Share ułatwia dzielenie się informacjami z kolegami. Zależy to od tego, jak skonfigurowany jest telefon, ale można udostępniać z komputera na spotkanie Webex, na ekran HDMI lub na oba sposoby.

Masz dwa sposoby na udostępnianie treści:

  • Udostępnianie bezprzewodowe - umożliwia udostępnianie zawartości bez użycia kabli. Współpracę ze współpracownikami można wykonać przy użyciu Webex lub udziału gościa. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie skonfigurowana przez administratora.

  • Udostępnianie kabli - Umożliwia udostępnianie treści za pomocą dołączonych kabli HDMI.

Po zaakceptowaniu połączenia program Share zostaje zatrzymany.

Telefon można podłączyć do aplikacji Webex z parowaniem przy użyciu funkcji zbliżeniowe. Umożliwia to korzystanie z funkcji zbliżeniowych w aplikacji spotkań i zespołów Webex.

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie skonfigurowana przez administratora.

Aby uzyskać więcej informacji, patrz "Webex aplikacja automatycznie łączy się z miejscem na pokoju i biurkiem" ( https://help.webex.com/en-us/nliifbo/Webex-Teams-App-Automatically-Connects-with-Room-and-Desk-Devices ) lub "użyj aplikacji Webex Meetings Desktop" ( https://help.webex.com/en-us/nqx2ohdb/Use-the-Cisco-Webex-Meetings-Desktop-App ).

Udział gościa umożliwia udostępnianie zawartości bezprzewodowo z telefonu bez Webex konta aplikacji

W przypadku korzystania jako gośc, należy pamiętać, że:

  • Funkcja udostępniania działa, gdy urządzenie jest bezczynne. Gdy urządzenie wykonuje połączenie lub inna osoba udostępnia, nie można rozpocząć udostępniania.

  • Dźwięk jest odtwarzany przez laptopa, ale nie przez głośniki telefonu.

  • Strumienie wideo z szybkością 1080p przy 10 klatkach na sekundę lub 720p przy 30 klatkach na sekundę. Aby zapewnić najlepszą jakość pracy, należy wybrać opcję Optymalizuj pod kątem ruchu i wideo.

  • Funkcja udostępniania przez gościa działa w najnowszych wersjach programu Firefox i Chrome w systemach Windows, Mac OS i Linux.

Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy zostanie skonfigurowana przez administratora.

1

Dotknij opcji Udostępnij . Zwróć uwagę na kod parowania, który jest wyświetlany w dolnej części wyświetlacza telefonu oraz na ekranie podłączonego wyświetlacza HDMI.

2

W przeglądarce przejdź do strony devices.webex.com. Wprowadź kod parowania.

3

Wprowadź 4-cyfrowy kod PIN, który pojawia się w górnej części wyświetlacza telefonu.


 

Przy każdym wejściu na stronę devices.webex.com należy wprowadzić kod udostępniania parowania i 4-cyfrowy kod PIN. Nowy kod PIN generowany jest co 5 minut, więc wprowadź nowy, jeśli stary kod PIN wygaśnie.

4

W przeglądarce wybierz ikonę witryny na pasku adresu i udziel zgody na udostępnianie ekranu.

5

(Opcjonalnie) Jeśli zamierzasz udostępniać materiały wideo, wybierz opcję Optymalizuj dla wideo, aby uzyskać wyższą szybkość klatek i niższą rozdzielczość. Zapewnia to wydajniejsze udostępnianie wideo.

6

Stuknij opcję Zatrzymaj udostępnianie, gdy chcesz przestać udostępniać ekran komputera.

Zatrzymaj udostępnianie przed zamknięciem okna przeglądarki lub laptopa.

Podłącz swój telefon do komputera, gdy chcesz współpracować ze współpracownikami. Jest to łatwy sposób na udostępnianie informacji, gdy wszyscy znajdują się w tym samym pomieszczeniu lub gdy sieć Wi-Fi nie jest dostępna.

Zanim rozpoczniesz

Potwierdź, że telefon łączy się z ekranem wyświetlacza.

1

Podłącz kabel HDMI do portu Komputer z tyłu telefonu. Posiada ikonę komputera.

Administrator może podłączyć ten kabel podczas instalacji telefonu.

2

Podłącz kabel HDMI do portu HDMI komputera.

3

Dotknij opcji udostępnij > udziału w połączeniu , aby rozpocząć udostępnianie

Dotknij opcji podgląd lokalny , aby wyświetlić podgląd zawartości na HDMI wyświetlić się przed jej udostępnieniem.

4

Jeśli administrator skonfigurował ją, można wybrać opcję Maksymalizuj i Minimalizuj oraz dostosować rozmiar ekranu udostępnionej zawartości.

5

Po zakończeniu dotknij opcji Zatrzymaj udostępnianie.