Webex-lisenskrav for Webex-videonett
  • En Webex-organisasjon med et betalt abonnement som inkluderer minimum meldingstjeneste for forretninger og avanserte møter.

Andre Cisco-lisenser
  • Webex-videoplattform 2.0 (du kan bekrefte at Webex-området er på videoplattform versjon 2.0 hvis mediaressurstypelisten er tilgjengelig i alternativene for møterom for skysamarbeid.)

Dokumentasjon
https://www.cisco.com/go/video-mesh
Webex-lisenskrav for hybridmeldingstjeneste
  • Du trenger et hvilket som helst betalt Webex-apptilbud for organisasjonen din. Du kan bestille dette gjennom Cisco Commerce Workspace.

    Du må også ha tilgang til Cisco Webex Control Hub, med administratorrettigheter for organisasjonen din (du får disse som en del av bestillingsprosessen).

  • Du bør importere alle Jabber-brukere iControl Hub og gi dem tilgang til «Meldingsfri»-rettigheten. Dette gir alle Jabber-brukerne tilgang til den grunnleggende Webex-meldingsfunksjonaliteten.

    Det er ingen ekstra betalte lisenskrav for denne grunnleggende meldingsfunksjonen. Når alle brukere har denne rettigheten, forbedres interoperabiliteten mellom de som er aktivert for hybridmeldingstjenesten og de som bare er lisensiert for Jabber.

Andre Cisco-lisenser
  • Vi antar at alle brukere allerede er lisensiert for Cisco Jabber, der Jabber er registrert på Cisco Unified Communications Manager IM og Presence.

Dokumentasjon
https://www.cisco.com/go/hybrid-services-message