Webex licence za Edge Video Mesh
  • Organizacija Webex plaćenom pretplatom koja uključuje sastanke razmena poruka sastanke i napredne sastanke na minimum.

Ostale Cisco licence
  • Webex video platformu 2.0 (Možete da potvrdite da se vaš Webex sajt nalazi na video platformi verzije 2.0 ako ima listu vrsta medijskog resursa dostupnu u opcijama lokacije Cloud Collaboration Meeting Room.)

Dokumentacija
https://www.cisco.com/go/video-mesh
Webex zahtevi za licencu za hibridnu poruku
  • Potrebna vam je bilo koja plaćena Webex aplikacija za svoju organizaciju. Ovo možete da naručite Cisco u radnom prostoru.

    Takođe je potrebno da imate pristup Cisco Webex Control Hub organizaciji, uz administratorske privilegije organizaciju (ovo dobijete kao deo procesa naručivanja).

  • Trebalo bi da uvezete sve Jabber korisnike u Control Hub i da im dodelite sva prava za "Besplatne poruke". Ovo omogućava svim Jabber korisnicima osnovnu funkcionalnost Webex razmene poruka u aplikaciji.

    Za ovu osnovnu razmenu poruka ne postoje dodatni plaćeni licencni zahtevi. Ako imate ovo pravo za sve korisnike, poboljšavate interoperabilnost između onih koji su omogućeni za hibridnu poruku i onih koji imaju licencu samo za Jabber.

Ostale Cisco licence
  • Pretpostavljamo da su svi korisnici prethodno licencirani za Cisco Jabber, a Da je Jabber registrovan u aplikaciji Cisco Unified Communications Manager TRENUTNE poruke i prisustva.

Dokumentacija
https://www.cisco.com/go/hybrid-services-message