Zie Open en opgeloste bugs voor de slow channel Webex Meetings updates voor informatie over de updates van het trage kanaal.


We melden openstaande en opgeloste door de klant gevonden bugs met ernst ernst 1 t/m 3. Wanneer een update geen bugs bevat die door de klant zijn gevonden, wordt er geen lijst met opgeloste bugs weergegeven voor die update.

Met het zoekprogramma voor bugs van Cisco Bug kunt u meer informatie vinden over bugs die in het overzicht staan en zoeken naar andere bugs die invloed hebben Webex Meetings bugs die invloed hebben op Webex Meetingsbugs. Zie Help voor het zoeken naar bugs voor meer informatie over het gebruik van het zoekprogramma voorbugs.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvh90269

Webex Meetings-

De functie Scherm leegmaken werkt niet op Windows 10-apparaten als Gebruikersaccountbeheer is ingeschakeld.

CSCvi72293

Webex Meetings (Mac)

Als het Facebook-account van een gebruiker is vergrendeld, kan hij of zij geen Webex-vergaderingen streamen op Facebook Live.

CSCvh63085

Webex Events (Windows)

Tijdens gebeurtenissen, wanneer een presentator zijn of haar scherm deelt, kunnen deelnemers chatmeldingen zien die naar de presentator worden weergegeven.

CSCvw23326

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij de functie Virtuele achtergrond ervoor zorgt dat Webex loopt vast op apparaten met bepaalde videost stuurprogramma's.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvw61926

3

Webex-trainingen

Er is een probleem opgelost met het registratieprobleem met Webex Trainings via Mobile, dat de deelnemer sessienummer registratie te vragen voordat hij of zij zich registreerde.

CSCvw68248

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering crashte wanneer de gebruiker een vergadering startte, de vergadering startte en deze verliet. Vervolgens crashte de vergadering.

CSCvw68272

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering crashte wanneer de gebruiker een vergadering startte, aan de vergadering startte en deze verliet. Vervolgens crashte de vergadering.

CSCvw68234

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering crashte wanneer de gebruiker een vergadering startte, aan de vergadering startte en deze verliet. Vervolgens crashte de vergadering.

CSCvw63623

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de app niet sluit wanneer u op de knop 'x' klikt en wordt vervaagd als u probeert verbinding te maken met een eindpunt via Proximity.

CSCvw59368

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij Mac een omgekeerde gebruikersnaam in plist weer gaf.

CSCvw61720

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij een certificaatfout opkwam bij het deelnemen aan audio of video in de vergadering.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvw60421

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij cloudge geregistreerde apparaten worden gevraagd om de pincode in te voeren bij het starten of deelnemen aan de vergadering

CSCvw48708

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij in versie 40.11 en 40.12 het deelsessiemenu onjuist in de Italiaanse taal werd weergegeven in de Webex-bureaublad-app.

CSCvw57947

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Mac-gebruikers de cohostprompt niet konden accepteren wanneer de volledig scherm was.

CSCvw57767

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij bij delen met een apparaat vanaf de Webex-bureaublad-app een foutbericht werd weergegeven wanneer het apparaat in vergadering was.

CSCvw60425

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij een type fout in de Webex-bureaubladtoepassing 40.11.4 op de werkbalk voor 'deelsessies' werd weergegeven.

CSCvw58188

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de functie 'Bestand overdragen' werd uitgeschakeld tijdens Remote Access sessies.

CSCvw60453

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met een Mac-systeem met een onbekende selector die naar instantie 0x7f83d4e443b0 werd verzonden.

CSCvw60454

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering wanneer een vergadering op Mac OS 10.13 werd gestart, de gebruiker de lijst opende, een reactie verzond en vervolgens met de rechtermuisknop op de weergave van de reactieanimatie klikt.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvw53868

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost met de waarde die groter is dan gespecificeerde nauwkeurigheid die is toegestaan voor deze kolom' waarschuwing die is ontvangen nadat T40.12.0 J2EE-pakket is geïmplementeerd.

CSCvw40120

3

Webex-gebeurtenissen

Een probleem opgelost waarbij IE 11 geüploade foto's niet kon weergeven voor de registratiepagina van Webex Events.

CSCvw46309

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij bij het delen van een PDF-bestand in een Webex Meeting, de inhoud vervormd was en gekleurde artefacten weer geven in MacOS 11.0.1 Grote afbeelding.

CSCvv71390

3

Webex-gebeurtenissen

Het probleem is opgelost waarbij de gebruiker altijd verbinding kon maken met een Webex-gebeurtenis, zelfs nadat deze was verwijderd door de host.

CSCvv71569

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de Poolse toetsenbordindeling Webex-sneltoetsen vergaderruimte gestart.

CSCvw50010

3

Webex-trainingen (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij de gebruiker altijd verbinding kon maken met Webex Training-sessie nadat hij of zij door de host was verwijderd.

CSCvw47450

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker niet kon deelnemen aan audio en video in een vergadering.

CSCvw53883

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij in de Webex Meetings-desktop-app geen gebruik wordt gemaakt van de systeemproxyconfiguratie die is ingesteld in de lokale netwerkconfiguratie, wordt in plaats daarvan alleen geprobeerd rechtstreeks verbinding te maken wanneer Mozilla firefox is ingesteld als de standaardbrowser.

CSCvw48337

3

Webex Meetings-

Het probleem is opgelost waarbij de video werd bedekt met een groene kleur en een flash in de rasterweergave.

CSCvw55861

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker opnieuw aan de vergadering werd deed nadat de klant enquêten had geopend.

CSCvw53875

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer er meer dan twee personen in de wachtruimte waren en de host een van de gebruikers toelaat, de wachtruimtebalk grijs werd.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvw30480

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker de fout 'onjuist gebruikersnaam of wachtwoord is onjuist' kreeg tijdens het gebruik van een nieuw wachtwoord bij het aanmelden.

CSCvw46746

3

Webex Meetings-

Het probleem is opgelost waarbij voor Webex-gebeurtenisvergaderingen die door TP zijn gestart, PSTN wanneer de belefoongesprekken deelnemen via hun telefoon, ze worden gevraagd hun deelnemer-id in te voeren. Wanneer ze dat wel doen, wordt er een foutbericht weergegeven dat de deelnemer-id onjuist is.

CSCvw36345

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij de Mac-bureaubladtoepassing bleef crashen en niet kon worden gebruikt.

CSCvw36536

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij audio langzaam en abnormaal is in het lokale MP4-opnamebestand op een Mac-systeem.

CSCvw37775

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij het gedrag tussen de ervaring vóór en tijdens de vergadering bij verbinding met cloudge geregistreerde videoapparaten anders was.

CSCvw21571

2

Webex Meetings-

Een probleem opgelost met Cisco Webex Meeting VDI ter ondersteuning van VMWare Client 5.5 en VMWare Agent 7.13.

CSCvw33331

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de optie Bestand overdragen met tussenpozen grijs werd Remote Access gebruikers.

CSCvw45760

2

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met het Webex-hoofdvergaderingsvenster dat niet wordt geladen nadat de gebruiker stopt met het delen van het tweede bureaubladscherm.

CSCvw36345

3

Webex Meetings (Mac)

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvw37770

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij Windows een e-mail verstuurt naar deelnemers die deelnemen aan vergaderingen via de enquêtemodule.

CSCvw37815

2

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Mac e-mails verzonden naar een andere deelnemer met avatargegevens.

CSCvw32232

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij, als de gebruiker geen avatar-URL heeft, de avatarafbeelding nog steeds wordt weergegeven.

CSCvw36489

2

Webex Meetings-

Probleem opgelost waarbij de naam JP niet moet worden weergegeven als '???' in de cohost.

CSCvw30196

3

Webex Meetings-

Het probleem is opgelost waarbij wanneer de gebruiker op Afsluiten klikt, de bureaublad-app van de gebruiker nog Webex Meetings kan worden gesloten.

CSCvw27829

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost met Windows-besturingssysteem en Webex Meetings die abnormaal RTT-waarden rapporteerden in MQE.

CSCvw25283

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker geen vergaderingen kon plannen vanaf zijn of haar account in het Italiaans.

CSCvw23871

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker een verkeerde Franse vertaling ontving wanneer hij of zij een maandelijkse vergadering plande op de webpagina.

CSCvw30704

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij de klant een vergadering in een persoonlijke ruimte plande vanuit Productiviteitstools en op Deelnemen klikt in de uitnodigingsmail. Hier wordt de fout 'De vergadering is niet beschikbaar' weergegeven.

CSCvw48765

3

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij een Windows-deelnemer geen reacties kan verzenden of ontvangen in een JBH-vergadering, maar de host wel reacties kan verzenden.

CSCvw22152

2

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Meetings bureaublad-app 40.10.6 Windows-client - de naam van de inbelgebruiker hernoemen de vorige naam en de nieuwe naam overlapte.

CSCvw21540

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker het gewenste account niet kon vinden.

CSCvw33549

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij de knop Audio moet worden uitgeschakeld wanneer een deelnemer deelt aan een vergadering met JBH-audio.

CSCvw34605

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij andere deelnemers geen gebruiker konden horen die deel kon nemen vanuit een Windows 10-systeem. De gebruikersinterface geeft aan dat het dempen van de gebruiker is opgebruikt, maar dat nog steeds niemand de gebruiker kan horen. Ook kan de gebruiker zijn of haar dempstatus niet wijzigen.

CSCvw17514

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de klant de ARF-opname niet kon afspelen en de fout 'Fout bij het parseren van het vergaderingsonderdeel is mislukt. Neem contact op met de technische ondersteuning voor hulp'.

CSCvw21557

3

Webex Meetings-

Het probleem is opgelost waarbij mijn Webex een probleem met 'Http/1.1 Service niet beschikbaar' gaf.

CSCvw21579

3

Webex Meetings-

Er is een probleem Cisco Webex vergadering die niet meer werkte toen de klant twee keer op de knop Deelnemen aan vergadering klikte.

CSCvw15832

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker de computer met tussenpozen niet kon verbinden met audio.

CSCvw31598

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij de linker gecentraliseerde bedieningsbalk niet vervagen op de Mac in 40.9.

CSCvw15579

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost wanneer de gebruiker het 'audioverbindingstype' in stelt op geen en deze sjabloon opgeslagen heeft. De standaardinstelling die wordt gebruikt, is alleen VoIP, geen.

CSCvw15343

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost Cisco Webex component van Meeting VDI dat beveiligingsproblemen had.

CSCvw13506

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost wanneer een Mac10.15-gebruiker een vergadering start of zich bij een vergadering voegt via zijn of haar externe headset - HD 350BD Senningener, crashte de vergadering.

CSCvw15145

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij het exporteren van het deelnemerrapport mislukte bij het Sitebeheer.

CSCvw13113

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Virtuele achtergrond of Achtergrond vervangen voor een hoog CPU-gebruik zorgt wanneer deze is ingeschakeld tijdens een vergadering.

CSCvw21584

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij meer logboeken moesten worden toegevoegd om problemen van klanten bij te houden.

CSCvw21559

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker geen toegang had tot persoonlijke ruimte andere gebruiker.

CSCvw13274

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering crashte wanneer een gebruiker de proxyprompt annuleerde.

CSCvw21569

3

Webex Meetings-

Het probleem is opgelost waarbij de gebruiker niet kon deelnemen aan een vergadering vanaf een Android Webex-client via de koppeling naar de vergadering in de persoonlijke ruimte.

CSCvw09926

3

Webex Meetings-

Het probleem is opgelost waarbij google-invoegservice slechts één betaald of gratis toont na het opslaan van het deelvenster met Webex-instellingen.

CSCvw11138

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost wanneer de Webex-bureaublad-app crashte wanneer speciale teken * werd toegevoegd aan het einde van de URL voor deelnemen.

CSCvw12052

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost met de Office 365-addin: als een genodigde één van de Webex-gebeurtenissen weigert, verschijnt de gebeurtenis na een tijdje weer in de agenda met genodigden.

CSCvw21586

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met meerdere Mac-crashrecords in productie.

CSCvw31653

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost met het submenu van Bestand overdragen is ingeschakeld, ook nadat u Sessiebestandsoverdracht van gebruikers sessietype.

CSCvw16726

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij het wachtwoordvereistenvak van de pagina niet werd weergegeven.

CSCvw05658

3

Webex Meetings-

Het probleem is opgelost waarbij de gebruiker geen optie voor China Tijdzone kiezen bij het plannen van een vergadering.

CSCvw05654

2

Webex Meetings-

Een probleem opgelost met willekeurige crashes die plaatsvonden in 40.10.4.

CSCvw05648

2

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost met widgets voor vergaderingsservice crashte in 40.10.4.2.

CSCvw07684

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost met Control Hub dat toont dat gebruikers die deelnemen vanaf Internet Explorer wanneer ze wel deelnemen vanuit Webex Meetings desktop-app.

CSCvw05636

2

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost met de mshtml-crashes in 40.10.

CSCvw05629

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost wanneer een paar deelnemers met een app-API konden deelnemen via een mobiele toepassing, zelfs wanneer deelnemen via mobiele toepassingen was uitgeschakeld voor de site.

CSCvw05611

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost met de gebruikersinterface in het rapport Na vergadering om de juiste tekenreeks weer te geven.

CSCvw24251

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de knop Dempen op sommige headsets niet juist de opdracht Dempen naar de Webex-client verstuurt.

CSCvw03922

3

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij er drie e-mailsjablonen waren die niet in het Duits werden vertaald onder Webex Training.

CSCvw21572

2

Webex Meetings (Windows)

Probleem opgelost waarbij de taal Webex Meetings bureaublad-app niet wordt gewijzigd als de geselecteerde standaardtaal Frans (Canada) is.

CSCvw21553

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost met de typefout in het pop-upvenster van de deelsessie die in het pop-upvenster werd gesloten. Dit moet 'wordt SLUITEN' zijn over 3 seconden.

CSCvw01969

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij er geen optie was om accounts te activeren die via 'Host toestaan voor account aanmelding' werd gebruikt vanuit sitebeheer.

CSCvw00424

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de standaard Webex-vergaderingssjabloon niet meer beschikbaar werd wanneer naar een andere taal dan het Engels schakelde.

CSCvw03125

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de bureaublad-app of gebruikers die 'Wachtwoord wijzigen bij de volgende aanmelding' forceerden niet werd Productiviteitstools gebruikers.

CSCvw10201

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost met de Duits typfout op de startpagina van Vergaderingen.

CSCvv96257

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij gebruikers de Webex-bureaublad-app niet konden gebruiken na een update naar Webex Meetings 40.10.

CSCvv94037

2

Webex Meetings (Windows en Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Windows- en Mac-gebruikers niet konden deelnemen aan een Webex-vergadering.

CSCvv92625

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de deelnemer de optie Enquête niet kon zien.

CSCvv95540

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de audio die tijdens een vergadering werd gedeeld, niet door sommige deelnemers werd gehoord.

CSCvv86025

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij werd gevraagd of de WME-versie voor Mac kon worden gecrasht.

CSCvw37801

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij in Webex Meeting-app het verkeerde audioapparaat werd gebruikt.

CSCvv64403

3

Webex Meetings (Windows en Mac)

Een probleem opgelost waarbij de gebruiker heeft aangegeven dat deze Webex Remote-client heeft geïnstalleerd met TFS in Windows, maar op een Mac probeert de externe client JNLP uit te voeren.

CSCvv63854

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij een gebruiker die op het toetsenbord werd gebruikt, tegelijkertijd de OK-actie triggerde als het de planningsopties opslaat als een sjabloon in de moderne weergave.

CSCvv60862

5

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij een Typo en een ontbrekend accentteken voor de Franse taal ontbrak.

CSCvv65155

3

Webex Meetings-

Probleem opgelost waarbij Centers die recht hebben niet moeten worden gebaseerd op toegewezen sessietypen (via CSV) aan die gebruiker.

CSCvv71487

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij Google Addin het 800-voorvoegsel stripte en de landcode van 001 toepassen.

CSCvv71610

3

Webex Meetings-

Het probleem is opgelost voor door Control Hub beheerde sites waar het niet mogelijk sessietype gebruikers toe te staan voor centers zonder service - met CSV.

CSCvw52511

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost met het dialoogvenster Opname delen voor toetsenbord en schermlezer.

Toegankelijkheid

CSCvw52515

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost met de pagina Opnamedetails voor toetsenbord en schermlezer.

Toegankelijkheid

CSCvw52516

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost met de Mac-gebruiker kan Windows-gebruikers horen, maar een Windows-gebruiker kan geen Mac-gebruiker horen.

CSCvu17751

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer gebruikers deelnemen vanaf Android-apparaten het telefoonnummer voor een vergadering met alleen VoIP wordt weer geven.

CSCvt99384

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost Cisco Webex Meetings van de bureaublad-app voor Windows gedeelde geheugengegevens openbaar maken.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvw40120

3

Webex-gebeurtenissen

Een probleem opgelost waarbij IE 11 geüploade foto's niet kon weergeven voor de registratiepagina van Webex Events.

CSCvw46309

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij bij het delen van een PDF-bestand in een Webex Meeting, de inhoud vervormd was en gekleurde artefacten weer geven in MacOS 11.0.1 Grote afbeelding.

CSCvv71390

3

Webex Events (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij de gebruiker altijd verbinding kon maken met een Webex-gebeurtenis, zelfs nadat deze was verwijderd door de host.

CSCvv71569

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de Poolse toetsenbordindeling Webex-sneltoetsen vergaderruimte gestart.

CSCvw50010

3

Webex-trainingen (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij de gebruiker altijd verbinding kon maken met Webex Training-sessie nadat hij of zij door de host was verwijderd.

CSCvw47450

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker niet kon deelnemen aan audio en video in een vergadering.

CSCvw53883

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij in de Webex Meetings-desktop-app geen gebruik wordt gemaakt van de systeemproxyconfiguratie die is ingesteld in de lokale netwerkconfiguratie, wordt in plaats daarvan alleen geprobeerd rechtstreeks verbinding te maken wanneer Mozilla firefox is ingesteld als de standaardbrowser.

CSCvw48337

3

Webex Meetings-

Het probleem is opgelost waarbij de video werd bedekt met een groene kleur en een flash in de rasterweergave.

CSCvw55861

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker opnieuw aan de vergadering werd deed nadat de klant enquêten had geopend.

CSCvw53875

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer er meer dan twee personen in de wachtruimte waren en de host een van de gebruikers toelaat, de wachtruimtebalk grijs werd.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvw46746

3

Webex Meetings-

Het probleem is opgelost waarbij voor Webex-gebeurtenisvergaderingen die door TP zijn gestart, PSTN wanneer de belefoongesprekken deelnemen via hun telefoon, ze worden gevraagd hun deelnemer-id in te voeren. Wanneer ze dat wel doen, wordt er een foutbericht weergegeven dat de deelnemer-id onjuist is.

CSCvw37775

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij het gedrag tussen de ervaring vóór en tijdens de vergadering bij verbinding met cloudge geregistreerde videoapparaten anders was.

CSCvw36656

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem is opgelost waarbij wanneer een gebruiker zich vanaf een Mac-systeem aan- en meldt als gebruiker de gebruiker als anonieme gebruiker ziet als een gebruiker die zowel in Windows als op een Mac werkt.

CSCvw21571

2

Webex Meetings-

Een probleem opgelost met Cisco Webex Meeting VDI ter ondersteuning van VMWare Client 5.5 en VMWare Agent 7.13.

CSCvw33331

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de optie Bestand overdragen met tussenpozen grijs werd Remote Access gebruikers.

CSCvw45760

2

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met het Webex-hoofdvergaderingsvenster dat niet wordt geladen nadat de gebruiker stopt met het delen van het tweede bureaubladscherm.

CSCvw36345

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij de Mac-bureaubladtoepassing bleef crashen en niet kon worden gebruikt.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvw30480

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de klant de fout 'of gebruikersnaam wachtwoord is onjuist' kreeg wanneer hij of zij een nieuw wachtwoord gebruiken om zich aan te melden.

CSCvw32232

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij, als de gebruiker geen avatar-URL heeft, de avatarafbeelding nog steeds wordt weergegeven.

CSCvw37770

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij Windows een e-mail verstuurt naar deelnemers die deelnemen aan vergaderingen via de enquêtemodule.

CSCvw37815

2

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Mac e-mails verzonden naar een andere deelnemer met avatargegevens.

CSCvw36345

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij de Mac-bureaubladtoepassing blijft crashen, helemaal niet kan worden gebruikt

CSCvw23893

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost VoIP kwaliteit niet goed was en soms luid.

CSCvw34605

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij andere deelnemers geen gebruiker konden horen die deel kon nemen vanuit een Windows 10-systeem. De gebruikersinterface geeft aan dat het dempen van de gebruiker is opgebruikt, maar dat nog steeds niemand de gebruiker kan horen. Ook kan de gebruiker zijn of haar dempstatus niet wijzigen.

CSCvw31598

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij de linker gecentraliseerde bedieningsbalk niet vervagen op de Mac in 40.9.

CSCvw36536

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij audio langzaam en abnormaal is in het lokale MP4-opnamebestand op een Mac-systeem.

CSCvw15832

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker de computer met tussenpozen niet kon verbinden met audio.

CSCvw22152

2

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Meetings bureaublad-app 40.10.6 Windows-client - de naam van de inbelgebruiker hernoemen de vorige naam en de nieuwe naam overlapte.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvw30704

3

Webex Meetings-

Het probleem is opgelost waarbij gebruikers 0 niet als de standaardvergaderingssleutel mogen gebruiken om gegevens op te vragen in URLAP.

CSCvw17514

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de klant de ARF-opname niet kon afspelen en de fout 'Fout bij het parseren van het vergaderingsonderdeel is mislukt. Neem contact op met de technische ondersteuning voor hulp'.

CSCvw15343

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost Cisco Webex component van Meeting VDI dat beveiligingsproblemen had.

CSCvw22152

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Meetings bureaublad-app 40.10.6 Windows-client - de naam van de inbelgebruiker hernoemen de vorige naam en de nieuwe naam overlapte.

CSCvw27829

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost met Windows-besturingssysteem en Webex Meetings die abnormaal RTT-waarden rapporteerden in MQE.

CSCvw29005

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost met de crash Webex Meeting bureaublad-app 40.10 na het verzenden van video.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

CSCvw15145

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij het exporteren van het deelnemerrapport mislukte bij het Sitebeheer.

CSCvw21557

3

Webex Meetings-

Het probleem is opgelost waarbij mijn Webex een probleem met 'Http/1.1 Service niet beschikbaar' gaf.

CSCvw21584

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij meer logboeken moesten worden toegevoegd om problemen van klanten bij te houden.

CSCvw21540

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker het gewenste account niet kon vinden.

CSCvw23505

3

Webex Meetings-

Het probleem is opgelost waarbij Vergaderingsbeheer gebruiksrapport leeg is wanneer deze wordt geëxporteerd vanuit sitebeheer (40.10).

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beïnvloed productgebied

CSCvw13210

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de pagina afgelopen vergadering 'Laden... bleef' en geeft nooit de lijst met vergaderingsvergaderingen weer.

CSCvw05315

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer een gebruiker een vergadering start op het Linux-platform, de foutpagina wordt weergegeven.

CSCvv94037

2

Webex Meetings (Windows en Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Windows- en Mac-gebruikers niet konden deelnemen aan een Webex-vergadering.

CSCvv96257

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij gebruikers de Webex-bureaublad-app niet konden gebruiken na een update naar Webex Meetings 40.10.

CSCvw00122

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers na de update van WBS 40.10 merkten dat wanneer de deelnemers zich in de volledig scherm-modus hadden terwijl de presentator inhoud deelde, ze de lay-out niet konden wijzigen, het pictogram beschikbaar was, maar als ze er met de muis over bewegen of erop klikken niets gebeurt.

CSCvw05654

2

Webex Meetings-

Een probleem opgelost met willekeurige crashes die plaatsvonden in 40.10.4.

CSCvv86025

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij werd gevraagd of de WME-versie voor Mac kon worden gecrasht.

CSCvw05636

2

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost met de mshtml-crashes in 40.10.

CSCvv92625

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de deelnemer de optie Enquête niet kon zien.

CSCvw05648

2

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost met widgets voor de vergaderservice crashte in 40.10.4.2.

CSCvv82970

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij er geen optie was voor een virtuele achtergrond voor een MAC i5-gebruiker van het 4e generatie.

CSCvw13274

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering crashte wanneer een gebruiker de proxyprompt annuleerde.

CSCvw07684

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost met Control Hub dat toont dat gebruikers die deelnemen vanaf Internet Explorer wanneer ze wel deelnemen vanuit Webex Meetings desktop-app.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvw13247

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij een onverwachte prompt werd weergegeven voor de optie HFPS om diaaudio te delen.

CSCvv90607

3

Webex Meetings-

Probleem opgelost waarbij de Webex VDI SDK nieuwe methoden heeft toegevoegd om te detecteren of de virtuele GPU werkte in de VDI-omgeving.

CSCvv95540

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de audio die tijdens een vergadering werd gedeeld, niet door sommige deelnemers werd gehoord.

CSCvv89713

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de Webex-gebruiker de video van de DX80-gebruiker niet kon weergeven tijdens de vergadering.

CSCvv88157

3

Webex Meetings (Windows en Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker niet kon deelnemen aan audio in de vergadering als de oude presentator crashte voordat er een nieuwe audiosessie werd gemaakt.

CSCvv86368

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij wanneer tijdens een enquête op de Esc-toets werd geklikt, het enquêtevenster leeg was en er geen andere enquête werd gemaakt.

CSCvv84929

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker de vergadering niet kon bewerken na migratie van de site.

CSCvw08019

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker de transcriptie niet kon verwijderen met het selectievakje voor de opnamen onder meer opties.

CSCvv84959

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost wanneer de gebruiker geen vergadering kon starten of niet aan een vergadering kon deelnemen. Verbinding maken met de vergadering start automatisch en wordt automatisch gesloten.

CSCvv83064

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost voor het niet weergeven van 'cohost maken' in het menu Meer deelnemer.

CSCvv82618

3

Webex-gebeurtenissen

Er is een probleem opgelost waarbij Webex niet reageert in een Webex Events.

CSCvv87041

3

Webex Events (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij er geen audio CC-telemetriegegevens waren.

CSCvv82003

3

Webex Events (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij er geen deelvenster Vraag en antwoord bij de Webex-host en de deelnemerzijde was als TP Webex Events CMR als de host had gestart.

CSCvv82525

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de enquête van het aanwezigheidsrapport een tweede regel had als de opmerking te lang is.

CSCvv86039

3

Webex-gebeurtenissen

Een probleem opgelost waarbij de Gebeurtenisbeheer crashte wanneer de deelnemer werd bevorderd tot panellid

CSCvv80224

3

Webex Meetings-

Het probleem is opgelost waarbij de Webex-vergadering crashte bij het selecteren om de vergadering videogesprek Terug.

CSCvv79961

3

Webex-gebeurtenissen

Het probleem is opgelost waarbij het Webex-gebeurtenisnummer wordt weergegeven als 000 000 000 op de pagina Gebeurtenissen.

CSCvv82897

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij de deelnemer automatisch het dempen opdeerde wanneer de host een deelnemer vanuit de lobby toelaat tot een vergrendelde vergadering.

CSCvv77380

2

Webex Meetings-

Een probleem opgelost met de crash van WCLDll.dll 40.9.5 [0001:00023440].

CSCvv76907

3

Webex-gebeurtenissen

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Events host niet reageerde.

CSCvv76276

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij de deelnemer de inhoud die in een deelsessie werd gedeeld, weer kan geven wanneer hij of zij een deelsessie verlaat.

CSCvv77034

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de bureaublad-app Meetings niet werd bijgewerkt wanneer een gebruiker deelte aan de vergadering vanaf een oudere versie van de bureaublad-app van Webex Meetings.

CSCvv78838

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij de gebruiker geen ARF-opname kon afspelen met Microsoft Edge 44.18362.449.0.

CSCvv75815

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de sitebeheerder de bewerkte vergaderingssjablonen niet kon opslaan.

CSCvv75645

3

Webex Meetings-

Het probleem is opgelost waarbij de klant de geconfigureerde SourceID niet kan zien in zijn aanwezigheidsrapporten.

CSCvv74020

2

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij de virtuele achtergrond van Mac ontbreekt op de i7e generatie met 4 kernen op de Mac-computer.

CSCvv75581

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij er een inconsistentie logisch was voor een opnamerapport van Webex-gebeurtenissen op mijn Webex-pagina.

CSCvv73342

3

Webex Events (Windows)

Een probleem opgelost waarbij Proximity niet werkte met Webex Event.

CSCvv72338

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de antwoorden van de moderator op de vraag en antwoord in de Webex-gebeurtenis niet zichtbaar waren voor een deelnemer die deelde vanuit een browser.

CSCvv75655

3

Webex-gebeurtenissen

Probleem opgelost met de afwijking van het opnamerapport van Webex Event.

CSCvv71287

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost dat de omleiding in Webex-vergaderingen opent.

CSCvv70179

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de webexmgr (0001-0008CAB9) crashte.

CSCvv68606

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker niet kon deelnemen aan een Webex-vergadering vanuit de bureaublad-app Meetings wanneer een nieuwe update voor de Webex Meetings-bureaublad-app beschikbaar werd.

CSCvv73699

3

Webex Meetings-

CSCvv67592

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Mac-gebruikers af en toe een probleem hadden met enquête in Webex Meetings.

CSCvv68986

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Meeting-app crashte wanneer de gebruiker verbinding met de audio had gemaakt vanuit Jabber.

CSCvw20956

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost wanneer een deelnemer de vergadering deelsessie en vervolgens zijn of haar hand niet kan op hijsen.

CSCvv66507

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de Webex Meeting bureaublad-app avatarafbeeldingen lokaal opgeslagen.

CSCvv66149

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de deelnemer een panellid van buiten de oefensessie.

CSCvv78426

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij de deelnemer met anderen kan chatten, zelfs nadat deze was uitgeschakeld.

CSCvv71523

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost met de formulering van het voortgangsvenster.

CSCvv63900

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij alle gebruikers die deelnamen via thin client geen e-mail 'Bedankt voor uw deelname' ontvangen.

CSCvv71526

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de inschakelen van functieschakelaar 'SupportBreakoutSessions' en 'EnableHardMute' op de pagina niet werkte voor clientsite langzaam kanaal (clientversie)<40.9.0).

CSCvv63469

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij het Webex Meetings videoadres invoeren in 'Mijn videosysteem bellen' resulteert in spiegelbeeld van video.

CSCvv62827

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker niet kon inbellen met een andere toepassing.

CSCvv61214

3

Webex Meetings-

Het probleem is opgelost waarbij het bijwerken van de PCN-instelling 'Toon voor binnenkomst en vertrek' op de pagina Vergaderingplanning is mislukt.

CSCvv59321

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij, wanneer de deelnemer niet werd toegevoegd als het e-mailadres niet werd gevolgd door een komma, puntma of puntma of op Enter drukken.

CSCvv61772

3

Webex Meetings-

Het probleem is opgelost waarbij de vastgemaakte video werd vastgemaakt wanneer een nieuwe gebruikers aan de vergadering deel nemers.

CSCvv71605

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost voor het bijwerken van de streamingkoppeling voor de opname van .wmv-bestanden.

CSCvv45904

2

Webex Events (Windows en Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de tonen voor binnenkomst en afsluiten werden gehoord tijdens een gebeurtenis.

CSCvv71619

3

Webex Events (Windows en Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij bij het plannen van een PCN-vergadering in Productiviteitstools bestaande TDM-telefonie disclaimer over back-upnummer werd weergegeven.

CSCvv55166

3

Webex Meetings-

Het probleem is opgelost waarbij ThinPro 7.1 en 6.2 de gedownloade cisco_wvdi_client-39.3.0.288709.i386.deb Webex Meeting voor VDI niet kunnen installeren.

CSCvv45619

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost dat de beheerdersrechten verwijderde wanneer de gebruiker het whiteboard opgeslagen als *. UCF delen.

CSCvv36369

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost wanneer de knop Verzenden niet goed werkte onder 'Uitnodigen en herinneren' in 40.7 in het venster.

CSCvv33570

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost toen het bestand PTIM.exe ontbrak in het opstartprogramma's in Windows na een automatische update van de Webex-bureaubladtoepassing.

CSCvw21712

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij op de pagina Aanmelden de paginakoppen niet in de logische hiërarchie volgorde staan.

CSCvw21727

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij de titel van de pagina voor veel pagina's hetzelfde bleef.

CSCvv78850

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de klant een probleem had met chatlogboeken in de Webex-ruimte. Bij het genereren van het CSR-rapport voor Remote Support-sessies waren de chatlogboeken leeg en werd 'Geen' weer geven.

CSCvv78847

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering crashte wanneer de audiosessie mislukte.

CSCvu44356

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij er een Webex Meeting kwetsbaarheid van gegevens openbaar maken.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvw30704

3

Webex Meetings-

Het probleem is opgelost waarbij gebruikers 0 niet als de standaardvergaderingssleutel mogen gebruiken om gegevens op te vragen in URLAP.

CSCvw17514

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de klant de ARF-opname niet kon afspelen en de fout 'Fout bij het parseren van het vergaderingsonderdeel is mislukt. Neem contact op met de technische ondersteuning voor hulp'.

CSCvw15343

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost Cisco Webex component van Meeting VDI dat beveiligingsproblemen had.

CSCvw22152

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Meetings bureaublad-app 40.10.6 Windows-client - de naam van de inbelgebruiker hernoemen de vorige naam en de nieuwe naam overlapte.

CSCvw07684

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost met Control Hub dat toont dat gebruikers die deelnemen vanaf Internet Explorer wanneer ze wel deelnemen vanuit Webex Meetings desktop-app.

CSCvw27829

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost met Windows-besturingssysteem en Webex Meetings die abnormaal RTT-waarden rapporteerden in MQE.

CSCvw29005

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost met de crash Webex Meeting bureaublad-app 40.10 na het verzenden van video.

CSCvw31578

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker de naam van in belgebruikers in de vergadering niet kon wijzigen via het snelmenu.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvw21584

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij de klant geen Webex-vergaderingen kon plannen vanuit de iOS-app en foutcode 100200 niet kon ontvangen.

CSCvw21540

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker het gewenste account niet kon vinden.

CSCvw21579

3

Webex Meetings-

Er is een probleem Cisco Webex vergadering die niet meer werkte toen de klant twee keer op de knop Deelnemen aan vergadering klikte.

CSCvw21572

2

Webex Meetings (Windows)

Probleem opgelost waarbij de taal Webex Meetings bureaublad-app niet wordt gewijzigd als de geselecteerde standaardtaal Frans (Canada) is.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvw21557

3

Webex Meetings-

Het probleem is opgelost waarbij mijn Webex een probleem met 'Http/1.1 Service niet beschikbaar' gaf.

CSCvw15145

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij het exporteren van het deelnemerrapport mislukte bij het Sitebeheer.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvw13247

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij een onverwachte prompt werd weergegeven voor de optie HFPS om diaaudio te delen.

CSCvv92625

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de deelnemer de optie Enquête niet kon zien.

CSCvw05654

2

Webex Meetings-

Een probleem opgelost met willekeurige crashes die plaatsvonden in 40.10.4.

CSCvw05636

2

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost met de mshtml-crashes in 40.10.

CSCvv95540

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de audio die tijdens een vergadering werd gedeeld, niet door sommige deelnemers werd gehoord.

CSCvw05648

2

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost met widgets voor vergaderingsservice crashte in 40.10.4.2.

CSCvv86368

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij wanneer tijdens een enquête op de Esc-toets werd geklikt, het enquêtevenster leeg was en er geen andere enquête werd gemaakt.

CSCvv82970

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij er geen optie was voor een virtuele achtergrond voor een MAC i5-gebruiker van het 4e generatie.

CSCvw13274

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering crashte wanneer een gebruiker de proxyprompt annuleerde.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvv89713

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de Webex-gebruiker de video van de DX80-gebruiker niet kon weergeven tijdens de vergadering.

CSCvw05315

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer een gebruiker een vergadering start op het Linux-platform, de foutpagina werd weergegeven.

CSCvv94037

2

Webex Meetings (Windows en Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Windows- en Mac-gebruikers niet konden deelnemen aan een Webex-vergadering.

CSCvv88157

3

Webex Meetings (Windows en Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij een crash voorkwam voordat er een verzoek werd ingediend om een audiosessie te maken wanneer de host of presentator deelkwam aan een vergadering.

CSCvw00122

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers na de update van WBS 40.10 merkten dat wanneer de deelnemers zich in de volledig scherm-modus hadden terwijl de presentator inhoud deelde, ze de lay-out niet konden wijzigen, het pictogram beschikbaar was, maar als ze er met de muis over bewegen of erop klikken niets gebeurt.

CSCvv92121

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost wanneer de video opnieuw werd ingeschakeld wanneer de deelnemer begon met delen zonder dat de video of camera was ingeschakeld.

CSCvv90607

3

Webex Meetings-

Probleem opgelost waarbij de Webex VDI SDK nieuwe methoden heeft toegevoegd om te detecteren of de virtuele GPU werkte in de VDI-omgeving.

CSCvw05357

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij de Webex VDI-vergadering op IGEL OS geen HD-video met geheugen 1.5G kon verzenden of ontvangen.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvv75645

3

Webex Meetings-

Het probleem is opgelost waarbij de klant de geconfigureerde SourceID niet kan zien in zijn aanwezigheidsrapporten.

CSCvv79950

3

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij de training niet werd bijgewerkt nadat de optie 'toewijzing vóór de sessie' was gecontroleerd, de optie automatisch werd gedeselecteerd nadat deze was opgeslagen.

CSCvv71287

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost dat de omleiding in Webex-vergaderingen opent.

CSCvv76276

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij de deelnemer de inhoud die in een deelsessie werd gedeeld, weer kan geven wanneer hij of zij een deelsessie verlaat.

CSCvv86039

3

Webex-gebeurtenis

Het probleem is opgelost waarbij de Gebeurtenisbeheer crashte wanneer de deelnemer tot panellid werd bevorderd.

CSCvv80224

3

Webex Meetings-

Het probleem is opgelost waarbij de Webex-vergadering crashte bij het selecteren om de vergadering videogesprek Terug.

CSCvv77380

2

Webex Meetings-

Een probleem opgelost met de crash van WCLDll.dll 40.9.5 [0001:00023440].

CSCvv82897

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij de deelnemer automatisch het dempen opdeerde wanneer de host een deelnemer vanuit de lobby toelaat tot een vergrendelde vergadering.

CSCvv86033

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de Meetings-app geen media verzonden naar het dichtstbijzijnde mediacluster.

CSCvv84959

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost wanneer de gebruiker geen vergadering kon starten of niet aan een vergadering kon deelnemen. Verbinding maken met de vergadering start automatisch en wordt automatisch gesloten.

CSCvv84731

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij de Webex-bureaublad-app geen virtuele achtergrond ondersteunde wanneer een machine met Mac 6-Core Intel Xeon E5 werd gebruikt.

CSCvv84694

3

Webex Events (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij de klant een probleem heeft opgelost dat hij geen bestanden kan delen in Webex Events Windows-client, als de taal is ingesteld op Hongaars, het programma vast komt te staan.

CSCvv73342

3

Webex Events (Windows)

Een probleem opgelost waarbij Proximity niet werkte met Webex Event.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvv63900

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij alle gebruikers die deelnamen via thin client geen e-mail 'Bedankt voor uw deelname' ontvangen.

CSCvv78838

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij de gebruiker geen ARF-opname kon afspelen met Microsoft Edge 44.18362.449.0.

CSCvv70397

3

Webex Meetings-

Er is een probleem met de telemetrie opgelost en een verbeterde deelsessie gemaakt.

CSCvv70179

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de webexmgr(0001-0008CAB9) crashte.

CSCvv68606

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij de gebruiker niet kon deelnemen aan een Webex-vergadering vanuit de bureaublad-app Meetings wanneer een nieuwe update voor de Webex Meetings-bureaublad-app beschikbaar werd.

CSCvv71523

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost met de formulering van het voortgangsvenster.

CSCvv68986

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de Webex-vergaderapp crashte wanneer de gebruiker verbinding met de audio had gemaakt vanuit Jabber.

CSCvv74020

2

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij de virtuele achtergrond van Mac ontbreekt op de i7e generatie met 4 kernen op de Mac-computer.

CSCvv78847

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering crashte wanneer de audiosessie mislukte.

CSCvv78850

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de klant een probleem had met chatlogboeken in de Webex-ruimte. Bij het genereren van het CSR-rapport voor Remote Support-sessies waren de chatlogboeken leeg en werd 'Geen' weer geven.

CSCvv77034

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de bureaublad-app Meetings niet werd bijgewerkt wanneer een gebruiker deelte aan de vergadering vanaf een oudere versie van de bureaublad-app van Webex Meetings.

CSCvv76907

3

Webex-gebeurtenissen

Er is een probleem opgelost waarbij het Webex Events de host niet reageerde.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvv61772

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de vastgemaakte video werd vastgezet wanneer een nieuwe gebruikers aan de vergadering deel nemers.

CSCvv65511

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij de virtuele achtergrond verdween na de upgrade van de Webex Meetings-bureaublad-app.

CSCvv69345

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de crash van WSEClient in 40.9.3 is verhoogd.

CSCvv66149

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij de deelnemer een panellid kon horen van buiten oefensessie.

CSCvv69355

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de monitor crashte bij het verlaten van een vergadering.

CSCvv67592

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Mac-gebruikers af en toe een probleem hadden met enquête in Webex Meetings.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvv62948

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij JMF- geen vergadering starten of de eerste keer deelnemen aan de vergadering in de bureaublad-app van Meetings.

CSCvv60552

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de knop Vergadering starten werd overlappen met de knop Video in het venster vóór de vergadering.

CSCvv71527

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij een onvolledige opname werd gegenereerd.

CSCvv60237

2

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij de 40.9.3 mshtml.dll crashte.

CSCvv59381

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer GCM voor Windows was ingeschakeld, het starten van of deelnemen aan een vergadering met Internet Explorer -ActiveX de 65028-fout veroorzaakte.

CSCvv71630

3

Webex Meetings (Mac en Windows)

Er is een verzoek opgelost om het webdomein toe te voegen aan het crashgebeurtenislogo voor Zowel Mac als Windows.

CSCvv62946

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de opmaak van chatlogbestanden werd gemengd na de update op 4 augustus 2020.

CSCvv62945

3

Webex Training (Windows en Mac)

Probleem opgelost waarbij Cisco Webex Training anderen na een paar uur weer in de deelsessie kunnen deelnemen omdat het registratienummer voor de vergadering groter is dan 256.

CSCvv52819

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij een Mac-gebruiker die de vergaderclient gebruikte, nog steeds de virtuele achtergrond kon vervagen, zelfs wanneer de sitebeheerder deze had uitgeschakeld.

CSCvv51230

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de meetings-app meerdere keren crashte.

CSCvv46201

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de Webex Meetings-app niet bijgewerkt moest worden wanneer de installatie-app en de geïmplementeerde app dezelfde versie hadden.

CSCvv54145

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de MMP-verbinding niet werkte. Gebruiker kan niet deelnemen met audio (VoIP) en video vanuit Webex Meetings toepassing.

CSCvv45904

2

Webex Events (Windows en Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de tonen voor binnenkomst en afsluiten werden gehoord tijdens een gebeurtenis.

CSCvv51601

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij in Control Hub-probleemoplossing geen informatie voor de Webex-vergadering van de gebruiker werd weergegeven.

CSCvv54222

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer de parse TelemetryInfo in HKCU mislukt, de Webex-app een vergrendelstatus heeft en altijd ongeveer 15% van de CPU-tijd kost.

CSCvv45495

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij de gebruiker webexplugin.msi niet kon installeren en verwijderen.

CSCvv71634

3

Webex Events (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de naam van Mijn Webex Events gegevens in de e-Webex Events maar niet van kracht was.

CSCvv71631

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de knop Deelnemen aan vergadering een probleem had met L18N in het interstitiale dialoogvenster voor audiovideo.

CSCvv45619

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost dat de beheerdersrechten verwijderde wanneer de gebruiker het whiteboard opgeslagen als *. UCF delen.

CSCvv41773

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de mobiele apparaten zonder de geïnstalleerde Meet-app standaard op de tweede weergegeven inbelnummer in een browser.

CSCvv71597

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de audio prima is, maar de knop Dempen en Dempen verwijderen wijzigen in 'audio verbinden'.

CSCvv42971

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij het deelvenster Deelnemers leeg is in een ARF-opname.

CSCvv71601

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij Cisco Webex onverwachte productcodeversie van de Webex-vergaderapp niet kon verwijderen.

CSCvv71612

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost dat de e-mail 'Bedankt' en 'Afwezige' op de Webex Events-planningspagina zou moeten verbergen wanneer de optie 'E-mailherinneringen voor vergaderingen (Vergaderingen, Training en Gebeurtenissen)' in Sitebeheer is uitgeschakeld.

CSCvv45030

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de Webex-verwijderingstool geen plug-ins Cisco Webex Meetings verwijderen uit de pagina's Toevoegen en configuratiescherm.

CSCvv42770

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij het systeem vasthangte bij het downloaden van een virtuele achtergrond.

CSCvv49939

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de Webex-bureaublad-app alle clientstokens moet intrekken en verwijderen.

CSCvv37464

2

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Mac-Webex Meetings de optie 'Optimaliseren voor video en beweging' ontbrak.

CSCvv71616

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost Productiviteitstools in dat de gebruiker zich niet bij de speciale omgeving kon aanmelden.

CSCvv40397

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruikers geen Webex-vergadering konden starten vanaf de browser, webpagina of thin client.

CSCvv37475

3

Webex Events (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de host van de vergadering de 'Bedrijfsnamen' niet kon zien in de deelnemerslijst in de gebeurtenis.

CSCvv36682

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met de korte toets om tijdens de FIT-modus naar het bedieningspaneel Vergaderingen te gaan.

CSCvv40125

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers in bepaalde omgevingen ciscowebexstart.exe niet kunnen bijwerken omdat dit wordt gebruikt door Windows. Hierdoor is de start van een vergadering mislukt en is er een pop-upfout opgetreden23.

CSCvv32824

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij gekoppelde apparaatnaam met speciale tekens niet goed werd weergegeven.

CSCvv71608

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de Webex-bureaublad-app voor Windows geen automatische pop-up proxy aanmeldingsinterface kon gebruiken sinds 40.4.x.

CSCvv32309

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost door het bestand met vast problemen op te lossen.

CSCvv31217

2

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij er geen pieptoon werd gehoord wanneer een Mac-gebruiker deel nemen aan een Webex-vergadering via de Webex-app voor Mac.

CSCvv39880

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de Webex-bureaublad-app niet automatisch kon worden gekoppeld aan een apparaat.

CSCvv29100

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer een Mac-gebruiker een bestand deelt en wanneer hij naar een oefensessie gaat, de deelnemer de dia's verliest.

CSCvv29075

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de deelnemer audio verliest wanneer deze naar een Webex-vergadering wordt overgezet.

CSCvv33681

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de Webex-annotatiebalk ontbrak op verlengde monitoren.

CSCvv53391

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij een pop-upfout (65028) werd weergegeven wanneer java-download werd gebruikt om deel te nemen aan een vergadering. De meetings-app is meerdere keren gecrasht.

CSCvv40416

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij er geen reactie was nadat was geklikt op de knop Plannen in het hoofdvenster van de Webex-bureaublad-app.

CSCvv21708

3

Webex-gebeurtenissen

Er is een probleem opgelost Webex Events vast loopt na het afsluiten van een oefensessie.

CSCvv20440

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de herhaling niet kan worden gewijzigd in de klassieke weergave.

CSCvv42262

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij automatisch scrollen niet werkte voor de transcriptie-inhoud.

CSCvv16763

3

Webex-gebeurtenissen

Er is een probleem opgelost waarbij de ruimte tussen het pictogram voor video gebruikersnaam en Dempen voor videodeelnemers soms wijzigt.

CSCvv17017

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de video van de deelnemer niet zichtbaar was scherm delen het gebruik van een externe monitor in Mac OS.

CSCvv11611

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij een clausule van het queryfilter die niet werd ondersteund of ongeldig, voor eigenschap was opgegeven.

CSCvv05911

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij proximity beschikbaar is in de Meetings-bureaublad-app die probeert willekeurige adressen openbaar IP bereiken.

CSCvv74119

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de Webex-bureaubladtoepassing Microsoft Outlook blokkeerde.

3

Webex Meetings-

Probleem opgelost: personen die opeenvolgend door inhoud navigeren, hebben meer directe toegang tot de primaire inhoud van de webpagina.

CSCvv01325

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker geen toegangsgegevens nummer van persoonlijke conferentie.

CSCvv74123

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de SOA-test bepaalde formulierbesturingen rapporteert die geen label hebben.

CSCvu98279

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de Bluetooth Airpods niet werden geselecteerd na de selectie vóór de vergadering.

CSCvu98041

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij twee van Apple-medewerkers een bericht ontvingen dat de account werd opgeschort wanneer werd geprobeerd deel te nemen aan een vergadering in een persoonlijke ruimte.

CSCvu95028

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij voor de installatie van de SCCM Webex Meetings-bureaublad-app de URL van de Webex-site ontbreekt.

CSCvu94149

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij in de Windows Webex Meeting en Webex Events-app het woord 'naar verzenden' chat onjuist in het Japans werd weergegeven. Mac geeft woord correct weer.

CSCvu73732

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij twee gedragingen waren bij het deelnemen aan of starten van een vergadering vanuit de vergadertoepassing wanneer een videoapparaat was gekoppeld of verbonden met de toepassing.

CSCvv74144

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij een waarschuwing werd weergegeven dat het bestand of whiteboard delen niet werd opgenomen tijdens de opname in een lokale MP4.4.

CSCvu62792

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij tijdens een Webex-vergadering, wanneer de gebruiker het scherm deelt op een computer met meerdere schermen en de menubalk naar een ander scherm verplaatst, een bericht wordt weergegeven dat het gedeelde scherm niet wordt bijgewerkt.

CSCvu50730

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de host de deelnemers niet kon vinden door te zoeken op trefwoorden uit de deelnemerslijst.

CSCvu44356

2

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost met de bekendmaking van informatie over de Webex-vergadering.

CSCvv23999

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de virtuele achtergrond een toename van het CPU-gebruik veroorzaakt.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvv79950

3

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij de training niet werd bijgewerkt nadat de optie 'toewijzing vóór de sessie' was gecontroleerd, de optie automatisch werd gedeselecteerd nadat deze was opgeslagen.

CSCvv75645

3

Webex Meetings-

Het probleem is opgelost waarbij de klant de geconfigureerde SourceID niet kan zien in zijn aanwezigheidsrapporten.

CSCvv71287

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost dat de omleiding in Webex-vergaderingen opent.

CSCvv76276

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij de deelnemer de inhoud die in een deelsessie werd gedeeld, weer kan geven wanneer hij of zij een deelsessie verlaat.

CSCvv86039

3

Webex-gebeurtenis

Het probleem is opgelost waarbij de Gebeurtenisbeheer crashte wanneer de deelnemer tot panellid werd bevorderd.

CSCvv80224

3

Webex Meetings-

Het probleem is opgelost waarbij de Webex-vergadering crashte bij het selecteren om de vergadering videogesprek Terug.

CSCvv77380

2

Webex Meetings-

Een probleem opgelost met de crash van WCLDll.dll 40.9.5 [0001:00023440].

CSCvv82897

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij de deelnemer automatisch het dempen opdeerde wanneer de host een deelnemer vanuit de lobby toelaat tot een vergrendelde vergadering.

CSCvv82889

3

Webex-gebeurtenis

Probleem opgelost waarbij de standaardvideolay-out in een Webex-gebeurtenis niet hetzelfde is als de instellingen van de sitebeheerder in een CMR-vergadering van Webex-gebeurtenissen.

CSCvv86033

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de Meetings-app geen media verzonden naar het dichtstbijzijnde mediacluster.

CSCvv84959

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost wanneer de gebruiker geen vergadering kon starten of niet aan een vergadering kon deelnemen. Verbinding maken met de vergadering start automatisch en wordt automatisch gesloten.

CSCvv84731

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij de Webex-bureaublad-app geen virtuele achtergrond ondersteunde wanneer een machine met Mac 6-Core Intel Xeon E5 werd gebruikt.

CSCvv84694

3

Webex Events (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij de klant een probleem heeft opgelost dat hij geen bestanden kan delen in Webex Events Windows-client, als de taal is ingesteld op Hongaars, het programma vast komt te staan.

CSCvv73342

3

Webex Events (Windows)

Een probleem opgelost waarbij Proximity niet werkte met Webex Event.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvv63900

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij alle gebruikers die deelnamen via thin client geen e-mail 'Bedankt voor uw deelname' ontvangen.

CSCvv64863

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij op de webpagina voor deelnemen aan de vergadering op een mobiel apparaat het tweede nummer werd weergegeven waarop kan worden getikt om in te bellen in plaats van het eerste.

CSCvv68493

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij op de pagina Webex Meeting Klassieke weergave de JBM-markering niet werd op slaan voor de VoIP alleen-vergaderingen.

CSCvv69183

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost gebruiksrapport grote rapporten niet was opgelost.

CSCvv78838

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij de gebruiker geen ARF-opname kon afspelen met Microsoft Edge 44.18362.449.0.

CSCvv68986

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de Webex-vergaderapp crashte wanneer de gebruiker verbinding met de audio had gemaakt vanuit Jabber.

CSCvv74020

2

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij de virtuele achtergrond van Mac ontbreekt op de i7e generatie met 4 kernen op de Mac-computer.

CSCvv71523

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost met de formulering van het voortgangsvenster.

CSCvv68606

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker niet kon deelnemen aan een Webex-vergadering vanuit de bureaublad-app Meetings wanneer een nieuwe update voor de Webex Meetings-bureaublad-app beschikbaar werd.

CSCvv70179

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de webexmgr(0001-0008CAB9) crashte.

CSCvv78847

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering crashte wanneer de audiosessie mislukte.

CSCvv78850

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de klant een probleem had met chatlogboeken in de Webex-ruimte. Bij het genereren van het CSR-rapport voor Remote Support-sessies waren de chatlogboeken leeg en werd 'Geen' weer geven.

CSCvv77034

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de bureaublad-app Meetings niet werd bijgewerkt wanneer een gebruiker deelte aan de vergadering vanaf een oudere versie van de bureaublad-app van Webex Meetings.

CSCvv76907

3

Webex-gebeurtenissen

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Events host niet reageerde.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvu44356

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij er een Webex Meeting kwetsbaarheid van gegevens openbaar maken.

CSCvv61772

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de vastgemaakte video werd vastgezet wanneer een nieuwe gebruikers aan de vergadering deel nemers.

CSCvv62827

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker niet kon inbellen met een andere toepassing.

CSCvv65511

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de virtuele achtergrond verdween na de upgrade van de bureaublad-app Webex Meetings.

CSCvv60241

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de mediastatistieken crashten.

CSCvv69345

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de crash van WSEClient in 40.9.3 is verhoogd.

CSCvv66149

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de deelnemer een panellid van buiten de oefensessie.

CSCvv69355

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de monitor crashte bij het verlaten van een vergadering.

CSCvv67592

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Mac-gebruikers af en toe een probleem hadden met enquête in Webex Meetings.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvv41773

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij op de mobiele pagina alleen de tweede inbelnummer werd weergegeven wanneer de site gratis werd uitgeschakeld en twee standaard in belnummers had ingesteld en de vergadering werd gepland vanaf de Webex-desktopclient.

CSCvv59381

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer GCM voor Windows was ingeschakeld, het starten van of deelnemen aan een vergadering met Internet Explorer -ActiveX de 65028-fout veroorzaakte.

CSCvv20440

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij de herhaling niet kan worden gewijzigd in de klassieke weergave

CSCvv62945

3

Webex Training (Windows en Mac)

Probleem opgelost waarbij Cisco Webex Training anderen na een paar uur weer in de deelsessie kunnen deelnemen omdat het registratienummer voor de vergadering groter is dan 256.

CSCvv62946

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de opmaak van chatlogbestanden werd gemengd na de update op 4 augustus 2020.

CSCvv62947

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij op de Mac JMF-gebeurtenis 'client.meeting.login-window.weergegeven' werd weergegeven voor nieuwe gebruikers die zich bij Window aanmeldden.

CSCvv60089

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers het dempen tijdelijk kunnen oplossen door Spatiebalk in te houden en gebruik te maken extern beheer de pc te bedienen.

CSCvv60237

2

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij de 40.9.3 mshtml.dll crashte.

CSCvv62948

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij JMF- geen vergadering starten of de eerste keer deelnemen aan de vergadering in de bureaublad-app van Meetings.

CSCvv60552

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de knop Vergadering starten werd overlappen met de knop Video in het venster vóór de vergadering.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvv51230

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de meetings-app meerdere keren crashte.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvv53391

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij een pop-upfout (65028) werd weergegeven wanneer java-download werd gebruikt om deel te nemen aan een vergadering. De meetings-app is meerdere keren gecrasht.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvv40464

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij voor EDU-sites een algemeen inbelprobleem was.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvv31929

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij in het Surface Pro-boek grote geluidsgeluiden werd gemaakt bij het aanpassen van het microfoonvolume op nul wanneer AAGC was ingeschakeld.

CSCvv29454

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij een achtervoegsel in hoofdletters van het afbeeldingsbestand niet als aangepaste achtergrond kan worden gekozen.

CSCvv41132

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de gedeelde opnamen niet toegankelijk waren voor de gebruikers.

CSCvv42262

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij automatisch scrollen niet werkte voor de transcriptie-inhoud.

CSCvv16708

3

Webex Meetings (Thin Client)

Er is een probleem opgelost waarbij de host de hostrol in een vergadering in een persoonlijke ruimte niet kon terughalen via de webtoepassing.

CSCvv15517

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de host de Webex-opname niet kon inkorten als de pictogrammen om de bewerkte opname op te slaan of te annuleren.

CSCvv19831

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering vast kwam te staan of crashte bij deelname via de virtuele achtergrondknop die was ingeschakeld.

CSCvv29519

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij de WinApp niet bijgewerkt moet worden als de versie hetzelfde is tussen de geïnstalleerde en geïmplementeerde app.

CSCvv10975

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost op de Mac wanneer de verbinding oefensessie van de trainingssessie naar de hoofdsessie en de verbinding met de audio van een algemene sessie volledig werd verbroken.

CSCvv10944

2

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij in de bureaublad-app teveel geheugen werd gebruikt als de ipc-gebeurtenis mislukte.

CSCvv45148

3

Webex-sitebeheer

Er is een probleem opgelost vergaderingssjabloon de informatie over de vergadering niet is gesynchroniseerd naar de planningspagina van de Moderne weergave.

CSCvv05911

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij proximity beschikbaar is in de Meetings-bureaublad-app die probeert willekeurige adressen openbaar IP bereiken.

CSCvv33369

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij een crash opkwam tijdens het afsluiten via stand-by.

CSCvu91439

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de audio-opties niet beschikbaar waren in de moderne weergave.

CSCvu91221

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de metagegevens op de Webex-site werden gewijzigd zodra de taal werd gewijzigd.

CSCvv29744

2

Webex-sitebeheer

Er is een probleem opgelost Sitebeheer Office 365-autorisatiegegevens niet werd weergegeven.

CSCvu80171

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij het gedrag inconsistent was in een vergrendelde vergadering.

CSCvu84470

3

Webex Meetings, Events en Training

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker het wachtwoord twee keer moest invoeren om deel te nemen aan een vergadering met een wachtwoord.

CSCvu96668

3

Webex-gebeurtenissen

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker ondersteuning nodig had voor deelname aan een gebeurtenis vanaf een Chromebook in de klassieke weergave.

CSCvu60659

3

Webex-gebeurtenissen

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker geen toegang had tot de URL (https://bit.ly/3d6VRoc) vanaf de registratiepagina in Webex Events.

CSCvu84131

3

Webex Meetings en Productiviteitstools

Er is een probleem opgelost waarbij de Webex-uitnodiging niet werd bijgewerkt wanneer het wachtwoord voor de vergadering in het Productiviteitstools.

CSCvu44516

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij meerdere kopteksten met spoofing werden gemaakt in Webex-vergaderingen.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvv42770

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij tijdens het systeem hands bij het downloaden van een virtuele achtergrond.

CSCvv42971

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij in de ARF-opname het deelvenster Deelnemers leeg was.

CSCvv47818

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer de gebruiker zijn vergadering in de persoonlijke ruimte start, de eerder toegevoegde aangepaste virtuele achtergrond niet beschikbaar is en de gebruiker deze opnieuw moet toevoegen.

CSCvv45904

2

Webex Events (Windows en Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de tonen voor binnenkomst en afsluiten werden gehoord tijdens een gebeurtenis.

CSCvv54145

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de MMP-verbinding niet werkte. Gebruiker kan niet deelnemen met audio (VoIP) en video vanuit Webex Meetings toepassing.

CSCvv52819

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij een Mac-gebruiker die de vergaderclient gebruikte, nog steeds de virtuele achtergrond kon vervagen, zelfs wanneer de sitebeheerder deze had uitgeschakeld.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvv44752

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de knop om live te gaan op YouTube grijs werd weergegeven.

CSCvv39812

3

Webex Meetings-

Een probleem opgelost waarbij de camera-optie grijs wordt weergegeven voor alle iOS-gebruikers tijdens een vergadering en de deelnemers niet kunnen deelnemen met hun videocamera.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvv38581

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij het dempen van gebruikers automatisch werd opgelost wanneer zij deelnamen aan een Webex Meeting.

CSCvv40416

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij er geen reactie was nadat was geklikt op de knop 'Plannen' in het hoofdvenster van de Webex-bureaubladtoepassing.

CSCvv31588

3

Webex Meetings en Events

Er is een probleem opgelost waarbij Webex-gebruikers te maken hadden met een hoog CPU-gebruik tijdens het gebruik van de Webex-bureaubladtoepassing.

CSCvv33681

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de Webex-annotatiebalk ontbrak op verlengde monitoren.

CSCvv29100

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer een Mac-gebruiker een bestand deelt en vervolgens naar een oefensessie gaat, de deelnemer de dia's losloopt.

CSCvv40125

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers in bepaalde omgevingen ciscowebexstart.exe niet kunnen bijwerken omdat dit wordt gebruikt door Windows. Hierdoor is de start van een vergadering mislukt en is er een pop-upfout opgetreden23.

CSCvv40397

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruikers geen Webex-vergadering konden starten vanaf de browser, webpagina of thin client.

CSCvv37015

3

Webex Events (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer u het deelvenster Enquête opent en het vraagtype selecteert vervolgkeuzelijst de opties niet worden weergegeven.

CSCvv37464

2

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Mac-Webex Meetings de optie 'Optimaliseren voor video en beweging' ontbrak.

CSCvv37475

3

Webex Events (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de host van de vergadering de 'Bedrijfsnamen' niet kon zien in de deelnemerslijst in de gebeurtenis.

CSCvv32824

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij een gekoppelde apparaatnaam met speciale tekens niet goed werd weergegeven.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Tabel 1.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvv31217

2

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij er geen pieptoon werd gehoord wanneer een MAC-gebruiker deeld aan een Webex-vergadering via de Mac Webex-client.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Tabel 2.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvv18257

3

Webex-gebeurtenissen

Er is een probleem opgelost waarbij de pop-up van de vrijwaring niet werkte wanneer deelnemers via de web-app aan Gebeurtenissen deelnemen.

CSCvv19429

3

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij sommige gebruikers de videosessie niet konden starten.

CSCvv17017

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de video van de deelnemer niet zichtbaar was scherm delen het gebruik van een externe monitor in Mac OS.

CSCvv28591

3

Webex Meetings-

Het probleem is opgelost dat er geen audio werd beluisterd in een audio-uitzending.

CSCvv21708

3

Webex-gebeurtenissen

Er is een probleem opgelost Webex Events vast loopt na het afsluiten van een oefensessie

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvv14707

1

Webex Training

Er is een probleem opgelost voor training met een wachtwoord die zonder wachtwoord werd deed.

CSCvv19831

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering vast kwam te staan of crashte bij het deelnemen aan een vergadering terwijl de knop Virtuele achtergrond was ingeschakeld.

CSCvv14561

1

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de app bij de Webex Meeting installatie niet werd starten wanneer Safari werd gebruikt.

CSCvv15897

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de Webex-client voortdurend de pop-upfout veroorzaakt nadat een enquête is gesloten en gepubliceerd.

CSCvv15201

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost voor de Webex-bureaublad-app die geen verbinding kon maken met een vergadering omdat de vergaderingDaemon.dll ontbrak in 40.8-sites.

CSCvv10944

2

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de Webex-bureaubladtoepassing veel geheugen verbruikt als de aangemaakte IPC-gebeurtenis mislukt.

CSCvv06633

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de Tab-toets niet werkte in het venster.

CSCvv18038

2

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij gebruikers geen vergadering konden starten of niet konden deelnemen aan een vergadering vanuit de Webex-toepassing voor WBS40.6.6.

CSCvu97649

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij tekst overlapt in Webex Chat wanneer de voor- en achternaam van de gebruiker groot is.

CSCvv17638

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij een crash op nee klikte voor een dubbele vergadering van Productiviteitstools.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvu84470 3 Webex Meetings- Het probleem is opgelost waarbij de gebruiker het wachtwoord twee keer moest invoeren om een vergadering te starten.
CSCvv07475 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de Mac-gebruiker de vergadering niet kon starten vanuit de Webex-bureaublad-app zoals verwacht.
CSCvv00887 3 Webex-gebeurtenissen Er is een probleem opgelost waarbij de gebruikersnaam voor de nieuwe host niet werd weergegeven zoals verwacht.
CSCvv10119 3 Webex Meetings- Het probleem is opgelost waarbij de gebruiker niet kon deelnemen aan de vergadering zoals verwacht.
CSCvv10975 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij de audio niet meer presteerde als verwacht bij het schakelen van oefensessie naar de hoofdsessie.
CSCvv05910 3 Webex Sitebeheer (Mac) Het probleem is opgelost waarbij de Mac-gebruiker zich niet kon aanmelden zoals verwacht.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvu95803 2 Webex-sitebeheer Er is een probleem opgelost waarbij de klant 'Details Service niet beschikbaar' ontving als deze op Details weergeven en bewerken klikt.
CSCvu82000 2 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker niet kon deelnemen aan de vergadering zoals verwacht.
CSCvu81568 3 Webex Meetings- Een probleem opgelost waarbij de vergadering niet kon starten zoals verwacht vanwege de virtuele bureaubladinfrastructuur (VDI).
CSCvv05477 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij een vergadering crashte wanneer de client een NVDIA Graphics-adapter gebruikte.
CSCvu93192 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij deelnemers de rol hostsleutel niet opnieuw konden claimen zoals verwacht.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvu89763 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij avatars werden weergegeven in de vergadering nadat 'Gebruikers avatars weergeven in de vergaderclient' was uitgeschakeld.
CSCvu92716 3 Webex Events (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij een gebruiker niet kon deelnemen aan de gebeurtenis zoals verwacht.
CSCvu84548 3 Webex-trainingen Het probleem is opgelost waarbij een gebruiker niet kon deelnemen aan de deelsessie webex-trainingen.
CSCvu95289 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de taalinstellingen voor de vergadering niet werden weergegeven zoals verwacht.
CSCvu95290 2 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij het CPU-gebruik voor de gebruiker hoog was bij gebruik van de Webex-desktop-app.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvu88415 3 Webex Meetings (Windows) Een probleem opgelost waarbij de gebruiker die via Bel mij deelde met audio, werd gedempt tijdens de vergadering.
CSCvu98969 3 Webex-sitebeheer Er is een probleem opgelost waarbij de API-hostFileUrl een volledig bestand terugleverde in plaats van een bereik zoals verwacht.
CSCvu72475 2 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost hoe de video niet werkt zoals verwacht totdat de video weer is ingeschakeld wanneer een deelnemer deelt en deze start zonder camera/video.
CSCvu94475 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de mogelijkheid om handmatig verbinding te maken met apparaten niet werd uitvoeren zoals verwacht.
CSCvu71831 3 Webex-gebeurtenissen Er is een probleem opgelost hoe gebruikers niet zeker waren van de vraag of zowel 'Alle deelnemers' als 'Alle teilnehmer' in een Duits Webex-gebeurtenis werden gespeld als alleen deelnemers het bericht ontvingen.
CSCvu70919 3 Webex Events (Windows) Er is een probleem opgelost hoe een chatfunctie werd gedupliceerd wanneer de taalinstellingen waren ingesteld op Frans.
CSCvu71627 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker niet kon deelnemen aan de vergadering vanuit de bureaublad-app zoals verwacht.
CSCvu78350 3 Webex-gebeurtenissen Er is een probleem opgelost waarbij 'ongeldige invoer of systeemfout' werd weergegeven wanneer de registratie voor een gebeurtenis het maximum bereikt.
CSCvu71911 3 Webex Events (Windows) Een probleem opgelost waarbij een deelnemer van 1000+ de video in de gebeurtenis kan weergeven.
CSCvu75957 2 Webex Meetings (Windows) Het probleem is opgelost waarbij de vergadering vóór verwacht werd beëindigd, wanneer de presentator begon en vervolgens stopte met delen, terwijl de andere gebruiker de vergadering naar een andere monitor stopte.
CSCvu84340 3 Webex-gebeurtenissen Er is een probleem opgelost waarbij het antwoord voor een enquêtevraag in een andere kolom werd weergegeven dan verwacht.
CSCvu66850 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht.
CSCvu66677 3 Webex Events (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij het dempen van een deelnemer aan een gebeurtenis werd opgelost, hoewel Dempen bij binnenkomst is ingesteld.
CSCvu62516 3 Webex Meetings (Windows) Het probleem is opgelost waarbij een standaardgebruikersnaam werd weergegeven wanneer een gebruiker voor het eerst deelnam aan een vergadering.
CSCvu81623 3 Webex-gebeurtenissen Er is een probleem opgelost waarbij de registratie-id voor de vergadering niet presteerde zoals verwacht.
CSCvu60712 2 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de video voor de vergadering wordt neergezet totdat de video opnieuw wordt ingeschakeld wanneer de deelnemer deel genomen/start met delen zonder camera/video.
CSCvu60617 3 Webex Meetings (Windows) Het probleem is opgelost waarbij de Franse enquêtevraag niet werd weergegeven zoals verwacht.
CSCvu60610 3 Webex Meetings (Windows) Het probleem is opgelost waarbij het gedeelte nieuwe Franse enquêtevraag niet werd weergegeven zoals verwacht.
CSCvu58667 3 Webex Meetings (Mac) Het probleem is opgelost waarbij de tekens die een Mac-gebruiker op een Italiaans toetsenbord had getypt, niet overeen konden komen op de Windows-presentator.
CSCvu58639 3 Webex-gebeurtenissen Er is een probleem opgelost waarbij deelnemers voor de gebeurtenis niet 'Bedankt voor uw deelname' of herinneringse-mails ontvangen zoals verwacht.
CSCvv00282 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet start zoals verwacht.
CSCvu56950 3 Webex-sitebeheer Er is een probleem opgelost waarbij de klant een indeling met platte tekst selecteerde, maar deze niet op deze zoals verwacht kon worden weergegeven.
CSCvu54201 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij de trefwoorden Shift/Alt/Ctrl niet presteerden zoals verwacht bij een combinatie van rechts/links tijdens de extern beheer op MacOS.
CSCvu53534 2 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de bestandsparsing niet werd uitvoeren zoals verwacht.
CSCvu53451 2 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de bestandsparsing niet werd uitvoeren zoals verwacht.
CSCvu55027 3 Webex Meetings (Mac) Het probleem is opgelost waarbij mobiele deelnemers geen video konden verzenden/ontvangen tijdens een hybride vergadering als de eerste deelnemer een Mac-gebruiker was.
CSCvu52715 3

Webex-gebeurtenissen

(Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebeurtenis niet meer presteerde zoals verwacht.
CSCvu62240 3 Webex Events (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen voor dempen uitschakelen
CSCvu39734 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij niet alle Webex-besturingselementen werden weergegeven in de Apple Keynotes-playmodus.
CSCvu38051 3 Webex-sitebeheer Het probleem is opgelost waarbij de koppeling van de voorwaarden voor het Duits de gebruiker doorvreed naar Webex in plaats van de webpagina Cloudaanbiedingstermijn zoals verwacht.
CSCvu37617 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost dat wanneer de gebruiker op 'Deelnemen aan Webex Meeting' klikte, de Spaanse tekst in de Google-integratieagenda niet werd weergegeven zoals verwacht.
CSCvu62246 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij het Webex-installatieprogramma voor Mac niet presteerde zoals verwacht.
CSCvu35580 3 Webex-sitebeheer Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker op 'Plannen' klikte op de Webex-bureaublad-app en deze niet kon uitvoeren zoals verwacht.
CSCvu45230 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost Webex Meetings bedieningselementen van het computergebruik in het vorige venster werden gelaten wanneer een Mac-gebruiker op een scherm volledig scherm.
CSCvt98632 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij alle deelnemers de presentator niet konden horen zoals verwacht.
CSCvu01118 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij het inbelnummer niet zoals verwacht werd verwacht bij het kiezen van deelnemen met jabber.
CSCvt56724 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij alle deelnemers de presentator niet konden horen zoals verwacht.
CSCvs79900 3 Webex-sitebeheer Er is een probleem opgelost waarbij het plannen van een vergadering in 2070 niet werd weergegeven zoals verwacht.
CSCvt83277 3 Webex Meetings (Mac) Probleem opgelost waarbij de hoge Mac-retourtijd (RTT) de vergaderervaring heeft doorgevoerd.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvv14707

1

Webex Training

Er is een probleem opgelost voor training met een wachtwoord die zonder wachtwoord werd deed.

CSCvv19831

2

Webex Meetings-

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering vast kwam te staan of crashte bij het deelnemen aan een vergadering terwijl de knop Virtuele achtergrond was ingeschakeld.

CSCvv14561

1

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de app bij de Webex Meeting installatie niet werd starten wanneer Safari werd gebruikt.

CSCvv15897

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de Webex-client voortdurend de pop-upfout veroorzaakt nadat een enquête is gesloten en gepubliceerd.

CSCvv15201

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost voor de Webex-bureaublad-app die geen verbinding kon maken met een vergadering omdat de vergaderingDaemon.dll ontbrak in 40.8-sites.

CSCvv10944

2

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de Webex-bureaubladtoepassing veel geheugen verbruikt als de aangemaakte IPC-gebeurtenis mislukt.

CSCvv06633

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de Tab-toets niet werkte in het venster.

CSCvv18038

2

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij gebruikers geen vergadering konden starten of niet konden deelnemen aan een vergadering vanuit de Webex-toepassing voor WBS40.6.6.

CSCvu97649

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij tekst overlapt in Webex Chat wanneer de voor- en achternaam van de gebruiker groot is.

CSCvv17638

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij een crash op nee klikte voor een dubbele vergadering van Productiviteitstools.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvv03123 3 Webex Meetings- Het probleem is opgelost waarbij de gebruiker geen vergadering kon plannen via Productiviteitstools zoals verwacht.
CSCvu84470 3 Webex Meetings- Het probleem is opgelost waarbij de gebruiker het wachtwoord twee keer moest invoeren om een vergadering te starten.
CSCvv07475 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de Mac-gebruiker de vergadering niet kon starten vanuit de Webex-bureaublad-app zoals verwacht.
CSCvv04460 2 Webex-trainingen Er is een probleem opgelost waarbij de host geen deelnemer kon wijzigen in de rol van panellid.
CSCvv05910 3 Webex Sitebeheer (Mac) Het probleem is opgelost waarbij de Mac-gebruiker zich niet kon aanmelden zoals verwacht.

CSCvv00887

3 Webex-gebeurtenissen Een probleem opgelost waarbij de gebruikersnaam voor de nieuwe host niet werd weergegeven zoals verwacht.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvu95803 2 Webex-sitebeheer Er is een probleem opgelost waarbij de klant 'Details Service niet beschikbaar' ontving als deze op Details weergeven en bewerken klikt.
CSCvu82000 2 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker niet kon deelnemen aan de vergadering zoals verwacht.
CSCvu95821 2 Webex-sitebeheer Een probleem opgelost waarbij de taal in het Engels en niet traditioneel Chinees werd weergegeven zoals verwacht wanneer de gebruiker op 'Controleren op bijwerken om te upgraden' klikte.
CSCvu93192 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij deelnemers de rol hostsleutel niet opnieuw konden claimen zoals verwacht.
CSCvv05477 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij een vergadering crashte wanneer de client een NVDIA Graphics-adapter gebruikte.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvu89763 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de avatars van de gebruikers werden weergegeven, maar de sitebeheerder-in-/uitschakelen voor hen niet was aan.
CSCvu39734 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij niet alle Webex-besturingselementen werden weergegeven in de Apple Keynotes-playmodus.
CSCvu84548 3 Webex-trainingen (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker niet kon deelnemen aan de trainingssessie deelsessie zoals verwacht.
CSCvu88415 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de audio niet op gebruikte zoals verwacht wanneer de gebruiker Bel mij gebruikte om deel te nemen aan de vergadering.
CSCvu92716 3 Webex Events (Windows) Het probleem is opgelost waarbij de gebruiker niet kon deelnemen aan de gebeurtenis zoals verwacht.
CSCvu95289 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de taalinstellingen niet werden weergegeven zoals verwacht in de vergadering.
CSCvu95290 2 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij het CPU-gebruik voor de gebruiker hoog was bij gebruik van de Webex-desktop-app.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvu58667 2 Webex Meetings (Mac) Het probleem is opgelost waarbij de tekens die een Mac-gebruiker op een Italiaans toetsenbord typte, niet overeen komen op de Windows-presentator.
CSCvu66677 3 Webex Events (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij het dempen van een deelnemer aan een gebeurtenis werd opgelost, hoewel Dempen bij binnenkomst is ingesteld.
CSCvu75957 2 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering vóór verwacht werd beëindigd wanneer de presentator stopte met delen en de andere gebruiker het vergaderingvenster op een andere monitor stopte.
CSCvu71627 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij wanneer de gebruiker op de knop Deelnemen klikte, het begon om de browser te draaien en te starten, en niet naar zoals verwacht voor de vergadering.
CSCvu82000 2 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost wanneer de Webex-bureaublad-app geen vergadering start zoals verwacht.
CSCvu62516 2 Webex Meetings (Windows) Het probleem is opgelost waarbij een standaardgebruikersnaam werd weergegeven wanneer een gebruiker voor het eerst deelnam aan een vergadering.
CSCvu81623 3 Webex-gebeurtenissen Er is een probleem opgelost waarbij de foutmelding 'Deze registratie-id is al gebruikt' werd weergegeven wanneer een gebruiker probeerde deel te nemen aan de gebeurtenis.
CSCvu84340 3 Webex-gebeurtenissen Er is een probleem opgelost waarbij het antwoord voor een enquêtevraag in een andere kolom werd weergegeven dan verwacht.
CSCvu84981 3 Webex-sitebeheer Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet start zoals verwacht.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvu54945 2 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij Webex Teams persoonlijke vergaderingstatus van een gebruiker niet werd weergeven wanneer hij of zij een cross-launch gebruikte om een vergadering te starten.
CSCvu54201 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij de trefwoorden Shift/Alt/Ctrl niet presteerden zoals verwacht bij een combinatie van rechts/links tijdens de extern beheer op MacOS.
CSCvu55433 3 Webex Events (Mac) Het probleem is opgelost waarbij de enquête niet elke vraag weer kreeg als deze vóór de opname van de gebeurtenis was gestart.
CSCvu60712 2 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de video voor de vergadering wordt neergezet totdat de video opnieuw wordt ingeschakeld wanneer de deelnemer deel genomen/start met delen zonder camera/video.
CSCvu71911 3 Webex Events (Windows) Een probleem opgelost waarbij een deelnemer van 1000+ de video in de gebeurtenis kan weergeven.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvu52715 3

Webex-gebeurtenissen

(Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebeurtenis niet meer presteerde zoals verwacht.
CSCvu52632 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering werd beëindigd voordat de gebruiker had verwacht dat de vergadering live werd gestreamd.
CSCvu62240 3 Webex Events (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen voor dempen uitschakelen niet werden uitvoeren als dempen bij binnenkomst was ingesteld.
CSCvu50942 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen voor productiviteitstools niet meer presteerden zoals verwacht.
CSCvu48397 3 Webex-sitebeheer Er is een probleem opgelost waarbij de panelleden naar de registratiepagina werden gestuurd in plaats van naar de deelnamepagina.
CSCvu66142 3 Webex-trainingen (Mac) Het probleem is opgelost waarbij het woord 'toegewezen' nu correct werd gespeld als Mac-gebruikers presentatoren werden voor een deelsessie.
CSCvu51857 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering werd beëindigd voor de gebruiker verwachtte bij het presenteren van een bestand met een speciaal teken.
CSCvu43187 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij de annotatie-instellingen niet werden uitvoeren zoals verwacht voor Mac-gebruikers.
CSCvu61016 3 Webex Events (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij wanneer de gebeurtenis niet zoals verwacht werd uitvoeren wanneer de gebruiker een deelnemer selecteerde in het vervolgkeuzemenu.
CSCvu41411 3 Webex-gebeurtenissen Er is een probleem opgelost waarbij de knop mobiele registratie op de Russische Webex-site niet meer presteerde zoals verwacht.
CSCvu43630 3 Webex-sitebeheer Er is een probleem opgelost waarbij de planningsinstellingen niet werden uitvoeren zoals verwacht.
CSCvu67916 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem met vast problemen opgelost.
CSCvu51863 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost met de kolominstellingen van het venster deelnemerslijst.
CSCvu36867 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen voor delen niet uitvoeren zoals verwacht.
CSCvu38098 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen om deel te nemen aan de vergadering niet werden uitvoeren zoals verwacht.
CSCvu36174 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering niet begon wanneer verwacht.
CSCvu62246 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij de installatie-instellingen niet werden uitvoeren zoals verwacht.
CSCvu67945 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de taalinstellingen niet zoals verwacht werden uitvoeren.
CSCvu67950 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij deelnemen aan de vergadering niet meer presteerde zoals verwacht.
CSCvu31063 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de naam in de vergadering niet werd weergegeven zoals verwacht.
CSCvu44397 3 Webex Meetings (Mac) Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering vóór verwacht werd beëindigd wanneer u op 'Een vergadering starten' klikt.
CSCvu29375 3 Webex-sitebeheer Er is een probleem opgelost waarbij de geplande vergaderingen niet allemaal werden weergegeven zoals verwacht in de moderne weergave.
CSCvu29278 3 Webex-gebeurtenissen Er is een probleem opgelost waarbij de enquête na de gebeurtenis niet kon worden uitgevoerd zoals verwacht.
CSCvu45632 3 Webex Meetings (Windows) Er is een probleem opgelost waarbij de zwevende balk nog steeds werd weergegeven wanneer niet verwacht.
CSCvu50767 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de cameratoegang voor de vergadering niet werd uitvoeren zoals verwacht.
CSCvu67982 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen voor deelnemen aan een vergadering niet presteerden zoals verwacht.
CSCvu02950 3 Webex Meetings- Een probleem met de gespreks analyzer is opgelost.
CSCvu05456 2 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de instellingen voor dempen niet werden uitvoeren zoals verwacht.
CSCvu25699 3 Webex Meetings- Er is een probleem opgelost waarbij de audio-instellingen niet meer presteerden zoals verwacht.