Webex-licentievereisten voor Webex-video mesh
  • Een Webex-organisatie met een betaald abonnement met ten minste Zakelijke berichten sturen en Geavanceerde vergaderingen.

Andere Cisco-licenties
  • Webex-videoplatform 2.0 (U kunt verifiëren dat uw Webex-site op videoplatformversie 2.0 is als de lijst type mediaresource beschikbaar is in de cloudsamenwerkingsruimte locatie-opties.)

Documentatie
https://www.cisco.com/go/video-mesh
Webex-licentievereisten voor hybride berichtenservice
  • U moet betalen voor een aanbieding van de Webex-app voor uw organisatie. U kunt deze via Cisco Commerce Workspace bestellen.

    U moet ook toegang hebben tot Cisco Webex Control Hub, met beheerdersrechten voor uw organisatie (u krijgt deze als onderdeel van het bestelproces).

  • U moet alle Jabber-gebruikers importeren in Control Hub en hen alle rechten voor 'Bericht gratis' geven. Hiermee krijgen alle Jabber-gebruikers toegang tot de basisfuncties voor Webex-berichten.

    Er zijn geen aanvullende betaalde licentievereisten voor deze basisberichten. Als u deze rechten voor alle gebruikers hebt, wordt de interoperabiliteit verbeterd tussen de gebruikers voor de hybride berichtenservice en de gebruikers aan wie alleen een licentie voor Jabber is verleend.

Andere Cisco-licenties
  • We gaan ervan uit dat alle gebruikers eerder een licentie voor Cisco Jabber hebben gekregen, terwijl Jabber zich heeft geregistreerd Cisco Unified Communications Manager Chat en Presence.

Documentatie
https://www.cisco.com/go/hybrid-services-message