Webex-licenskrav för Edge-videonät
  • En Webex-organisation med en betald prenumeration som inkluderar minst Business Messaging och avancerade möten.

Andra Cisco -licenser
  • Webex-videoplattform 2.0 (Du kan verifiera att din Webex-plats är på videoplattformsversion 2.0 om den har listan över mediaresurstyper som är tillgänglig i webbplatsalternativen för mötesrum för webbplatsalternativ.)

Dokumentation
https://www.cisco.com/go/video-mesh
Webex-licenskrav för Hybrid-meddelande
  • Du behöver alla erbjudande om betalda Webex-app -appar för din organisation. Du kan beställa detta via Cisco Commerce Workspace.

    Du behöver även ha tillgång till Cisco Webex Control Hub, med administratörsprivilegier för din organisation (du får dem som en del av beställningsprocessen).

  • Du bör importera alla Jabber-användare till Control Hub och ge dem alla rättigheterna ”Message Free”. Detta ger alla Jabber-användare rätt till den grundläggande meddelandefunktionen i Webex-appen.

    Det finns inga ytterligare betalda licenskrav för detta grundläggande meddelande. Genom att ha denna behörighet för alla användare förbättras kompatibiliteten mellan de som är aktiverade för Hybrid Message och de som endast har licens för Jabber.

Andra Cisco -licenser
  • Vi antar att alla användare tidigare är licensierade för Cisco Jabber, med Jabber registrerad för Cisco Unified Communications Manager IM och Presence.

Dokumentation
https://www.cisco.com/go/hybrid-services-message