gerekli kıl

Tüm yeni ve değiştirilmiş kullanıcı parolalarının belirtilen parola kriterleriyle uyumlu olmasını gerekli kılmak için bunu seçin.

Kullanıcılar bir hesap kaydı yaptığında veya parolalarını sıfırladığında ya da bir .cvs dosyasından hesap bilgileri içe aktarıldığında sistem otomatik olarak parola oluşturur. Parola ayarları, büyük küçük harf karışımı ve özel karakterlerin kullanılmasını zorunlu kılıyorsa otomatik oluşturulan parolalar yalnızca şu karakterleri içerebilir:

 • ` (ters tırnak, yaklaşık tuşunda bulunan karakter)

 • L (büyük L)

 • l (küçük L)

 • 1 (rakam, bir)

 • O (büyük O)

 • o (küçük o)

 • 0 (rakam, sıfır)

Büyük küçük harf karışımı iste

Kullanıcı parolalarının büyük ve küçük harfler içermesini gerekli kılmak için bunu seçin.

Minimum uzunluk

Kullanıcı parolalarının en az belirtilen sayıda karaktere sahip olmasını gerekli kılmak için bunu seçin.

Minimum rakam sayısı

Kullanıcı parolalarının en az belirtilen sayıda sayısal karakter içermesini gerekli kılmak için bunu seçin.

Minimum alfabetik karakter sayısı

Kullanıcı parolalarının en az belirtilen sayıda alfa karakter içermesini gerekli kılmak için bunu seçin.

Minimum özel karakter sayısı

Kullanıcı parolalarının en az belirtilen sayıda özel karakter içermesini gerekli kılmak için bunu seçin.

Herhangi bir karakterin 3 veya daha fazla defa tekrar edilmesine izin verme

Bir kullanıcı parolasında herhangi bir karakterin ikiden fazla kullanılmasını önlemek için bunu seçin.

Hesap parolaları için dinamik web sayfası metnine (site adı, toplantı sahibinin adı, kullanıcı adı) izin vermeyin

Toplantının, etkinliğin veya oturumun meydana geldiği sitenin URL'si,

 • Toplantının, etkinliğin veya oturumun gerçekleştiği sitenin URL—örneğin, your_company.webex.com

 • Toplantı sahibinin adı

 • Kullanıcı adı

Toplantı sahibinin adı "Wendy Smith" ise aşağıda izin verilmeyen parolaların bazı örnekleri bulunmaktadır: Wendy, Smith, WendySmith, wendy, wendysmith, wendysmeeting ve meetwithwendy.

Bu listedeki hesap parolalarına izin verme:

Kullanıcı parolalarında bu listedeki herhangi bir sözcüğün kullanılmasını önlemek için bunu seçin. Sözcük ekleme veya çıkarma listesi düzenlenebilir.

Diğer bölüm

Toplantı Bilgileri sekmesi ve Bilgiler penceresinde telekonferans bilgilerini görüntüle

Bu seçenek, telefon için Kişisel Konferans Numaraları kullanıldığında telekonferans bilgilerinin görünümünü kontrol eder. Alt seçenek ile abone erişim kodu bilgileri de görüntülenebilir. Varsayılan olarak seçenekler etkindir ancak güvenlik için devre dışı bırakılabilir.

Yalnızca bir katılımcı varsa toplantıları otomatik olarak sonlandır

Yalnızca Webex Meetings, Webex Events ve Webex Training için geçerlidir. Webex oturumlarını belirtilen süre boyunca etkinlik olmadığında otomatik olarak sonlandırmak için bu seçeneği belirleyin. Site yöneticileri; oturum sahiplerinin, toplantının belirtilen dakika içerisinde otomatik olarak sona ermesini önlemeleri için belirli sayıda dakika önce uyarılmasını belirtebilir. Bu ayar, Kişisel Toplantı Odası toplantıları ve yalnızca ses toplantıları için geçerlidir.

Toplantı sahibi e-postalarına Toplantı Sahibi Anahtarını dahil et

Yalnızca Webex Meetings, Webex Events ve Webex Training için geçerlidir. Toplantı sahibi anahtarını toplantı sahibi toplantı e-postalarına otomatik olarak dahil etmek için bu seçeneği belirleyin.

Siteye erişimden önce oturum açmayı gerekli kıl

Webex oturumlarını düzenlemek veya bunlara katılmak üzere Webex hizmeti sitesinde oturum açmak amacıyla tüm kullanıcıların bir hesabı olmasını gerekli kılmak için bu seçeneği belirtin.

Katılımcı e-posta adresini gerekli kıl

Yalnızca Webex Meetings ve Webex Training için geçerlidir. Katılımcıların Webex oturumlarına katılması için e-posta adresi sağlamalarını gerekli kılmak üzere bunu seçin.

Tüm Access Anywhere oturumları katı erişim kodu kullanmalıdır

Kullanıcıların katı parola kriterleriyle uyumlu Access Anywhere parolaları belirtmesini gerekli kılmak için bunu seçin. Katı parola kriterleriyle ilgili daha fazla bilgi için.

Kullanıcının toplantılara katılmaya ve çağrı telekonferanslarına yönelik kişi bilgilerini depolamasına izin ver

Kullanıcıların ad, e-posta ve kayıt gibi kişisel bilgileri depolamasına ve bunlara erişmesine izin vermek için bunu seçin. Site yöneticileri, Telekonferansa Katıl iletişim kutusunu kullanırken daha önce ve sık kullanılan numaraları hatırlamak için de bu seçeneği kullanabilir.

Toplantı sahiplerinin kayıtlarını tek tek yeniden atamalarına izin ver

Bir toplantı sahibinin ağ tabanlı kayıt dosyasının sahipliğini başka bir kullanıcıya aktarmasına izin vermek için bunu seçin.

Ağ Tabanlı Kayıt (NBR) etkinleştirildiğinde sesli konferansta sesli uyarı ver

NBR açık olduğunda uyarı mesajının çalınmasına izin vermek için bunu seçin.