Webex zahtevi licence za Webex Video Mesh
  • Webex organizacija sa plaćenom pretplatom koja uključuje poslovne poruke i napredne sastanke na minimumu.

Ostale Cisco licence
  • Webex video platforma 2.0 (Možete da proverite da li se vaša Webex lokacija nalazi na video platformi verzije 2.0 ako ima dostupnu listu Media Resource Type na opcijama lokacije "Soba za sastanke u oblaku saradnje".)

Dokumentacija
https://www.cisco.com/go/video-mesh
Webex zahtevi licenci za uslugu hibridnih poruka
  • Potrebna vam je bilo kakva plaćena Webex ponuda aplikacija za vašu organizaciju. Ovo možete poručiti preko radnog prostora Cisco Commerce.

    Takođe je potrebno da imate pristup Cisco Webex kontrolnom čvorištu, sa administratorskim privilegijama za vašu organizaciju (dobijate ih kao deo procesa naručivanja).

  • Trebalo bi da uvezete sve Jabber korisnike u Control Hub i da im dodelite sva prava "Message Free". Ovo omogućava svim korisnicima jabera osnovnu Webex funkcionalnost razmene poruka.

    Ne postoje dodatni plaćeni zahtevi za licenciranje za ovu osnovnu razmenu poruka. Posedovanje ovog prava za sve korisnike poboljšava interoperabilnost između onih koji su omogućeni za uslugu hibridnih poruka i onih koji imaju licencu samo za Jabbera.

Ostale Cisco licence
  • Pretpostavljamo da su svi korisnici ranije licencirani za Cisco Jabber, a Jabber je registrovan na Cisco Unified Communications Manager IM i Presence.

Dokumentacija
https://www.cisco.com/go/hybrid-services-message