Angi sikkerhetsalternativer for et Webex-nettsted

Control Hub inneholder flere metoder for å forhindre uautorisert bruk av et Webex-nettsted. Nettstedsadministratorer kan gjøre følgende:

 • Styrk passordkriteriene for å gjøre passord vanskeligere å gjette.

 • Krev at møtedeltakere oppgir passord for å hindre uautorisert tilgang til Webex-økter.

 • Se gjennom alle forespørsler om tapte passord.

 • Tillat bruk av Access Anywhere.

1

Gå til Tjenesterhttps://admin.webex.com i kundevisningen i , og velg NettstederunderMøte.

2

Velg Webex-nettstedet du vil endre innstillingene for, og klikk på Konfigurer nettsted.

3

Velg Sikkerhet under Fellesinnstillinger.

4

Konfigurer alternativene for nettstedet ditt under Sikkerhetsalternativer.

5

Klikk på Oppdater.

Sikkerhetsalternativer

Alternativ

Beskrivelse

Cisco Webex-delen

Ingen møter må være listet opp

Separate alternativer for Webex Meetings, Webex Events og Webex Training. Kontroller at alle Webex-økter ikke er oppført i nettstedskalenderen.

Alle møter må ha et passord

Separate alternativer for Webex Meetings, Webex Events og Webex Training. Kontroller at brukerne må oppgi et gyldig passord for alle planlagte Webex-økter.


 

Som standard må alternativet Alle møter må ha et passord være valgt. Vi anbefaler på det sterkeste at nettstedsadministratorer lar dette alternativet være valgt for å sikre møter på nettstedet.

Ekskluder passord fra invitasjon

Gjelder bare for Webex Meetings. Velg for å hindre at passordet sendes i invitasjons-e-posten.

Tillat at deltakere eller paneldeltakere blir med før verten

Gjelder bare Webex Meetings, Webex Events og Webex Training. Velg for å la deltakere eller paneldeltakere bli med i øktene før verten blir med i økten.

Den første deltakeren som blir med, er presentatøren

Gjelder bare for Webex Meetings. Merk av for dette alternativet hvis du vil tildele den første deltakeren som blir med i møtet før verten, som presentatør. Denne deltakeren har delingsikonet og kan dele innhold i møtet. Alternativet for å bli med i økten før verten må være aktivert.

Tillat at deltakere eller paneldeltakere blir med på telefonkonferanse før vert

Gjelder bare Webex Meetings, Webex Events og Webex Training. Velg for å la deltakere eller paneldeltakere også bli med i telekonferansen før verten blir med i øktene. Alternativet for å bli med i økten før verten må være aktivert.

Krev sterke passord for møter

Velg dette alternativet for å kreve at alle øktpassord for Webex overholder de angitte strenge passordkriteriene.

Delen om personvern- og passordkrav for opptak

Begrens visningen av opptak til brukere som er logget på

Separate alternativer for Webex Meetings, Webex Events og Webex Training. Velg for å kreve at brukere må logge på for å se opptak. Hvis tilgangen til opptak ikke er begrenset, kan verter bruke sine egne sikkerhetsinnstillinger.

Forhindre nedlasting av opptak

Separate alternativer for Webex Meetings, Webex Events og Webex Training. Velg for å hindre at brukere laster ned opptak. Hvis tilgangen til opptak ikke er begrenset, kan verter bruke sine egne sikkerhetsinnstillinger.

Krev sterke passord for brukerkontoer

Velg dette alternativet for å kreve at alle nye og endrede brukerpassord oppfyller de angitte passordkriteriene.

Systemet genererer passord automatisk når brukere registrerer seg for en konto eller tilbakestiller passordene sine, eller når kontoinformasjon importeres fra en .csv-fil. Automatisk genererte passord inneholder bare følgende tegn hvis passordinnstillinger fremtvinger bruk av blandede store og små bokstaver og spesialtegn.

 • ` (bakre anførselstegn, tegnet som finnes på tilde-tasten (engelsk tastatur))

 • L (stor L)

 • l (liten L)

 • 1 (tallet ett)

 • O (stor O)

 • o (liten o)

 • 0 (tallet null)

Krev bruk av store og små bokstaver

Velg dette alternativet hvis du vil kreve at brukerpassordene inneholder både store og små bokstaver.

Minimumslengde

Velg dette alternativet hvis du vil kreve at brukerpassordene må oppfylle minstekrav til antall tegn.

Minste antall numeriske tegn

Velg dette alternativet hvis du vil kreve at brukerpassordene inneholder minstekrav til antall numeriske tegn.

Minste antall bokstavtegn

Velg dette alternativet hvis du vil kreve at brukerpassordene inneholder minstekrav til antall bokstavtegn.

Minste antall spesialtegn

Velg dette alternativet hvis du vil kreve at brukerpassordene inneholder minstekrav til antall spesialtegn.

Ikke la noen av tegnene gjentas 3 eller flere ganger

Velg dette alternativet hvis du vil hindre at tegn brukes flere enn to ganger i et brukerpassord.

Ikke tillat dynamisk tekst på nettsiden for kontopassord (nettstedsnavn, vertsnavn, brukernavn)

Velg dette alternativet hvis du vil hindre bruk av dynamisk nettstedstekst, for eksempel

 • URL for nettstedet der møtet, hendelsen eller økten holdes, for eksempel your_company.webex.com

 • Vertens eget navn

 • Brukernavn

Hvis vertsnavnet er «Wendy Smith», er følgende eksempler på passord som ikke er tillatt: Wendy, Smith, WendySmith, wendy, wendysmith, wendysmeeting og meetwithwendy.

Ikke tillat kontopassord fra denne listen:

Velg dette alternativet hvis du vil hindre bruken av ord fra listen, i brukerpassord. Listen for å legge til eller fjerne ord kan redigeres.

Annen del

Vis telefonkonferanseinformasjon på møteinfo-fanen og i informasjonsvinduet

Dette alternativet styrer visningen av telefonkonferanseinformasjon når personlige konferansenumre brukes til telefoni. Informasjon om tilgangskode for abonnenter kan også vises med en underalternativ. Som standard er alternativene aktivert, men det kan deaktiveres for sikkerhet.

Avslutt møter automatisk hvis det bare er én deltaker

Gjelder bare Webex Meetings, Webex Events og Webex Training. Velg dette alternativet hvis du vil avslutte Webex-økter automatisk etter en spesifisert periode med inaktivitet. Nettstedsadministratorer kan angi at øktverter skal advares noen minutter, slik at de kan forhindre at møtet avsluttes automatisk etter et spesifisert antall minutter. Denne innstillingen gjelder også for møter med personlige rom og møter med bare lyd.

Inkluder vertsnøkkelen i vertsmøte-e-postene

Gjelder bare Webex Meetings, Webex Events og Webex Training. Velg dette alternativet hvis du vil inkludere vertsnøkkelen automatisk i vertsmøte-e-postene.

Krev pålogging for å få tilgang til nettstedet

Velg dette alternativet for å kreve at alle brukere har en konto for å logge på et Webex tjenestenettsted for å være vert for eller delta på Webex-økter.

Krev e-postadresse for deltaker

Gjelder bare for Webex Meetings og Webex Training. Velg dette alternativet hvis du vil kreve at deltakerne må oppgi en e-postadresse for å bli med i Webex-økter.

Alle Access Anywhere-økter må bruke streng tilgangskode

Velg dette alternativet hvis du vil kreve at brukere angir Access Anywhere-passord som overholder strenge passordkriterier. Hvis du vil ha mer informasjon om strenge passordkriterier.

Gi brukeren tillatelse til å lagre personlig informasjon for å bli med i møter og ring tilbake til telefonkonferanse

Velg for å gi brukere tilgang til personopplysninger, for eksempel navn, e-post og registrering. Nettstedsadministratorer kan også bruke dette alternativet til å huske tidligere og ofte brukte numre når de bruker «Bli med i telefonkonferanse»-dialogen.

Gi individuelle verter tillatelse til å tilordne opptakene sine på nytt

Velg dette alternativet for å tillate at en vert overfører eierskapet av en nettverksbasert opptaksfil til en annen bruker.

Gi et lydadvarsel i lydkonferanse når NBR (nettverksbaserte opptak) er aktivert

Velg dette alternativet hvis du vil tillate at en spilleradvarsel spilles av når NBR er slått på.