Uw apparaat wordt geleverd met een vooraf geïnstalleerde firmwareversie die volledig functioneel is. Er is wel nieuwe firmware beschikbaar omdat we bekende problemen oplossen. Kritieke updates kunnen op elk moment worden uitgevoerd en onderbreken het gebruik van het apparaat. Routinematige upgrades treden op tussen middernacht en 6.00 uur plaatselijke tijd en alleen wanneer het apparaat inactief is.

14 juli 2020

Webex Share en Cisco Webex Room-telefoon 2020-07-03 fe7c315e38

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • #5783: Cisco Webex Room-telefoon: vertraagd klikgeluid bij toets indrukken en serie toetsen indrukken tijdens het zoeken.

 • #5814: Cisco Webex Room-telefoon: kan het waarschuwingsscherm van Meetings niet sluiten wanneer er meer dan één vergadering is gepland.

 • 5824: Webex Share: bij lokaal delen wordt gedurende 4 of 5 minuten geen video weergegeven, terwijl de audio goed werkte (alleen bij eerste keer delen en alleen na weergave van een videomelding).

Bekende grote problemen

 • #5754: Webex Room Phone: audio wordt onderbroken wanneer het delen wordt geminimaliseerd en gemaximaliseerd.

 • #5910: Webex Room Phone: UI-tearing/vervaging tijdens het schuiven.

23 juni 2020

Webex Share 2020-04-27 757a9b6977

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • Kleine foutcorrecties en verbeteringen in stabiliteit.

Bekende grote problemen

 • #5824: bij lokaal delen wordt gedurende 4 of 5 minuten geen video weergegeven, terwijl de audio goed werkte (alleen bij eerste keer delen en alleen na weergave van een videomelding).

5 mei 2020

Webex Share 2020-04-27 757a9b6977

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • #5009: apparaat zit vast op het upgradescherm en upgrade wordt niet uitgevoerd.

 • #5035: Webex Share-apparaten gaan offline en reageren niet meer. Handmatig opnieuw opstarten is vereist om te herstellen.

Bekende grote problemen

 • In deze versie zijn geen bekende grote problemen.

10 maart 2020

Webex Share 2020-03-09 2cf7844186

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • #4609: Webex Share: af en toe is delen niet mogelijk

 • #4735: de Webex Shares van de klant kunnen niet worden geregistreerd vanwege een probleem met de IP-validatie op het apparaat

 • #4891: voortgangsbalk van Webex Share verplaatst niet tijdens het delen

Bekende grote problemen

 • In deze versie zijn geen bekende grote problemen.

5 februari 2020

Webex Share 2020-01-20.6094e6b486

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • #4745: DNS-configuratie is niet toegestaan door statische IP

Bekende grote problemen

 • #4609: Webex Share: af en toe is delen niet mogelijk

 • #4735: soms kan Webex Share niet worden geregistreerd na het upgraden naar de huidige stabiele build

 • #4752: Webex Share geeft geen fout weer voor niet-ondersteund delen van de oplossing

24 januari 2020

Webex Share 2020-01-13.0cb4981220

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • #4345: Control Hub voor Webex Share toont alleen Wi-Fi MAC

 • #4581: als u op de knop Terug drukt, moet Webex Share altijd worden geactiveerd

Bekende grote problemen

 • #4609: Webex Share: af en toe is delen niet mogelijk

 • #4735: soms kan Webex Share niet worden geregistreerd na het upgraden naar de huidige stabiele build

 • #4745: DNS-configuratie is niet toegestaan door statische IP

 • #4752: Webex Share geeft geen fout weer voor niet-ondersteund delen van de oplossing

20 december 2019

Webex Share 2019-12-16.717c62cdd4

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • #4290: volumeniveau van Webex Share kan tijdens het delen schommelen

 • #4431: Upgrade van Webex Share niet mogelijk bij problemen met audiobron

 • #4456: Webex Share: als u de URI wijzigt tijdens een afmelding, worden de foto's in de cache opnieuw weergegeven

 • #4457: Webex Share: onjuiste configuratiewaarden ingesteld voor digitale afmelding

 • #4559: Webex Share geeft zwart scherm weer wanneer er geen aanmeldingen in het AppSpace-kanaal aanwezig zijn

 • #4575: Webex Share toont geen gelokaliseerde tekst op de webpagina voor statische IP

Bekende grote problemen

 • #4345: Control Hub voor Webex Share toont alleen Wi-Fi MAC

 • #4581: als u op de knop Terug drukt, moet Webex Share altijd worden geactiveerd

 • #4609: Webex Share: af en toe is delen niet mogelijk

26 november 2019

Webex Share 2019-11-18.f83c027b6c

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • #4060: internationale tekenreeksen in Wi-Fi-instellingen worden verkeerd weergegeven in het Engels

 • #4114: Webex Share HDMI/CEC/Display communicatieproblemen met beamers

Bekende grote problemen

 • #4290: volumeniveau van Webex Share kan tijdens het delen schommelen

29 oktober 2019

Webex Share 2019-10-21.1adf6957cf

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • #3698: Webex Share kon niet correct worden gestart

 • #4114: Webex Share HDMI/CEC/Display communicatieproblemen met beamers

 • #4275: Webex Share-apparaten upgraden terwijl ze in gebruik zijn

 • #4342: Webex Share heeft geen WPA2 WiFi-optie voor verborgen SSID

Bekende grote problemen

 • #4290: volumeniveau van Webex Share kan tijdens het delen schommelen

15 oktober 2019

Webex Share 2019-10-06.236a051a6c

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • #3698: Webex Share kon niet correct worden gestart

Bekende grote problemen

 • #4060: internationale tekenreeksen in Wi-Fi-instellingen worden verkeerd weergegeven in het Engels

 • #4114: Webex Share HDMI/CEC/Display communicatieproblemen met beamers

 • #4290: volumeniveau van Webex Share kan tijdens het delen schommelen

24 september 2019

Webex Share 2019-09-16.911293d0d7

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • #4280: Webex Share gebruikt geen UDP (waardoor communicatieproblemen kunnen ontstaan)

 • Kleine foutcorrecties en verbeteringen in stabiliteit

Bekende grote problemen

 • #3698: Webex Share kon niet correct worden gestart

 • #4204: Webex Share toont wit scherm met golvende lijnen

10 september 2019

Webex Share 2019-09-04.1d7dcb0f6d

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • #3925: WiFi Webex Share communiceert met sommige configuraties niet correct

 • #4154: Webex Share heeft standaard UTC-tijdzone, moet geolocatie gebruiken

Bekende grote problemen

 • #3698: Webex Share kon niet correct worden gestart

27 augustus 2019

Webex Share 2019-08-18.b66b8eebff

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • #3925: WiFi Webex Share communiceert met sommige configuraties niet correct

Bekende grote problemen

 • #3698: Webex Share kon niet correct worden gestart

13 augustus 2019

Webex Share Versie 2019-08-01.71658d397f

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • #3903: Webex Share kan opnieuw worden opgestart vanwege uitzonderlijke hitte

 • #3997: Ongeschikte wijzigingen op apparaat door Wi-Fi-configuratie voorkomen

 • #4072: Standaard audiovolumeregeling Webex share HDMI te laag

Bekende grote problemen

 • #3698: Webex Share kon niet correct worden gestart

 • #3925: WiFi Webex Share communiceert met sommige configuraties niet correct

9 juli 2019

Webex Share Versie 2019-07-08.20a03037bd

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • #3980 - Webex Share reboot occasioneel na opstart uit slaapstand.

 • #3981 - Webex Share kan onverwacht rebooten door uitzonderlijke hitte (mediasessiond).

 • #3994 - Webex Share werkt traag bij wanneer statische inhoud uit de Webex Meetings-toepassing wordt gedeeld.

Bekende grote problemen

 • #3698 - sessies van Webex Share worden soms niet correct gestart.

 • #3903 - Webex Share kan rebooten door uitzonderlijke hitte (vonken).

 • #3925 - Webex Share werkt niet correct met bepaalde WiFi-configuraties.

4 juni 2019

Webex Share Versie 2019-05 -28.fddf602874

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • Kleine foutcorrecties en verbeteringen in stabiliteit

Bekende grote problemen

 • #3698 - sessies van Webex Share worden soms niet correct gestart.

14 mei 2019

Webex Share Versie 2019-05-05.2429942

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • #3797 - Webex Share schakelt de 802.1x Ethernet-verbinding automatisch uit als de certificaatverificatie mislukt.

 • #3803 - Webex Share voert ongeoorloofd een niet-ondersteund Wi-Fi-protocol uit.

Bekende grote problemen

 • #3698 - sessies van Webex Share worden soms niet correct gestart.

24 april 2019

Webex Share Versie 2019-04-15.cc902ad

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • Kleine foutcorrecties en verbeteringen in stabiliteit

Bekende grote problemen

 • #3698 - sessies van Webex Share worden soms niet correct gestart.

9 april 2019

Webex Share Versie 2019-03-31.4273ae1

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • Kleine foutcorrecties en verbeteringen in stabiliteit

Bekende grote problemen

 • #3698 - sessies van Webex Share worden soms niet correct gestart.

 • #3723 - Webex Share kan incorrect worden geregistreerd in de Persoonlijke modus.

25 maart 2019

Webex Share Versie 2019-03-18.2b1a0c9

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • Kleine foutcorrecties en verbeteringen in stabiliteit

Bekende grote problemen

 • #3496 - Webex Share mislukt met tussenpozen.

25 februari 2019

Webex Share Versie 2019-02-17.936eccf

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • #2897 - video van Webex Share ondervindt periodiek decoderingsproblemen. Dit probleem komt het vaakst voor na langdurige deelsessies.

 • #3180 - Webex Share zal periodiek wegvallen na een nieuwe start.

Bekende grote problemen

 • #3496 - Webex Share mislukt met tussenpozen.

 • #3559 - Webex Share kan onverwacht opnieuw worden opgestart vanwege buitensporige hitte.

28 januari 2019

Webex Share Versie 2019-01-20.68c4e4b

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • #2897 - video van Webex Share ondervindt periodiek decoderingsproblemen. Dit probleem komt het vaakst voor na langdurige deelsessies.

 • #3180 - Webex Share zal periodiek wegvallen na een nieuwe start.

Bekende grote problemen

 • #3086 - Webex Share stopt periodiek een deelsessie door onverwachte interne softwarecrashes.

15 januari 2019

Webex Share Versie 2019-01-07.9394250

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • #3484 - het apparaat Webex Share kan oververhit raken en opnieuw opstarten als de monitor tijdens het afspelen van een animatie wordt uitgeschakeld.

 • #3481 - Webex Share loopt vast en kan niet registreren wanneer er zich een DNS-fout voordoet.

Bekende grote problemen

 • #2897 - video van Webex Share ondervindt periodiek decoderingsproblemen. Dit probleem komt het vaakst voor na langdurige deelsessies.

 • #3086 - Webex Share stopt periodiek een deelsessie door onverwachte interne softwarecrashes.

 • #3180 - Webex Share zal periodiek wegvallen na een nieuwe start.

Aanvullende opmerkingen

 • Alle configuraties op de webpagina van het Webex Share-apparaat zullen nu standaard worden vergrendeld nadat het apparaat is geactiveerd. Beheerders zullen deze configuraties binnenkort kunnen ontgrendelen vanaf de pagina van het Cisco Webex Control Hub-apparaat. Deze functie is nog in ontwikkeling en zal binnenkort beschikbaar zijn voor de klanten.

  Als u de Webex Share-configuratie na de activering wilt wijzigen, moet u de resetknop achteraan gedurende 10 seconden ingedrukt houden om de fabrieksinstellingen te herstellen. Heractiveer het apparaat met de nieuwe configuratie.

21 december 2018

Webex Share Versie 2018-12-17.e52ec3d

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • #3410 - Webex Share start af en toe opnieuw op door ernstige oververhitting.

Bekende grote problemen

 • #2897 - video van Webex Share ondervindt periodiek decoderingsproblemen. Dit probleem komt het vaakst voor na langdurige deelsessies.

 • #3086 - Webex Share stopt periodiek een deelsessie door onverwachte interne softwarecrashes.

 • #3180 - Webex Share zal periodiek wegvallen na een nieuwe start.

11 december 2018

Webex Share Versie 2018-12-02.65ab2d5

Opgeloste problemen en verbeteringen

 • Kleine correcties

Bekende grote problemen

 • #2897 - video van Webex Share ondervindt periodiek decoderingsproblemen. Dit probleem komt het vaakst voor na langdurige deelsessies.

 • #3180 - Webex Share zal periodiek wegvallen na een nieuwe start.

 • #3086 - Webex Share stopt periodiek een deelsessie door onverwachte interne softwarecrashes.

11 juli 2018

Webex Share Versie: 06-25-2018.030caea

Opgelost of gewijzigd

 • #2674 - Webex Share genereert thermische meldingen (ongewoon warm)

 • #2829 - HDMI CEC heeft een bepaalde Samsung-televisie niet automatisch uitgeschakeld.

 • #2841 - Webex Share is niet bereikbaar na onboarding als het scherm niet direct wordt aangepast in captive portal.

 • Kleine correcties

Bekende grote problemen

 • #2783 - Webex Share gaat in een nauwe CPU-lus wanneer voor 24,78 dagen actief.

 • #2819 - Webex Share registreert maar wordt alleen offline in de Control Hub weergegeven.

13 juni 2018

Webex Share Versie: 06-13-2018.d9aff9a

Opgelost of gewijzigd

 • #2754 - Scherm delen wordt niet op het scherm weergegeven.

 • #2784 - Na een upgrade wordt de tijdzone op Webex Share teruggezet naar de standaard.

 • Algemene verbeteringen in stabiliteit en robuustheid

Bekende grote problemen

 • #2674 - Webex Share genereert thermische meldingen (ongewoon warm).

 • #2783 - Webex Share gaat in een nauwe CPU-lus wanneer voor 24,78 dagen actief.

 • #2819 - Webex Share registreert maar wordt alleen offline in de Control Hub weergegeven.

 • #2829 - HDMI CEC heeft een bepaalde Samsung-televisie niet automatisch uitgeschakeld.

 • #2841 - Webex Share is niet bereikbaar na onboarding als het scherm niet direct wordt aangepast in captive portal.

4 juni 2018

Webex Share Versie: 2018-06-04.ac5117c

Bekende grote problemen

 • #2674 - Webex Share genereert thermische meldingen (ongewoon warm).

 • #2754 - Scherm delen wordt niet op het scherm weergegeven.