Zie Open en opgeloste bugs voor het slow channel Webex Meetings updates voor informatie over de updates van het trage kanaal.


We melden openstaande en opgeloste door de klant gevonden bugs met ernst ernst 1 t/m 3. Wanneer een update geen door de klant gevonden bugs bevat, wordt er geen lijst met opgeloste bugs weergegeven voor die update.

Met het zoekprogramma voor bugs van Cisco Bug kunt u meer informatie vinden over bugs die in het overzicht staan en zoeken naar andere bugs die invloed hebben Webex Meetings bugs die invloed hebben op Webex Meetingsbugs. Zie Help voor het zoeken naar bugs voor meer informatie over het gebruik van het zoekprogramma voorbugs.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvh90269

Webex Meetings

De functie Scherm leegmaken werkt niet op Windows 10-apparaten als Gebruikersaccountbeheer is ingeschakeld.

CSCvi72293

Webex Meetings (Mac)

Als het Facebook-account van een gebruiker is vergrendeld, kan deze geen Webex-vergaderingen streamen op Facebook Live.

CSCvh63085

Webex Events (Windows)

Tijdens gebeurtenissen, wanneer een presentator zijn of haar scherm deelt, kunnen deelnemers chatmeldingen zien die naar de presentator worden weergegeven.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvy24330

3

Webex Meetings (Windows)

Probleem opgelost waarbij de grootte van het Webex-videoscherm met tussenpozen wordt omgewisseld.

CSCvy28920

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost met de streaminglay-out in de Webex-vergaderingen die niet worden gehonoreerd bij het streamen via Windows-apps.

CSCvy23949

3

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij het audio- of videodialoogvenster van Webex VDI-vergaderingen niet kan worden weergegeven voor back-to-backvergaderingen.

CSCvy16335

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij het woord 'Fase' onjuist in het Duits was vertaald.

CSCvy07010

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij de lokale opname de video van de hervatte ruimtekit ontbrak in de lay-out van de ruimte.

CSCvy24266

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij deelnemers van de Mac Chat-lijst verdween wanneer een iOS-presentator een deelnemer werd.

CSCvy16935

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij het deelvenster Multimedia verdween als een gebruiker iets deelt of toont zoals een PowerPoint-dia of -scherm.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvy24895

3

Webex Events

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer het panellid een Webex-gebeurtenis (klassiek) plande en 'Uitnodigen als alternatieve host' selecteerde, het panellid een uitnodiging voor een panellid ontvangt, maar geen uitnodiging van een alternatieve host. Het panellid dat is aangewezen als alternatieve host kan de vergadering niet starten of de rol van host op zich nemen in plaats van de host.

CSCvy23917

3

Webex Events (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij een Webex-gebeurtenis herhaaldelijk crashte, eerst voor de host en vervolgens voor iedereen.

CSCvy24747

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij het probleemrapport voortdurend verschijnt.

CSCvy24284

2

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost dat het crashnummer veel toeneemt in het triagerapport.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvy12572

3

Webex Events

Een probleem opgelost waarbij de HTML-tag <br> niet werkte in de titelnaam van de gebeurtenis.

CSCvx87312

3

Webex Events

Het probleem is opgelost waarbij deelnemers geen vrienden voor een vergadering kunnen uitnodigen.

CSCvy11358

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij een videoapparaat dat deel nemen als host, dempen van video 's Webex Meetings-app (Windows) niet kon doen via Alles dempen.

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij een gebruiker geen vergadering met volledige informatie kon openen via de Webex-app in Safari.

CSCvy09251

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Meetings vergaderingsvenster vast loopt na deelname aan een vergadering.

CSCvy13013

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij het VDI-scherm automatisch werd vergrendeld tijdens een actieve Webex-vergadering vanwege inactiviteit van VDI-sessies van ongeveer 15 minuten.

CSCvw84500

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de bureaublad Webex Meetings-app voor Mac crashte wanneer achtergrondvervanging is ingeschakeld.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost in de muziekmodus waarbij de audio niet continu werd afgespeeld, tot enkele seconden stoppen na het einde van de deelnemer.

CSCvy05253

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij persoonlijke afbeeldingen of geüploade virtuele achtergrondafbeeldingen kleurvervormend worden op MacOSbigTeken - 11.2.3.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij bij het selecteren van een USB-aangesloten camera de Webex-app of Webex Meetings-bureaublad-app volledig werd stild.

CSCvy08617

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij deelsessie toewijzingen niet werden opgeslagen, zelfs niet nadat de gebruiker het delen had gestart.

CSCvy05970

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij het tekstlabel ontbreekt in het dialoogvenster Rechten.

CSCvy17914

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij lokale opnamen op MacOS Big Zijn niet de video-invoer in een opnamebestand hadden opgenomen.

CSCvy17904

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij voor gebruikers van vergaderingen de audio niet werkte totdat ze de audio-instellingen openden en op de knop Testen klikten. Of schakel tussen de opties voor audio-uitvoer en schakel deze terug.

CSCvy05247

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Mac M1 crashte bij het uitbreiden van het videopaneel-scherm in een andere monitor.

CSCvy17144

3

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij het systeem crashte wanneer de download werd geannuleerd.

CSCvy03049

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de rechten voor Chatten met iedereen werden verwijderd wanneer een gebruiker als deelnemer aan een vergadering deel wilde nemen.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvy06450

3

Webex Meetings (Windows)

Probleem opgelost waarbij de bedieningsbalk niet moet worden weergegeven wanneer de externe besturingselementen van de deelnemer in DS met volledig scherm-modus worden weergegeven en vervolgens op esc drukt.

CSCvy03082

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Meetings bureaublad-app voor Mac crashte.

CSCvy04605

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij de bureaublad Webex Meetings-app voor Mac crashte bij het uitbreiden van het deelvenster van de deelnemer tijdens het delen van het scherm.

CSCvy10630

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij Webex Meetings-bureaublad-app voor Mac slechts één gespreksanalyse voor een gebeurtenis verzendt wanneer een gebruiker deelt aan de vergadering.

CSCvy09841

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij Webex Meetings-bureaublad-app voor Mac geen telefoongebruiker toont wanneer gegevensgebruiker de vergadering verlaat.

CSCvy10044

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker automatisch overschakelde naar VoIP audio bij deelname aan deelsessies.

CSCvy10008

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker tijdens een vergadering naar de wachtruimte werd gestuurd wanneer de verbinding werd verbroken tijdens het terug bellen.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvy01025

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij video in vergaderingen slecht was nadat de gebruiker een upgrade had uitgevoerd naar 41.4.4.

CSCvx88565

2

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij de Mac Meeting-app van de host vast loopt als de deelnemers hun camera in turnen.

CSCvx85116

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost met een lokale MP4-opname die niet als zelfstandig actieve spreker.

CSCvx65494

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost met de grootte van het deelvenster Chatten dat voor de host verandert zodra het deelvenster Deelnemer automatisch wordt bijgewerkt.

CSCvx94000

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij een Windows 7-gebruiker een probleem meldt dat de computer vast loopt wanneer hij of Cisco Webex een vergadering gebruikt en de deelnemers hun video in- en weer inloggen.

CSCvy03063

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij audio ontbreekt in een opname.

CSCvx75640

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij de gebruiker een foutbericht krijgt dat de vergaderingskoppeling ongeldig is voor vergaderingen die zijn gepland vanuit de Webex-ruimte.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvx72101

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij meerdere gebruikers niet aan de pagina Webex Meetings.

CSCvx92909

2

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij de deelnemer een annuleringsmail ontving, zelfs als de eerste uitnodiging niet is verzonden.

CSCvx82048

2

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij een Mac-telefoniegebruiker niet kon schakelen tussen actieve sprekers.

CSCvw76047

2

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij de gebruikersstatus onjuist is voor (de gebruiker die heeft deelgenomen) in het registratierapport.

CSCvx66292

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker geen ICS-bestand kon downloaden nadat een enkele terugkerende vergadering op de Webex-site was bewerkt.

CSCvx67048

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de starttijd van de opname wordt overschreven door createtime in de tabel voor service-opname.

CSCvx64202

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij Webex alleen kleine letters van gemakkelijk te raden trefwoorden zoals bedrijfsnaam, gebruikersnaam of vergaderonderwerp herkent.

CSCvx77746

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij sommige e-mailsjabloonvariabelen van Webex Meetings niet worden vervangen bij gebruik van de invoegtoepassingen van de Webex Scheduler.

CSCvx65485

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij het pop-upvenster Vergaderingsregistratie niet juist werd weergegeven voor deelnemers.

CSCvx80978

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij live streamen dialoogvenster leeg was als WebView2 niet op het systeem was geïnstalleerd.

CSCvx84444

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij, wanneer de gebruiker op de knop Bijwerken klikt voor de updatereeks voor de invoegkoppeling, de vergadering annuleren wordt weergeven.

CSCvx83000

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij in bepaalde omgevingen de niet-gedefinieerde resultaten van het e-mailadres van de gebruiker door de invoegclient werd instellen en de vergadering mislukte.

CSCvx81020

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de tijd voor deelnemen traag was vanuit de app als de API vast kwam te staan.

CSCvx80990

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost dat wanneer een gebruiker een vergadering plande vanuit de Webex Scheduler (invoegservice), de uitnodiging onvolledig was en informatie ontbreekt en de knop Deelnemen niet op zijn of haar cloudge geregistreerde apparaat wordt weergeven.

CSCvx86908

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij WinApp: Mag niet bijwerken als de versie gelijk is tussen de installatie-app en de geïmplementeerde app.

CSCvx86585

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij NBR-transcriptie is gedownload met achtervoegsel *.txt niet *.vtt.

CSCvx88982

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij een Redhat-opname-API 403 geeft voordat de vergadering begint.

CSCvx82810

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers de weergavemodus niet volledig scherm gebruikersgegevens niet moeten sluiten wanneer ze op DE ESC-toets drukken in extern beheer sessie.

CSCvx42975

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij de Webex-app (Android) geen vergadering kon starten zonder dat de Webex Meeting-app was geïnstalleerd.

CSCvw84488

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Meetings bureaublad-app voor Mac crashte.

CSCvx84880

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij een voorlopig rapport enkele lege records moet filteren.

CSCvx51086

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij virtuele achtergronden zijn uitgeschakeld.

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij in een geconverteerd .arf-naar.mp4-bestand geen video werd tonen.

CSCvx41661

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij audio niet automatisch verbinding maakt nadat een host deel neemt aan een Webex-vergadering.

CSCvx41764

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij het videopictogram grijs werd weergegeven op MacOS BigRijs 11.2.

CSCvx17265

3

Webex Meetings

Er is een probleem Webex Meetings opgelost met de bureaublad-app (41.1) waarbij een gebruiker twee keer moet vragen om een whiteboard te bewerken dat is gestart vanaf een iOS-apparaat.

CSCvx10768

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij de host het geluid van een deelnemer aan de vergadering niet kon dempen.

CSCvx87428

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de informatie van de tijdzone onjuist is in de e-mail in de moderne weergave.

CSCvx57566

3

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij wanneer een deelnemer vanuit de lobby wordt geretourneerd, de enquêteinzending vastloopt in 'Bezig'.

CSCvx65492

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de hostnaam onjuist werd weergegeven in Webex Meetings vergaderingslijst in de bureaublad-app.

CSCvx51048

3

Webex Meetings

Probleem opgelost waarbij er fouten opgetreden bij het deelnemen aan een vergadering als gevolg van webng-statische bestanden die niet bestaan en de fout 'null-waarde bij binnenkomst' veroorzaakt.

CSCvx73070

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij een crash van de Windows-app werd veroorzaakt wanneer een directe vergadering werd gestart.

CSCvx73076

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost wanneer op de site geen waarden werden Productiviteitstools e-mailsjabloon werd gebruikt.

CSCvx69559

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de gedeelde koppeling werd geknipt.

CSCvx73498

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost dat wanneer u een vergadering opnieuw plande op een Webex-site, de laatste dag niet werd weer geven op de Webex-agenda.

CSCvx72483

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij de gebruiker geen vergadering met Nu vergaderen kan starten in de mobiele Webex-app.

CSCvx88985

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij de e chatbericht niet kon worden verzonden tot de gebruiker de chatberichten selecteerde die u wilt verzenden.

CSCvx77019

3

Webex Meetings

Er is een probleem extern beheer waarbij de gebruiker het beheer van de muis verliest zonder storing van de host.

CSCvx88086

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen voorkeuren kunnen laden in Mac Outlook.

CSCvx80986

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij een uitzondering optreedt bij het maken van een SIP-vergadering op de I18N-site.

CSCvx70730

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost dat zich voordeed wanneer u een vergadering plande met de aangepaste persoonlijke sessietype.

CSCvx69962

3

Webex Events (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de video voor alle deelnemers stopt nadat het aantal deelnemers is verhoogd naar meer dan 1000 deelnemers Webex Events.

CSCvx70073

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij een gebruiker niet VDI-geoptimaliseerde Webex Meeting starten in een VMware-omgeving met Windows 10 (32-bits).

CSCvx73081

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer hosts een vergadering planden via Cisco Webex Meetings voor Google deelnemers in Outlook niet als cohost konden worden geselecteerd, ze grijs werden weergegeven.

CSCvw93976

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij sommige gebruikers vergaderingen in persoonlijkeruimten vinden die deelsessies niet ondersteunen.

CSCvx88134

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker de audiopin code niet kan wijzigen.

CSCvx87955

3

Webex Events

Een probleem opgelost waarbij na de xml-API 41.1.1-implementatie op de Webex-pagina het panellid van de gebeurtenis of de alternatieve host de gebeurtenis niet kon starten wanneer hij of zij werd uitgenodigd met de XML API CreateMeetingAttendee Verzoek.

CSCvx88833

3

Webex Events (Mac)

Een probleem opgelost waarbij de Mac-client niet kon deelnemen aan een Webex-gebeurtenis als de conferentienaam speciale tekens bevat.

CSCvx93934

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij bepaalde e-mailsjabloonvariabelen Webex Meetings die worden ondersteund voor Webex Meetings Productiviteitstools niet de verwachte uitnodigingsgegevens voor de vergadering in vullen wanneer de Webex Scheduler-invoegtoepassingen worden gebruikt.

CSCvx65922

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers van de Webex-site e-mailwaarschuwingen voor accountdeactivering krijgen, ondanks dat ze actief zijn op de site.

CSCvx58712

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij hosts en cohosts geen E2E-vergaderingen kunnen starten.

CSCvx93341

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij sommige gebruikers geen vergaderingsinzichten konden laden.

CSCvx90508

3

Webex Meetings

Het probleem Cisco Webex Meetings op cookie gebaseerde XSS is opgelost.

CSCvx43449

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij flikkeren optreedt bij gebruik van vervagen of virtuele achtergrond.

CSCvx96607

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost met terug bellen naar een videoapparaat wanneer de tijdzone van zijn of haar profiel zich op dezelfde geografische locatie bevindt als de Webex-site.

CSCvx95528

3

Webex Events (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Events-app voor Mac crashte na het starten van een gebeurtenis.

CSCvx80022

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost in een videogerichte opname waarbij de opname documenten delen was voltooid, vastgelopen bij het document en niet naar een camera schakelde.

CSCvx75458

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij het deelvenster Deelnemers opnieuw verschijnt nadat de deelnemer terugschakelt naar de videostrookweergave tijdens het delen.

CSCvx86960

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de SSO niet werkte wanneer vergaderingen werden gehost op goto-dev.

CSCvx87915

3

Webex Training (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij de Webex Training crashte op een Mac OS Apple M1-chip.

CSCvx85090

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de gebruiker meldt dat bij het delen van het scherm het zegt dat de vensters overlappen en grijs worden weergegeven in de vensters.

CSCvx96247

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost Webex Meetings met de upgrade van VDI (ELux) naar Qt5.15 de ontbrekende libxcb-image.so.0 en een aantal andere bibliotheken op eLux 6.5.

CSCvx88163

3

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij de gebruiker de downloadfout krijgt nadat hij of zij het downloaden voor de eerste keer heeft geannuleerd.

CSCvx85751

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij Webex sneltoetsen gebruikt bij het delen, zelfs wanneer algemene sneltoetsen niet zijn ingeschakeld.

CSCvx96260

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de huidige ApeAttachConfirm werkstroom is in de AS-sessie (CB) gewijzigd van de hartslag-geactiveerde asynchroon modus naar de zelf geactiveerde synchrone modus.

CSCvx94003

3

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij Webex het veld Naam voor het eerst vooraf werd ingevuld met Windows Gebruikers-id.

CSCvx49077

3

Webex Meetings (Windows en Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker 'Automatisch volumebeheer' niet kon uitschakelen.

CSCvx63282

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost in E2E-vergaderingen (end-to-end Encryption) Wanneer een deelnemer een vraag invult in het deelvenster vraag en antwoord, wordt de vraag niet weergegeven op het hostscherm.

CSCvx70398

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de Thin Client altijd een gewijzigd bericht verschijnt in een niet-permanente VDI-omgeving.

CSCvx66701

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een toegankelijkheidsprobleem opgelost met de sneltoets Alt + Enter terwijl scherm delen op Webex Meetings fungeert als algemeen.

CSCvx73075

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij op de Mac-client delen van multimedia geen URL kon worden geopend met : ().

CSCvx58373

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij het interstitiale dialoogvenster tijdlabel voor vergaderingen in een persoonlijke ruimte weer geeft.

CSCvx80999

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij panelleden die het beheer eenmaal over de panelleden kregen, niet meer terug kunnen nemen.

CSCvx73071

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij Productiviteitstools client verwachte markeringen had moeten instellen bij het starten van een vergadering met de fout 'IPC-time-out van app deelnemen'.

CSCvx80997

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij automatisch opnemen mislukte nadat een gebruiker de opname had onderbroken.

CSCvx81005

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij het Webex-systeem crashte wanneer een gebruiker de enquête probeert te bestand.

CSCvx69712

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost in 41.4.1 waarbij de host geen gebruiker kon zien in de deelnemerslijst hoewel de gebruiker wel aanwezig was in de vergadering.

CSCvx55483

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de extern beheer verloren en het delen stopte tijdens een Webex Meeting.

CSCvx73072

3

Webex-trainingen

Een probleem opgelost met een Productiviteitstools tijdens het starten van een Webex Trainings-sessie slechts één gebeurtenis verzendt van de gespreksanalyse.

CSCvx99841

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij Deelnemen vóór host (JBH) standaard moet worden ingeschakeld.

CSCvx96249

3

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost dat de audio van opnamen en Android-apparaten ontbreekt.

CSCvx75036

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de klantervaring klant vast loopt in de vergadering.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvy12572

3

Webex Events

Een probleem opgelost waarbij de HTML-tag <br> niet werkte in de titelnaam van de gebeurtenis.

CSCvx87312

3

Webex Events

Er is een probleem opgelost waarbij deelnemers geen vrienden konden uitnodigen voor een vergadering.

CSCvy11358

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij een videoapparaat dat deel nemen als host, dempen van video 's Webex Meetings-app (Windows) niet kon doen via Alles dempen.

CSCvx98749

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij een gebruiker geen vergadering met volledige informatie kon openen via de Webex-app in Safari.

CSCvw84500

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de bureaublad Webex Meetings-app voor Mac crashte wanneer achtergrondvervanging is ingeschakeld.

CSCvx51111

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost in de muziekmodus waarbij de audio niet continu werd afgespeeld, tot enkele seconden stoppen na het einde van de deelnemer.

CSCvy12754

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij bij het selecteren van een USB-aangesloten camera de Webex-app of Webex Meetings-bureaublad-app volledig werd stild.

CSCvy08617

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij deelsessie toewijzingen niet werden opgeslagen, zelfs niet nadat de gebruiker het delen had gestart.

CSCvy17144

3

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij het systeem crashte wanneer de download werd geannuleerd.

CSCvy17914

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij lokale opnamen op MacOS Big Zijn niet de video-invoer in een opnamebestand hadden opgenomen.

CSCvy05247

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Mac M1 crashte bij het uitbreiden van het videopaneel-scherm in een andere monitor.

CSCvy03049

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de rechten voor Chatten met iedereen werden verwijderd wanneer een gebruiker als deelnemer aan een vergadering deel wilde nemen.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvy03082

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Meetings bureaublad-app voor Mac crashte.

CSCvy04605

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Meetings-bureaublad-app voor Mac crashte bij het uitbreiden van het deelnemervenster tijdens het delen van het scherm.

CSCvy10630

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij Webex Meetings-bureaublad-app voor Mac slechts één gespreksanalyse voor een gebeurtenis verzendt wanneer een gebruiker deelt aan de vergadering.

CSCvy09841

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij Webex Meetings-bureaublad-app voor Mac geen telefoongebruiker toont wanneer gegevensgebruiker de vergadering verlaat.

CSCvy10044

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker automatisch overschakelde naar VoIP audio bij deelname aan deelsessies.

CSCvy01602

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Meeting bureaublad-app crashte wanneer de gebruiker een vergadering probeerde te starten.

CSCvy10008

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker tijdens een vergadering naar de wachtruimte werd gestuurd wanneer de verbinding werd verbroken tijdens het terug bellen.

CSCvy10618

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij de gebruiker een leeg logbestand van een probleemrapport van de klant ontvangt.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvx75640

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij de gebruiker een foutbericht krijgt dat de vergaderingskoppeling ongeldig is voor vergaderingen die zijn gepland vanuit de Webex-ruimte.

CSCvx65494

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost met de grootte van het deelvenster Chatten dat voor de host verandert zodra het deelvenster Deelnemer automatisch wordt bijgewerkt.

CSCvx94000

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij een Windows 7-gebruiker een probleem meldt dat de computer vast loopt wanneer hij of Cisco Webex een vergadering gebruikt en de deelnemers hun video in- en weer inloggen.

CSCvy03063

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij audio ontbreekt in een opname.

CSCvy01025

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij de Mac Meeting-app van de host vast loopt als de deelnemers hun camera in turnen.

CSCvx88565

2

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij de MAC-vergaderclient van de host vast loopt als deelnemers hun camera in turnen.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvx85116

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost met een lokale MP4-opname die niet als zelfstandig actieve spreker.

CSCvx96247

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost Webex Meetings met de upgrade van VDI (ELux) naar Qt5.15 de ontbrekende libxcb-image.so.0 en een aantal andere bibliotheken op eLux 6.5.

CSCvx88163

3

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij de gebruiker de downloadfout krijgt nadat hij of zij het downloaden voor de eerste keer heeft geannuleerd.

CSCvx81020

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de tijd voor deelnemen traag was vanuit de app als de API vast kwam te staan.

CSCvx85751

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij Webex sneltoetsen gebruikt bij het delen, zelfs wanneer algemene sneltoetsen niet zijn ingeschakeld.

CSCvx96260

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de huidige workflow voor ApeAttachConfirm in de AS-sessie (CB) werd gewijzigd vanuit de hartslag-geactiveerde eensync-modus naar de zelf geactiveerde synchronisatiemodus.

CSCvx94003

3

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij Webex het veld Naam voor het eerst vooraf werd ingevuld met Windows Gebruikers-id.

CSCvx94301

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Meeting toepassingsversie 41.3.5.8 op Windows crashte.

CSCvx96249

3

Webex Events (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de volledige audio van een opname ontbrak bij gebruik VoIP alleen audio in Webex Events

CSCvx95528

3

Webex Events (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Events-app voor Mac crashte na het starten van een gebeurtenis.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvx80978

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij live streamen dialoogvenster leeg was als WebView2 niet op het systeem was geïnstalleerd.

CSCvx88833

3

Webex Events (Mac)

Een probleem opgelost waarbij de Mac-client niet kon deelnemen aan een Webex-gebeurtenis als de conferentienaam speciale tekens bevat.

CSCvx80022

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij in een videogerichte opname, wanneer documenten delen is afgelopen, de opname nog steeds vastloopt in het document.

CSCvx75458

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij het deelvenster Deelnemers opnieuw verschijnt nadat de deelnemer terugschakelt naar de videostrookweergave tijdens het delen.

CSCvx87915

3

Webex Training (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij de Webex Training crashte op een Mac OS Apple M1-chip.

CSCvx86960

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de SSO niet werkte wanneer vergaderingen werden gehost op goto-dev.

CSCvx88565

2

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost met Mac 41.4 'Geen antwoord van client' neemt snel toe tijdens beperkte beschikbaarheid.

CSCvx85090

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de gebruiker meldt dat bij het delen van het scherm het zegt dat de vensters overlappen en grijs worden weergegeven in de vensters.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvx75640

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij de klant een foutmelding krijgt waarin staat dat de vergaderingskoppeling ongeldig is voor vergaderingen die zijn gepland vanuit de Webex-ruimte.

CSCvx64896

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost met Paginafout 30000 dat op een mobiel apparaat wordt weergegeven als de gebruiker in het programma op een gebeurtenisonderwerp probeert te klikken.

CSCvx73072

3

Webex-trainingen

Een probleem opgelost met een Productiviteitstools tijdens het starten van een Webex Trainings-sessie slechts één gebeurtenis verzendt van de gespreksanalyse.

CSCvx73071

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij Productiviteitstools client verwachte markeringen had moeten instellen bij het starten van een vergadering met de fout 'IPC-time-out van app deelnemen'.

CSCvx75036

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de klantervaring klant vast loopt in de vergadering.

CSCvx55483

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de extern beheer verloren en het delen stopte tijdens een Webex Meeting.

CSCvx80999

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij panelleden die het beheer eenmaal over de panelleden kregen, niet meer terug kunnen nemen.

CSCvx81005

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij het Webex-systeem crashte wanneer een gebruiker de enquête probeert te bestand.

CSCvx80997

3

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost dat automatisch opnemen mislukte nadat een gebruiker de opname had onderbroken.

CSCvx82048

2

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij een Mac-telefoniegebruiker niet kon schakelen tussen actieve sprekers.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvx68339

2

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij de naam van de deelnemer onleesbare tekens weer gegeven wanneer zij deelnamen aan een vergaderings-URL die is opgehaald met XML API.

CSCvx70398

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de Thin Client altijd een gewijzigd bericht verschijnt in een niet-permanente VDI-omgeving.

CSCvx69962

3

Webex Events (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de video voor alle deelnemers stopt nadat het aantal deelnemers is verhoogd naar meer dan 1000 deelnemers Webex Events.

CSCvx73075

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij multimedia niet kon worden geopend op de Mac-client met : ().

CSCvx69712

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost in 41.4.1 waarbij de host geen gebruiker kon zien in de deelnemerslijst hoewel de gebruiker wel aanwezig was in de vergadering.

CSCvx73065

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij de virtuele VDI-achtergrond niet werkte op x64.

CSCvx63282

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost in E2E-vergaderingen (end-to-end Encryption) Wanneer een deelnemer een vraag invult in het deelvenster vraag en antwoord, wordt de vraag niet weergegeven op het hostscherm.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvx65497

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost wanneer de webappgebruiker werd gevraagd om opnieuw een wachtwoord in te voeren wanneer hij of zij probeerde deel te nemen aan een vergadering met de URL-API.

CSCvx71919

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij het aantal videogebruikers in de rasterweergave onjuist is nadat de gebruiker video verzendt.

CSCvx19458

3

Webex Meetings

Probleem opgelost waarbij gebruikers met aangepaste achtergronden die deelnemen aan Webex Meetings vanaf Webex One (officieel bekend als Teams) hun aangepaste achtergrondopties niet overnemen.

CSCvx65490

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de API voor deelnemers aan de vergadering inconsistente reacties had.

CSCvx66701

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een toegankelijkheidsprobleem opgelost met de sneltoets Alt + Enter terwijl scherm delen op Webex Meetings fungeert als algemeen.

CSCvx58373

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij het interstitiale dialoogvenster tijdlabel voor vergaderingen in een persoonlijke ruimte weer geeft.

CSCvx58714

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij het gebruik van gebruikers zeer hoog is.

CSCvx56541

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij Webex geen e-mailadres accepteert dat na de stip meer dan 6 tekens bevat.

CSCvx56220

3

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij Webex de Webex-gebruikersinterface en bedieningselementen niet weer zou geven wanneer een scherm werd gedeeld en drukken op Ctrl + Shift + Q voor de tweede keer.

CSCvx57401

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost wanneer de deelnemer werd gevraagd om een wachtwoord wanneer hij of zij probeerde deel te nemen aan een vergadering via de URL-API.

CSCvx53817

3

Webex Training

Er is een probleem opgelost met een foutbericht voor E-Commerce voor Webex Training.

CSCvx54384

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de standaardwaarde van een sitebeheerder die onjuist was voor de functie Virtuele camera gebruiken in veilige modus.

CSCvx52264

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij actieve sprekers die deelnamen vanuit een Linux-systeem niet werden gebruikt voor deelnemende deelnemers via multimediaplatform (MMP)

CSCvx51412

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij een gebruiker niet kon deelnemen aan een vergadering vanuit de lijst met vergadering door de aangepaste inhoud van het e-mailbericht.

CSCvx51076

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij In Euroclear.webex.com Gebruikers in Webex-vergaderingen 'Vergaderen' te zien krijgen in plaats van 'Goedenbeer'.

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij in een geconverteerd .arf-naar.mp4-bestand geen video werd tonen.

CSCvx57564

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij geplande vergaderingen in persoonlijke ruimte met Deens (Videompage SE) niet normaal worden weergegeven op de lijst met vergaderingspagina's.

CSCvx51013

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij het automatische MTA-venster werd weergegeven en de gebruiker de vergadering niet normaal kon starten.

CSCvx49104

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij 'Virtuele achtergrond wijzigen' verkeerd is gespeld in het Deens.

CSCvx50294

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij een IBM Linux-gebruiker een foutmelding kreeg bij het verbinden met bepaalde vergaderingen.

CSCvx49077

3

Webex Meetings (Windows en Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker 'Automatisch volumebeheer' niet kon uitschakelen.

CSCvx48508

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Meetings-audio standaard werd ingesteld op 'Geen verbinding maken met audio'.

CSCvx48266

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij panelleden Webex Events de registratiepagina worden doorverleden via de bureaublad-app.

CSCvx51064

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij een nieuwe gebruiker werd geselecteerd als actieve videogebruiker.

CSCvx52496

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de virtuele achtergrond veranderde van 'vervagen' naar 'geen' en de wijzigingen niet kon toepassen.

CSCvx51061

3

Webex Meetings

Een probleem met Toevoegen is opgelost StaticPerformanceControl voor superresolutie.

CSCvx51089

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de gebruiker geen vergadering kon starten via Webex Meeting de bureaublad-app.

CSCvx45954

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem Webex Meeting scherm crashte bij het delen via de optie 'iPhone- of iPad-scherm delen' in Webex Meetings.

CSCvx45543

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de computer met tussenpozen vast loopt tijdens het verbindingsproces.

CSCvx45384

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de voornaam dezelfde waarde heeft als de tabel 'coruser' in tabel wbxcalendar.

CSCvx45884

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij de Webex-opname werd afgekapt of niet werd afgespeeld.

CSCvx44345

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met het bericht dat naar deelnemers wordt verzonden wanneer de host niet aan een klassieke gebeurtenis deel heeft gedaan, fout is.

CSCvx44403

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost in de Webex Meetings bureaublad-app voor Mac waarbij de gebruiker niet kon deelnemen vanuit de lijst verwachte vergaderingen vanwege een onjuiste vergaderingskoppeling.

CSCvx49813

2

Webex Events (Mac)

Er is een probleem Webex Events deelnemers die deelnamen via Mac OS verbinding konden maken met een videoapparaat sinds 41.1.

CSCvx46098

1

Webex Events (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij gebruikers tijdens een Webex-gebeurtenis videoproblemen hadden of schermen flikkeren die permanent waren.

CSCvx43846

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij een gebruiker van Internet Explorer niet kon deelnemen via 40.10.12.

CSCvx58216

2

Webex Meetings (Windows)

Er zijn onregelmatige problemen opgelost bij het live streamen van vergaderingen naar IBM-video.

CSCvx41347

2

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker bij de eerste poging niet kon deelnemen aan een Webex-gebeurtenis. Gebruiker heeft de foutmelding 'Deze gebeurtenis is niet meer actief. Neem technische ondersteuning contact op met technische ondersteuning voor meer informatie.

CSCvx41347

2

Webex-gebeurtenis

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker bij de eerste poging niet kon deelnemen aan een Webex-gebeurtenis. Gebruiker heeft de foutmelding 'Deze gebeurtenis is niet meer actief. Neem technische ondersteuning contact op met technische ondersteuning voor meer informatie.

CSCvx41764

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij het videopictogram grijs werd weergegeven op MacOS BigRijs 11.2.

CSCvx40372

3

Webex Meetings (Windows en Mac)

Er is een probleem opgelost met de qa die werd vastgelegd toen de host met Firefox een vergadering plande op een website.

CSCvx46428

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij virtuele achtergrond vervagen ook face werd vervagen.

CSCvx42968

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij het verkeerde apparaatitem werd geselecteerd in de wizard Audio-instellingen wanneer het standaardaudioapparaat van het systeem werd gewijzigd.

CSCvx36108

3

Webex Training

Er is een probleem opgelost dat een algemene fout Webex Training sessie weer kreeg bij het uploaden van een test als alternatieve host.

CSCvx33686

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost in het registratieformulier op 41.2-pagina in de uitnodiging voor de vergadering dat wordt uitgebeld tijdens het toevoegen van de werktelefoon of het ingediende land in het aangepaste registratieformulier.

CSCvx42985

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij WinApp het hoofdvenster Cisco Webex Meetings (bureaublad-app) niet kan openen op basis van MS RemoteApp en Desktops.

CSCvx42971

3

Webex Meetings (Mac)

Een toegankelijkheidsprobleem opgelost waarbij een Mac-gebruiker geen gebruik kan maken van Cisco Webex enquête met schermlezers.

CSCvx41241

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij in de Webex-gebruiksrapport dezelfde informatie werd weer gegeven voor elke gebruiker in de vergadering.

CSCvx28312

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost met de GPC-downloadfout virtuele achtergrond 'we voldoen aan enkele problemen, probeer opnieuw downloaden'.

CSCvx51075

3

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij deelnemersrechten voor sommige deelnemers werden uitgeschakeld.

CSCvx48489

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij vervaagde achtergrond niet werkte in Windows Webex Meetings bureaublad-app.

CSCvx42982

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de microfoontest 'Video opnemen' weer geeft in plaats van 'Spraak opnemen of opnemen' in de Japanse versie van Webex Meetings bureaublad-app.

CSCvx25653

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij er een consistentere gebruikersinterface zou moeten zijn om een vergadering direct te beëindigen zonder knoppen die heen en weer springen.

CSCvx20484

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij in het bericht met de vrijwaringsmelding niet de volledige tekst werd weergegeven in Webex Meetings bureaublad-app.

CSCvx25648

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Meeting 41.1.4 voor Windows de indicator Dempen onjuiste status weer geven.

CSCvx18315

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij de Webex Meetings-app crashte bij elke keer dat een deelnemer video indeelt.

CSCvx16300

3

Webex Meetings

Probleem opgelost waarbij mobiele gebruikers worden gevraagd zich aan te melden met behulp van SSO wanneer ze op de URL voor een vergadering internationaal inbelnummer klikken.

CSCvx51059

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij een deelnemer bij Deelnemen vóór de host de verkeerde video- of audiostatus weer krijgt (opnieuw deelnemen aan een case).

CSCvx13082

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost voor Mac-gebruikers die vastloopt bij het verbinden en geen toegang hebben tot het PAC-bestand.

CSCvx11504

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij zelfs wanneer terug bellen werd uitgeschakeld voor alle landen, behalve voor het Vk en de VS, maar nog steeds andere regio's, gebruikers de terugvalfunctie kunnen gebruiken.

CSCvx07599

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de videofeed van iedereen vasttrad in het Webex Meeting mac-machine voor de betreffende gebruiker.

CSCvx22031

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de computer van de host vast kwam te staan wanneer de vergadering werd ontgrendeld en honderden gebruikers deel nemers.

CSCvx00648

3

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij de tekenreeksen worden afgekapt in andere talen in Webex Meetings 41.1.

CSCvw91688

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de tijd om deel te nemen aan een vergadering verkeerd was.

CSCvw98102

3

Webex Training

Er is een probleem Webex Meetings sites met Trage kanaal waarbij de downloadpagina van het Webex-opname conversieprogramma niet beschikbaar was.

CSCvw96621

3

Webex Events (Windows)

Een probleem opgelost met enquêteantwoorden na de gebeurtenis ontbreken in het deelnemersrapport.

CSCvw68260

3

Webex Events (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij een Windows-deelnemer in een Webex Events het gedeelde videobestand (delen van SVS) niet kon weergeven, fout: 'Vanwege een capaciteitslimiet voor de gebeurtenis,

CSCvw53879

3

Webex Meetings

Een probleem met de audio-echo is opgelost.

CSCvx24905

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost met korte statische ruis van Thin Client naar de systeemeigen client elke 400 ms.

CSCvt99384

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost in de bureaublad-app Cisco Webex Meetings Windows gedeelde geheugengegevens openbaar maken.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvx68339

2

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij de naam van de deelnemer onleesbare tekens weer gegeven wanneer zij deelnamen aan een vergaderings-URL die is opgehaald met XML API.

CSCvx70398

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de Thin Client altijd een gewijzigd bericht verschijnt in een niet-permanente VDI-omgeving.

CSCvx63282

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost in E2E-vergaderingen (end-to-end Encryption) Wanneer een deelnemer een vraag invult in het deelvenster vraag en antwoord, wordt de vraag niet weergegeven op het hostscherm.

CSCvx69962

3

Webex Events (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de video voor alle deelnemers stopt nadat het aantal deelnemers is verhoogd naar meer dan 1000 deelnemers Webex Events.

CSCvx73075

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij op de Mac-client delen van multimedia geen URL kon worden geopend met : ().

CSCvx73065

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij de virtuele VDI-achtergrond niet werkte op x64.

CSCvx69609

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de gebruikersinterface van de 41.3 deelnemer niet werkte wanneer een presentator deelde in de vergadering.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvx41347

2

Webex-gebeurtenis

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker bij de eerste poging niet kon deelnemen aan een Webex-gebeurtenis. Gebruiker heeft de foutmelding 'Deze gebeurtenis is niet meer actief. Neem technische ondersteuning contact op met technische ondersteuning voor meer informatie.

CSCvx58714

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij het gebruik van gebruikers zeer hoog is.

CSCvx66701

3

Webex Meetings (Windows)

Een toegankelijkheidsprobleem opgelost met de sneltoets 'Alt + Enter' tijdens het delen van Webex Meetings fungeert als algemeen.

CSCvw37770

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij Windows een e-mail verstuurt naar een andere deelnemer wanneer ze deelnemen aan een vergadering via de enquêtemodule.

CSCvx58373

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij het interstitiale dialoogvenster tijdlabel voor vergaderingen in een persoonlijke ruimte weer geeft.

CSCvx56220

3

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij Webex de Webex-gebruikersinterface en bedieningselementen niet weer zou geven wanneer een scherm werd gedeeld en drukken op Ctrl + Shift + Q voor de tweede keer.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvx41347

2

Webex Events

Een probleem opgelost waarbij de gebruiker bij de eerste poging niet kon deelnemen aan een gebeurtenis. Gebruiker heeft de foutmelding 'Deze gebeurtenis is niet meer actief' ontvangen. Neem technische ondersteuning contact op met technische ondersteuning voor meer informatie.

CSCvx50294

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij een IBM Linux-gebruiker een foutmelding kreeg bij het verbinden met bepaalde vergaderingen.

CSCvx00648

3

Webex Meetings (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij de tekenreeksen worden afgekapt in andere talen in Webex Meetings 41.1.

CSCvx20484

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij in het bericht met de disclaimermelding niet de volledige tekst werd weergegeven in de Webex Meetings bureaublad-app.

CSCvx50619

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij in een geconverteerd .arf-naar.mp4-bestand geen video werd tonen.

CSCvx51089

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de gebruiker geen vergadering kon starten via Webex Meeting de bureaublad-app.

CSCvx51064

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij een nieuwe gebruiker werd geselecteerd als actieve videogebruiker.

CSCvx51013

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij het automatische MTA-venster werd weergegeven en de gebruiker de vergadering niet normaal kon starten.

CSCvx52496

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de virtuele achtergrond veranderde van 'vervagen' naar 'geen' en de wijzigingen niet kon toepassen.

CSCvx49077

3

Webex Meetings (Windows en Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker 'Automatisch volumebeheer' niet kon uitschakelen.

CSCvx51061

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met StaticPerformanceControl voor superresolutie toevoegen.

CSCvx55102

4

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost met het wijzigen van de deelvensters die niet synchroon gesynchroniseerd zijn met de aanwijzerlocatie wanneer het sleepvenster wordt gebruikt.

CSCvx44345

3

Webex Events (Mac)

Er is een probleem opgelost met het bericht dat naar deelnemers werd verzonden wanneer de host niet aan een klassieke gebeurtenis deel kon nemen.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvx29326

2

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij de gebruiker zelfs geen enkele instantie van terugkerende vergaderingen van een Productiviteitstools.

CSCvx41241

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij in de Webex-gebruiksrapport dezelfde informatie werd weer gegeven voor elke gebruiker in de vergadering.

CSCvw98102

3

Webex Training

Er is een probleem Webex Meetings sites met Trage kanaal waarbij de downloadpagina van het Webex-opname conversieprogramma niet beschikbaar was.

CSCvx28312

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost met de GPC-downloadfout virtuele achtergrond 'we voldoen aan enkele problemen, probeer opnieuw downloaden'.

CSCvx49813

2

Webex Events (Mac)

Er is een probleem Webex Events deelnemers die deelnamen via Mac OS verbinding konden maken met een videoapparaat sinds 41.1.

CSCvx29723

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Cisco Webex-vergaderingen onverwacht werden gestopt op een Mac.

CSCvx41764

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij het videopictogram grijs werd weergegeven op MacOS BigRijs 11.2.

CSCvx34444

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de virtuele achtergrond niet werd ondersteund voor intel 11e generatie Intel(R) coreprocessors.

CSCvx42968

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij het verkeerde apparaatitem werd geselecteerd in de wizard Audio-instellingen wanneer het standaardaudioapparaat van het systeem werd gewijzigd.

CSCvx46098

1

Webex Events (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij gebruikers tijdens een Webex-gebeurtenis videoproblemen hadden of schermen flikkeren die permanent waren.

CSCvx43846

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij een gebruiker van Internet Explorer niet kon deelnemen via 40.10.12.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvx36976

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de registratiepagina wanneer een gebruiker probeerde deel te nemen aan een vergadering.

CSCvx26560

3

Webex-trainingen

Een probleem opgelost waarbij de host de instellingen voor deelsessietoewijzingen voor geplande trainingen niet kan bewerken, inschakelen of wijzigen.

CSCvx26429

2

Webex Meetings (Mac)

Opgelost als probleem waarbij nieuwe versies van Mac OS (11.2) en Webex (41.1.4.13) leiden tot een inschakelen van Webex-geheugen op M1 Macs.

CSCvx26419

3

Webex-trainingen

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen deelnemers konden toevoegen aan of verwijderen uit Webex-trainingen via Webex-productiviteitstools in Outlook.

CSCvx26182

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij WinApp niet moet worden bijgewerkt als de versie tussen de geïnstalleerde app en de geïmplementeerde app hetzelfde is.

CSCvx32708

2

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij gebruikers niet aan een vergadering kunnen deelnemen via thin client op acecloud.webex.com

CSCvx25658

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de cohost de host niet kon geplande vergadering vanuit Outlook.

CSCvx49811

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij Cisco Webex Media Engine (WME) de gebruiker niet op de hoogte stelt wanneer het CPU-gebruik hoog is.

CSCvx26080

3

Webex-trainingen

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker niet in alle trainingssessies kon deelnemen aan VoIP

CSCvx25650

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost met Akamai waarbij de CDN-app 10 keer werd gedownload.

CSCvx23546

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de waarde van de cohost niet overeen komt met de waarde van de alternatieve host als de Productiviteitstools vergadering laadt vanaf een oude sjabloon.

CSCvx22158

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij distributielijst maken van een vergadering met gebruikersinterface de fout 'Uw vergaderingsservice had een probleem' weergegeven.

CSCvx22663

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij cameraselectie in mijn Webex Meetings werkte bij het starten van een vergadering vanuit Productiviteitstools als de media-basis niet was uitgeschakeld op de site.

CSCvx25653

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij er een consistentere gebruikersinterface zou moeten zijn om een vergadering direct te beëindigen zonder knoppen die heen en weer springen.

CSCvx25649

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de lijst met deelnemers voortdurend werd weergegeven.

CSCvx22707

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij Webex Chat op Mac OS hoofdletters van gedeelde koppelingen veranderde. Als u of iemand anders op de koppeling in de browser klikt, ziet u de koppeling in kleine letters.

CSCvx23294

2

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij hoge SQL-resultaten veel CPU-gebruik veroorzaakten en een volledig prullenbakproces veroorzaakten.

CSCvx17135

2

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij een Mac OS-host niet meer mensen per telefoon kan uitnodigen.

CSCvx19525

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem met de CPU-prestaties opgelost.

CSCvx17865

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij het Mac OS crashte voor een Webex-desktop-app.

CSCvx17867

3

Webex Meetings

Er is een probleem Productiviteitstools waarbij een onjuist foutbericht werd weergegeven wanneer de server bereikbaar was.

CSCvx18780

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers aan een vergadering moeten deelnemen door vergaderingskoppelingen met unicode-speciale tekens in te voeren.

CSCvx15323

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij na het aanpassen van de e-mailsjabloon voor e-mail goedgekeurde registratie niet de naam van de deelnemer werd weer gegeven.

CSCvx17875

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem Webex Meetings opgelost waarbij deze nodig was om de totale frequentie voor automatisch ontdekken van ptoneclk.exe te verbeteren om de CPU-kosten in de inactieve status van de app te reduceren.

CSCvx15316

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij de host altijd als host zijn of haar gebeurtenis start op een Mac OS en deze altijd als host actieve spreker.

CSCvx19516

2

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de standaardwaarde 'Deelnemers toestaan dempen op te lossen' voor 'Nu vergaderen' niet juist is.

CSCvx14608

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij Webex Meetings niet meer massaal kan worden geïmplementeerd met behulp van het systeem Just Another Management Framework (JAMF).

CSCvx14520

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de web-app problemen audioconferentie in een JBM-uitgeschakelde gebeurtenis.

CSCvx14558

2

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker de toon voor binnenkomst en afsluiten niet kan inschakelen in de vergaderclient (zelfs als dit is ingeschakeld in de vergaderingsplanning).

CSCvx27461

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij de Webex-bureaublad-app de fout 'Invoerpunt niet gevonden' te zien geeft telkens wanneer de Webex-vergadertoepassing wordt gestart.

CSCvx17833

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij het Mac OS crashte voor een Webex-desktop-app.

CSCvx19760

3

Webex Meetings (Windows en Mac)

Er is een probleem opgelost met de aangepaste virtuele achtergrondafbeelding die niet werd opgeslagen vanaf een andere startdatum.

CSCvx13331

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de host een globale foutmelding ontving nadat hij of zij op Opslaan had geklikt op de pagina Test opnieuw starten.

CSCvx13296

3

Webex-gebeurtenis

Het probleem is opgelost waarbij een uitgeschakelde optie 'Een vriend uitnodigen' in Webex Events nog steeds verschijnt wanneer een gebruiker zich registreert voor een gebeurtenis.

CSCvx13263

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij sommige vergaderingen in een persoonlijke ruimte van een gebruiker vereisen dat ze zich aanmelden om deel te nemen via de web-app.

CSCvx13103

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij toepassingen delen keynote-spreker zich anders gedraagt op versie 41.1 of 40.2.

CSCvx12919

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de sitebeheerder deze URL moest blokkeren: wbxadmin/EditEmailTemplate.do.

CSCvx11440

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij voor een vergadering die uit meerdere sessies is verlopen, de code van de moderne weergave dit soort vergaderingen filtert, zodat deze niet kunnen worden weergegeven in de lijst met aankomende vergaderingen in de moderne weergave.

CSCvx12714

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij het opnieuw activeren van de Webex-bureaublad-app een update voor een standaardgebruiker zou moeten activeren.

CSCvx11985

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij Telepresence geen verbinding met Webex kan maken.

CSCvx10842

2

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij de camera automatisch wordt gestart nadat het delen van SVS-video is gestopt.

CSCvx10771

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij een onjuiste gebruiker een veiligheidsbeleidsovertreding veroorzaakt voor een andere gebruiker.

CSCvx10791

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost voor deelnemers aan een vergadering met een onverwachte responsindeling.

CSCvx06397

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij de gebruiker de chatoptie niet kon gebruiken op de WebACD.

CSCvx22031

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de computer van de host vast kwam te staan wanneer de vergadering werd ontgrendeld en honderden gebruikers deel nemers.

CSCvx02842

3

Webex Meetings

Er is een probleem praktijklab Access Anywhere en Remote Access niet werkte voor de gebruiker, verschillende netwerken hetzelfde resultaat gaven.

CSCvx02658

2

Webex Events (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de Webex-gebeurtenis crashte bij het starten van of deelnemen aan de gebeurtenis.

CSCvx10283

2

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij het Windows-besturingssysteem crashte voor een Webex-bureaublad-app.

CSCvx03087

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij wanneer een gebruiker de vergadering via het ICS-bestand aan de agenda probeert toe te voegen, de HTML-codes alleen wordt weer geven wanneer deze wordt geopend.

CSCvx01255

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de instelling Deelnemen vóór host niet werd opgeslagen voor één persoon vergaderingssjabloon moderne weergave.

CSCvx00962

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de vertalingsfout met de waarschuwing voor het delen van bestanden in het Duits staat.

CSCvx03084

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost met de client tracer van de AS-module.

CSCvw99211

3

Webex Meetings

Probleem opgelost in een beheerde Control Hub-site waarbij 'Hosts toestaan een persoonlijke avatar te uploaden' geen invloed heeft op het profielfoto uploadgedrag.

CSCvw99362

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij gesprekken sporadisch naar een Global Distributed Meeting (GDM) van de Verenigde Staten moesten gaan in plaats van naar de Londense vergadering.

CSCvw98682

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij nieuwe deelnemers in de lobby de audio van de vergadering kunnen horen voordat ze worden geaccepteerd in de vergadering.

CSCvx16128

2

Webex Events (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij snelkoppeling 'Alt+Enter' in Webex Events 41.2 niet volledig scherm opgeeft.

CSCvx39216

4

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker niet kon deelnemen aan de vergadering en de foutmelding 'U kunt niet deelnemen aan de vergadering omdat de vergaderingsnummer die u hebt getypt, onjuist is. Probeer het opnieuw. Fout 5039".

CSCvw96749

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers delegatorhost niet kunnen instellen in voorkeuren.

CSCvx51088

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij de audioknop abnormaal gedrag toont na een failover van een vergadering.

CSCvw96415

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost voor Vergaderingen van de overheid van Webex (FedRAMP) waarbij geen conferenties geopend of conferenties waren gesloten.

CSCvw96619

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij de gebruiker niet kon deelnemen aan de vergadering Webex Meeting vanuit de vergaderingskoppeling.

CSCvw96426

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de Webex-app vastreed nadat het volgende bericht werd weergegeven: Webex Chat Er is onvoldoende ruimte op de schijf. Deze ruimte mag niet worden gebruikt als opslag voor bedrijfsrecords. Naleving van beleid op organisatieniveau rondom samenwerking is vereist.

CSCvx51077

2

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij wmlhost geen plugins.xml in x64-map kan maken wanneer een gebruiker vergadering installeert in programmabestanden.

CSCvw96435

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij controleer of certmodules geen certificaten lezen na 300.

CSCvw91695

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de chatrechten van de deelnemer juist werken nadat een webappgebruiker had deed deed dit.

CSCvw91688

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de tijd om deel te nemen aan een vergadering verkeerd was.

CSCvw91554

2

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij WebACD-sessie niet op een Mac kan worden gestart.

CSCvw96423

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij unieke beperking (AGENDA. PK_WBXEVENTOCCURRENCE) is geschonden.

CSCvw96431

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost met hoge CPU-snelheden: Cisco Webex Meetings bureaublad-app (ptoneclk.exe) blijft 3%~ 6% gebruiken.

CSCvw96422

3

Webex Meetings

Het probleem met hoog CPU-gebruik is opgelost.

CSCvw96123

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost voor de fout bij het starten van een vergadering: Er is geen schijf in het station. Plaats een schijf in Station A.

CSCvw96420

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij het sitepakket na een vergadering niet meer kon worden bijgewerkt.

CSCvw96418

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de crash van Webex MTA op een Webex Meeting-bureaubladtoepassing.

CSCvx04429

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij het cpu-gebruik hoog was in niet-actief na het wijzigen van het netwerk.

CSCvw96436

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij Synchronisatie dempen voor Plantronics 8200 UC niet werkte in vergaderingen.

CSCvw87229

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij onjuiste vergadertijd werd weergegeven voor opnieuw vergaderingen.

CSCvw96424

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de gebruiker problemen had met 'Standaard audio-instellingen' tijdens het gebruik van een headset.

CSCvw77157

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost Webex Document Loader EL (WDL) niet op afstand kon afdrukken.

CSCvw76807

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met de speler voor netwerkopnamen (NBR) voor MacOS voor versie 40.12 dat is beschadigd.

CSCvw96621

3

Webex Events (Windows)

Een probleem opgelost met enquêteantwoorden na de gebeurtenis ontbreken in het deelnemersrapport.

CSCvx51066

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij wanneer een gebruiker verbinding maakt met een videosysteem, de knop 'video' nog steeds wordt weergegeven in het audio- en videodialoogvenster voor Mac-gebruikers.

CSCvw74141

2

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers dit moesten vermijden AudioEngine.EncodeThread.drop en AudioCaptureUnstable wanneer de CPU hoog was.

CSCvw60132

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem Webex Meeting waarbij het clientvenster niet correct werd weergegeven.

CSCvx13768

2

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de host niet kon deelnemen aan een deelsessie wanneer anderen deelnamen aan deelsessie en de P-lijst werd vernieuwd in een prestatievergadering.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvx41241

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij in de Webex-gebruiksrapport dezelfde informatie werd weer gegeven voor elke gebruiker in de vergadering.

CSCvw98102

3

Webex Training

Er is een probleem Webex Meetings sites met Trage kanaal waarbij de downloadpagina van het Webex-opname conversieprogramma niet beschikbaar was.

CSCvx36976

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de registratiepagina wanneer een gebruiker probeerde deel te nemen aan een vergadering.

CSCvx49802

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met het crashen op een Webex Meeting-bureaubladtoepassing.

CSCvx13768

2

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de host niet kon deelnemen aan een deelsessie wanneer anderen deelnamen aan deelsessie en de P-lijst werd vernieuwd in een prestatievergadering.

CSCvx49813

2

Webex Events (Mac)

Een probleem opgelost waarbij Webex Events die deelnemen via MacOS verbinding konden maken met een videoapparaat sinds 41.1

CSCvx49811

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij Cisco Webex Media Engine (WME) de gebruiker niet op de hoogte stelt wanneer het CPU-gebruik hoog is.

CSCvx29723

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij Cisco Webex-vergaderingen onverwacht werden gestopt op een Mac.

CSCvx41764

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij het videopictogram grijs werd weergegeven op MacOS BigRijs 11.2.

CSCvx42968

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij het verkeerde apparaatitem werd geselecteerd in de wizard Audio-instellingen wanneer het standaardaudioapparaat van het systeem werd gewijzigd.

CSCvx46098

1

Webex Events (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij gebruikers tijdens een Webex-gebeurtenis videoproblemen hadden of schermen flikkeren die permanent waren.

CSCvx43846

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij een gebruiker van Internet Explorer niet kon deelnemen via 40.10.12.

CSCvx28312

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost met de GPC-downloadfout virtuele achtergrond 'we voldoen aan enkele problemen, probeer opnieuw downloaden'.

CSCvx44345

3

Webex Events (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij het bericht naar deelnemers wanneer de host niet deel had aan een klassieke Webex-gebeurtenis, fout was.

CSCvx40372

3

Webex Meetings (Windows en Mac)

Er is een probleem opgelost met de qa die werd vastgelegd toen de host met Firefox een vergadering plande op een website.

CSCvx45954

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem Webex Meeting crashte bij delen op een Mac.

CSCvx46428

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij virtuele achtergrond vervagen ook face vervagen

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvx29326

2

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij de gebruiker zelfs geen enkele instantie van terugkerende vergaderingen van een Productiviteitstools.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvx23294

2

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij hoge SQL-resultaten een hoog CPU-gebruik en volledig gc veroorzaakten

CSCvx13263

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij sommige vergaderingen in een persoonlijke ruimte van een gebruiker vereisen dat ze zich aanmelden om deel te nemen via de web-app.

CSCvx22158

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij distributielijst maken van een vergadering met gebruikersinterface de foutmelding 'Uw vergaderingservice had een probleem...'.

CSCvx23546

3

Webex Meetings

Probleem opgelost waarbij de waarde van de cohost niet overeen komt met de waarde van de alternatieve host als de vergadering Productiviteitstools wordt geladen vanaf een oude sjabloon.

CSCvx15323

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij na het aanpassen van de e-mailsjabloon voor e-mail goedgekeurde registratie niet de naam van de deelnemer werd weer gegeven.

CSCvx26419

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij de gebruiker geen deelnemers kon toevoegen aan of verwijderen uit Webex-trainingen via Webex-productiviteitstools in Outlook.

CSCvw96431

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost met hoge CPU-snelheden: Cisco Webex Meetings bureaublad-app (ptoneclk.exe) blijft 3%~ 6% gebruiken.

CSCvx27461

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij de Webex-bureaublad-app de fout 'Invoerpunt niet gevonden' te zien geeft telkens wanneer de Webex-vergadertoepassing wordt gestart.

CSCvx13103

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij toepassingen delen keynote-spreker zich anders gedraagt op versie 41.1 of 40.2.

CSCvx22707

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij webex-chats op de MAC-client hoofdletters van gedeelde koppelingen wijzigen. Als u of iemand anders op de koppeling in de browser klikt, ziet u de koppeling in kleine letters.

CSCvx25653

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij er een consistentere gebruikersinterface zou moeten zijn om een vergadering direct te beëindigen zonder knoppen die heen en weer springen.

CSCvx25649

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de lijst met deelnemers voortdurend werd weergegeven.

CSCvx22663

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij cameraselectie in mijn Webex Meetings werkte bij het starten van een vergadering vanuit Productiviteitstools als de media-basis niet was uitgeschakeld op de site.

CSCvx10576

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij tips redelijker zouden moeten zijn als een deelnemer door een host is verwijderd en niet opnieuw aan de vergadering kan deelnemen.

CSCvx25650

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost met Akamai waarbij CDN-app 10 keer werd gedownload.

CSCvx14608

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij Webex Meetings niet meer massaal kan worden geïmplementeerd met behulp van het systeem Just Another Management Framework (JAMF).

CSCvx18270

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de Bluetooth-headset later niet meer werkte.

CSCvx26429

2

Webex Meetings (Mac)

Opgelost als probleem waarbij nieuwe versies van Mac OS (11.2) en Webex (41.1.4.13) leiden tot een inschakelen van Webex-geheugen op M1 Macs.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvx17135

2

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij een Mac OS-host niet meer mensen per telefoon kan uitnodigen.

CSCvx12919

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de sitebeheerder deze URL moest blokkeren: wbxadmin/EditEmailTemplate.do.

CSCvx19516

2

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de standaardwaarde 'Deelnemers toestaan dempen op te lossen' voor 'Nu vergaderen' niet juist is.

CSCvx17833

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij het Mac OS crashte voor een Webex-desktop-app.

CSCvx17865

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij het Mac OS crashte voor een Webex-desktop-app.

CSCvx14558

2

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker de toon voor binnenkomst en afsluiten niet kan inschakelen in de vergaderclient (zelfs als dit is ingeschakeld in de vergaderingsplanning).

CSCvx15316

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij wanneer een host zijn gebeurtenis start in Mac OS, de host altijd als host wordt actieve spreker.

CSCvx16128

2

Webex Events (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij snelkoppeling 'Alt+Enter' in Webex Events 41.2 niet volledig scherm opgeeft.

CSCvx19525

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem met de CPU-prestaties opgelost.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvx06397

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij de gebruiker de chatoptie niet kon gebruiken op de WebACD.

CSCvx11985

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij Telepresence geen verbinding met Webex kan maken.

CSCvw96422

3

Webex Meetings

Het probleem met hoog CPU-gebruik is opgelost.

CSCvx02842

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij praktijklabs Access Anywhere en Remote Access niet werkte voor de gebruiker, verschillende netwerken hetzelfde resultaat gaven.

CSCvx07153

2

Webex Meetings

Een probleem opgelost in BTS 41.2 waarbij voor Windows-gebruikers de tijd om aan een vergadering deel te nemen toeneemt.

CSCvx10842

2

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij de camera automatisch wordt gestart nadat het delen van SVS-video is gestopt.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvx10774

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij de audio van een specifiek Android-apparaat niet kan worden gehoord door andere deelnemers.

CSCvx04901

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de microfoon niet werkte wanneer een gebruiker deel voegde aan een vergadering vanuit Meetings voor Android.

CSCvw92343

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen ondersteuningssessie kunnen starten.

CSCvw91938

3

Webex Training (Windows)

Het probleem is opgelost waarbij de Webex-app van de deelnemer crashte wanneer het panellid het scherm deelt (Webex Training).

CSCvw94309

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikersnaam-deelnemers in de uitnodiging werden weergegeven. ICS-bestand.

CSCvw91695

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de chatrechten van de deelnemer niet juist werken nadat een webappgebruiker had deed deed dit.

CSCvw98448

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij DeviceCanStartMeeting moet de instelling op siteniveau volgen als de sjabloonwaarde null is.

CSCvw96427

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost op basis van crashlogbestand waarbij het systeem van de gebruiker crashte toen hij een crash verzond chatbericht.

CSCvw96429

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij de Webex-bureaublad-app vast loopt bij het initialiseren van interprocess communication (IPC) op bepaalde computers.

CSCvx04339

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij het volume van luidsprekeraudio naar 100 verandert wanneer er aan een Webex-vergadering is de deed deelnemen.

CSCvw96418

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de crash van Webex MTA op een Webex Meeting-bureaubladtoepassing.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvx29326

2

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij de gebruiker zelfs geen enkele instantie van terugkerende vergaderingen van een Productiviteitstools.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvx23294

2

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij hoge SQL-resultaten een hoog CPU-gebruik en volledig gc veroorzaakten

CSCvx23546

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de waarde van de cohost niet overeen komt met de waarde van de alternatieve host als de Productiviteitstools vergadering laadt vanaf een oude sjabloon.

CSCvx26419

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij gebruikers geen deelnemers konden toevoegen aan of verwijderen uit Webex-trainingen via Webex-productiviteitstools in Outlook.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvx17135

2

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij een Mac OS-host niet meer mensen per telefoon kan uitnodigen.

CSCvx12919

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de sitebeheerder deze URL moest blokkeren: wbxadmin/EditEmailTemplate.do.

CSCvx19516

2

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de standaardwaarde 'Deelnemers toestaan dempen op te lossen' voor 'Nu vergaderen' niet juist is.

CSCvx17833

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij het Mac OS crashte voor een Webex-desktop-app.

CSCvx14558

2

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker de toon voor binnenkomst en afsluiten niet kan inschakelen in de vergaderclient (zelfs als dit is ingeschakeld in de vergaderingsplanning).

CSCvx15316

3

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij wanneer een host zijn gebeurtenis start in Mac OS, de host altijd als host wordt actieve spreker.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvx06397

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij de gebruiker de chatoptie niet kon gebruiken op de WebACD.

CSCvw89020

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij sommige standaardwaarden niet verwacht waren bij het plannen van een vergadering Productiviteitstools standaardsjabloon.

CSCvx11985

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij Telepresence geen verbinding met Webex kan maken.

CSCvx02842

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij praktijklab-Access Anywhere en Remote Access niet werkte voor de klant, verschillende netwerken hetzelfde resultaat gaven.

CSCvx10842

2

Webex Meetings (Mac)

Het probleem is opgelost waarbij de camera automatisch wordt gestart nadat het delen van SVS-video is gestopt.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvw92343

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij gebruikers geen ondersteuningssessie kunnen starten.

CSCvw96617

3

Webex Meetings

Een probleem opgelost waarbij de functie gebruikers exporteren vastgelopen is voor een Webex-site.

CSCvw96123

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost voor de fout bij het starten van een vergadering: Er is geen schijf in het station. Plaats een schijf in Station A.

CSCvw96426

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de Webex-app vastreed nadat het volgende bericht werd weergegeven: Webex Chat Er is onvoldoende ruimte op de schijf. Deze ruimte mag niet worden gebruikt als opslag voor bedrijfsrecords. Naleving van beleid op organisatieniveau rondom samenwerking is vereist.

CSCvw93151

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij de audio- en videoverbinding niet tot stand werd gebracht en werd bewaard bij het wijzigen van de naam van de gast in de voorbeeldvensters van de Webex-bureaublad-app.

CSCvw96422

3

Webex Meetings

Het probleem met hoog CPU-gebruik is opgelost.

CSCvw76807

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met de NBR-speler voor MacOS voor versie 40.12 dat is beschadigd.

CSCvw98682

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij nieuwe deelnemers in de lobby de audio van de vergadering kunnen horen voordat ze worden geaccepteerd in de vergadering.

CSCvx02658

2

Webex Events (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de Webex-gebeurtenis crashte bij het starten van of deelnemen aan de gebeurtenis.

CSCvx00648

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost met een spelfout in de 41.1-client in de Franse taal.

CSCvw23326

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij de functie Virtuele achtergrond ervoor zorgt dat Webex loopt vast op apparaten met bepaalde video-stuurprogramma's.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvw96417

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost met de CPU-piek bij het openen van het cameradialoogvenster wanneer video, delen en BNR was ingeschakeld.

CSCvw93563

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost dat een fout veroorzaakte wanneer gebruikers verbinding hebben gemaakt met mediaknooppunten waar ze geen verbinding mee mogen maken.

CSCvw96416

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de hardwareversnelling niet werd weergegeven in de Windows Webex Meeting-app.

CSCvw96427

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost met het crashen van het Mac-systeem.

CSCvw96418

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost met de crash van Webex MTA op een Webex Meeting-bureaubladtoepassing.

CSCvw91938

3

Webex Training

Er is een probleem opgelost waarbij de Webex-app van deelnemers crashte wanneer een panellid scherm deelt tijdens een Webex Training.

CSCvw96436

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij Synchronisatie dempen voor Plantronics 8200 UC niet werkte in vergaderingen.

CSCvw96420

2

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost nadat een vergadering het sitepakket niet bijgewerkt moest worden.

CSCvw96424

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de gebruiker problemen had met 'Standaard audio-instellingen' tijdens het gebruik van een headset.

De bugs in de onderstaande tabel beschrijven onverwacht gedrag in deze versie. Raadpleeg het zoekprogramma voor bugs voor meer informatie.

Bugnummer

Ernst

Beïnvloed productgebied

Beschrijving

CSCvw79399

3

Webex Meeting (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de functie Virtuele achtergrond niet werkte op een Mac.

CSCvw86216

3

Webex Meeting (Windows)

Het probleem is opgelost met het wclproxy.dll-bestand dat ervoor zorgde dat de client crashte in Webex Meetings.

CSCvw77934

3

Webex Events

Er is een probleem opgelost met de weergave van de uitzonderingspagina bij het plannen van een Webex-gebeurtenis en het invoeren van een niet-verplicht wachtwoord in panellid

CSCvw76235

3

Webex Meeting (Windows)

Er is een probleem opgelost met een foutbericht in de deelruimte wanneer u terugkeert naar de vergadering.

CSCvw74370

3

Webex-vergadering

Er is een probleem opgelost waarbij de gebruiker zijn of haar video niet externe computer.

CSCvw74284

3

Webex-vergadering

Er is een probleem opgelost waarbij een gebruiker een globale foutmelding ontving nadat deze meerdere keer een foutbericht had geprobeerd met het verkeerde wachtwoord.

CSCvw76930

2

Webex Meeting (Mac)

Een probleem opgelost met het crashen van de vergadering in een vergadering crashte in T40.12.3

CSCvw71790

3

Webex-vergadering

Er is een probleem opgelost waarbij mobiele deelnemers de fout 'Kunnen niet deelnemen aan sessie, deze registratie-id is al gebruikt' ontvingen.

CSCvw69022

3

Webex-vergadering

Er is een probleem opgelost waarbij apparaten worden gevraagd om de pincode in te voeren wanneer ze deelnemen aan de invoegvergaderingen.

CSCvw73306

3

Webex-vergadering

Er is een probleem opgelost waarbij het toevoegen, bewerken of verwijderen van een PCN-account op de voorkeurspagina mislukte.

CSCvw70008

3

Webex-vergadering

Er is een probleem opgelost bij het gebruik van 'Mijn apparaat bellen' via Webex Teams. URI is een oude accountnaam voor apparaat.

CSCvw67351

3

Webex-vergadering

Een probleem opgelost met de opdracht Ctrl+Shift+L die niet meer wordt herkend door de Excel in Webex-sharing.

CSCvw68270

3

Webex Meeting (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij het videovoorbeeld werd gestopt als een gebruiker niet kon deelnemen aan een videosessie.

CSCvw65796

3

Webex-vergadering

Probleem opgelost: de wijziging van voornaam en achternaam op sitebeheerder is uitgeschakeld, maar voor- en achternaam kan nog steeds worden gewijzigd in de moderne weergave.

CSCvw68262

3

Webex-vergadering

Een probleem opgelost waarbij de Webex Meetings-bureaubladtoepassing automatisch werd sluit wanneer een gebruiker de camera start in een Webex-vergadering.

CSCvw65747

3

Webex Events

Er is een probleem opgelost waarbij het ICS-bestand niet werd verzonden als een registratiekoppeling van een Productiviteitstools geplande gebeurtenis werd verzonden.

CSCvw64393

3

Webex-vergadering

Er is een probleem opgelost waarbij De Webex-vergaderingen starten als vergrendelde vergaderingen.

CSCvw68246

3

Webex-vergadering

Een probleem opgelost met een Mac-crash wanneer ingeschakeld op iMac11.2.

CSCvw61930

3

Webex-vergadering

Er is een probleem met de technische ondersteuning voor deelname aan een hoofdconferentie opgelost.

CSCvw61668

2

Webex-vergadering

Een probleem opgelost waarbij de virtuele achtergrond niet beschikbaar was na 40.11 voor Intel(R) HD-geheugen van 620 4 GB.

CSCvw61720

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost waarbij een certificaatfout opkwam bij het deelnemen aan audio of video in de vergadering.

CSCvw60946

3

Webex-vergadering

Er is een probleem opgelost wanneer de vergadering in de persoonlijke ruimte van een gebruiker (met cmr-toegangscode) en sitemigratie was ingeschakeld, de vergaderingsleutel dubbel werd veroorzaakt.

CSCvw60870

3

Webex-vergadering

Het probleem is opgelost waarbij de variabele %MeetingNumeberNS%' niet vergaderingsnummer op de vergaderingsplanning van de persoonlijke ruimte wordt opgehaald met behulp van de Office 365-invoeg toepassing.

CSCvw68248

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij de vergadering crashte wanneer de gebruiker een vergadering startte, de vergadering startte en deze verliet. Vervolgens crashte de vergadering.

CSCvw68272

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij de vergadering crashte wanneer de gebruiker een vergadering startte, de vergadering startte en deze verliet. Vervolgens crashte de vergadering.

CSCvw60133

3

Webex Meetings (Windows)

Er is een probleem opgelost met sneltoetsen in de Poolse tekens.

CSCvw59473

3

Webex Meetings

Het probleem is opgelost waarbij gebruikers door de Webex-invoegservice voor Google Agenda geen alternatieve hosts meer kunnen toevoegen.

CSCvw68234

3

Webex Meetings (Mac)

Een probleem opgelost waarbij de vergadering crashte wanneer de gebruiker een vergadering startte, de vergadering startte en deze verliet. Vervolgens crashte de vergadering.

CSCvw59283

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij Webex Meeting bedrijfsgegevens niet kunnen worden weergegeven wanneer de gebruiker op de bedrijfskaart klikt.

CSCvw58188

3

Webex Meetings (Windows)

Een probleem opgelost waarbij de functie 'Bestand overdragen' werd uitgeschakeld tijdens Remote Access sessies.

CSCvw60454

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering wanneer een vergadering werd gestart in Mac OS 10.13, de gebruiker plist opende, een reactie verzond en vervolgens met de rechtermuisknop op de weergave van de reactieanimatie klikt.

CSCvw53875

3

Webex Meetings (Mac)

Er is een probleem opgelost waarbij de wachtruimtebalk grijs werd wanneer er meer dan twee personen in de wachtruimte waren en de host een van de gebruikers toelaat.

CSCvw52170

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij, wanneer de gebruikersnaam aziatische taaltekens bevat, de aanmeldgegevens voor de site mislukt.

CSCvw53867

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij, wanneer de gebruikersnaam aziatische taaltekens bevat, de aanmeldgegevens voor de site mislukt.

CSCvw51638

3

Webex Meetings

Er is een probleem opgelost waarbij de vergadering automatisch wordt ge converteerd naar een vergadering in een persoonlijke ruimte als deze wordt opgeslagen en vervolgens verzendt.

CSCvw53871

4

Webex Meetings

Het probleem is opgelost dat de koptekst van het bereik niet werkte